poniedziałek, 30 kwietnia 2018

WspomnienieUroczystość Matki Bożej Królowej Polski w MEDZIUGORJE

Po wielkich planach i jeszcze bardziej szalonych przygotowaniach udało się Polskiej Oazie zorganizować w parafii świętego Jakuba w Medziugorju obchody wielkiej Uroczystości, jaką bez wątpienia w Polsce jest Święto Matki Bożej Królowej Polski. Podzielę się z tym co dokonało się i jak udało się przeżyć to wielkie wydarzenie tutaj na obczyźnie. Tradycyjnie 1 maja od godzin wieczornych zgromadzeni w Medziugorju pielgrzymi zaczęli obficie przybywać przed „niebieski krzyż”, aby zając jak najlepsze miejsca, po to by 2 maja być jak najbliżej Miriany – jednej z widzących. W planach mieliśmy po zakończonym objawieniu udać się nieco wyżej do Tajemnicy Zwiastowania i tam wraz ze zgromadzonymi pielgrzymami z Polski pomodlić się modlitwą różańcową, jednak upał i zmęczenie nieco zmieniły nasze ambitne zamierzenia.

Następnego dnia tj. 3 maja w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski o godzinie 12 w „Dvoranie” im błogosławionego Jana Pawła II została przeprowadzona przez ks. dra Tomasza Seweryna konferencja pt „Jakość naszej modlitwy.” Prelegent mówił o tym jaka powinna być nasza modlitwa i co powinniśmy czynić by bardziej skupiać się na sprawach Bożych. Mówił także o rozproszeniach, oschłości i oziębłości, dotknął tych zagadnień i udzielił rad co robić by poprawić naszą modlitwę, by poprawić jej jakość.

„Dvorana” im błogosławionego Jana Pawła II

Centralne uroczystości odbyły się w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Medziugorju. Bardzo pięknym i wspólnoto twórczym akcentem było przedstawienie grup i podanie intencji przez każdego z obecnych kapłanów na koncelebrze. Spowodowało to, że nikt nie czuł się anonimowy.
Nasz dostojny gość ks. Tomasz mówił w homilii o bardzo dobrej intuicji polskiego narodu, o tym że król Jan Kazimierz zawierzył Królestwo Polskie i podlegle mu księstwa Maryi Matce Kościoła. Porównał Kościół do dobrego domu: Jezus to Król, a Maryja to Królowa nieba i ziemi. Maryja była bardzo posłuszna i była także silna wiarą. Wsłuchujmy się w to co Maryja zechce nam powiedzieć.

ks. dr. Tomasz Seweryn

W tej Mszy Św. uczestniczyło mnóstwo ludzi – pielgrzymów z Polski i Polaków z zagranicy. Po Eucharystii zgromadzeni wierni jeszcze długo zostali w Kościele i śpiewali pieśni Maryjne.


Trzeba podkreślić fakt, że tak wielkie uroczystości dla pielgrzymów z Polski w Medziugorju odbyły się pierwszy raz. Wszystko za zgodą i z błogosławieństwem o. Petara Vlasića proboszcza parafii w Mediugorju. To był piękny dzień, w którym wszyscy miejscowi i obcokrajowcy gratulowali Polakom tak wspaniałego świętowania. W „dvoranie” zgromadziło się ok. 500 osób, a kościół w czasie trwania Mszy Świętej był wypełniony po brzegi, na Eucharystii było obecnych 34 kapłanów.


A my w Polskiej Oazie im bł. Jana Pawła II po głównych uroczystościach wspólnie ze zgromadzonymi gośćmi zasiedliśmy przy stole. Zjedliśmy :) bardzo dobry tort z pięknym czekoladowym napisem ”AVE MARYJA”. I długo rozmawialiśmy przy dźwiękach pieśni maryjnych.


