środa, 27 grudnia 2017

Orędzie z 25.12.2017 dla Jakova

Orędzie z 25.12.2017 dla Jakova-Medziugorje

Drogie dzieci, dzisiaj w tym dniu łaski wzywam was, abyście prosili Pana o dar wiary. Dzieci moje, zdecydujcie się na Boga i zacznijcie żyć i wierzyć w to, do czego Bóg was wzywa. Wierzyć, dzieci moje, oznacza złożyć swoje życie w ręce Boga, w ręce Pana, który was stworzył i który was kocha bezgranicznie. Nie bądźcie wierzącymi tylko w słowach, lecz świadczcie o waszej wierze i żyjcie nią poprzez czyny i osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak ze swoim Ojcem. Otwórzcie i oddajcie Mu swoje serca, a zobaczycie, jak wasze serca przemienią się i będziecie mogli podziwiać dzieła Boga w waszym życiu. Dzieci moje, nie ma życia bez Boga, i dlatego jako wasza Matka wstawiam się i proszę mojego Syna, aby odnowił wasze serca i napełnił wasze życie swoją bezgraniczną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”
.http://medziugorje.blogspot.com/

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Orędzie, 25. grudnia 2017-Medziugorje

Orędzie, 25. grudnia 2017- Medziugorje

„Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby dał wam swój pokój i błogosławieństwo. Dziatki, wzywam was wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów, które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Pocztówka bożonarodzeniowa

Pocztówka bożonarodzeniowa - RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Doprawdy, z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali i jest to łaska, albowiem On jest naszym POKOJEM!
Z życzeniami, by Boży pokój zapanował w sercach, rodzinach, we wszystkich krajach i na całym świecie, zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi przyjaciółmi Medziugorja mieszkającymi na całym świecie:
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU!
Niech Boże Narodzenie będzie dniem pełnym radości i pokoju. Niech Jezus nawiedzi wasze rodziny i narodzi się w skrytości waszego serca!

 Čestitka - fra Marinko Šakota, župnik-MEDZIUGORJE

niedziela, 24 grudnia 2017

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS 24 grudnia dzień 9

sobota, 23 grudnia 2017

Pobratymstwo

o. Jozo życzenia dla pobratymców
Drodzy nasi modlitewni pobratymcy!
Wielka to dla nas radość, że możemy te słowa skierować do naszych braci i sióstr, którzy  modlą się wytrwale i czuwają wraz a Matką, nasłuchując Jej orędzi. To jest bardzo wymagające wyzwanie w dzisiejszych czasach. Wiele naszych rodzin zrezygnowało z modlitwy w swoim codziennym życiu, wiele osób nie modli się już podczas pracy i wyeliminowało modlitwę z procesu wychowania dzieci. Wraz z zanikiem modlitwy w rodzinie, zaniedbano udział w niedzielnych mszach świętych, a dzień pański poświęca się zgoła innym programom. W ten sposób część chrześcijan jest poddana  niezwykle silnym wewnętrznym napięciom. Z jednej strony daje się zauważyć narastanie niezadowolenia w społeczeństwach, które nie zapewnia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, ani odpowiedniego komfortu życia. Z drugiej zaś strony rośnie liczba osób wciąż narzekających, że nie mogą zrealizować swoich planów i zamierzeń w wymiarze rodziny. Narasta konflikt pomiędzy społeczeństwem i rodziną. Pojedynczy człowiek staje się ofiarą mediów.
Drodzy bracia i siostry,  w obecnych czasach nasza rola jest naprawdę wielka i znacząca. Matka Boża w ostatnim orędziu zwraca uwagę, że obecny czas jest czasem łaski, więc prośmy w modlitwie o pokój. Jedynie Jezus jest źródłem prawdziwego pokoju. Udajmy się więc do Betlejem i tam szukajmy Jezusa. Pomóżmy również innym Go znaleźć. W Nim bowiem jest bożenarodzeniowa radość i błogosławieństwo. Oczekując dobrych wieści od Ojca Świętego w związku z Medziugorjem, odnówmy swoje przyrzeczenia, które kiedyś, jako pobratymcy,  składaliśmy Maryi i od nowa, z zapałem wcielajmy w życie treści Jej  orędzi! Niech was nigdy nie nuży modlitwa. Nie poddajcie się zwątpieniu w związku z długim wyczekiwaniem na oficjalne stanowisko Kościoła. Nie lękajcie się!
Proszę, wytrwajcie na drodze, którą wam wskazuje Królowa Pokoju! Ta droga na pewno prowadzi do Jezusa i do każdego człowieka. Wytrwajcie w tym apostolacie, za którym stoi Ta, która  przyniosła nam na świat swojego Syna. Syn został nam darowany. Uczyńmy wszystko, aby wszyscy się z Nim spotkali. Maryja zachęca, byśmy stali się świadkami, jakimi onegdaj byli pasterze w Betlejem i Mędrcy ze Wschodu. Oni z zachwytem opowiadali o Królu i Jego Matce. Niech i was ten zachwyt nie opuszcza. Jestem przekonany, że sama wasza obecność pośród bliskich, sprawi, że te Święta Bożego Narodzenia staną dla was i bliźnich jeszcze piękniejsze i radośniejsze. Przynieście w darze Nowo Narodzonemu Królowi swoje modlitwy i ofiary. Przypominam każdemu z członków naszej wspólnoty modlitewnej o pojednaniu z Bogiem i człowiekiem w sakramencie spowiedzi świętej. Dokonajmy odnowy duchowej u samego źródła. Weźmy pięć kamieni, którymi zbudujemy most łączący nas z Nowo Narodzonym Królem i każdym człowiekiem. Z różańcem w ręce budujmy nowy świat! Czytajmy ochotnie Pismo Święte każdego dnia, bo to są chwile spotkania z Jezusem. Post uwolni was od nadmiernych ciężarów, jakie niesie życie. Sprawdźcie to w praktyce. Uczestnictwo we mszy świętej doda wam sił, więc jak najczęściej bywajcie na Uczcie Baranka. To wciąż jest czas łaski. Wstańmy i pójdźmy na spotkanie Pana, który przychodzi. Wam wszystkim, waszym bliskim i tym, których spotykacie na swojej drodze życia życzę błogosławionych Świąt i modlę się o szczęśliwy nowy 2018 rok.


