środa, 27 grudnia 2017

Orędzie z 25.12.2017 dla Jakova

Orędzie z 25.12.2017 dla Jakova-Medziugorje

Drogie dzieci, dzisiaj w tym dniu łaski wzywam was, abyście prosili Pana o dar wiary. Dzieci moje, zdecydujcie się na Boga i zacznijcie żyć i wierzyć w to, do czego Bóg was wzywa. Wierzyć, dzieci moje, oznacza złożyć swoje życie w ręce Boga, w ręce Pana, który was stworzył i który was kocha bezgranicznie. Nie bądźcie wierzącymi tylko w słowach, lecz świadczcie o waszej wierze i żyjcie nią poprzez czyny i osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak ze swoim Ojcem. Otwórzcie i oddajcie Mu swoje serca, a zobaczycie, jak wasze serca przemienią się i będziecie mogli podziwiać dzieła Boga w waszym życiu. Dzieci moje, nie ma życia bez Boga, i dlatego jako wasza Matka wstawiam się i proszę mojego Syna, aby odnowił wasze serca i napełnił wasze życie swoją bezgraniczną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”
.http://medziugorje.blogspot.com/

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Orędzie, 25. grudnia 2017-Medziugorje

Orędzie, 25. grudnia 2017- Medziugorje

„Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby dał wam swój pokój i błogosławieństwo. Dziatki, wzywam was wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów, które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Pocztówka bożonarodzeniowa

Pocztówka bożonarodzeniowa - RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Doprawdy, z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali i jest to łaska, albowiem On jest naszym POKOJEM!
Z życzeniami, by Boży pokój zapanował w sercach, rodzinach, we wszystkich krajach i na całym świecie, zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi przyjaciółmi Medziugorja mieszkającymi na całym świecie:
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU!
Niech Boże Narodzenie będzie dniem pełnym radości i pokoju. Niech Jezus nawiedzi wasze rodziny i narodzi się w skrytości waszego serca!

 Čestitka - fra Marinko Šakota, župnik-MEDZIUGORJE

niedziela, 24 grudnia 2017

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS 24 grudnia dzień 9

sobota, 23 grudnia 2017

Pobratymstwo

o. Jozo życzenia dla pobratymców
Drodzy nasi modlitewni pobratymcy!
Wielka to dla nas radość, że możemy te słowa skierować do naszych braci i sióstr, którzy  modlą się wytrwale i czuwają wraz a Matką, nasłuchując Jej orędzi. To jest bardzo wymagające wyzwanie w dzisiejszych czasach. Wiele naszych rodzin zrezygnowało z modlitwy w swoim codziennym życiu, wiele osób nie modli się już podczas pracy i wyeliminowało modlitwę z procesu wychowania dzieci. Wraz z zanikiem modlitwy w rodzinie, zaniedbano udział w niedzielnych mszach świętych, a dzień pański poświęca się zgoła innym programom. W ten sposób część chrześcijan jest poddana  niezwykle silnym wewnętrznym napięciom. Z jednej strony daje się zauważyć narastanie niezadowolenia w społeczeństwach, które nie zapewnia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, ani odpowiedniego komfortu życia. Z drugiej zaś strony rośnie liczba osób wciąż narzekających, że nie mogą zrealizować swoich planów i zamierzeń w wymiarze rodziny. Narasta konflikt pomiędzy społeczeństwem i rodziną. Pojedynczy człowiek staje się ofiarą mediów.
Drodzy bracia i siostry,  w obecnych czasach nasza rola jest naprawdę wielka i znacząca. Matka Boża w ostatnim orędziu zwraca uwagę, że obecny czas jest czasem łaski, więc prośmy w modlitwie o pokój. Jedynie Jezus jest źródłem prawdziwego pokoju. Udajmy się więc do Betlejem i tam szukajmy Jezusa. Pomóżmy również innym Go znaleźć. W Nim bowiem jest bożenarodzeniowa radość i błogosławieństwo. Oczekując dobrych wieści od Ojca Świętego w związku z Medziugorjem, odnówmy swoje przyrzeczenia, które kiedyś, jako pobratymcy,  składaliśmy Maryi i od nowa, z zapałem wcielajmy w życie treści Jej  orędzi! Niech was nigdy nie nuży modlitwa. Nie poddajcie się zwątpieniu w związku z długim wyczekiwaniem na oficjalne stanowisko Kościoła. Nie lękajcie się!
Proszę, wytrwajcie na drodze, którą wam wskazuje Królowa Pokoju! Ta droga na pewno prowadzi do Jezusa i do każdego człowieka. Wytrwajcie w tym apostolacie, za którym stoi Ta, która  przyniosła nam na świat swojego Syna. Syn został nam darowany. Uczyńmy wszystko, aby wszyscy się z Nim spotkali. Maryja zachęca, byśmy stali się świadkami, jakimi onegdaj byli pasterze w Betlejem i Mędrcy ze Wschodu. Oni z zachwytem opowiadali o Królu i Jego Matce. Niech i was ten zachwyt nie opuszcza. Jestem przekonany, że sama wasza obecność pośród bliskich, sprawi, że te Święta Bożego Narodzenia staną dla was i bliźnich jeszcze piękniejsze i radośniejsze. Przynieście w darze Nowo Narodzonemu Królowi swoje modlitwy i ofiary. Przypominam każdemu z członków naszej wspólnoty modlitewnej o pojednaniu z Bogiem i człowiekiem w sakramencie spowiedzi świętej. Dokonajmy odnowy duchowej u samego źródła. Weźmy pięć kamieni, którymi zbudujemy most łączący nas z Nowo Narodzonym Królem i każdym człowiekiem. Z różańcem w ręce budujmy nowy świat! Czytajmy ochotnie Pismo Święte każdego dnia, bo to są chwile spotkania z Jezusem. Post uwolni was od nadmiernych ciężarów, jakie niesie życie. Sprawdźcie to w praktyce. Uczestnictwo we mszy świętej doda wam sił, więc jak najczęściej bywajcie na Uczcie Baranka. To wciąż jest czas łaski. Wstańmy i pójdźmy na spotkanie Pana, który przychodzi. Wam wszystkim, waszym bliskim i tym, których spotykacie na swojej drodze życia życzę błogosławionych Świąt i modlę się o szczęśliwy nowy 2018 rok.


