sobota, 28 sierpnia 2010

Objawienie Matki Bożej dla Ivana

W piątek, 28.08.2010 na górze Podbrdo miało miejsce objawienie Matki Bożej Ivanovi. Pielgrzymi gromadzili się pod białą figurą od wczesnych godzin wieczornych. Około godziny 21ej Ivan powiedział: "Zaczynamy Różaniec w ramach przygotowań do spotkania z Matką Bożą. Będziemy modlić się tajemnicami radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi. Będziemy modlić się za rodziny i za młodzież."Odmawianie różańca przeplatane było śpiewem między dziesiątkami. Po różańcu, Iwan rozpoczął Koronkę Pokoju, po niej Pod Twoją obronę. Matka Boża objawiła się kilka minut przed 22ą. Objawienie trwało około 10 minut.
-
Matki Bożej i Księżyca

Opis Iwana :

„To jest naprawdę trudne do opisania ... Każde spotkanie z Matką Bożą jest doświadczeniem. Szczególnie trudno jest opisać miłość Matki, to jak bardzo kocha nas wszystkich.
Dzisiaj, Matka Boża przyszła do nas bardzo radosna i szczęśliwa. Na początku, jak zawsze na każdym spotkaniu, przywitała nas matczynym pozdrowieniem: "Niech będzie pochwalony Jezus drogie dzieci." Dłuższy czas modliła się nad nami z wyciągniętymi rękami. Modliła się szczególnie za obecnych tam chorych i kapłanów. Następnie pobłogosławiła wszystkich Swoim Matczynym błogosławieństwem i pobłogosławiła wszystkie przyniesione dewocjonalia. Potem Matka Boża powiedziała:

"Drogie dzieci, również dziś, ponownie wzywam was, abyście w tym czasie łaski, modlili się w swoich rodzinach. Abyście modlili się z waszymi dziećmi. Drogie dzieci, odpoczynek, odpoczynek w Moim Synu. Zdecydujcie się na Mojego Syna. Zjednoczenie z Nim przyniesie pokój i radość i miłość wejdzie do waszych serc. Drogie dzieci, Matka modli się z wami. Matka wstawia się u Swego Syna za wami wszystkimi. Również dziś, pragnę powiedzieć, że kocham was. Bądźcie ze mną. Dziękuję, drogie dzieci. "

Ivan polecił nas wszystkich, nasze potrzeby, nasze intencje, nasze rodziny, a zwłaszcza chorych. Potem Matka Boża ponownie modliła się i odeszła w znaku świetlistego krzyża z pozdrowieniem "Idźcie w pokoju moje drogie dzieci."

Zdjęcie: Caritas of Birmingham

czwartek, 26 sierpnia 2010

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2010 r.

„Drogie dzieci! Również dziś z wielką radością pragnę was ponownie wezwać: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy. W ciągu dnia znajdźcie miejsce, gdzie w skupieniu będziecie z radością się modlić. Kocham wam i wszystkich błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”


PS. Pozdrowienia z Polskiej Oazy w Medziugorje.

poniedziałek, 23 sierpnia 2010

Pielgrzymka

Pielgrzymka do Medziugorje w dn. 04-11.09.2010 r. z Rzeszowa.
Kontakt 503 183 097, 696 297 489

sobota, 21 sierpnia 2010

Objawienie Matki Bożej dla Ivana (20 sierpnia 2010 r. godz. 22:00 - Podbrdo)

Przed objawieniem był prowadzony różaniec po którym Ivan odmówił "Witaj Królowo..." Po modlitwie, około godz. 22:00 Ivan miał objawienie!

Po objawieniu Ivan powiedział:

Matka Boża dzisiejszego wieczoru przyszła bardzo, bardzo radosna. Pozdrowiła nas swoim macierzyńskim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci” Matka Boża wyciągnęła ręce i modliła się nad nami wszystkimi. Następnie pobłogosławiła nas swoim macierzyńskim błogosławieństwem i pobłogosławiła wszystko co przynieśliśmy na objawienie. Modliła się za nawrócenie grzeszników i za rodziny. Poleciłem wszystkich was, wasze potrzeby, intencje, wasze rodziny, waszych chorych i wszystkich których przynieśliście w swoich modlitwach. Następnie Matka Boża modliła się z wyciągniętymi rękami nad nami wszystkimi, modliła się nad chorymi, modliła się nad obecnymi kapłanami. Matka Boża odeszła w znaku świetlistego krzyża ze słowami „Idźcie w pokoju moje drogie dzieci”.

Ivan podkreślił, że przez dłuższy okres czasu Matka Boża modliła się nad nami wszystkimi, za nawrócenie grzeszników i za rodziny.

