wtorek, 30 kwietnia 2013

Dziś w Medziugorje


niedziela, 28 kwietnia 2013

Za każdym razem, gdy gromadzimy się na modlitwie, jesteśmy wspierani przez duchową obecność Matki Jezusa, abyśmy otrzymali dar Ducha Świętego

fot: Radio Watykańskie
"Niech Maryja uczy nas, co znaczy żyć w Duchu Świętym i co znaczy przyjmować nowość Boga w naszym życiu. Ona poczęła Jezusa mocą Ducha Świętego, każdy chrześcijanin, każdy z nas jest powołany do przyjmowania Słowa Bożego, przyjmowania Jezusa do serca, aby następnie nieść Go wszystkim. Maria przyzywała Ducha wraz z Apostołami w Wieczerniku, także i my, za każdym razem, gdy gromadzimy się na modlitwie, jesteśmy wspierani przez duchową obecność Matki Jezusa, abyśmy otrzymali dar Ducha Świętego i mieli siłę dawać świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie. Mówię to szczególnie do was, którzy dzisiaj przyjęliście sakrament bierzmowania: niech Maryja pomaga wam być uważnymi na to, czego żąda od was Pan i zawsze żyć i chodzić w Duchu Świętym!"

Ojciec Święty Franciszek (Regina Coeli - 28 kwietnia 2013 )

List s.Emmanuel z 15 kwietnia 2013 r.

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!


1. 2 kwietnia 2013 Z powodu silnych opadów deszczu we wsi, Mirjana miała comiesięczne objawienie u siebie w domu, w obecności niewielkiej ilości pielgrzymów. Po objawieniu przekazała następujące orędzie: zobacz orędzie

2. „Bez woli Bożej jesteście niczym”? W tym orędziu Matka Boża nie boi się nas sprowokować do tego stopnia, że niektórzy zaczęli zadawać sobie pytania. Tym lepiej, to pomoże nam wzrastać!

Jezus powiedział do św. Katarzyny Sieneńskiej: „Jestem Tym, który jest, ty jesteś tą, która nie jest”. Otóż to była wielka święta! Można by się dopatrywać pogardy ze strony Jezusa. Ale jest dokładnie przeciwnie, On chce jej powiedzieć: ja jestem po stronie Bytu, to jesteś po stronie Nicości, jesteśmy więc uczynieni wzajemnie dla siebie, Ja ci uczynię dar z całego Mnie, a ty Mi uczynisz dar z twej nicości i w ten sposób będziemy doskonale zjednoczeni! Powiedział do niej także: "Uczyń z siebie naczynie, ja stanę się strumieniem.” Oto klucz do tego orędzia! Jeżeli nasze serca pokornie pozostawimy szeroko otwarte Bogu, pozwolimy Mu, żeby stał się w nas strumieniem, żeby całkowicie nam się oddał i przelał nam Swe łaski, to, co jest już przedsionkiem Nieba. Jeżeli nas nie zdominuje nasze ego, pozostawimy całą przestrzeń Bogu i wtedy będziemy zażywać szczęścia.

Wiemy, że prawdziwy pokój, prawdziwy szalom polega na tym, żeby być „pełnym”, całkowicie wypełnionym obecnością Boga, a nie pustką. Zgodnie z Pismem św. Bóg jest więc „wszystkim we wszystkich”.
Błogosławiona Maryam z Betlejem, wielka mistyczka z Galilei, nazywała siebie „małym nic” i to było jej radością.

Jeszcze jedna osoba jest święta, jeszcze jedna ma świadomość swej nicości wobec Boga, ale także jeszcze jedna dobrze się czuje wobec tej nicości. Prawdziwa pokora polega na tym, żeby być przed Bogiem w prawdzie, a ta prawda czyni nas wolnymi, szczęśliwymi. Dla Boga nie ma różnic w znaczeniu ludzi, nie ma bogatych i biednych,VIP-ów i tych innych, „wielkich” i zer. Wszyscy jesteśmy z gruntu biedni, ale jeżeli niektórzy już mają tego świadomość, to inni jeszcze tego nie zauważyli. „Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ ich jest Królestwo Boże”, mówi nam Jezus, który tak pragnie naszego szczęścia!

Przez św. Teresę z Lisieux zostało nam dane piękne światło. W genialny sposób ukazuje nam „ścieżkę”, którą możemy bezpiecznie kroczyć z Bogiem aż do osiągnięcia szczęścia w Niebie. Wiedziała, że jest uboga, wiedziała, że jest mała, sama z siebie niezdolna do żadnego dobra; ale zamiast się martwić, przeciwnie – czerpała z tego wielką radość! „To, co Dobremu Bogu podoba się w mojej małej duszy, mówiła ona, to widzieć, jak kocham moją małość i moje ubóstwo, to ślepa nadzieja, że jestem w Jego Miłosierdziu.” A dalej: „Żeby kochać Jezusa, im kto jest słabszy, bez pragnień i cnót, tym bardziej jest podatny na działania tej Miłości pochłaniającej i przemieniającej.” (List 197 z 17/09/1896 do św. Marii od Najśw. Serca). Wiedziała, jak bardzo Jezus kochał dzieci i tych, którzy byli do nich podobni; otóż dziecko jest par excellence tym, kto ma świadomość, że jego zadaniem jest słuchać dorosłych.