 Serdecznie was pozdrawia
Željka  Galić
Koordynatorka ruchu modlitewnego Pobratymstwo
Sziroki Brijeg, grudzień 2017

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS - 23. grudnia - dzień 8.

piątek, 22 grudnia 2017

Nowenna do Dzieciątka Jezus - 7

czwartek, 21 grudnia 2017

Guadelupe

Guadelupe

Nowenna do Dzieciątka Jezus - 6

wtorek, 19 grudnia 2017

Nowenna do Dzieciątka Jezus 4

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Nowenna do Dzieciątka Jezus 3

niedziela, 17 grudnia 2017

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS - 17. grudnia - dzień 2.czwartek, 14 grudnia 2017

Pobratymstwo

o.Jozo rozważania do orędzia 25.11.2017

Drodzy,pragnę wam przekazać kilka informacji. Otóż w roku 2018 mija 25 lat od założenia przez. O.Jozo Zovko ruchu modlitewnego pod wezwaniem Nawiedzenia św. Elżbiety, skrócie zwanym „Pobratymstwem”. W związku z tym otrzymałam od głównej koordynatorki Żeljki Galić ,wiadomość, którą w tłumaczeniu poniżej przekazuję.

„Szanowni I drodzy koordynatorzy oraz członkowie wspólnoty modlitewnej "POBRATYMSTWO"


Wzywam was do zjednoczenia na modlitwie w intencji naszego Zjazdu, który odbędzie się w 2018 roku. Mam nadzieję i wierzę, że w wielkiej liczbie będziemy sławić na modlitwie jubileusz 25-lecia naszego istnienia pod hasłem::"Modlitwa jest złączeniem naszego serca z sercem Boga".
Ja mam nadzieję, że uda nam się zorganizować w maju 2018 roku wyjazd autokarem na tę uroczystość. W tej kwestii liczę na Bożennę Bańkę z Lublina i Ewę Hańską z Gdyni.
Ewa Hańska informuje, że 15 grudnia o godz.18-tej będzie odprawiona Msza Święta w intencji o.Jozo. Prosimy pobratymców o włączenie się do modlitwy w swoich parafiach oraz odprawienia nowenny do Miłosierdzia Bożego. W tej samej intencji kilka Mszy zostało odprawionych z inicjatywy Grażyny Grapacz z Jordanowa. Bóg zapłać!
Życzę Wam błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia iwielu łask w nadchodzącym 2018 roku.
Bądźmy wytrwali i nie traćmy ducha!
Szczęść Boże!Zofia Oczkowska


Orędzie Matki Bożej z Medziugorja 25 listopada 2017

Drogie dzieci!W obecnym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się i szukajcie pokoju. Ten, który przyszedł na tę ziemię da wam swój pokój, niezależnie od tego kim jesteście i czym jesteście. On, mój Syn a wasz Brat, za moim pośrednictwem wzywa was do nawrócenia, albowiem bez Boga nie ma przyszłości, ani życia wiecznego. Dlatego więc wierzcie i módlcie się żyjąc w łasce oraz w oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim samym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Droga moja rodzino modlitewna!

Oto jeszcze jedna zachęta i wezwanie do modlitwy. Ten apel jest skierowany zarówno do nas modlących się jak i do tych, którzy zaniechali modlitwy, z wezwaniem by do niej powrócili. „Módlcie się i szukajcie pokoju”, mówi Królowa Pokoju. Nie znajdziecie pokoju bez modlitwy. Jezus jest naszym Pokojem. On nam przynosi pokój, którego warto szukać. Adwent jest naszą drogą do Jezusa, Syna Maryi. Ta droga trwająca cztery tygodnie stanowi drogę od nas i naszego niepokoju do Jezusa w Żłóbku, który jest naszym po
kojem. To jest droga, którą wskazuje nam Matka mówiąc, że Jezus za Jej pośrednictwem wzywa nas do nawrócenia. On, Jej Syn, a nasz Brat czeka.
Nasza droga jest zrujnowana i nieprzejezdna, więc trzeba ją naprawić. Czas Adwentu to czas remontu naszej drogi do Boga i bliźniego. Prorok Jan Chrzciciel niestrudzenie woła i budzi nas z uśpienia, przypominając, że mamy być przygotowani na spotkanie Pana z pieśnią na ustach ku Jego chwale. Albowiem bez Niego nie ma dla nas przyszłości, ani życia godnego człowieka, zarówno teraz, w tym życiu, jak i w życiu wiecznym. To nasze wędrowanie i spotkanie z Panem nie jest teorią. To jest misterium
Bożego Narodzenia, w którym jest obecny Jezus, Jego Matka oraz każdy z nas. On jest naszym Zbawicielem i Bratem, mówi Matka. On nie jest kimś obcym, jest naszym domownikiem. On mówi i naucza. Dlatego więc Królowa Pokoju wzywa, abyśmy każdego dnia wzięli do ręki Pismo Święte i przeczytali jego fragment. Bądźmy w gotowości na wzór proroka Samuela, który mówi: „Mów Panie, sługa twój słucha”. Prorok nie pozwolił sobie, aby ani jedno słowo Boże nie padło poza jego serce. Dziewica Maryja rozpamiętywała i przechowywała w swoim sercu każde wydarzenie i każde słowo związane z Jezusem. A kiedy już nasycimy się słowem Bożym, weźmy do ręki różaniec i wyznając sercem wiarę w Boga, rozważajmy poszczególne tajemnice i rozmawiajmy z Bogiem. Przechowujmy każde Jego słowo w swoim sercu. W ten sposób modlitwa stanie się pokarmem duszy i napełni ją pokojem, który jest Bożym darem.

