niedziela, 31 marca 2013

Widząca Mirjana: „Papież Franciszek… jest to papież, którego nam teraz potrzeba…”


 
24 marca, w włoskim dzienniku Rai 1 o godz. 8,00 rano został wyemitowany reportaż o Medziugorju. Na nagraniu mogliśmy zobaczyć widzącą Mirjanę Dragicević-Soldo. Mirjana w czasie spotkania z pielgrzymami nawiązując do wyboru nowego Ojca Świętego powiedziała, że ​​Papież Franciszek od razu ujął wszystkich za serca i że jest to papież, którego nam teraz potrzeba. Ponadto widząca wezwała, by dużo modlić się za niego, ponieważ czeka go bardzo trudna droga, będzie miał wiele do zrobienia...

PS Tłumaczenie z języka włoskiego, Małgosia. Dziękuję