 Serdecznie was pozdrawia
Željka  Galić
Koordynatorka ruchu modlitewnego Pobratymstwo
Sziroki Brijeg, grudzień 2017

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS - 23. grudnia - dzień 8.

piątek, 22 grudnia 2017

Nowenna do Dzieciątka Jezus - 7

czwartek, 21 grudnia 2017

Guadelupe

Guadelupe

Nowenna do Dzieciątka Jezus - 6

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Nowenna do Dzieciątka Jezus 3

niedziela, 17 grudnia 2017

czwartek, 14 grudnia 2017

Pobratymstwo

o.Jozo rozważania do orędzia 25.11.2017

Drodzy,pragnę wam przekazać kilka informacji. Otóż w roku 2018 mija 25 lat od założenia przez. O.Jozo Zovko ruchu modlitewnego pod wezwaniem Nawiedzenia św. Elżbiety, skrócie zwanym „Pobratymstwem”. W związku z tym otrzymałam od głównej koordynatorki Żeljki Galić ,wiadomość, którą w tłumaczeniu poniżej przekazuję.

„Szanowni I drodzy koordynatorzy oraz członkowie wspólnoty modlitewnej "POBRATYMSTWO"


Wzywam was do zjednoczenia na modlitwie w intencji naszego Zjazdu, który odbędzie się w 2018 roku. Mam nadzieję i wierzę, że w wielkiej liczbie będziemy sławić na modlitwie jubileusz 25-lecia naszego istnienia pod hasłem::"Modlitwa jest złączeniem naszego serca z sercem Boga".
Ja mam nadzieję, że uda nam się zorganizować w maju 2018 roku wyjazd autokarem na tę uroczystość. W tej kwestii liczę na Bożennę Bańkę z Lublina i Ewę Hańską z Gdyni.
Ewa Hańska informuje, że 15 grudnia o godz.18-tej będzie odprawiona Msza Święta w intencji o.Jozo. Prosimy pobratymców o włączenie się do modlitwy w swoich parafiach oraz odprawienia nowenny do Miłosierdzia Bożego. W tej samej intencji kilka Mszy zostało odprawionych z inicjatywy Grażyny Grapacz z Jordanowa. Bóg zapłać!
Życzę Wam błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia iwielu łask w nadchodzącym 2018 roku.
Bądźmy wytrwali i nie traćmy ducha!
Szczęść Boże!Zofia Oczkowska


Orędzie Matki Bożej z Medziugorja 25 listopada 2017

Drogie dzieci!W obecnym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się i szukajcie pokoju. Ten, który przyszedł na tę ziemię da wam swój pokój, niezależnie od tego kim jesteście i czym jesteście. On, mój Syn a wasz Brat, za moim pośrednictwem wzywa was do nawrócenia, albowiem bez Boga nie ma przyszłości, ani życia wiecznego. Dlatego więc wierzcie i módlcie się żyjąc w łasce oraz w oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim samym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Droga moja rodzino modlitewna!