Modlitwa daje nam siłę do dostosowania naszej woli do woli Boga. Daje nam radość wynikającą z możliwości przyobleczenia się w nowego człowieka. Modląc się kroczymy przez życie z Jezusem i i Jego Matką. On jest naszym bratem, a Ona, naszą Matką. Nie wolno nam uciekać od rodziny w poszukiwaniu pokoju w innym miejscu i w innych programach. „Wzywa was do nawrócenia”, mówi do nas Królowa Pokoju. Tak, Jezus wzywa do nawrócenia. Innej drogi nie ma. Nie uciekajmy, lecz wracajmy do Boga. Adwent jest dla nas okazją byśmy się przebudzili z uśpienia, otrzeźwieli, powstali i ruszyli ku Ojcu. Idźmy więc poprzez roraty, modlitwę w gronie rodziny i szczerą bożonarodzeniową spowiedź. Niech rodzice w każdą niedzielę Adwentu gromadzą się z dziećmi wokół wieńca adwentowego i niech zapalają kolejne świece. Błogosławcie swoje domy i odnawiajcie modlitwę rodzinną. Mówcie dzieciom o przyjściu Jezusa. Zerwijcie z opowieściami o dziadku mrozie. Mówcie im o Jezusie i Jego Matce. Opowiadajcie im o prorokach, którzy zapowiadali przyjście Jezusa i o Betlejem, które zamknęło przed Nim wszystkie drzwi. Mówcie im o Aniołach, którzy śpiewem napełnili stajenkę. Śpiewajcie z dziećmi pieśni adwentowe i módlcie się psalmami. Matka Boża mówi: „Wierzcie i módlcie się żyjąc w łasce oraz w oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim samym”. Tylko w ten sposób dokonuje się Boże Narodzenie oraz spotkanie z Panem i Jego Matką. Trzej Królowie z dalekich krajów idąc za gwiazdą pytają: ”Gdzie jest nowo narodzony Król”! Nikt z pytanych nie wie o kogo pytają. Herod ze strachu, kierowany uczuciem zazdrości przekazuje im fałszywe informacje i zleca podstępne zadanie. Oni jednak pozostają wierni wskazaniom prowadzącej ich gwiazdy. Dziś ludzie również pytają o Króla Jezusa i również otrzymują mylące odpowiedzi i wskazówki. Maryja, jako nasza Matka, jest gwiazdą, która nas prowadzi, poucza i kieruje na drogę prowadzącą do Jezusa. Bądźmy więc prawdziwym znakiem, a swoim życiem, z miłością udzielajmy odpowiedzi pytającym o Jezusa, wskazując im właściwą drogę.

W tym miesiącu będziemy modlić się w następujących intencjach:

1. Za pielgrzymów, aby spotkali Matkę z Dziecięciem na ręku i przyjęli potrzebne im łaski. Niech orędzia, które wywiozą z Medziugorja staną się inspiracją do dawania świadectwa w swoich parafiach.

2. Za widzących, którzy są ważnymi świadkami, aby nadal byli wierni i posłuszni Matce Bożej i Kościołowi i nie ustali w pokazywaniu drogi wszystkim, którzy jej szukają.


3. Za kapłanów, szczególnie za spowiedników i kaznodziejów w Medziugorju. Za chorych, aby ich modlitwy
zostały wysłuchane i by otrzymali łaskę uzdrowienia i nawrócenia. O pokój i nawrócenie dla świata i Kościoła.

piątek, 8 grudnia 2017

wtorek, 5 grudnia 2017

Godzina Łaski dla świata - 8 grudnia od 12:00 do 13:00

Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci.

Matka Boża w Montichiari Godzina Łaski dla świataJest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.
Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie związane z samym tylko wymiarem duchowym. Bóg nam przypomina, że stworzył nie tylko nasze dusze; On powołał do życia także nasze ciało i nadał mu wielką godność. W Godzinie Łaski niejeden z nas przekona się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała.

Dostąpi uzdrowienia.
Wyrwie się z nałogu.
Przestanie być niewolnikiem grzechu.
Większość z nas dozna innych łask. To wielkie dary, które jak
potężny dźwig wyrywają nas z kolein codziennego zła, z naszej opieszałości, gotowości do kompromisu i dogadywania się ze światem, by postawić nas na zupełnie nowej ziemi, wśród zupełnie nowych (o ile piękniejszych) krajobrazów. A spod naszych stóp ku dalekim horyzontom wije się wąska ścieżka.To ścieżka naszej świętości. 


A w duszy zamieszka pragnienie, by biec tą drogą.

Bo nie ma większego szczęścia, jak iść w stronę szczęścia, które jest pełne, doskonałe, bez końca, które zanurza w sobie wszystkich bliskich i kochanych (nie ma w nim przecież miejsca na egoizm).
Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski nie poproszą o nic dla siebie. Będą modlić się za dziecko, które zgubiło drogę, za żonę, która ciężko choruje. Może znajdą się tacy, którzy będą się nawet modlili za swoich wrogów.
Jest jeszcze ostatnia grupka - modlących się o nawrócenie grzeszników, o ocalenie dusz idących do piekła. To ludzie najcenniejsi w oczach Maryi. To Jej słudzy, zaczyn nowego pokolenia, które czerpiąc moc z Niepokalanego Serca Matki Najświętszej, wyrwie świat spod władzy szatana i przekaże panowanie Sercu Matki...
Pisała o tym wiele Siostra Łucja. Stanie się to na naszych oczach.
Godzina Łaski... Nie przegap tych sześćdziesięciu minut nasyconych bliskością Nieba.


Montichiari - droga ocalenia świata przez Kościół

Może powinniśmy zacząć nasze rozważania od rozmowy na temat kryzysu, jaki opanował świat? Ale nie. Skupmy naszą uwagę na kryzysie Kościoła... Bo Kościół to Boski weksel wystawiony światu. Gdy Kościół jest silny i święty, świat może się chwiać, ale nie upadnie. Podtrzymają go święci: ich modlitwa, ich ofiara, pokuta, jeśli trzeba - męczeństwo. Gdy jednak sam Kościół wchodzi w głęboką niemoc duchową, wówczas świat staje przerażająco blisko apokaliptycznej
przepaści.

Porozmawiajmy więc o Kościele.

Gdyby ktoś zapytał nas o sytuację Kościoła we współczesnym świecie, nasze odpowiedzi różniłyby się od siebie, ale z pewnością we wszystkich pojawiłyby się słowa mówiące o kryzysie, który ogarnął dzisiejsze chrześcijaństwo. Wielu ludzi odeszło od Kościoła, wielu żyje tak, jakby był on rodzajem partii politycznej, do której się należy i może nawet płaci składki, ale co najwyżej oczekuje od niej jakichś profitów, nigdy wymagań. Kryzys Kościoła oznacza kryzys świata. Ten zaś pobłądził już do tego stopnia, że zasłużył sobie na haniebną nazwę "cywilizacji śmierci". Miano to nie oznacza jedynie tego, że dzisiejsze społeczeństwo najpełniej definiuje się już nie tyle przez liczbę odkryć naukowych, zdobyczy technicznych i rozwoju ekonomicznego, ile przez ilość śmierci zadawanej człowiekowi przez człowieka. Dziś na świecie zasiadła na tronie aborcja i eutanazja. Ale jest coś jeszcze bardziej posępnego w tytule "cywilizacja śmierci". Jan Paweł II uczył, że świat współczesny zmierza ku niechybnej zagładzie. Zamieszkujemy cywilizację, która przyniesie nam wszystkim śmierć!

