czwartek, 31 maja 2018

abp Henryk Hoser wizytatorem apostolskim w Medziugorie

Decyzją papieża Franciszka abp Henryk Hoser został mianowany wizytatorem apostolskim w Medziugorje.


Nowe zdania stanowią kontynuację ubiegłorocznej misji specjalnego wysłannika papieża, która zaowocowała raportem dla Stolicy Apostolskiej. Celem powierzonej obecnie funkcji jest praktyczne wdrożenie rozwiązań duszpasterskich, tak aby Kościół mógł lepiej wyjść naprzeciw potrzebom przybywających do tego miejsca pielgrzymów – wyjaśnił w rozmowie z KAI abp Hoser. – Nowe zadania są kontynuacją tego, co zawsze czyniłem. Mimo zaawansowanego wieku, nadal pragnę służyć Kościołowi swoim doświadczeniem – dodał arcybiskup.

– W ciągu roku do Medziugorie w diecezji Mostar przybywa ok 2,5 mln pątników z różnych krajów, a co za tym idzie – również o odmiennej wrażliwości religijnej i wychowanych w innej specyfice Kościoła lokalnego. Potrzeba więc, aby prowadzone na miejscu duszpasterstwo pomagało tym ludziom w głębszym przeżywaniu ich wiary – powiedział KAI abp Hoser.
Przyznał, że zakres zadań, które na niego czekają, jest niezwykle szeroki i wymaga dużego zaangażowania, ale liczy na wsparcie Matki Bożej, czczonej w tym miejscu jako Królowa Pokoju oraz modlitwę wiernych. – Całe swoje życie poświęciłem Kościołowi, w tym przez 34 lata pracowałem na rzecz Kościoła powszechnego. Nowe zadania są więc niejako kontynuacją tego, co zawsze czyniłem. Mimo zaawansowanego wieku, który zgodnie prawem kanonicznym sytuuje mnie jako biskupa emeryta mojej diecezji, nadal pragnę służyć Kościołowi swoim doświadczeniem, licząc na wsparcie Boga i modlitwę wiernych – wyznał abp Hoser.
Mówiąc o czekających go zadaniach, zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia rozwiązań, które spowodują, że pątnicy przybywający do Medziugorie będą mieli dobrą obsługę, zarówno od strony duszpasterzy, którzy na stałe tam pracują, jak również tych, którzy przyjeżdżają z pielgrzymami. Niezbędne jest ustalenie pewnych zasad organizacyjnych wobec różnych dzieł istniejących na miejscu – nie tylko natury duchowej czy pastoralnej, ale także i charytatywnej – zwrócił uwagę abp Hoser.
– Na miejscu jest wiele dzieł, które działają niezależnie od siebie, co wymaga pewnej koordynacji i uporządkowania zarówno na płaszczyźnie administracyjnej, jak i finansowej tak, aby służyły całości – powiedział hierarcha.