Świat uczy nas czegoś przeciwnego! Żeby podobać się ludziom, trzeba być kimś. Co za złudzenie! Jak bardzo dziękuję Matce Bożej za Jej orędzie! Jeszcze raz leczy nas z fałszywych wyobrażeń szczęścia, jakie nakłada na nas świat i ponownie wprowadza nas na drogę realizmu, która nas nie przygniata do ziemi, lecz czyni z nas mężczyzn i kobiety, którzy mocno stoją na nogach, są dumni nie z samych siebie, lecz z Boga, który ich zamieszkuje! Maryja czyni z nas chrześcijan, którzy nie boją się stracić przyczyny swej radości, ponieważ ona jest umieszczona w Bogu, w bezpiecznym miejscu. Podczas gdy świat oferuje nam satysfakcje przemijające i powierzchowne, które ostatecznie nas zatapiają w niepokoju, Bóg proponuje nam ugaszenie naszego głębokiego pragnienia i to pozwala nam być tym, czym jesteśmy naprawdę: dziećmi Bożymi, które posiadają wszystko. „Moje dziecko, mówi Bóg, wszystko, co moje, należy do ciebie!” (Łk 15).

3. Dobre franciszkańskie wiadomości. W Mostarze został mianowany nowy prowincjał, jest to Miljenko Steko, lat 44. Znamy go i bardzo kochamy, ponieważ jako wikary służył w parafii w Medjugorju przez sześć lat. Niech Bóg błogosławi jego nowej posłudze, jesteśmy z nim w modlitwie!

Franciszkanie cieszą się także z nominacji ojca Jose Rodriguez Carballo, generała ich zakonu, dokonanej 8 kwietnia przez Papieża Franciszka, przewodniczącego Rzymskiej Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego. Jest to pierwsza nominacja dokonana przez Ojca Świętego, który przed wyborem nowych przewodniczących różnych dykasterii zapewnił czas na refleksję i modlitwę. Ojciec Jose przybył do Medjugorja w październiku 2007 r. „z braterską wizytą” - jak mówił – i udzielił wywiadu dla Radio-MIR. „Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony ze służby pełnionej przez braci w tej parafii Medjugorje” - powiedział.

Oczywiście nie wypowiadał się na temat autentyczności objawień ani też nie przekazał swej opinii osobistej, lecz dodał: „Dla mnie fakt, że do Medjugorja przyjeżdża tyle osób, objawia głód Boga u ludzi nam współczesnych.” „Jest moją nadzieją, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Medjugorja, mogli rzeczywiście spotkać Boga, żeby mogli zbliżyć się do Chrystusa i pójść za Nim.”

8 kwietnia premier Chorwacji, p. Zoran Milanović, odwiedził Medjugorje podczas swego 2-dniowego pobytu w Bośni i Hercegowinie. P. Milanović nie kryje się z tym, że jest ateistą i tak konsekwentnie postępuje, módlmy się więc, żeby odtąd Matka Boża inspirowała wybory, jakich dokonuje, aby na pierwszym miejscu stawiał Boży plan dla jego kraju. Szefowie państw ponoszą ciężką odpowiedzialność przed Bogiem i to zmusza nas, żebyśmy dużo się za nich modlili. W Medjugorju mógł spotkać się z franciszkanami.


Droga Gospo, Ty jesteś doskonałym przykładem zaufania Bogu i pokory. Przekaż nam swoje najcenniejsze skarby, ponieważ jak to powiedziała św. Teresa od Dzieciątka Jezus „Skarb matki należy do dziecka!”
Siostra Emmanuel+

czwartek, 25 kwietnia 2013

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2013

„Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, tylko módlcie się, aż wasze serce otworzy się w wierze tak, jak kwiat otwiera się w ciepłych promieniach słońca. To jest czas łaski, który Bóg wam daje poprzez moją obecność a wy jesteście daleko od mojego serca. Dlatego wzywam was do osobistego nawrócenia i do modlitwy rodzinnej. Niech Pismo Święte zawsze będzie dla was zachętą. Błogosławię was wszystkich moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Nabożeństwa z ks. prał. Jarosławem Cieleckim w miesiącu maju 2013 r.

Święta Rafka
Miejsca nabożeństw prowadzonych przez ks. prał. Jarosława Cieleckiego w miesiącu maju. Piękne, pełne Ducha spotkania połączone z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie za wstawiennictwem Libańskich Świętych. Polecam gorąco!