Czy Kościół zdoła go jeszcze ocalić? Czy zmieni przeznaczenie, które wydaje się już niechybne?
Tak. Niebo mówiło o tym tak wiele razy! A wszystkie słowa o zagładzie świata - i o tym, że można uchylić Boże wyroki - padły po roku 1945...


Zapytacie, dlaczego.

Okazuje się, że coś niedobrego stało się po zakończeniu drugiej wojny światowej. W 1945 r. rozpoczął się kryzys, który dosięgnął też naszego pokolenia i który dziś wydaje się szczególnie niebezpieczny. Aby to potwierdzić, wcale nie musimy odwoływać się do kościelnych statystyk czy przytaczać faktów z naszej historii. Lepiej przypomnieć sobie wypowiedzi samego Nieba. W całej historii Kościoła nie było chyba kryzysu duchowego, na który by tak bezpośrednio zareagował Bóg. W 1947 r. posłał na ziemię swoją Matkę, by za Jej pośrednictwem wskazać nam drogę ocalenia.


Dynamika zła

Nie przebrzmiały jeszcze echa drugiej wojny światowej, a już można było dostrzec gołym okiem spustoszenia, jakie pociągnęły za sobą lata wojny rozpętanej przez Hitlera i Stalina. Najstarsze pokolenie pamięta jeszcze tamte dni. Nie chodzi tu jedynie - a może nawet przede wszystkim - o ogrom strat określanych wspólnym mianownikiem "materialnych". Nie chodzi nawet o zatrważającą liczbę zabitych żołnierzy i cywilów. Naszą uwagę powinno przykuć jeszcze poważniejsze spustoszenie - to "duchowe". Zniszczone miasto można odbudować, gorzej z odbudową ładu moralnego. Tym bardziej że w odróżnieniu od rzeczywistości materii świat ducha jest nasycony dynamiką, którą niełatwo sterować i którą mało kto potrafi wyhamować. Gdy podczas drugiej wojny światowej przestał - jak w każdej wojnie - obowiązywać kanon tradycyjnych wartości moralnych, zaczął się czas budowania postawy "wszystko mi wolno". Tym razem okazał się on początkiem procesu, który współcześnie doprowadził do powstania - użyjmy słów Ojca Świętego Jana Pawła II - "cywilizacji bez Boga", "życia tak, jakby Boga nie było". Człowiek zaczął postępować tak, jakby miał prawo stwarzać nowy katalog wartości i sam wybierać, co jest dobre, a co złe. Dobrym stało się to, co łatwe, przyjemne, co zapewnia szybki sukces. Złem nazwano wszystko, co stawia wymagania i co ogranicza ludzką wolność.
Po wojnie proces negacji wartości duchowych stał się faktem i zaczął nabierać tempa. Dotknęło to nawet najbardziej wrażliwego w oczach Bożych wymiaru, ścieżki do Nieba najbardziej prostej: maryjności. Bo trudno, by w takim świecie, w którym króluje egoizm, Maryja była szanowana i miłowana. Przecież była pokorna, a pokora stała się wadą. Przecież była uboga, a bieda stała się przekleństwem. Nie dorobiła się majątku, nie zdobyła doczesnej sławy, nie była człowiekiem sukcesu. Nadchodziła epoka niemaryjna, nieświęta, niemądra, skazana na klęskę.
Bo kto odrzuca Maryję i Jej Syna, wybiera pustkę. A pustka ta ma na imię Szatan!
Może dlatego tak ważna jest grudniowa Godzina Łaski? Podczas tych sześćdziesięciu minut grawitacja Nieba jest tak potężna, że potrafi zmienić całe ludzkie życie, poprzewracać utrwalone od lat chore hierarchie wartości, uporządkować to wszystko, co wiąże się z ciałem: sposób życia, odżywiania, instynkty, potrzeby, nawet spojrzenie na cierpienie.

Wróćmy do głównego tematu. Czy świat skazany jest na to, że będzie przechylać się coraz bardziej, aż straci równowagę i przewróci się, rodząc dla nas i naszych dzieci straszliwy czas apokalipsy? Nie, bo proces nasycania się złem można było zatrzymać już pół wieku temu. Można go było cofnąć, usunąć z mapy życia następnych pokoleń. Niebo wskazało drogę w Montichiari.
Rok objawieńWspółczesny, narastający lawinowo kryzys Kościoła i wzrost zagrożenia postawami permisywizmu (można po polsku powiedzieć "wszystkomiwolizmu") rozpoczęły się wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej. Na progu tej nowej "złej epoki" Bóg wielokrotnie ostrzegał świat przed błędnie wybraną drogą. Rok 1947 pełen był Maryjnych objawień. Poza słynnym włoskim Tre Fontane (dzielnica Rzymu) i francuskim L'Ile Bouchard Matka Boża niosła światu orędzie w holenderskim Vorstenbosch, we włoskich Varz, w Montepoli, Grottamare i Casanova, w Urucaina w Brazylii, w słowackiej Tyromestice, w niemieckich Tannhausen, Monachium i Forstweiler, w Stockport leżącym opodal angielskiego miasta Manchester, we francuskim Pieskop, w Kayl (Luksemburg) i w Hasznos na Węgrzech. Wszędzie wzywała do nawrócenia i do umacniania Kościoła w obliczu podwójnego zagrożenia: komunizmu i fałszywie pojętej demokracji. Można by napisać o tym grubą książkę...