Abp Hoser wspomniał też o potrzebie poprawienia infrastruktury, oraz zwiększeniu liczby obsługujących to miejsce duszpasterzy. – Fenomenem Medziugorie są masowe, głębokie spowiedzi, które bardzo często związane są z nawróceniem. Obecnie jest tam 50 konfesjonałów, które często okazują się niewystarczające. Dzięki Bogu pielgrzymi przyjeżdżają ze swoimi kapelanami, którzy im towarzyszą i którzy są włączani w posługę sakramentu pokuty i pojednania. Nie mniej dużym wyzwaniem jest mieć do dyspozycji kapłanów, którzy spowiadają w różnych językach, zwłaszcza tych głównych, którymi posługują się zwłaszcza młodzi Europejczycy – powiedział abp Hoser.
Przyznał, że dużym wyzwaniem są również kwestie liturgiczne. – W okresie letnim kościół parafialny, który nie należy do największych, nie jest w stanie pomieścić wszystkich, którzy napływają z całego świata. Natomiast teren przyległy nie ma właściwego zadaszenia, przez co w okresie letnim i zimowym nie odpowiada warunkom atmosferycznym – zwrócił uwagę arcybiskup.
Ubiegłoroczna misja specjalnego wysłannika papieża, która zaowocowała raportem dla Stolicy Apostolskiej, została głoszona 11 lutego i miała na celu dokładniejsze poznanie sytuacji duszpasterskiej w Medziugorie.
Wcześniej abp Hoser pełnił funkcję wizytatora apostolskiego w Beninie i w Togo, gdzie wizytował wyższe seminaria duchowne. Przez półtora roku pełnił tę funkcję również w Rwandzie po ludobójstwie, pod nieobecność tam nuncjusza apostolskiego. – Misja w Rwandzie była najtrudniejsza – podkreślił duchowny. Wspominając natomiast dwa inne afrykańskie kraje powiedział, że był on tam ekspertem i współpracował z wyznaczonymi biskupami, w tym z arcybiskupem diecezji Konakry, a obecnie kardynałem Robertem Sarahem.
Źródło radio Watykańskie , KAI
============================================
PS
Kochani,dziś są dwa święta w jednym: Boże Ciało i Nawiedzenie Matki Bożej i dochodzi jeszcze trzecie. Mozna powiedzieć, że Matka Boża nawiedziła rodzinę Medziugorska ze specjalną wiadomością, a mianowicie papież Franciszek mianował abpa Hosera specjalnym wizytatorem w Medziugorju na czas nieokreślony. Jest nadzieja, ze po tej wiadomości, przynajmniej w tym roku nie będzie NEGATÓW i ATAKÓW na Medziu przed ROCZNICĄ, a wczoraj własnie o tym myślałam, co wymyślą teraz wrodzy Medziu. Jak widać nie zdążyli zasiać niepokoju w sercach i umysłach ludzi.

Ewa. - Echo MARYI Królowej Pokoju

poniedziałek, 28 maja 2018

Letni program modlitewny w Medziugorje

Letni program modlitewny w Parafii św. Jakuba w Medziugorje

Letni program modlitwny w Medziugorje rozpoczyna się w czwartek, 1 czerwca i potrwa do 1 września. Modlitwa różańcowa w kościele parafialnym od 1 czerwca będzie rozpoczynała  się o godzinie 18, Msza św. o godzinie 19. Po Mszy następuje standardowy program modlitewny, różny y dla poszczególnych dni tygodnia.
Adoracja Najświętszego Sakramentu - wtorki i soboty od 22 do 23, a w  czwartek po wieczornej Mszy św.czyli o godz.20. Droga Krzyżowa na Kriżewac w piątek o 14 ,Różaniec na Górze Objawień w niedziele także o godz.14.

Boże Ciało- Wspomnienie

Boże Ciało w MEDZIUGORJE 


Boże Ciało w Medziugorje (fot: Fernando Perez)
Boże Ciało w Medziugorje (fot: Fernando Perez


Drogie dzieci! Dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorujcie Go, drogie dzieci, w waszych parafiach, a będziecie zjednoczeni z całym światem. Jezus stanie się dla was przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim jak o kimś ledwie poznanym. Zjednoczenie z Nim będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko Mnie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Matka Boża w Medziugorje – 25 wrzesień 1995r.)

niedziela, 27 maja 2018

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Trójco Święta, jedyny Boże, niepojęty w wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Okazałeś swoją przepaść miłosierdzia niepojętą i nigdy nie zgłębioną przez żaden rozum, ani ludzki, ani anielski. Nicość i nędza nasza toną w wielkości Twojej; o Dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi - czy znajdzie się dusza, która Ciebie rozumie w miłości? (Dz. 361).