6.05 - Poniedziałek

Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego, Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 35, Msza św. godz.17.00

7.05 - Wtorek
Parafia Matki Bożej Różańcowej, Kamienna Góra, Plac Kościelny 1, Msza sw. godz.18.00

8.05 - Środa 


Kościół Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, Kiełczów k. Wrocławia, ul. Wrocławska 75, godz.18.00

9.05 - Czwartek
Parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Kraków - Prądnik Czerwony, ul. Pana Jezusa Dobrego Pasterza 4, godz. 18.00

 12.05 - Niedziela
Parafia Ducha Świętego, Płock, ul. Asnyka 2, kazania na wszystkich Mszach św. Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie po Mszy św. o godz. 12.15

 13.05 - Poniedziałek
Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, Łochów, ul. Długa 40, godz. 19.00

14.05 - Wtorek
Kościół św. Elżbiety Węgierskiej, Jaworzno – Szczakowa, ul. Sobieskiego 1, godz. 18.00

 Ks Jarosław Cielecki i abp Wacław Depo w Auli Pawła VI przed spotkaniem z Ojcem Świętym.

W sprawie organizacji spotkań z ks. Jarosławem Cieleckim proszę kontaktować się z sekretariatem tel. +48 512 709 646, e-mail: talithacum2013@gmail.com

środa, 24 kwietnia 2013

Polskie Dni w MedziugorjuPolskie Dni w Medziugorju
 
 
Maryja
 
nauczycielką wiary
 
i miłości Ojczyzny
 

 
Uroczystość Królowej Polski
 
w Medziugorju 2-3 maja 2013
 
Obchodom przewodniczył będzie ks. dr Eugeniusz Derdziuk
 

Program obchodów
2 maja 2013
Godz. 14.20

po Mszy św dla Polaków świadectwo – katecheza ojca Petara Ljubićića

O.Petar Ljubićić od 2 tygodni modli się za Polaków i pragnie dać świadectwo (kapłan, który we wskazanym przez Matkę Bożą czasie będzie razem z widzącą Mirjaną modlił się i pościł przez 10 dni, a 3 dni przed mającym nastąpić wydarzeniem ogłosi światu treść tajemnicy przekazanej widzącej przez Maryję). Miejsce spotkania podane będzie w ogłoszeniach po Mszy św.

Godz. 21.15 - po zakończonej adoracji Najświętszego Sakramentu gromadzimy się wokół figurki Matki Bożej na placu przed kościołem św. Jakuba aby w łączności z Jasną Górą i ze wszystkimi Polakami wyśpiewać Apel Jasnogórski.

3 maja 2013
Godz. 05.00
Wspólna Droga Krzyżowa na Kriżevac w intencjach Matki Bożej i Ojczyzny - Pan Jezus powiedział do św. Faustyny "Najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę Moją" Dz.737 (proszę zabrać radyjka, nie możemy używać zewnętrznego nagłośnienia z powodu obecności innych grup językowych modlących się w tym miejscu).

Godz. 12.00

Uroczysta Msza św koncelebrowana ku czci Królowej Polski, Mszę św odprawi i homilię wygłosi ks. dr E. Derdziuk

(bardzo proszę o zgłaszanie się osób chętnych do przygotowania oprawy muzycznej, grających i śpiewających – kontakt email danuta.lis1@gmail.com lub tel +48 512 709 646 lub tel w Medziugorju +387 63 222 988)

Na świętowanie Uroczystości Królowej Polski otrzymaliśmy zgodę i błogosławieństwo o. proboszcza parafii św Jakuba w Medziugorju, o. Marinko Śakota
Zapraszamy wszystkich pielgrzymów
W imieniu organizatorów
Danuta Lis

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Tysiące wiernych zgromadzonych na modlitwie w Rho (Włochy)


50 kapłanów, tysiące wiernych wśród nich widzący z Medziugorje -  Marija i Jakov.
fot:il. Giornale
W niedzielę, 21 kwietnia, tysiące Włochów uczestniczyło w spotkaniu modlitewnym w Rho. Według różnych źródeł zgromadziło się na modlitwie od 10 do 20 tysięcy wiernych. Organizatorem było stowarzyszenie "Mir i dobro" (Pokój i dobro) z Chorwacji. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Tylko w wierze i poprzez modlitwę wasza dusza odnajdzie pokój” (inspiracją było orędzie, które Matka Boża dała w Medziugorje 25 sierpnia 2002 roku) Modlitwę prowadził dobrze znany pielgrzymom o. Liubo Kurtović. Z trwającymi na modlitwie łączył się również o. Jozo Zovko. Swoim świadectwem podzielił się włoski dziennikarz, autor licznych książek i publicysta katolicki - Antonio Socci, którego córka Katarzyna po cudownym wybudzeniu ze śpiączki, stopniowo powraca do zdrowia.
Msza św. była koncelebrowana przez 50 kapłanów. Po zakończonej Eucharystii nastąpiła modlitwa o uzdrowienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Widzący Marija i Jakov mówili o 32 latach objawień Matki Bożej. Zebrani mogli również posłuchać występu Jakova.
Jak wiemy widząca Marija do dnia dzisiejszego ma codziennie objawienia Matki Bożej. Tego dnia tysiące ludzi było obecnych i trwało w absolutnej ciszy w tym czasie łaski, kiedy Najświętsza Maryja Panna objawiła się widzącej Marii.

/mi-lorenteggio.com 

czwartek, 18 kwietnia 2013

Pobratymstwo

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2013 r.