Ale najtrwalsze przesłanie pozostawiła w 1947 r. w Montichiari


Włoskie Jasne GóryU podnóża włoskich Alp rozsiadła się skromnie miejscowość o dźwięcznej nazwie Montichiari. Dla nas, Polaków, nazwa ta budzi najpiękniejsze skojarzenia, jej tłumaczenie brzmi bowiem "Jasne Góry". Dziś z tamtejszego sanktuarium rozchodzi się po świecie sława Maryi wzywanej jako "Róża Duchowna", zaś nazwa miasteczka nabrała nowego sensu: mówi o nadziei na "jasne dni", jeśli człowiek podejmie trud wspinaczki na szczyty zjednoczenia z Bogiem. Samo miejsce wybrane przez Matkę Najświętszą na objawienia opowiada też wiele o sytuacji Kościoła: jest on chory i wymaga leczenia, a ludzie świeccy mają się nim zaopiekować... Wskazuje na to choćby fakt, że na miejsce objawień Matka Najświętsza wybrała szpital, a za wizjonerkę obrała osobę świecką - Pierinę Gilli, pielęgniarkę

.Była wiosna 1947 roku Trzydziestosześcioletnia Pierina Gilli, skromna pielęgniarka, ujrzała w podległej jej nadzorowi sali szpitalnej niezwykłego gościa z Nieba. Przed kobietą stanęła Matka Najświętsza ubrana w fioletową szatę, ze łzami w oczach i trzema mieczami wbitymi w serce. Może przyszła właśnie do szpitala, aby prosić o pomoc. Czyżby w Montichiari miano wyjąć z Jej obolałego serca te trzy głęboko wbite ostrza? W jaki sposób?


Wizja jest smutna, a Maryja ogranicza się do wypowiedzenia trzech słów. To "Modlitwa. Ofiara. Pokuta".
Pozostawia nam trzy wezwania. Czy odwołują się one do trzech ran zadanych Jej sercu? Czyżby właśnie modlitwa, ofiara i pokuta miały moc wyprowadzenia Kościoła z pogłębiającego się kryzysu i postawienia go na drodze chwały? I obdarzenia Matki


rByła wiosna 1947 roku Trzydziestosześcioletnia Pierina Gilli, skromna pielęgniarka, ujrzała w podległej jej nadzorowi sali szpitalnej niezwykłego gościa z Nieba. Przed kobietą stanęła Matka Najświętsza ubrana w fioletową szatę, ze łzami w oczach i trzema mieczami wbitymi w serce. Może przyszła właśnie do szpitala, aby prosić o pomoc. Czyżby w Montichiari miano wyjąć z Jej obolałego serca te trzy głęboko wbite ostrza? W jaki sposób?
Wizja jest smutna, a Maryja ogranicza się do wypowiedzenia trzech słów. To "Modlitwa. Ofiara. Pokuta".
Pozostawia nam trzy wezwania. Czy odwołują się one do trzech ran zadanych Jej sercu? Czyżby właśnie modlitwa, ofiara i pokuta miały moc wyprowadzenia Kościoła z pogłębiającego się kryzysu i postawienia go na drodze chwały? I obdarzenia Matki radością?


Róże bez cierni i Fatima
Kiedy 13 czerwca Pierina ponownie ujrzała Matkę Najświętszą, oglądana przez nią wizja była zaprzeczeniem pierwszej. Maryja miała na sobie jasną szatę, uśmiechała się, a w miejscu mieczy znajdowały się trzy róże. Nie zadawały ran, były ozdobą, jakby znakiem, że choroba minęła, choć może po ranach pozostały blizny; kwiaty je ukrywają. A może cierpienie zamieniło się w radość? Może to, co było przyczyną bólu, jest teraz powodem wesela? To bardzo prorocze przesłanie, jakby wizja przesunięta w czasie, wypchnięta z szeregu dat, by ustawić się w nieznanej nam przyszłości. Matka Boża z trzema różami na piersiach zapewnia: Nadejdzie dzień, kiedy modlitwa, pokuta i ofiara zaowocują świętością Kościoła! Będzie to dzień radości i triumfu!

Trzy róże, a każda inna. Jedna była biała, druga czerwona, trzecia złota. Dlaczego róże? Co oznaczają te kolory? Pierwsza mówi o czystości i wierności w wierze, druga opowiada o dawaniu siebie i o trwaniu przy Bogu, jeśli trzeba - aż po męczeństwo. Trzecia śpiewa o świętości... Gdy ludzie Kościoła będą jak te trzy kwiaty, Serce Maryi wypełni radość...
Podczas drugiego objawienia Matka Boża powiedziała więcej. Przedstawiła się: "Jestem Matką Jezusa i was wszystkich". Określiła swą misję: "Nasz Pan posyła mnie, abym objawiła nowe maryjne nabożeństwo dla wszystkich instytutów męskich i żeńskich, zgromadzeń zakonnych i księży diecezjalnych. Obiecuję opiekować się tymi zakonami i instytutami, które będą mnie czcić w sposób szczególny. Pomnożę ich powołania i wyjednam dla nich łaskę większego pragnienia świętości".
Mamy więc wskazówkę, jaką drogą dojdziemy do epoki świętości: jest nią "nowe nabożeństwo". Za pół roku Matka Najświętsza wyjaśni, czym ono jest i na czym polega.
Na razie mówi, że pragnie, aby każdy 13. dzień miesiąca stał się szczególnym dniem Maryjnym. Zapewnia, że w tym dniu będzie obdarzać łaską świętości wszystkie wspólnoty zakonne, które Ją miłują i czczą.
Znawca objawień Maryjnych od razu zauważy zbieżność między tym, co praktykuje się w wielu naszych świątyniach - nabożeństwami fatimskimi odprawianymi 13. dnia każdego miesiąca, a tym, o czym mówi Matka Boża w Montichiari. Oto Montichiari spotyka się z Fatimą. W dniu fatimskim do Serca Matki Najświętszej mają się przytulić wspólnoty zakonne. Nabożeństwo wynagradzające w duchu orędzia fatimskiego staje się nabożeństwem, w którym dużo będzie modlitw za kapłanów, zakonników i zakonnice.
I znowu Fatima potwierdza ten kierunek. Dość sięgnąć po listy Siostry Łucji, by znaleźć tam potwierdzenie naszej intuicji. Niemal w każdej wypowiedzi wizjonerka z Fatimy dopominała się o posty i modlitwę w intencjach, które wskazuje Maryja z Montichiari. Siostra Łucja wciąż ostrzegała przed kryzysem, jaki będzie kładł się coraz głębszym cieniem na Kościele. Wzywała do wynagradzania za grzechy, szczególnie za brak wiary, brak ubóstwa i trwania w czystości, a także za naszą niewierność powołaniu otrzymanemu od Boga.
Wzmianek o kryzysie Kościoła było w listach Siostry Łucji tak wiele, że powszechnie sądzono, iż o nim właśnie mówi utajniona do 2000 r. trzecia część tajemnicy fatimskiej!


