sobota, 23 marca 2013

Triduum Paschalne w Medziugorju


 

Wielki Czwartek –28 marca – W tym dniu, gdy Kościół wspomina ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, można sprawować Mszę św. Krzyżma (poświęcenie oleju do sakramentu chrztu i namaszczenia chorych) i Mszę Wieczerzy Pańskiej. Mszę św. Krzyżma w Kościele Katolickim sprawuje biskup z kapłanami w katedrze.W tym dniu rano w Medziugorju nie ma Mszy świętej, ani spowiedzi.
Różaniec w medziugorskim kościele parafialnym rozpoczyna się o 17:00, a o 18:00 uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy świętej wierni mogą pozostać na cichej adoracji Przenajświętszego Sakramentu do północy. Spowiedź święta od 16:00 do początku Mszy św.Wielki Piątek – 29 marca– Dzień wspomnienia Męki Pańskiej. Rano w kościele nie ma żadnych obrzędów ani spowiedzi. Droga Krzyżowa dla chorwackich i zagranicznych pielgrzymów rozpoczyna się o 11:00 na Kriżevacu. Po południu różaniec o 17:00, a obrzędy Męki Pańskiej o 18:00. W tym dniu krzyż jest w centrum, dlatego zachęcamy wiernych do rozważania męki, śmierci i pogrzebu Pana. Wielki Piątek w Kościele Katolickim to dzień postu ilościowego i jakościowego. Spowiedź trwa do chwili rozpoczęcia się obrzędu.

Przypomnienie: zgodnie ze wskazówką ordynariatu podczas obrzędu adoracji krzyża zbierane są datki na Ziemię Świętą.

Wielka SobotaWigilia Paschalna - 30 marca – W Wielką Sobotę Kościół, modląc się i poszcząc zatrzymuje się przy Grobie Pańskim. Przed południem w kościele parafialnym nie ma żadnych obrzędów. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczynie się o 20:00. Spowiedź do czasu rozpoczęcia się obrzędów. Nabożeństwa transmitowane będą na żywo przez radio „Mir” Medziugorje.

Niedziela – 31 marca – Zmartwychwstanie Pańskie – Msze św. w j.chorwackim o 7:00, 8:00,11:00 i 18:00.