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem i miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."
 
Droga rodzino modlitewna!

                Okres wielkiego postu jest czasem łaski. W jego centrum znajduje się Ukrzyżowany Pan. Wywyższony na krzyżu przyciąga wszystkich do siebie. Jesteśmy wezwani przez naszą Matkę, aby wziąć w ręce krzyż Jej Umiłowanego Syna. Krzyż stanowi niezatarty znak potwierdzający miłość Boga do nas. Jest jak dokument, który został krwią napisany i mówi o naszej godności. Poświadcza nasze odkupienie i opowiada w jaki sposób to się stało.
                Kontemplując krzyż człowiek ma szansę poznać jak cenny jest dla Boga i rozpoznać swoją synowską godność. Święty Piotr, nasz pierwszy papież, poucza że zostaliśmy wykupieni „nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. (1 P, 19).

                A tymczasem Kościół śpiewa pieśń wdzięczności ku czci Krzyża świętego i nigdy nie zapomina o proroczych słowach mówiących o najgłębszym misterium odkupienia ”Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. „ (Iz 53, 4-5).

                Matko Boleściwa, ujmuję krzyż w swoje ręce i wpatruję się w Jezusa, którego umiłowałem ponad wszystko, który jest mi najdroższy. Wpatruję się w Jego zranione dłonie i  słyszę Jego mocny głos; ”na swoich dłoniach wyryłem twoje imię, tyś moim”. Czytam na  nich swoje imię i płaczę z wdzięczności. Cóż to za wspaniały rękopis miłości, napisany wiecznie trwałym atramentem Bożego miłosierdzia! O Chryste, mój jedyny Zbawicielu, Twoje imię pragnę zapisać w moim sercu. Nie jestem pewny czy potrafię to uczynić słowami wiernej miłości. Jestem szczęśliwy, gdyż wiem, że Ty potrafisz przeczytać mój rękopis. Twój krzyż, najjaśniejszy znak pełen wdzięku i bólu oraz niepokonanej prawdy, pragnę miłować ponad wszystko. „ Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.” (Iz. 53 2,3)

                O, wzgardzony Jezu! Jesteśmy wdzięczni dobrej Weronice, że  na Drodze Krzyżowej otarła chustą Twoją umęczoną twarz. Teraz przychodzi kolej na nas. Jesteś wzgardzony i odepchnięty wskutek naszego braku wiary, wskutek naszej zdrady, naszego złorzeczenia, naszej pychy, wskutek niszczenia przez nas  świętości rodzin. Słyszymy Twój głos i wezwanie by przyjść do Ciebie, ponieważ utrudzeni i obciążeni jesteśmy. Słyszymy Twój głos i znamy Twoje pragnienie, aby nas pokrzepić, umocnić i pocieszyć. „Kiedy zostanę wywyższony, wszystkich przyciągnę do siebie”.  Widzimy Ciebie, Panie Jezu, jak bardzo jesteś znienawidzony i odrzucony. Ty jesteś najbardziej obcy pośród swoich.

                Jakże ważne jest, abyś został wywyższony podczas tego świętego, Wielkiego Tygodnia, abyś nas wszystkich mógł przyciągnąć do siebie. Każde Twoje słowo i każdy Twój czyn są jak złote ogniwa jednego łańcucha, który łączą ludzkość i Kościół w jedną całość. Twój Kościół dziś na kolanach całuje Twój Krzyż i Twój otwarty bok, z którego Kościół się narodził.

                Umiłowany Nauczycielu, przyciągnij nas ku sobie i wyzwól nas od wszelkich zniewoleń. O, jakże potrzebujemy, abyś przyciągnął nas do swego krzyża, abyśmy zaczęli modlić się i przebaczać jak Ty. Abyśmy potrafili wszystko powierzyć Ojcu, jak Ty. Abyśmy nie lękali się otworzyć swojego serca i wrót raju drugim, jak Ty to uczyniłeś dla dobrego łotra. Jesteśmy słabi i grzeszni i nie umiemy żyć. Bez Ciebie mój Jezu jesteśmy jak zbłąkane i zagubione owce, które nie potrafią wyjść z zatrważającej ciemności. To Ciebie posłał Ojciec, aby nikt z nas nie zginął. Drogi nasz Ukrzyżowany Mistrzu, dziękujemy Ci za Twoją miłość, która nie zna miary. Dziękujemy, że poniosłeś nasze grzechy na Golgotę i wyzwoliłeś nas od zła. Twój Krzyż głośno woła, że jestem wyzwolony spod panowania zła. Twoje rany wzywają mnie po imieniu i przypominają o Twojej miłości. Nie wolno mi o tym nigdy zapomnieć.

                Każdy z nas niesie swój krzyż, ale my w swoim życiu często walczymy z krzyżem. Marzymy i pragniemy, aby go w naszym życiu nie było. Tymczasem nie da się przeżyć życia bez krzyża. To orędzie zachęca nas do niesienia swojego krzyża wspólnie z Tobą, do zjednoczenia swojego bólu i cierpienia z Twoją męką. I tak jak kropla wody wlana do kielicha ofiarnego i zmieszana z winem podczas przeistoczenia zamienia się w Twoją krew Panie Jezu, tak niech nasze łzy, bóle i strapienia łączą się z Twoimi, abyśmy stali się mocni mocą Twojej miłości dla zbawienia drugich.