Czas sprawiedliwości22 października dochodzi nowy element orędzia. Pojawia się ostrzeżenie przed konsekwencjami grzechu. Gdy Pierina znowu widzi Matkę Bożą w szpitalnej kaplicy, Maryja ostrzega, że Bóg jest już zmęczony niekończącymi się obelgami i oburzony wzgardą, jaką się Go otacza. Mówi: "Pan już chce odwołać się do swej sprawiedliwości!".
Droga do ocalenia jest jedna. Matka Najświętsza określa ją krótkim zdaniem: "Żyjcie miłością!". Od tego każe nam zacząć. Jakby chciała przypomnieć słowa Apostoła Pawła: "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, i posiadał wszelką wiedzę, a ciało swe wystawił na spalenie - a miłości bym nie miał, na nic to się nie przyda" (1 Kor 13, 1). Maryja chce, abyśmy uświadomili sobie, że modlitwa, pokuta i ofiara nie zdadzą się na nic, jeśli zabraknie w nich miłości do Boga, miłości do Niej, miłości do nieszczęsnych grzeszników.


Miłość nieprzyjaciół i modlitwa za nich. To niełatwy test dla każdego z nas. Dobrze wiemy, jak trudno obudzić w sercu szczerą miłość do kogoś, kto zadał nam ból, i jak trudno w akcie prawdziwej miłości modlić się czy podjąć wyrzeczenie w jego intencji. Jezus tak czynił, choćby z wysokości krzyża. Święci to potrafili. Kardynał Stefan Wyszyński wiele lat modlił się za Bolesława Bieruta, który go uwięził i ani myślał kiedykolwiek uwolnić. A my? To trudne? Po prostu nie jesteśmy jeszcze święci. Nie umiemy modlić się za nieprzyjaciół i wynagradzać ofiarami za tych, którzy popełniają tak wiele zła, że już sami siebie skazali na piekło. Jeszcze nie umiemy...


W kolejnym objawieniu - w listopadzie 1947 r. - Maryja ogłasza: "Nasz Pan nie może już patrzeć na grzechy przeciwko czystości. Chce zesłać na ziemię rzekę swych kar. Błagałam Go, by raz jeszcze okazał miłosierdzie! Dlatego proszę o modlitwę i pokutę, by przebłagać za te grzechy". Matka Boża zapewniła, że "ktokolwiek będzie wynagradzał za te grzechy, otrzyma od Niej błogosławieństwo i łaskę".


Jak widać, w Montichiari pojawia się drugi wątek. Pierwszy był skierowany do osób duchownych i zakonnych - mówił o konieczności modlitwy i praktykowaniu "nowego nabożeństwa". Powie ktoś: To objawienie jest skierowane nie do nas, świeckich. Ale drugi element musimy już odnieść do siebie (był zresztą obecny od początku, bo Maryja od razu wezwała ludzi świeckich do modlitwy, pokuty i ofiary). To apel, by osoby świeckie podjęły trud przebłagania Boga za grzechy świata!
Piękne powołanie! Matka Najświętsza zaprasza nas do powstrzymywania ramienia Jej Syna, który chce wymierzyć światu sprawiedliwość. Mamy wspólnie z Nią błagać Jezusa i wynagradzać za grzechy. Mamy stać się Jej drużyną, a może nawet inaczej - Jej "pomnożeniem". Kiedy otrzymujemy powołanie tożsame z Jej powołaniem, stajemy się alter Maria - drugą Maryją, a naszym udziałem jest Jej rola wstawiennicza przed Bogiem i misja rozdawania łask. A także - gwarancja wniebowzięcia.
Kiedy wizjonerka zapytała, czy ludzie mogą mieć nadzieję na przebaczenie, Maryja odpowiedziała: "Tak, jak długo te grzechy nie będą popełniane".
Następują kolejne objawienia, a Matka Najświętsza nie przestaje wzywać ludzi do porzucenia grzechów nieczystości i wejścia na drogę modlitwy, ofiary i pokuty. Wyjaśnia, że "pokuta polega na przyjmowaniu w duchu ofiary małych krzyży i obowiązków, które niesie każdy dzień". (To znowu element tożsamy z tym, co znajdujemy w orędziu fatimskim: tam Maryja prosi, byśmy nie szukali specjalnych wyrzeczeń i form pokuty, bo codzienność niesie wystarczająco wiele okazji.) Ogłasza też czas łaski w południe 8 grudnia: "Ósmego grudnia, w południe, ukażę się znowu w tej bazylice. Będzie to godzina łaski".
To miała być pierwsza Godzina Łaski. Godzina niezwykła, bo powiązana z objawieniem się Matki Najświętszej w świątyni w Montichiari, bo towarzyszyła jej niezwykła obietnica, która zachowała aktualność w każdej następnej Godzinie Łaski. A do dziś było ich sześćdziesiąt. W sześćdziesiątej pierwszej, jaka przypada z końcem 2007 r., poniższe słowa Matki Bożej pozostają wiążące.
Bo kiedy wizjonerka pyta, czym jest owa Godzina Łaski, słyszy: "Zaowocuje ona wieloma nawróceniami. Serca zatwardziałe i zimne jak ten
marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować".


To ma się stać również 8 grudnia 2017 roku.
Dzieci fatimskie w Montichiari


W przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Matka Najświętsza ukazuje się w bazylice w Montichiari. Ma na sobie biały płaszcz, podtrzymywany przez dwoje dzieci: chłopca z prawej, dziewczynkę z lewej strony. Jak sama wyjaśni, to Franciszek i Hiacynta, błogosławieni wizjonerzy z Fatimy. "Oni pomogą ci przetrwać czas próby i cierpienia. Oni także cierpieli. Oczekuję od ciebie prostoty i dobroci tych dwojga dzieci".
Otrzymujemy kolejną wskazówkę: pastuszkowie z Fatimy wyniesieni na ołtarze w 2000 r. mają stać się dla nas wzorem wypełniania próśb Matki Najświętszej i życia Jej orędziem. Ta droga nie będzie pozbawiana trudów i cierpień, ale widocznie tak być musi: szlak Maryjny biegnie w cieniu krzyża...
Maryja ogłasza: "Jutro ukażę ludziom swe Serce, o którym tak mało wiedzą. W Fatimie prosiłam o rozpowszechnienie nabożeństwa do mego Serca". I dodała słowa, które kierują naszą uwagę już nie tyle ku Fatimie, ile ku mało znanemu innemu miejscu objawień, którego prawdziwość sama potwierdza: "Chciałam ofiarować me Serce rodzinom chrześcijańskim w Bonate". To małe miasteczko we Włoszech, w pobliżu Bergamo, gdzie Matka Najświętsza ukazała się w 1944 roku. I zaraz wyjaśnia sens objawienia się w Montichiari: "Tu chcę być czczona jako Rosa Mystica w połączeniu z nabożeństwem do mego Serca...".
Objawienie w majestacie