Sunset 20 sierpień, 2010
Sunset 20 sierpień, 2010
Latarki Tłumy

PS. Ostatnie trzy zdjęcia: Caritas of Birmingham

piątek, 20 sierpnia 2010

Objawienie Matki Bożej w kaplicy u Ivana dla kapłanów.

19.08.2010 r.(czwartek)
Objawienie trwało około 10 minut. Obecnych było około 70 kapłanów.
Iwan powiedział do zebranych kapłanów:

Po objawieniu trudno mi wrócić do tej naszej tu rzeczywistości. Teraz jestem z wami ale ciągle jeszcze z Matką Bożą.
Matka Boża przyszła radosna.Trudno mi w słowach wyrazić Jej wielką miłość do kapłanów.To wielka przyjemność patrzeć na Matkę Bożą gdy patrzy na kapłanów (was) z pewnym wzruszeniem jakby ze łzą w oku. Jak wyciąga nad wami swe dłonie aby błogosławić.

Dzisiaj Matka Boża powiedziała:
„ Dzieci jestem szczęśliwa widząc was tak wielu. Modlę się i wstawiam za wami u Mojego Syna.
-Proszę was: módlcie się, módlcie się, módlcie się.
-Adorujcie Najświętszy Sakrament w waszych parafiach
-Proście Ducha św. aby rzeka miłości wzajemnej przeszła przez wasze parafie.”

Matka Boża na prośbę Ivana modliła się jeszcze w osobistych intencjach obecnych na objawieniu kapłanów za ich rodziny i parafie. Pobłogosławiła wszystkie dewocjonalia i modląc się odeszła w znaku krzyża św.

Źródło: O.Józef (Misjonarz Werbista)
Obecny w czasie objawienia

Ivan Dragićević przekazuje swoje świadectwo pielgrzymom zgromadzonym przy ołtarzu polowym w Medziugorje.(18 sierpnia 2010r.)

środa, 18 sierpnia 2010

Objawienie Matki Bożej u Marii Pavlović-Lunetti (18 sierpnia 2010r)

Objawienie rozpoczęło się o godz. 18:45 i trwało do 18:48.
Marija modli się po spotkaniu z Matką Bożą.
Marija powiedziała między innymi: Matka Boża modliła się nad obecnymi pielgrzymami, pobłogosławiła wszystkich i przedmioty kultu, które mieli pielgrzymi na objawieniu.

Figura Matki Bożej z Polskiej Oazy
*Marija Pavlović-Lunetti urodzona 1.04.1965r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje orędzia dla parafii i świata. Od 1.03.1984 do 8.01.1987 przekazywała je w każdy czwartek, a od stycznia 1987 r. każdego 25. dnia miesiąca. Matka Boża powierzyła jej dziewięć tajemnic. Marija jest mężatką, ma czworo dzieci, wraz z rodziną mieszka we Włoszech i w Medziugorju. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za dusze w czyśćcu cierpiące.
Dziś pod niebieskim krzyżem (Podbrdo) pojawiła się figurka św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

niedziela, 15 sierpnia 2010

Ostatniego popołudnia na Górze Kriżevac znów pojawił się ogień. Wieczorem widać było płomienie w niedalekiej odległości od Krzyża. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 22 już nie było widać płomieni...

Objawienie dla Ivana 15.08. 2010r.


Kilka tysięcy pielgrzymów było obecnych 13 sierpnia przy Niebieskim Krzyżu w Medziugorje. To był piękny wieczór z Matką Bożą. W tą bardzo ciepłą noc, na niebie świeciła niezliczona liczba gwiazd.

Objawienie dla Ivana było poprzedzone tajemnicami bolesnymi Różańca Świętego przeplatanymi śpiewem, następnie modlitwa siedem Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Matka Boża przyszła około godz. 22. Objawienie trwało nieco ponad 9 minut. Ivan powiedział po zakończeniu objawienia:

Maryja przyszła bardzo radosna. Na początku, powitała nas jak zawsze Jej macierzyńskim pozdrowieniem "Niech będzie pochwalony Jezus drogie dzieci!" Matka Boża modliła się przez dłuższy czas z rękami wyciągniętymi nad wszystkimi obecnymi. Następnie pobłogosławiła nas wszystkich Jej matczynym błogosławieństwem. Pobłogosławiła wszystkie dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Potem Matka Boża modliła się szczególnie za kapłanów, biskupów i Ojca Świętego. Ivan polecił wszystkich nas, nasze potrzeby, nasze intencje, nasze rodziny, a zwłaszcza chorych obecnych i tych wszystkich, którzy obecni byli w naszych modlitwach. Potem Matka Boża ponownie modliła się nad wszystkimi obecnymi z rękami wyciągniętymi, a następnie odeszła w świetlanym znaku krzyża mówiąc: "Idźcie w pokoju drogie dzieci!". Ivan jeszcze raz podkreślił, że w szczególny sposób dziś wieczorem, Matka Boża modliła się za kapłanów, biskupów i Ojca Świętego.

piątek, 13 sierpnia 2010

Objawienie Matki Bożej w kaplicy u Ivana.