 
                Wielka to mądrość umieć codziennie oddawać się Bogu i jednoczyć się z Nim w komunii  sakramentalnej i duchowej. Jezus Chrystus, podczas swojego ziemskiego życia we łzach i westchnieniach zanosił swoje modlitwy i prośby do Ojca i był wysłuchiwany ze względu na swoje zawierzenie.


Ukrzyżowany nasz Mistrzu, Tobie Kościół dziękuje, zanosi swoje prośby i śpiewa:

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka.

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej.

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali. Gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża, On ciebie wesprze, ocali.

Drodzy bracia i siostry, niech to mocne orędzie stanie się naszym programem na życie.

W tym miesiącu modlimy się w następujących intencjach:

1. Za Ojca Świętego Franciszka, aby jego nauczanie poruszyło i przyciągnęło do Boga i Kościoła  serca wszystkich ludzi.Za tych, którzy odeszli od Kościoła, aby w roku wiary odnaleźli swoją drogę do Boga. O odnowienie mocą miłości Zmartwychwstałego Jezusa zniszczonych i poranionych rodzin.
2. Za młodzież, aby w Jezusie Ukrzyżowanym odnalazła jedynego Boga i swojego Zbawiciela i powróciła do modlitwy i życia sakramentalnego.
3. Za parafię Medziugorje, aby nie traktowała orędzi drugoplanowo nienasyconych pragnień by coraz więcej mieć i pomnażać swoje bogactwo. Niech każdy pielgrzym znajdzie w nich wzór do naśladowania w wierze i modlitwie. Za widzących, aby stali się dla wszystkich wzorem chrześcijańskiej rodziny. Za kapłanów sprawujących posługę w konfesjonale i za głoszących kazania, aby wiernie służyli Bogu i Królowej Pokoju, pomagając i prowadząc przybywających do Medziugorja pielgrzymów.

Drodzy bracia i siostry! Niech Zmartwychwstały Jezus towarzyszy wam na waszej drodze życia i da wam światło, abyście Go potrafili rozpoznać.
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję

środa, 17 kwietnia 2013

Nabożeństwa z ks. prał. Jarosławem Cieleckim w miesiącu kwietniu 2013 r.


Św. Charbel Makhlouf
Miejsca nabożeństw prowadzonych przez ks. prał. Jarosława Cieleckiego w miesiącu kwietniu. Piękne, pełne Ducha spotkania połączone z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie za wstawiennictwem Libańskich Świętych. W sposób szczególny św. Charbela. Polecam gorąco!

26 kwietnia - Piątek

Kościół św. Maksymiliana Kolbego, Bielsko-Biała, ul. św. Maksymiliana Kolbego 1,  rozpoczęcie godz. 18.00

27 kwietnia - Sobota 

Kościół św. Faustyny,Warszawa Brudno, ul. Żuromińska 2,  rozpoczęcie godz. 18.30

28 kwietnia – Niedziela

Parafia pw. bł. Jana Pawła II, Luboń, ul. Źródlana 4/21
-godz. 15.00- Msza św. z konferencją o Janie Pawle II i świętych Libanu
Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, Luboń, Plac Bojanowskiego 6

-godz. 19.00- prezentacja filmu „Liban, Ziemia Świętych”, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała przez wstawiennictwo św. Charbela.

29 kwietnia – Poniedziałek

Parafia pw. Imienia Maryi, Poznań-Smochowice, ul. Santocka 15
-godz. 19.00- prezentacja filmu „Liban, Ziemia Świętych” następnie Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie przez wstawiennictwo św. Charbela

30 kwietnia- Wtorek

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Nowy Tomyśl, Plac Chopina 10
-godz. 17.00- prezentacja filmu „Liban, Ziemia Świętych”
-godz. 18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy, ciała i uwolnienie przez wstawiennictwo św. Charbela

*Spotkania z księdzem są połączone z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie przez wstawiennictwo św. Charbela i namaszczeniem olejem z jego grobu.
**Ks. Jarosław Cielecki jest reżyserem filmu „Liban Ziemia Świętych”, który przedstawia postać św. Charbela- pustelnika, św. Rafki- zakonnicy dźwigającej krzyż cierpienia. Na co dzień pracuje w Rzymie, gdzie prowadzi agencję Vatican Service Nevs. Wielokrotnie, jako dziennikarz, brał udział w pielgrzymkach Jana Pawła II i Benedykta XVI. Współpracuje z polską i włoską prasą, radiem i telewizją, jest autorem kilku książek i filmów dokumentalnych.


W sprawie organizacji spotkań z ks. Jarosławem Cieleckim proszę kontaktować się z sekretariatem tel. +48 512 709 646,  e-mail: talithacum2013@gmail.com

niedziela, 14 kwietnia 2013

Posługujący w Medziugorje o. Miljenko Šteko OFM został wybrany nowym prowincjałem w Hercegowinie.