8 grudnia bazylikę w Montichiari wypełniała rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Kościół był tak pełen, że Pierina z trudem dostała się do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła odmawiać Różaniec. Nagle przerwała pełnym zachwytu okrzykiem: "O, Matka Najświętsza!".
Zapanowała cisza. Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała się jej na szerokich, białych schodach ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami - symbolami czystości, wierności i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes: "Jestem Niepokalanym Poczęciem", po czym uroczyście, z powagą i majestatem zaczęła zstępować po schodach. Po zejściu kilku stopni ogłosiła: "Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa". Znowu zeszła kilka stopni, by odezwać się raz jeszcze
: "

Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci".
Matka Najświętsza poprosiła, by przekazano Jej życzenie Papieżowi Piusowi XII, chce bowiem, aby Godzina Łaski dla świata była znana i rozpowszechniana na całym świecie. Wyjaśniła zasadę nabożeństwa: "Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę".
W tym momencie Matka Najświętsza ukazała wizjonerce swe Serce, mówiąc: "Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju". Maryja wyjaśniła: "Z powodu mego wstawiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary". Zapewniła, że już przygotowała dla swych dzieci morze łask. Jest ono dla tych, którzy "słuchają moich słów i zachowują je w swoich sercach".
Minęło dziewiętnaście lat


Kończą się objawienia w Montichiari. Przed odejściem do Nieba Matka Najświętsza zapewnia jeszcze Pierinę, że w stosownym czasie powróci, a wówczas będzie ona
mogła upublicznić za pośrednictwem władz kościelnych jakiś sekret przekazany jej.

Pierina czekała na Maryję dziewiętnaście lat. Zamknęła się w klasztorze w pobliskiej miejscowości Fontanelle, gdzie ukryta przed światem służyła w kuchni. 17 kwietnia 1966 r., w Białą Niedzielę, którą dziś obchodzimy jako Niedzielę Miłosierdzia, Matka Najświętsza ukazała się naszej wizjonerce raz jeszcze. Było to jedno z czterech "nowych" objawień koło źródełka, które Matka Boża uczyniła Źródłem łaski, szczególnie dla ludzi chorych. 19 maja 1970 r. Matka Boża miała jeszcze zażądać wybicia specjalnego medalika. 


Co na to Kościół?


Mijały lata, a pielgrzymki do miejsca objawień nie ustawały. W 2000 r. wobec przykładów autentycznej pobożności, licznych dobrze udokumentowanych cudów i rozszerzania się kultu Maryi Róży Duchownej po całym świecie, tamtejszy biskup zdecydował się na zaakceptowanie kultu w miejscu objawień. Czciciele Róży Duchownej czekają teraz na kolejny krok Kościoła: potwierdzenie, że w Montichiari Matka Boża rzeczywiście przyszła do swych dzieci. Bo na razie stanowisko kościelne jest nacechowane daleko posuniętą ostrożnością.Dziś można mieć uzasadnioną nadzieję, że objawienia te zostaną uznane przez Kościół. Figura Róży Duchowej jest najpopularniejszym obok figury Matki Bożej z Lourdes przedstawieniem Matki Najświętszej. W bardzo wielu kościołach odprawia się Godzinę Łaski. Katolickie media oficjalnie zachęcają wiernych do jej odprawienia. Z wszystkich stron świata docierają do nas informacje o niezwykłych cudach, nawróceniach i dotknięciach łaską. Potwierdzi to również nasze własne życie...

żródło: Wincenty Łaszewski "Nasz Dziennik"poniedziałek, 4 grudnia 2017

Adwent

W niedzielę 3 grudnia w Kościele Katolickim rozpoczął się Adwent.
 fot-   Radio Mir Medjugorje

sobota, 2 grudnia 2017

Mirjana-video-02-12-2017

Widząca Mirjana 02.12.2917
Kliknij zdjęcie

Orędzie Matki Bożej  z Medziugorja z 2 grudnia 2017

Orędzie Matki Bożej  z Medziugorja przekazane przez Mirjanę 2 grudnia 2017 r.

Drogie dzieci,zwracam się do was jako wasza Matka, Matka sprawiedliwych. Matka tych, którzy kochają i cierpią, Matka świętych. Moje dzieci, wy też możecie być świętymi, to od was zależy. Świętymi są ci, którzy bezgranicznie miłują Ojca Niebieskiego, ci którzy miłują Go ponad wszystko. Dlatego, moje dzieci, starajcie się zawsze stawać się coraz lepszymi. Jeśli staracie się być dobrymi, możecie stać się świętymi, choćbyście nawet tak o sobie nie myśleli. Jeśli zaś myślicie, że jesteście dobrzy, brak wam pokory, a pycha oddala was od świętości. W tym niespokojnym  świecie, pełnym zagrożeń, wasze ręce, apostołowie mojej miłości, powinny być złożone do modlitwy i gotowe do uczynków miłosierdzia. Natomiast mnie, moje dzieci, składajcie w darze różaniec, róże, które tak bardzo kocham. Moimi różami są wasze modlitwy sercem tworzone,  a nie wyrecytowane tylko ustami. Moimi różami są wasze dzieła, efekt  modlitwy, wiary i miłości. Mój Syn, kiedy był mały, mówił mi, że będę mieć wiele dzieci, które będą mi przynosić dużo róż. Nie pojmowałam Go. Teraz wiem,  ze to wy jesteście tymi dziećmi, wy, którzy składacie mi róże, kiedy ponad wszystko miłujecie mojego Syna, kiedy modlicie się sercem, kiedy pomagacie najuboższym. To są moje róże. To jest wiara, która sprawia, że w życiu wszystko czyni się z miłością, nie znając pychy, zawsze w gotowości do przebaczenia, nigdy nie osądzając. Trzeba zawsze starać się zrozumieć swego brata. Dlatego, apostołowie mojej miłości, módlcie się za tych, którzy nie potrafią kochać, za tych, którzy was nie kochają. Za tych, którzy wyrządzili wam zło, za tych, którzy nie doświadczyli miłości mojego Syna. Moje dzieci, tego właśnie od was wymagam i zapamiętajcie: modlić się to znaczy kochać i przebaczać. Dziękuję wam.