D.K.Źródło: Polska Oaza im. Św Jana Pawła II w Medziugorje
Dziękuję :)

środa, 25 kwietnia 2018

Orędzie, 25. kwietnia 2018

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje dla świata z 25. kwietnia 2018
„Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście żyli waszym nowym życiem z Jezusem. Niech Zmartwychwstały da wam siłę, abyście w pokusach życia zawsze byli mocni i w modlitwie oddani i wytrwali, ponieważ Jezus zbawił was [przez] swoje rany i [przez] zmartwychwstanie dał nowe życie. Dziatki, módlcie się i nie traćcie nadziei. W waszych sercach niech będzie radość i pokój i [dawajcie] świadectwo radości, że [należycie] do mnie. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Kraljica mira


Maryjo

kliknij zdjęcie lub link-

wtorek, 17 kwietnia 2018

Pobratymstwo

Kochani,
przesyłając wam słowa rozważania o.Jozo do ostatniego orędzia z 25-go marca br., przypominam, że w tym roku wybieramy się na Zjazd Modlitewny Pobratymstwa  do Szirokiego Brijegu i Medziugorja, który odbędzie się w dniach 26, 27 maja. Część poleci samolotem z Ewą Hańską, inni zaś mają szansę dołączyć do pielgrzymki autokarowej w dniach 21-29 maja,  organizowanej przez Bożennę Bańkę z Lublina. Kontakt do Bożenny: tel. 695 500 196 i e-mail: bbanka@onet.pl. Pobratymcy i nowi kandydaci na pobratymców mają możliwość dołączenia do grupy w Rzeszowie i Krakowie. Zachęcam do pielgrzymowania w miesiącu szczególnie poświęconym Matce Bożej.
Ave Maryja!
Zofia Oczkowska

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja 25 marca  2018. 
                                                                                    
„Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli ze mną na modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy ze światłością. Dzieci, módlcie się, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Zdecydujcie się Boga i On będzie was prowadził ku świętości, a krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że stanowicie część Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Droga moja rodzino modlitewna!
                Przebywanie z Królową Pokoju, Matką Pana Jezusa i Matką Kościoła zasługuje na szczególną uwagę i analizę. Modlitwa z Matką Bożą oznacza modlitwę z Kościołem i przypomina wspólnotową modlitwę uczniów i apostołów w wieczerniku. Serce i doświadczenie podpowiadają, że to Maryja zaprosiła uczniów i apostołów na tę pierwszą wspólnotową modlitwę. Apostołowie pamiętali słowa Jezusa by nie opuszczać miasta, dopóki nie otrzymają mocy z wysoka. Dni Wielkiego Tygodnia niejako przywołały tamtą atmosferę mroku, kiedy ludzie wyczekiwali Zbawiciela i Wybawiciela, w nadziei, że On skruszy okowy grzechu i śmierci i oświetli  wszelką ciemność.
                Matka Boża przynagla nas do modlitwy, byśmy potrafili stawić opór wszelkiemu grzechowi. Wzywa  do sakramentu pokuty. Poucza, że spowiedź jest zawsze początkiem nowego życia, zanurzonego w Bogu. To boskie życie wlewa się w nas i w ten sposób powstajemy do nowego życia. Grzech jest przybity do krzyża i zwyciężony przez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz dług jest spłacony, a my stajemy się wolni. Doświadczenie mówi, że wszyscy jesteśmy skłonni do grzechu. Sami, o własnych siłach, licząc jedynie na własne możliwości,  nie jesteśmy w stanie mu się oprzeć.  Matka Boża  wiedząc o tym poucza, byśmy oparli się na Bogu. Zmartwychwstały Jezus, który objawił swoją miłość wobec nas poprzez każde wypowiedziane słowo i każdy swój  czyn, proponuje, byśmy Jego uznali za swojego Nauczyciela. On poprzez piękno swojego nauczania stał się naszą Drogą, naszą Prawdą i wreszcie naszym Życiem. Jego krzyż staje się drzewem  życia, a Jego owoce są  naprawdę wspaniałe, co daje nam się poznać nawet zmysłami.  Napełnionego  boskim życiem człowieka otacza szczególna jasność i zapach świętości. Innym wspaniałym owocem jest poznanie jak wielką wartość w oczach Boga ma przebaczenie, bo to jest jedyna sprawiedliwość w wymiarze boskiej sprawiedliwości. Uczmy się więc patrzeć na krzyż z wiarą, miłością i wdzięcznością. Krzyż jest jedynym lekiem na ból naszej duszy zranionej grzechem. Ukrzyżowany Jezus prowadzi nas drogą świętości. Przywołajmy na pamięć naszych świętych: świętego Franciszka, świętego Jana od Krzyża, świętego ojca Pio i wielu, wielu innych, którzy mieli w sobie głębokie pragnienie naśladowania Jezusa we wszystkim, a On w zamian obdarował ich swoimi świętymi ranami. Powtórzmy zatem,  święci, to tacy ludzie, którzy zdecydowali się naśladować Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
                Również dziś, nasz Pan  Jezus Chrystus proponuje nam swój krzyż, swoje rany, swoje Słowo i swoją drogę. Wierzę, że dobrze przeżyty przez was czas Wielkiego Postu pomógł wam odsunąć od siebie wszystko, co mogłoby  oddzielić was od Jezusa. Bądźcie dumni, że jesteście chrześcijanami i często przypominajcie sobie słowa tego mądrego orędzia: "Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że stanowicie część Bożego planu." Z tymi słowami w sercu zaczynajcie każdy nowy dzień. Miejcie świadomość kim naprawdę jesteście, do czego zostaliście powołani i nie upadajcie na duchu, kiedy przyjdą na was doświadczenia. Niech tej pięknej wiosny na nowo rozkwitnie w was wiara, modlitwa i nadzieja.
W tym miesiącu modlimy się w następujących intencjach:
1. Za wszystkich chrześcijan o powrót do miłości ukrzyżowanej, by Chrystusowy krzyż stał się dla nich znakiem pokoju i szkołą  przebaczenia.
2. Za rodziny, aby nie podeptały i nie zdradziły swojego sakramentu małżeństwa zrodzonego z miłości, lecz by pozostały wierne czerpiąc moc z krzyża Pańskiego.
3. Za zakonnice, zakonników i kapłanów, aby swoje powołanie przeżywali z godnością i  wdzięcznością za najpiękniejszy dar, jakim jest ofiarowanie swojego życia Bogu i bliźnim.

