poniedziałek, 11 marca 2013

Trwajmy na modlitwie z Najświętszą Maryją Panną

Jutro rozpoczyna się konklawe. Jak wiemy widzący Ivan kilka dni temu powiedział po zakończonym objawieniu, że Matka Najświętsza modli się za Kardynałów. Trwajmy na modlitwie z Maryją tak jak trwali Apostołowie w Wieczerniku. Prośmy, aby Duch Święty wylał się z mocą i miłością na Kardynałów zebranych w Kaplicy Sykstyńskiej.

Maryjo gdzie Ty jesteś tam zstępuje Duch Święty. Tak było przy Twoim spotkaniu ze św. Elżbietą, tak było w Wieczerniku…, tak jest i dziś w Medziugorje. Tak wielu doświadczyło Miłości, której źródłem jest Duch Święty, kiedy spotkali Ciebie; Oblubienico Ducha Świętego. Mateńko dziękuję Ci, że trwasz z Kościołem na modlitwie. Uproś dla Twoich dzieci świętego i dobrego Papieża. Ojca Świętego, który poprowadzi nas bezpiecznie w czas, kiedy Twoje Niepokalane Serce Zatriumfuje, jak zapowiedziałaś w Fatimie i Medziugorje...
Dobry Boże daj nam Ojca Świętego, który będzie wsłuchiwał się w Niepokalane Serce Maryi!