Orędzia

Oprócz ­głównych orędzi, które Matka Boża zaraz na początku przekazała całemu światu, zaczęła od 1 marca 1984 r. w każdy czwartek, szczególnie poprzez Mariję Pavlović, dawać jeszcze specjalne orędzia dla medziugorskiej parafii i pielgrzymów, którzy przybywają do Medziugorja. Matka Boża oprócz sześciorga widzących wybrała całą parafię i pielgrzymów jako swoich świadków i współpracowników.Tymi szczególnymi orędziami dla medziugorskiej parafii i pielgrzymów Pani pragnie, żeby pierwsze przesłania, które na początku dała całemu światu, pogłębić i uczynić zrozumiałymi i możliwymi do przyjęcia także dla innych ludzi.
Od 25 stycznia 1987r. Madonna przekazuje orędzia każdego 25 - tego dnia miesiąca za pośrednictwem wizjonerki Mariji Pavlović. Tak dzieje się i dzisiaj.


Wszystkie orędzia Wszystkie dostępne orędzia które Matka Boża daje w Medziugorje.

Orędzia Matki Bożej z 2 dnia miesiąca przekazane przez Mirjanę.
Orędzia te Mirjana otrzymuje od 2 sierpnia 1987. Te, które mają miejsce drugiego każdego miesiąca są także modlitwą za niewierzących. Nasza Pani nigdy nie mówi słowa "niewierzący" nazywa ich tymi, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga.

Orędzia Matki Bożej przekazane przez Ivana
Orędzia te są dawane przez Matkę Bożą w czasie, kiedy Ivan będąc w Medziugorje ma w nocy objawienie na górze Podbrdo. Są to objawienia, na które zaprasza Matka Boża pielgrzymów. Umieszczonych jest również kilka orędzi, które Matka Boża dała poprzez Ivana kapłanom w czasie objawień, które miał Ivan w swojej kaplicy.
Orędzia Matki Bożej przekazane przez Ivankę
Orędzia te są dawane Ivance w czasie dorocznego objawienia które ma 25 czerwca.Codzienne objawienia miała do 7.05.1985 r. Tego dnia Matka Boża powierzywszy jej dziesiątą tajemnicę powiedziała, że przez całe życie będzie miała objawienie raz w roku – w rocznicę objawień 25 czerwca.

Orędzia Matki Bożej przekazane przez Jakova
Orędzia te Jakov otrzymuje w czasie dorocznego objawienia które ma 25 grudnia. W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie.

Uwaga!

Na stronie są umieszczone orędzia od 2007 r. Pozostałe orędzia są dostępne na stronie parafii Medziugorje.