sobota, 31 marca 2018

liturgia Wigilii Paschalnej Jerozolima


piątek, 30 marca 2018

czwartek, 29 marca 2018

Pobratymstwo


Drodzy moi bracia i siostry w Chrystusie Panu!


Tegoroczny okres Wielkiego Postu rozpoczął się i upływa pod znakiem wezwania do nawrócenia. I podobnie jak zima, która okazała swoją surowość poprzez niskie temperatury, musi ustąpić miejsca wiosennej aurze, tak i cała przyroda w
yczekuje momentu aby włączyć się w cyklicznie powtarzający się  proces wegetacji – w nowe życie. Natomiast dla  nas, ludzi wierzących,  początkiem nowego życia jest Zmartwychwstanie, które stanowi owoc wielkopostnego pogłębienia wiary przez sakramenty święte i otwarcia się na uczynki miłości oraz dzieł miłosierdzia. 
                My obecnie znajdujemy się w sytuacji podobnej do tej, którą przeżywali uczniowie Jezusa w drodze do Emaus. Kiedy przebywali z Nauczycielem, czuli się bezpiecznie i byli spokojni  i szczęśliwi. Wszystko znakomicie się układało. W ich głowach rodziły się plany na przyszłość. Zakładali zapewne, że trwając na służbie u tak znakomitego Nauczyciela, czeka ich pomyślność i błogostan. Jednakże w Wielki Piątek wszystkie ich plany w niwecz się obróciły. Ich niegdysiejsza radość  zamienia się we frustrację i stan beznadziei. Ich wiara bowiem była jak jakaś teoria, jakaś nauka o lepszym i radośniejszym życiu. Teraz rzeczywistość jest zgoła inna. Nie ma Nauczyciela, wszystko przepadło, uległo zmianie. Na drodze do Emaus Jezus przychodzi do nich jako Nieznajomy, jako Wędrowiec. Uczniowie z goryczą wspominają dni spędzone z Ukrzyżowanym i Odrzuconym przez wszystkich Nauczycielem. Zamknięci w swoim bólu i smutku opowiadają Nieznajomemu co się wydarzyło w Mieście i zwierzają Mu się ze swoich utraconych nadziei. A On choć zaczął  tłumaczyć im pisma, które zapowiadały te wydarzenia, nie spowodował w  nich zmiany sposobu myślenia, Przyczyną rozgoryczenia uczniów jest zamknięcie w sobie, brak otwartości na Słowo Boże i brak zaufania Jezusowi. Są smutni, zawiedzeni, rozczarowani, ponieważ ich serca są nieskore do wierzenia, zamknięte na Boży plan zbawienia, na słowa proroków, słowa Pisma. Uczniowie nalegają jednak, by Jezus przyjął ich zaproszenie i gościnę: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Jezusowe słowa prawdy i wyzwolenia tworzą stopniowo nową atmosferę. Jezus przyjmuje zaproszenie na wieczerzę. Jako gość ma pierwszeństwo i przywilej łamania chleba. Jezus bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, łamie go i podaje uczniom. Gesty te, otworzyły im oczy. Uświadomili sobie, że wspólnym posiłkiem w Emaus była Eucharystia, chleb życia, który zstąpił z Nieba.
                Czasy w których nam przychodzi żyć  wcale nie są łatwe. Szerzone błędy stały się naszymi okowami nie  pozwalającymi pójść do przodu. Przeżywamy wiele rozczarowań. Jesteśmy rozczarowani polityką i politykami. Jesteśmy zawiedzeni postawą chrześcijan, którzy tę politykę wspierają. Jakże trudno być świętym w dzisiejszych czasach, zwłaszcza gdy chcemy umacniać wartości chrześcijańskie w rodzinie. Młodzież czuje się zagubiona i jest zwodzona  fałszywymi programami. Czyżby społeczeństwo w naszym pokoleniu utraciło już wiarę i nadzieję? Czy to jest moment desperackiego odejścia od Nauczyciela, czy może szukanie drogi do Zmartwychwstałego Pana?
W tym okresie ciemności nasza wspólnota modlitewna staje się światłem. Umożliwia nam spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem!
                Jakże wiele razy Królowa Pokoju powtarzała słowa: „Jesteście dla mnie ważni. Potrzebuję was. Bądźcie w tym świecie i w obecnych czasach przedłużeniem moich rąk”. To jest właśnie czas apostolatu i wytrwałej modlitwy. Otwórzmy serca na radość spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem. Niech Jego światło rozproszy wszelką ciemność, która jest w nas. Niech ten święty czas stanie się dla nas nowym początkiem, naszą wiosną, naszym prawdziwym nawróceniem.

P.S. Nasz  Jubileuszowy, 25 Zjazd Pobratymców odbędzie się w Szirokim Brijegu i Medziugorju w dniach 26 i 27 maja.