W Hercegowińskiej Prowincji Franciszkańskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został wybrany nowy Zarząd. Nowym prowincjałem, czyli przełożonym Hercegowińskiej Prowincji Franciszkanów został o. Miljenko Šteko. Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego prowincjała - o. Ivana Sesara. O. Miljenko w ostatnich latach posługiwał, jako wikariusz w Medziugorje i jednocześnie pełnił funkcję dyrektora medziugorskiego Centrum Informacji i Radia „Mir” Medziugorje. Do wyboru doszło w czasie obrad Kapituły, które trwały w Mostarze od 9 do 13 kwietnia 2013.

Ciesząc się z wyboru jednocześnie módlmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Pokoju w służbie nowego prowincjała i jego współpracowników.fot: franjevci.info

 O. Miljenko Šteko, OFM – ur. w Tomislavgradzie w 1969 r. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do franciszkanów w prowincji Hercegowina. Po roku nowicjatu podjął studia teologiczne na Wydziale Filozoficznym DI w Zagrzebiu oraz na Uniwersytecie Teologicznym w Bolonii. Pracę magisterską obronił w 2000 r. na Papieskim Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie, a w 2005 r. otrzymał doktorat z zakresu teologii duchowości na Uniwersytecie Papieskim „Teresianum” w Rzymie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w Frohnleiten (Austria) w 1996 r. Pracował w Humacu, Posuszju i Zagrzebiu. W prowincji sprawował służbę Sekretarza ds. formacji i nauki, wychowawcy seminarium, nowicjatu i diakonatu. Przez kilka lat był przewodniczącym Komisji ds. formacji i nauki przy Chorwackiej konferencji przełożonych zakonnych oraz członkiem innych rad i komisji. Od kwietnia 2007 r. był Wikariuszem franciszkańskiej prowincji w Hercegowinie, a obecnie pracuje w Medziugorje jako wikariusz.

czwartek, 11 kwietnia 2013

Papież zawierzy pontyfikat Matce Bożej Fatimskiej

Papież Franciszek pragnie poświęcić swą Piotrową posługę Matce Bożej Fatimskiej. W jego imieniu uczynią to portugalscy biskupi 13 maja w Fatimie w 96-tą rocznicę pierwszego objawienia. Dowiadujemy się o tym z opublikowanego dziś komunikatu Episkopatu Portugalii. Ojciec Święty poprosił o to kard. José Policarpo zaraz po konklawe. Akt konsekracji zostanie włączony w program dorocznej międzynarodowej pielgrzymki do Fatimy.

/ Radio Watykańskie

środa, 10 kwietnia 2013

Widząca Vicka w szpitalu

Od wtorku 9 kwietnia widząca Vicka przebywa w szpitalu. Jej pobyt jest związany z bólem pleców. Vicka ma poważne kłopoty z plecami od czerwca 2011 roku, kiedy to jeden z pielgrzymów przypadkowo ją zranił.  Przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli tej samej, w której był leczony błogosławiony Jan Paweł II. Jej pobyt jest planowany na około dziesięć dni w tym czasie, lekarze zdecydują czy będzie konieczna kolejna operacja. Vicka wiele cierpi. Pamiętajmy o niej w modlitwach. Zdrowaś Maryjo…

źródło: Tłumaczka Anita Pehar
/Medjugorje Today

„Cierpienia nie można wyjaśnić. Cierpienie po prostu można przeżyć w swym sercu. Gdy Pan daje cierpienie, krzyż, to naprawdę On daje nam wielki dar. Często myślimy: „Jak choroba może być darem?” Ależ to jest wielki dar! Bóg sam wie, dlaczego On daje nam ten dar i dlaczego go cofa w takim momencie. Ale w podejmowaniu decyzji jesteśmy wolni: czy jestem gotów przyjąć ten dar? Są różne rodzaje cierpień: jest cierpienie, jakie daje Bóg i cierpienie, jakie stwarzamy sobie sami. One nie mają tej samej wartości.
„Gdy mimo cierpienia uśmiechasz się, to dlatego, że je zaakceptowałeś i że całkowicie należysz do Boga. Potem więcej już nie dostrzegasz cierpienia, lecz odczuwasz radość. Gdy cierpisz z radością, już nie ma napięcia. Ale ta radość nie pochodzi z zewnątrz, lecz z wnętrza ciebie, z twego serca. Odczuwam tak silną radość, że chcę czynić dla Matki Bożej więcej”.

Vicka Ivanković-Mijatović

źródło: s. Emmanuel

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

O. Jose Rodriguez Carballo: Fakt, że tak wiele ludzi przybywa do Medziugorja mówi mi o wielkim pragnieniu Boga pośród naszego pokolenia.


Obiecany wywiad z o. Jose Rodriguezem Carballo OFM, nowym sekretarzem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego*. Wywiad ukazał się na oficjalnej stronie parafii Medziugorje 19 października 2007 roku.  