12 sierpnia 2010r.(czwartek)

Zebranych było około 40 kapłanów.
Matka Boża przyszła uśmiechnięta i radosna. Prosiła aby kapłani odmawiali codziennie Różaniec święty aby go rozpowszechniali w swoich parafiach i wspólnotach. Matka Boża powiedziała, że modli się za każdego kapłana, za jego parafię, rodzinę i o zdrowie. Wstawia się we wszystkich trudnościach i przeżywanych problemach.
Widzący Ivan powiedział, że Matka Boża patrzyła w serca obecnych kapłanów, nad każdym modliła się.

Źródło: O.Józef (Misjonarz Werbista)
Obecny w czasie objawienia

Rekolekcje kapłańskie - 2010(Medziugorje)
Ivanka przekazuje swoje świadectwo pielgrzymom zgromadzonym przy ołtarzu polowym w Medziugorje.(12 sierpnia 2010r.)

czwartek, 12 sierpnia 2010

wtorek, 10 sierpnia 2010

Pielgrzymka do Medziugorje w dn. 14-21.08

Rzeszów-Rybnik (możliwość zabrania po trasie) .
Kontakt 503 183 097, 600 806 749


Medziugorje - 9 sierpnia

Wysoka temperatura sprawiła, że na wzgórzu Kriżevac w Medziugorje pojawił się ogień. Po kilku godzinach, pożar samoczynnie wygasł. Ogień, pojawił się około 800 m. na lewo od ścieżki prowadzącej na górę.

Góra Objawień - Podbrdo (9 sierpnia 2010 r. godz.23:30)

poniedziałek, 9 sierpnia 2010

piątek, 6 sierpnia 2010

Msza św. na Kriżevacu

W piątek, 6 sierpnia o godz. 5:00 została odprawiona Msza św. na górze Kriżevac. Zagrzmiało i zaczął padać deszcz.

czwartek, 5 sierpnia 2010

Medziugorje - 5 sierpnia

5 sierpnia - Urodziny Matki Najświętszej. Poprzez Jelenę Matka Boża wyraziła swoje pragnienie, by parafia obchodziła dwutysięczną rocznicę Jej urodzin 5. sierpnia 1984 r. Poprosiła o trzydniowe przygotowanie do tego święta: " Nie pracujcie w czasie tych trzech dni. Weźcie w swe ręce różaniec i módlcie się. Poprzez wszystkie wieki poświęcałam się dla was. Czy nie będzie to dla was za dużo poświęcić dla mnie te trzy dni?". Powiedziała również, że to pragnienie powinno być również przekazane Papieżowi i wszystkim chrześcijanom.

Tort w Polskiej Oazie!

Medziugorje - 4 sierpnia 2010r.


Około 40 tys. młodych ludzi, z całego świata oglądało wczoraj, w nocy musical Credo - "Oto jestem", który opowiada historię zbawienia, ukazując niektóre znaczące momenty: stworzenie, grzech, narodziny Jezusa, niektóre z jego cudów, śmierć i zmartwychwstanie, Jego zstąpienie do piekieł i powrót z ludzkością zmartwychpowstałą w Chrystusie ... Przedstawienie przygotowała Wspólnota "Cenacolo" (Wieczernik) - Matki Elviry.


Mszę św. w czasie wieczornego programu, współkoncelebrowało 535 kapłanów z całego świata.

środa, 4 sierpnia 2010

poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Objawienie Matki Bożej dla Mirjany 2 sierpnia 2010r.

Orędzie Matki Bożej z 2.08.2010r.

Drogie dzieci,dzisiaj wzywam was, abyście razem ze mną w waszych sercach zaczęli budować Królestwo niebieskie, abyście zapomnieli to co wasze i prowadzeni przykładem mojego Syna pomyśleli o tym co Boże. Czego On pragnie od was? Nie pozwólcie szatanowi, by wam otwierał drogi ziemskiego szczęścia, drogi na których nie ma mojego Syna. Moje dzieci, one fałszywe są i krótko trwają. Mój Syn jest. Proponuję wam wieczne szczęście i pokój, zjednoczenie z moim Synem, z Bogiem, Królestwo Boże. Dziękuję wam.

Mladifest - rozpoczęty!

Msza św. była współkoncelebrowana przez 340 kapłanów z całego świata!