MODLITWA ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY

piątek, 25 maja 2018

Orędzie Matki z 25 .05.2018

Orędzie, 25. maja 2018- Medziugorje


„Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do Boga, który jest Ojcem waszym w niebie i który mnie posłał, abym was prowadziła do Niego. Otwórzcie swoje serca na dary, które On wam pragnie dać i w cichości serca adorujcie mego Syna Jezusa, który dał Swoje życie, abyście żyli w wieczności, do której was pragnie prowadzić. Niech waszą nadzieją będzie radość spotkania z Najwyższym w życiu codziennym. Dlatego wzywam was: nie zaniedbujcie modlitwy, bo modlitwa czyni cuda. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

środa, 23 maja 2018

Marijo


https://www.facebook.com/GospaMajkaMojaKraljicaMira/videos/10156366714278805/
Dodaj napishttps://www.facebook.com/GospaMajkaMojaKraljicaMira/videos/10156366714278805/

KLIKNIJ LINK-


poniedziałek, 21 maja 2018

Modlitwa do Matki Kościoła

Modlitwa do Matki Kościoła Młodych

Maryjo, Matko Kościoła! Maryjo, Matko Kościoła Młodych! Ty modliłaś się w Wieczerniku z uczniami Twojego Syna, kiedy Duch Święty zstępował wśród języków z ognia. Módl się za nami, aby płomień Bożej miłości ożywił nasze serca i serca młodych na całej ziemi. Dziewico pełna łaski! Niepokalana od pierwszej chwili swego życia, która w pełni uczestniczysz w radości nieba. Czuwaj nad młodymi zebranymi tutaj i nad tymi wszystkimi, którzy razem z nami stanowią jedno w jedności Ciała Chrystusowego. Módl się, aby ta młodzież z odwagą podjęła zadanie, które powierza jej Chrystus, Twój Syn, gdy mówi: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam" (J 20,21).
Maryjo, Królowo Apostołów! Ty czuwasz nad tymi wszystkimi, których posyła Twój Syn, aby byli Jego głosicielami na całym świecie. Natchnij wszystkich młodych, aby byli gorliwymi świadkami zbawczego orędzia Ewangelii. Niech z Twoją pomocą dzielą się z innymi nowym życiem płynącym z krzyża Chrystusa, nadzieją pocieszającą każde serce i mocą, która pozwala osiągnąć ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Amen.

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła


niedziela, 20 maja 2018

sobota, 19 maja 2018

Święto Zesłania Ducha Świętego 20.05.2018


"Zielone Świątki 2018 - Święto Zesłania Ducha Świętego " 20.05.2018


"Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego." (Dz 1,14)


"Ja daję wam światło prawdy i Ducha Świętego."

„Zacznijcie codziennie wzywać Ducha Świętego. Najważniejsze jest modlić się do Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty zstępuje na ziemię, wtedy wszystko staje się jasne i wszystko się przemienia.”

(Matka Boża w Medziugorje)


Modlitwa do Ducha Świętego.

Duchu Święty, przyjdź, zstąp na nas, na Twój Kościół zjednoczony na modlitwie z Matką...
Przyjdź dzisiaj do nas tak, jak kiedyś zstąpiłeś do Wieczernika, abyśmy w pokorze mogli przeżywać orędzia, stając się świadkami miłości dla tych, którzy nie znają Bożej miłości, oraz znakiem dla tych, którzy nie wierzą...
O Duchu Święty, przyjdź, przynosimy Ci nasze rany, nasze krzyże i cierpienia, spraw, byśmy uwierzyli, ufali, kochali...
Duchu Święty, uzdrów każdego z nas i obdarz pokojem oraz łaską, abyśmy zdołali wyzbyć się niedowiarstwa i grzechu...
Spraw, byśmy jak pielgrzymi powrócili do Ojca i w sakramencie pojednania potrafili porzucić dawnego człowieka, aby przyoblec się w człowieka nowego i wrócić do domu zdrowym i uleczonym...
Duchu Święty, przyjdź, napełnij nasze serca darem pokoju, pokory i posłuszeństwa, abyśmy umieli przyjąć i wprowadzić w czyn słowa Matki.. O Duchu Święty, Ty, który jesteś światłem, oświecaj nasze kroki na drodze wiary i nawrócenia, abyśmy mogli wrócić do domu i być posłusznymi Matce, by tak jak Jezus w Nazarecie wzrastać w pokorze, w mądrości i w łasce...
Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy mogli stać się Kościołem, który się modli, Kościołem, który wierzy, Kościołem, który ma wiarę i miłość...
O Najświętsza Dziewico i droga Matko, jesteśmy Twoimi pielgrzymującymi dziećmi, które przybyły, by słuchać Twych słów, by prosić Cię o opiekę, by poczuć Twoją miłość i pokój... Módl się i wstawiaj za nami, byśmy żyli Twoimi orędziami i stawali się apostołami i świadkami Twojej obecności pośród nas...
            o. Jozo Zovko OFM