Tłumaczenie z języka Chorwackiego. Dziękuje

sobota, 7 kwietnia 2018

Pierwsza Sobota kwietnia
Pierwsza Sobota miesiąca kwietnia  07-04-2018


Nabożeństwo Wynagradzające - każda pierwsza sobota miesiąca - od godz. 18.25Na żywo od godz. 18-25poniedziałek, 2 kwietnia 2018

XIII Rocznica śmierci Jana Pawła II


Orędzie Matki Bożej z 2 kwietnia 2018

 Orędzie Matki Bożej z 2 kwietnia 2018 dane Mirjanie Soldo - Medziugorje
Drogie dzieci,
dzięki wielkiej miłości Ojca Niebieskiego jestem przy was jako wasza Matka, a wy przy mnie jako moje dzieci, jako apostołowie mojej miłości, które nieustannie gromadzę wokół siebie. Moje dzieci, wy jesteście tymi, którzy modląc się, całkowicie powinni powierzyć się mojemu Synowi, abyście już nie wy żyli, lecz by mój Syn  żył w was. Tak, by ci wszyscy, którzy nie znają mojego Syna, zobaczyli Go w was i zapragnęli Go poznać. Módlcie się, aby zobaczyli w was zdecydowaną pokorę i dobroć, gotowość służenia innym. Żeby dostrzegli w was łagodność, czułość i miłość do mojego Syna oraz do swoich braci i sióstr. Apostołowie mojej miłości, musicie dużo się modlić, by oczyścić swoje serce, byście wpierw wy sami mogli chodzić drogami mojego Syna. Abyście wy byli sprawiedliwi związani ze sprawiedliwością mojego Syna. Moje dzieci, jako  moi Apostołowie musicie być zjednoczeni w komunii, która wywodzi się od mojego Syna, tak by moje dzieci nie znające mojego Syna rozpoznały komunię miłości i zapragnęły chodzić drogą życia, drogą jedności z moim Synem. Dziękuję wam.

niedziela, 1 kwietnia 2018

Błogosławiony krzyż... [Żadna pieśń]