 

O. Jose Rodriguez Carballo, Minister Generalny Zakonu Franciszkanów, odwiedził Medziugorje 8 października 2007 roku.  W dniach 7-10 października przebywał na terenie Hercegowiny z wizytą u swoich współbraci należących do Hercegowińskiej Prowincji Franciszkańskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dla Radia Mir Medziugorje wywiad z gościem przeprowadził Dragan Soldo. (…)

Czy możemy pokrótce dowiedzieć się, jakie Ojciec odniósł wrażenie po rozmowie z franciszkanami posługującymi w tej parafii?

O.Jose Rodriguez Carballo: Jestem przekonany, że bracia mieszkający w Medziugorju, służą z całą wielkodusznością, w pierwszym rzędzie tym, którzy tu mieszkają, parafianom. To jest parafia, a wiadomo jakie ma obowiązki wobec parafii zakonnik pełniący tutaj posługę proboszcza. Z tego, co jest mi wiadomo, mogę powiedzieć, że bracia tutaj naprawdę ze wszystkich sił poświęcają się służbie na rzecz wiernych tej parafii. Oprócz tego bracia służą również tym, którzy do Medziugorja przybywają. I wreszcie, chciałbym podkreślić wagę powołanych tutaj instytucji o charakterze socjalnym, które służą tym najbiedniejszym. To są dzieła, które rzeczywiście stanowią ewangeliczne świadectwo, nawet dla tych, którzy nie podzielają naszej wiary. Dlatego, mogę powiedzieć, jestem zadowolony z pracy moich współbraci w parafii Medziugorje.
Przybywa tutaj wielu pielgrzymów z całego świata. Jak by Ojciec skomentował ich przyjazd do tej specyficznej parafii?

O. Jose Rodriguez Carballo: Fakt, że tak wiele ludzi przybywa do Medziugorja mówi mi o wielkim pragnieniu Boga pośród naszego pokolenia. Albowiem tylko Bóg może zaspokoić ludzkie serce, przypomniał nam o tym niedawno Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do Asyżu. Pragnę, aby ci, którzy przybywają do Medziugorja, jak i ci, którzy udają się do innych ośrodków duchowych, naprawdę spotkali się z Bogiem, a w codziennym życiu zaczęli naśladować Chrystusa. W rozmowach ze współbraćmi z tej wspólnoty podkreślałem, że muszą być narzędziem, które ludziom przybywającym do Medziugorja, pomoże spotkać się z Chrystusem, aby mogli go naśladować, aby Ewangelia stała się centrum ich życia. Pragnę podkreślić, że moja obecność tutaj ma charakter braterskiej wizyty, aby dodać otuchy braciom tutaj pracującym i aby oni mnie dodali otuchy, abyśmy naśladowali Chrystusa, jako Bracia Mniejsi. (…)

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję
*Konsekracja biskupia o. Carballo jest przewidziana na 18 maja, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Odbędzie się w Santiago de Compostela. Konsekratorem będzie Jego Eminencja Kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości.

niedziela, 7 kwietnia 2013

Ojciec Święty Franciszek dokonał swej pierwszej nominacji w Kurii Rzymskiej

Papież Franciszek  dokonał swej pierwszej nominacji w Kurii Rzymskiej. W sobotę 6 kwietnia, Ojciec Święty mianował sekretarzem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o. José Rodrigueza Carballo OFM. Wyniósł go równocześnie do godności arcybiskupiej.

O. José Rodriguez Carballo odwiedził Medziugorje w 2007r.

Pochodzący z Hiszpanii 59-letni dziś o. José Rodriguez Carballo odwiedził Medziugorje 8 października 2007 roku. W tym czasie był przełożonym generalnym Zakonu Braci Mniejszych. Przebywał w Hercegowinie od 7 do 10 października.

W Medziugorje w imieniu braci franciszkanów powitał go proboszcz o. Petar Vlasic OFM. Ojciec Generał odbył przyjazną rozmowę z braćmi i podziękował im za wszystko, co robią dla wiernych języka chorwackiego, a także dla wszystkich tych, którzy przybywają do Medziugorje z całego świata szukając bogactwa duchowego, pokoju i nawrócenia. Zachęcił również braci, aby się nie zmęczyli na dobrej drodze. Powiedział również , że spotkania z wiernymi zawsze powinny być poprzedzone duchowym przygotowaniem osobistym i wspólnotowym, co jest bardzo ważnym czynnikiem w tym miejscu modlitwy, które przez cały rok czeka na rzesze pielgrzymów z całego świata.
General pozostał na obiedzie z braćmi. Z tej okazji, proboszcz podarował mu figurę Zmartwychwstałego Zbawiciela, jeden z symboli Medziugorja. W imieniu "Wioski Matki", o Svetozar Kraljevic podarował mu obraz.