wtorek, 15 maja 2018

Sanktuarium NARODOWE

; Sanktuarium na zakopiańskich Krzeptówkach zostało ogłoszone Sanktuarium Narodowym

niedziela, 13 maja 2018

Fatima

Podobny obraz

Wniebowstąpienje

środa, 9 maja 2018

Orędzie Matki Bożej dla widzącego Jvana z 4.05.2018 Medziugorje

W piątek 4 maja o godz.22,00 na Podbrdo, Ivan, który obecnie przebywa w Medziugorju, miał spotkanie ze swoja grupą modlitewną. Spotkanie było otwarte, również dla pielgrzymów.

Po modlitwie Matka Bo
ża skierowała do obecnych te słowa:

Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę was zachęcić do życia według orędzi, które wam przekazuję. Żyjcie według nich i zachęcajcie innych, aby też tak żyli. Bądźcie znakiem dla innych! Szczególnie zaś wzywam was, abyście byli znakiem dla tych, którzy tutaj przybywają. Dziękuję wam drogie dzieci, gdyż dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie. Matka Boża była radosna, modliła się nad zebranymi, a następnie pobłogosławiła wszystkich obecnych oraz  dewocjonalia. Odeszła w znaku światłości i krzyża z pozdrowieniem: „Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci!”


Ave Maryja!
Tłumaczenie z języka chorwackiego - Dziękuje


Tłumaczenie z języka chorwackiego - Dziękuje

GOSPA

https://www.facebook.com/GospaMajkaMojaKraljicaMira/videos/10156335204013805/

                                       
          Kraljica Mira

sobota, 5 maja 2018

Pierwsza Sobota miesiąca majaPierwsza Sobota miesiąca maja 05-05-2018


Nabożeństwo Wynagradzające - każda pierwsza sobota miesiąca - od godz. 18.25Na żywo od godz. 18-25środa, 2 maja 2018

Orędzie Mirjany- 2.05.2018

Orędzie Matki Bożej z 2.05.2018- Medziugorje

Drogie dzieci, mój Syn, który jest światłem miłości, wszystko

co czynił i czyni, czyni z miłości. Tak więc i wy, moje dzieci, kiedy żyjecie w miłości, miłujecie swoich bliźnich, pełnicie wolę mojego Syna. Apostołowie mojej miłości, stańcie się  maluczkimi! Swoje czyste serca otwórzcie mojemu Synowi, aby mógł działać poprzez was. Z pomocą wiary napełnijcie się miłością, lecz dzieci moje, nie zapomnijcie, że Eucharystia  jest sercem wiary. To jest mój Syn, który karmi was swoim ciałem i wzmacnia swoją krwią, to jest cud miłości, mój Syn , który żywy wciąż na nowo przychodzi , aby ożywić dusze. Moje dzieci, żyjąc w miłości, pełnicie wolę mojego Syna, a On żyje w was. Moje dzieci, moim matczynym pragnieniem jest, abyście zawsze więcej Go  kochali, gdyż On przyzywa was swoją miłością, darzy miłością, abyście ją dawali wszystkim wokół siebie. To z jego miłości, jestem z wami jako Matka, aby przemawiać do was słowami miłości i nadziei, aby przemawiać do was wiecznymi  słowami, które zwyciężyły czas i śmierć, aby was wszystkich wezwać, byście byli moimi apostołami miłości. Dziękuję wam!

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje

Objawienie dla Mirjany- Video 2-05-2018

Orędzie Matki Bożej 02.05.2018

Orędzie Matki Bożej dla Mirjany z 02-05.2018

Nagranie -- Polski


https://www.facebook.com/UdrugaKraljicaMira/videos/1682120578545162/?t=287

Mirjana