niedziela, 25 października 2015

Orędzie, 25. października 2015

Orędzie, 25. października 2015

„Drogie dzieci! Również dziś moja modlitwa jest [ofiarowana] za was wszystkich, szczególnie za wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie. Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją obecność. Dziatki, również dziś zdecydujcie się na świętość i weźcie przykład z świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. Dziatki, radujcie się w miłości, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie. Dawajcie świadectwo o pokoju, modlitwie i miłości. Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie.”

wtorek, 6 października 2015

Matka Boża w Medziugorje o Różańcu.

7 października Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

„weźcie różaniec i módlcie się; módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem.” 25 .04.2001

„Różaniec, dziatki jest mi szczególnie drogi. Poprzez różaniec otworzycie mi swoje serce i mogę Wam pomóc” 25 .8.1997

Jeśli chcecie - przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu.”25 .o1. 1991

„Módlcie się i niech różaniec będzie zawsze w waszych rękach jako znak dla szatana, że do Mnie należycie.” 25.02.1998

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec….Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiali różaniec i żeby różaniec byładla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami.” 2.6.1996

„Wszyscy księża odmawiajcie różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową.” 25 czerwca 1985
(To przesłanie Pani dała na pytanie Mariji Pavlović: Pani, co pragniesz polecić księżom?).

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście ze szczególną modlitwą wystąpili przeciw szatanowi. Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wie, że oddziałuje. Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężycie go.” 8 sierpień 1985


"Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki.Wszyscy księża odmawiajcie różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową. ”25.06. 1985r.

(To przesłanie Pani dała na pytanie Mariji Pavlović: Pani, co pragniesz polecić księżom?).

piątek, 2 października 2015

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane przez Mirjanę 2.10.2015

Orędzie Matki Bożej dla Mirjany z 2 października 2015

„Drogie dzieci,
Jestem tutaj pośród was, aby wam dodać odwagi, napełnić swoją miłością i ponownie wezwać was, abyście byli świadkami mojego Syna. Wiele dzieci nie ma nadziei, nie ma  pokoju, nie ma  miłości. Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą gdzie i jak Go znaleźć. Mój Syn otwiera im swoje ramiona, więc pomóżcie im znaleźć się w Jego objęciach. Drogie dzieci, z tego względu musicie modlić się o miłość. Musicie bardzo, bardzo dużo  się modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości, gdyż miłość zwycięża śmierć i sprawia, że życie trwa. Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, szczerym i otwartym sercem, jednoczcie się na modlitwie, bez względu na to jak dalece jesteście od siebie oddaleni. Zachęcajcie się wzajemnie do duchowego wzrostu, podobnie jak ja was zachęcam. Czuwam nad wami  i jestem z wami kiedykolwiek tylko o mnie pomyślicie. Módlcie się również za swoich pasterzy, za tych, którzy dla mojego Syna i dla was wyrzekli się wszystkiego. Miłujcie ich i módlcie się za nich. Ojciec Niebieski wysłuchuje waszych modlitw. Dziękuję wam.”

Ps Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję 

czwartek, 1 października 2015

Pierwsza sobota miesiąca października


    Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca : 


< Nabożeństwo >

Drugi dzień miesiąca

Widząca Mirjana tak mówi o objawieniach, które ma drugiego dnia każdego miesiąca:

Podczas objawień w czasie Bożego Narodzenia 1982 roku Maryja powiedziała, że nie będę mieć już moich codziennych objawień, ale że będą one miały miejsce raz na rok każdego 18 marca tak długo jak będę żyć. Powiedziała też, że będę miała kilka dodatkowych objawień. Te zaczęły sie 2 sierpnia 1987 i wciąż trwają i nie wiem, do kiedy będą trwać. Te, które mają miejsce drugiego każdego miesiąca są także modlitwą za niewierzących. Nasza Pani nigdy nie mówi słowa "niewierzący" nazywa ich tymi, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga i Nasza Pani prosi nas o pomoc.


Nie ma na myśli tylko 6 wizjonerów, ale wszystkich tych, którzy obierają Ją, jako Matkę. Ponieważ Maryja mówi, że jesteśmy w stanie zmienić niewierzących, ale tylko przez modlitwę i naszą postawę. Maryja prosi nas, aby umieszczać w naszych modlitwach na pierwszym miejscu prośby za niewierzących. Ponieważ Nasza Pani podkreśla to, że większość złych rzeczy na świecie jak wojna, przestępstwa, aborcja, rozwody, narkotyki pochodzą do niewierzących. Dlatego Nasza Pani mówi, że, kiedy modlisz się za nich w rzeczywistości modlisz się za siebie i za własną przyszłość.

Mirjana któregoś dnia była zapytana przez jednego z pielgrzymów:

Pytanie:, Jeżeli weźmiemy pod uwagę czas w domu, w naszym własnym kraju, w czasie objawienia, i modlimy się czy otrzymamy te same błogosławieństwa, jakbyśmy byli tutaj?
Mirjana: Nie ma potrzeby, aby była to ta sama godzina. Nie musisz wstawać w połowie nocy, aby modlić się. Wystarczy, że każdego drugiego dnia miesiąca uklękniesz i pomodlisz się za tych, którzy nie poznali miłości Boga. Błogosławieństwo macierzyńskie Matki Bożej na pewno będzie z tobą. Nasza Pani jest matką i jest wszędzie. Ona mówi otwórz swoje serce a ja będę z tobą. Ona nie wymienia Chorwacji Ameryki czy Włoch, bo te rzeczy dla niej nie istnieją, ale to, że my jesteśmy Jej dziećmi na ziemi. Zatem jest całkowicie wystarczające, jeżeli modlisz się proś o błogosławieństwo a Ona, jako Matka przyjdzie. To zależy od nas jak bardzo chcemy /pragniemy naszej Matki.