„Franciszkanie w Medziugorje, robią wspaniałe rzeczy na chwałę Boga”  

Trzy lata wcześniej  17 listopada 2004 roku w wywiadzie dla radia „Miro. Rodriguez Carballo wyraził chęć odwiedzenia Medziugorja.  Powiedział, że chciałby wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży, o którym słyszał wiele dobrego. Generał Zakonu Braci Mniejszych powiedział, że chce być blisko swoich braci Franciszkanów we wszystkich częściach świata, a także w Medziugorje,  gdzie robią wspaniałe rzeczy na chwałę Boga.
PS Wkrótce tłumaczenie wywiadu z  o.Carballo OFM.

Święto Miłosierdzia

W pewnej chwili usłyszałam te słowa:
Córko moja, mów światu całemu o niepojętym (138) miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności (139) moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego.
Święta s. M. Faustyna Kowalska
Źródło: „Dzienniczek” Siostry Faustyny (Dz. 699)

środa, 3 kwietnia 2013

Medziugorje, objawienie Matki Bożej dla Mirjany 02 kwietnia 2013video: vittorio960

Orędzie Matki Bożej z 2 kwietnia 2013 <zobacz>

wtorek, 2 kwietnia 2013

Orędzie Matki Bożej przekazane przez Mirjanę 02.04.2013 r.

"Drogie dzieci, wzywam was do jedności w duchu z moim Synem. Wzywam was, abyście przez modlitwę i przez mszę świętą, kiedy mój Syn w szczególny sposób jednoczy się z wami, starali się być jak On: abyście jak On zawsze byli gotowi pełnić wolę Bożą, nie żądając by spełniła się wasza. Albowiem, dzieci moje, jesteście – istniejecie z woli Bożej, a bez Bożej woli niczym jesteście. Ja, jako Matka żądam od was, abyście swoim życiem mówili  o chwale Bożej, gdyż w ten sposób z Jego woli, wy również sami  chwałą się okryjecie.  Bądźcie wobec wszystkich pokorni i okazujcie miłość bliźniemu. Przez pokorę i miłość mój Syn zbawił was i otworzył wam drogę do Ojca Niebieskiego. Proszę was, abyście otwierali drogę do Ojca Niebieskiego tym, którzy Go jeszcze nie poznali i nie otworzyli serca na Jego miłość.  Swoim życiem otwierajcie drogę tym, którzy wciąż błąkają się w poszukiwaniu prawdy. Dzieci moje, bądźcie moimi apostołami, którzy nie żyli na próżno. Nie zapominajcie, że staniecie przed  Ojcem  Niebieskim i zdacie o sobie sprawę.  Bądźcie gotowi! Ponownie przypominam, módlcie się za tych, których Syn mój powołał, pobłogosławił ich ręce i podarował ich wam. Módlcie się , módlcie się, módlcie się za swoich pasterzy. Dziękuję wam."

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję

poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Urodziny widzącej Marii

1 kwietnia 1965 r. w Bijakovići na świat przyszła jedna z widzących z Medziugorje, Marija Pavlović- Lunetti. Dziś są jej 48 urodziny.

Marija do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje orędzia dla parafii i świata. Od 1.03.1984 do 8.01.1987 przekazywała je w każdy czwartek, a od stycznia 1987 r. każdego 25. dnia miesiąca. Matka Boża powierzyła jej dziewięć tajemnic. Marija jest mężatką, ma czworo dzieci, wraz z rodziną mieszka we Włoszech i w Medziugorju. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wszystkiego najlepszego, Marijo! Pomódlmy się w jej intencji; Zdrowaś Maryjo…


... Pamiętam, że któregoś dnia spytaliśmy Matkę Bożą, dlaczego jest tak piękna. Uśmiechnęła się do nas i powiedziała: Bo kocham. Zrozumieliśmy wtedy, jak ważna jest miłość. Ona jest pełna miłości. Od samego początku czuliśmy w Niej tę wielką miłość; każdego dnia zbliżałam się do Niej coraz bardziej i sama poczułam, że kocham Ją coraz mocniej. Gdy czujesz Jej miłość, ogromną wspaniałą, chcesz jej każdego dnia coraz więcej. Każde spotkanie z Nią jest piękne i inne, każdego dnia tyle się uczę. Jej miłość jest tak wielka - nie tylko do mnie, lecz do każdej osoby na świecie”
Marija mówi, że przypomina sobie jeden szczególny dzień, kiedy to wielu ludzi powiedziało: „Och, wy; widzący, macie takie szczęście. Matka Boża tak was kocha”. Wspomina o tym następująco:


„Tego dnia podczas objawienia Matka Boża powiedziała mi: Pamiętaj, jestem Matką wszystkich. Uświadomiła mi, że nawet w stosunku do osób, które Jej nie rozumieją, nie kochają Jej czy nie akceptują z powodu rozmaitych wierzeń, w jakich zostały wychowane, ma Ona dla nich tę samą miłość jak w stosunku do mnie, która Ją widzi codziennie. Ona jest prawdziwą matką, ale mocniej kochającą. Często widzimy, że matka kocha jedno dziecko bardziej niż drugie — jednak z Matką Bożą jest inaczej. Ona istotnie rozumie i kocha każdą i każdego z nas w ten sam sposób - miłością szczególną, niebiańską”.

Marija Pavlović-Lunetti