Odpowiedzmy pozytywnie na wezwanie naszej Matki i Królowej Pokoju. Oczekujemy na was i modlimy się, aby to spotkanie obudziło w nas pragnienie i nowy entuzjazm w szerzeniu orędzi Królowej Pokoju.
Szczęśliwych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego
życzy Wam wasza koordynatorka


Željka Galić


 Ja się do tych życzeń dołączam informując, że na Zjazd  część naszych Pobratymców wybiera się samolotem pod wodzą Ewy Hańskiej z Gdyni, a pozostali chętni Pobratymcy mogą się zgłaszać do naszej siostry  Bożenny Bańki z Lublina, która podjęła się organizacji wyjazdu autokarem w dniach 21 – 27 maja 2018 r. Informacje o tym wyjeździe znajdziecie również w ostatnim numerze Echa Królowej Pokoju. Ja, osobiście zachęcam do wyjazdu.
Zofia Oczkowska

 


niedziela, 25 marca 2018

Orędzie Matki Bożej 25 marca 2018

Orędzie, 25. marca 2018


„Drogie dzieci! ! Wzywam was, abyście byli ze mną na modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko światłu. Dziatki, módlcie się, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Wybierzcie Boga i On będzie was prowadził ku światłości i krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

sobota, 24 marca 2018

ks. Paweł Pająk - Parafia Olszanka


Rekolekcjach w Myskowie.
REKOLEKCJE w Myskowie. prowadzenie ks. Paweł Pająk - Parafia olszanka
LINK - http://parafiaolszanka.pl/?mystkow,128

LINK

http://parafiaolszanka.pl/?mystkow,128


poniedziałek, 19 marca 2018

Coroczne orędzie dla Mirjany, 2018-03-18

Coroczne objawienie dla Mirjany, Orędzie 2018-03-18

Drogie dzieci, moje ziemskie życie było proste. Kochałam i cieszyłam się z małych rzeczy, kochałam życie – dar od Boga, choć ból i cierpienie przebijały moje serce. Moje dzieci, miałam siłę wiary i bezgraniczną ufność w Bożą miłość. Wszyscy, którzy mają siłę wiary są silniejsi. Wiara sprawia, że żyjesz dobrem i wówczas światłość Bożej miłości zawsze przychodzi we właściwym czasie. Coroczne objawienie dla Mirjany, Orędzie 2018-03-18
Drogie dzieci, moje ziemskie życie było proste. Kochałam i cieszyłam się z małych rzeczy, kochałam życie – dar od Boga, choć ból i cierpienie przebijały moje serce. Moje dzieci, miałam siłę wiary i bezgraniczną ufność w Bożą miłość. Wszyscy, którzy mają siłę wiary są silniejsi. Wiara sprawia, że żyjesz dobrem i wówczas światłość Bożej miłości zawsze przychodzi we właściwym czasie. To jest siła, która pokrzepia w bólu i cierpieniu. Moje dzieci, módlcie się o siłę wiary, zdajcie się na Ojca Niebieskiego i nie bójcie się. Wiedzcie, że żadne Boże stworzenie nie zginie, ale będzie żyć na wieki. Każdy ból ma swój koniec i wówczas zaczyna się życie w wolności tam, gdzie przychodzą wszystkie moje dzieci, gdzie wszystko wraca. Moje dzieci, wasza walka jest trudna, a będzie jeszcze trudniejsza, ale naśladujcie mój przykład. Módlcie się o siłę wiary, zdajcie się na miłość Ojca Niebieskiego. Jestem z wami, objawiam wam się, dodaję wam odwagi. Z niezmierzoną matczyną miłością miłuję wasze dusze. Dziękuję wam.
Polskie Centrum Informacyjne MIR Medjugorje

sobota, 3 marca 2018

Pierwsza Sobota miesiąca marca
Pierwsza Sobota miesiąca marca  03-03-2018


Nabożeństwo Wynagradzające - każda pierwsza sobota miesiąca - od godz. 18.25Na żywo od godz. 18-25piątek, 2 marca 2018

Video- Mirjana- 2 marca 2018

Orędzie M atki Bożej z 2.03.2018

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane przez Mirjanę 02.03.2018

Drogie dzieci, wielkie dzieła uczynił mi Ojciec Niebieski, tak jak czyni tym wszystkim, którzy Go szczerze kochają i służą Mu z oddaniem. Moje dzieci, Ojciec Niebieski kocha was i to z Jego miłości jestem tutaj z wami. Zwracam się do was, dlaczego nie chcecie widzieć znaków? Z Nim wszystko jest łatwiejsze, bo ból egzystencji łatwiej znieść, gdy istnieje wiara. Wiara wspomaga w bólu, bowiem ból bez wiary prowadzi do rozpaczy. Ból egzystencji, ofiarowany Bogu, wzmacnia. Czyż mój Syn przez swoją bolesną ofiarę nie odkupił świata? Ja, jako Jego Matka byłam z Nim w bólu i cierpieniu, tak jak jestem z wami wszystkimi. Moje dzieci, jestem z wami w życiu, w bólu, cierpieniu, radości i miłości. Dlatego miejcie nadzieję. Nadzieja sprawia, że łatwiej pojąć, że tu idzie o życie. Moje dzieci, to ja do was mówię, mój głos mówi do waszej duszy, moje serce mówi do waszego serca. Apostołowie mojej miłości, o jak bardzo miłuje was moje matczyne serce. O jakże wiele rzeczy pragnę was nauczyć. Jak bardzo moje matczyne serce pragnie, byście byli scaleni, a możecie być tacy tylko wtedy, gdy zostaną w was zespolone dusza, ciało i miłość.Proszę was, jako swoje dzieci, módlcie się intensywnie za Kościół i jego sługi, waszych pasterzy, aby Kościół był takim, jakim go mój Syn pragnie, czysty jako źródlana woda i pełen miłości! Dziękuję wam”

Ps. TŁUMACZENIE Z JĘZYKA CHORWACKIEGO. DZIĘKUJE