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje

sobota, 25 listopada 2017

Orędzie, 25. listopada 2017-Medziugorje

Orędzie, 25. listopada 2017-Medziugorje

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam
was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dziatki. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój pokój, bez względu na to, kim i czym jesteście. On - mój Syn i wasz brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce oczekując waszego osobistego z Nim spotkania. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”     

Górale z Polski w Medziugorje

Górale z Polski w Medziugorje

https://www.facebook.com/medjugorjeinfo/videos/1418515341589106/MEDZIUGORJE  Autor: piotr o 15:27

Kliknij link


Lui c'è!piątek, 24 listopada 2017

Medjugorie miejsce śmierci O Slavkoczwartek, 23 listopada 2017

Spotkanie polskich pielgrzymów z VICKĄ

Spotkanie polskich pielgrzymów z widzącą
z Medziugorje-VICKĄfot-Rafał Dec

środa, 22 listopada 2017

Kriżevac - 24 listopad

Świadectwo Patricka i Jennifer opowiadające o śmierci o. Slavka Barbarica

Wśród pielgrzymów, którzy byli obecni razem z ojcem Slavko na Górze Krzyżowej w dniu 24 listopada 2000 roku było dwoje amerykanów: Patrick, który był przyjacielem Ojca i młoda dziewczyna Jennifer, która przyjechała z pielgrzymką. Poniżej podajemy ich świadectwo, które opowiedzieli siostrze Emmanuel na filmie video: „Ojciec Slavko, świadek łaski Medziugorje”

PATRICK: Kiedy zakończyliśmy Drogę Krzyżową przy ostatniej stacji, ojciec Slavko, zamiast poprowadzić nas do samego krzyża, pobłogosławił każdego z nas. To było coś innego, ponieważ zazwyczaj dalej wspinaliśmy się pod sam krzyż, żeby tam się jeszcze na koniec pomodlić.

JENNIFER: Ojciec zaczął schodzić na dół. Przechodząc koło mnie, zapytał, jak się mam. Odpowiedziałam: “Dobrze, Ojcze”. On poszedł dalej kilka kroków i zagadnął Ritę, która była jego sekretarką... Widziałam wszystko, ponieważ, to działo sie tuż przede mną. Widziałam, jak chciał usiąść i złożyć parasolkę. Wreszcie usiadł. Odwróciłam sie do Rity i zapytałam: “Co się dzieje z Ojcem? On żartuje?”

PATRICK: Zaraz potem usłyszałam wołanie: “Patrick! Patrick! Patrick!” Nie miałam pojęcia czyj to był głos, chyba wołała Rita. Odwróciłem się i zbiegłem kilka metrów w dół. Najpierw zobaczyłem Ritę, siedzącą przy ojcu Slavko i wołająca: “Patrick, co z Ojcem, co z Ojcem”.

JENNIFER: Ojciec Slavko miał otwarte oczy. Jakby trochę sie krztusił. Próbował oddychać. Jego oczy były ciągle otwarte. Rita usiadła obok i wzięła go w ramiona. Ona była przy nim pierwsza, wołając z płaczem: “Ojcze, ojcze, co sie dzieje? Co sie stało Ojcu?” Ojciec Slavko nie mógł nic powiedzieć.

PATRICK: Powiedziałem do Rity, żeby uniosła mu nogi, żeby wprowadzić mu powietrze do płuc i zacząłem masować mu klatkę piersiowa. Ale jego twarz zmieniła kolor. Zrobiła sie kompletnie szara i przestał oddychać. W naszych sercach juz wiedzieliśmy, ze On zmarł.

17 rocznica śmierci o. Slavko Barbarića. Franciszkanina

W piątek 24 listopada 2017 parafia Medziugorje  wspomina 17 rocznicę śmierci o. Slavko Barbarića. Franciszkanina, który poświęcił osiemnaście lat życia na szerzenie orędzi Matki Bożej oraz troszczenie się o pielgrzymów.O. Slavko Barbarić OFM, urodził się 11 marca 1946 r. Do zakonu Franciszkanów wstąpił w wieku dziewiętnastu lat, zaś święcenia otrzymał w 1971 roku. Był doktorem pedagogiki religijnej i posiadał tytuł psychoterapeuty. Napisał i opublikował piętnaście książek, które zostały przetłumaczone na 20 języków i wydane w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Założył również instytucje: Wioskę Matczyną, Fundację Przyjaciół Talentów, rozpoczął Międzynarodowe Spotkania Kapłanów, Festiwal Młodzieży „Mladifest ”... itd. Podróżował po całym świecie szerząc orędzie pokoju.  Mówił po angielsku, niemiecku, włosku i francusku; rozumiał polski, hiszpański i czeski.
Zmarł 24 listopada 2000 r. o godz.15.30, przy XVI stacji Drogi Krzyżowej na szczycie góry Križevac. Drogę Krzyżową odprawiał za parafian i pielgrzymów, przewodniczył jej jak zwykle, co piątek. Odczuł ból, usiadł na kamieniu, potem położył się na ziemi i oddał życie Bogu.

Następnego dnia; 25 listopada 2000 r. Matka Boża w czasie objawienia przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Dziś, kiedy niebo w szczególny sposób jest blisko was, wzywam was do modlitwy, abyście poprzez modlitwę umieścili Boga na pierwszym miejscu. Dzieci, dzisiaj jestem blisko was i błogosławię każdego z was swoim matczynym błogosławieństwem, abyście mieli siłę i miłość do wszystkich ludzi, których spotkacie w ciągu waszego ziemskiego życia i byście mogli dawać Bożą miłość, Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się w niebie i oręduje za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.Jego grób na miejscowym cmentarzu Kovačici stał się jednym z miejsc modlitwy w parafii Medziugorje.


Plan uroczystości w Medziugorje

W siedemnastą rocznicę śmierci   o. Slavko. Droga Krzyżowa na górę Križevac będzie o godzinie 14.00. o godz. 18.00 Msza św. w kościele parafialnym św. Jakuba w Medziugorje.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Matka Boska rodem z Bukowiny


Matka Boska rodem z Bukowiny na Skalnym Podhalu 

sobota, 18 listopada 2017

Monika Grajewska - Panience na dobranocUroczystości Karoliny w Zabawie


KAMERY

http://sanktuariumzabawa.pl/index.php/pl/sanktuarium-2/kamery2

Program uroczystości- zobacz