Oto jeszcze jedna zachęta i wezwanie do modlitwy. Ten apel jest skierowany zarówno do nas modlących się jak i do tych, którzy zaniechali modlitwy, z wezwaniem by do niej powrócili. „Módlcie się i szukajcie pokoju”, mówi Królowa Pokoju. Nie znajdziecie pokoju bez modlitwy. Jezus jest naszym Pokojem. On nam przynosi pokój, którego warto szukać. Adwent jest naszą drogą do Jezusa, Syna Maryi. Ta droga trwająca cztery tygodnie stanowi drogę od nas i naszego niepokoju do Jezusa w Żłóbku, który jest naszym po
kojem. To jest droga, którą wskazuje nam Matka mówiąc, że Jezus za Jej pośrednictwem wzywa nas do nawrócenia. On, Jej Syn, a nasz Brat czeka.
Nasza droga jest zrujnowana i nieprzejezdna, więc trzeba ją naprawić. Czas Adwentu to czas remontu naszej drogi do Boga i bliźniego. Prorok Jan Chrzciciel niestrudzenie woła i budzi nas z uśpienia, przypominając, że mamy być przygotowani na spotkanie Pana z pieśnią na ustach ku Jego chwale. Albowiem bez Niego nie ma dla nas przyszłości, ani życia godnego człowieka, zarówno teraz, w tym życiu, jak i w życiu wiecznym. To nasze wędrowanie i spotkanie z Panem nie jest teorią. To jest misterium
Bożego Narodzenia, w którym jest obecny Jezus, Jego Matka oraz każdy z nas. On jest naszym Zbawicielem i Bratem, mówi Matka. On nie jest kimś obcym, jest naszym domownikiem. On mówi i naucza. Dlatego więc Królowa Pokoju wzywa, abyśmy każdego dnia wzięli do ręki Pismo Święte i przeczytali jego fragment. Bądźmy w gotowości na wzór proroka Samuela, który mówi: „Mów Panie, sługa twój słucha”. Prorok nie pozwolił sobie, aby ani jedno słowo Boże nie padło poza jego serce. Dziewica Maryja rozpamiętywała i przechowywała w swoim sercu każde wydarzenie i każde słowo związane z Jezusem. A kiedy już nasycimy się słowem Bożym, weźmy do ręki różaniec i wyznając sercem wiarę w Boga, rozważajmy poszczególne tajemnice i rozmawiajmy z Bogiem. Przechowujmy każde Jego słowo w swoim sercu. W ten sposób modlitwa stanie się pokarmem duszy i napełni ją pokojem, który jest Bożym darem.

Modlitwa daje nam siłę do dostosowania naszej woli do woli Boga. Daje nam radość wynikającą z możliwości przyobleczenia się w nowego człowieka. Modląc się kroczymy przez życie z Jezusem i i Jego Matką. On jest naszym bratem, a Ona, naszą Matką. Nie wolno nam uciekać od rodziny w poszukiwaniu pokoju w innym miejscu i w innych programach. „Wzywa was do nawrócenia”, mówi do nas Królowa Pokoju. Tak, Jezus wzywa do nawrócenia. Innej drogi nie ma. Nie uciekajmy, lecz wracajmy do Boga. Adwent jest dla nas okazją byśmy się przebudzili z uśpienia, otrzeźwieli, powstali i ruszyli ku Ojcu. Idźmy więc poprzez roraty, modlitwę w gronie rodziny i szczerą bożonarodzeniową spowiedź. Niech rodzice w każdą niedzielę Adwentu gromadzą się z dziećmi wokół wieńca adwentowego i niech zapalają kolejne świece. Błogosławcie swoje domy i odnawiajcie modlitwę rodzinną. Mówcie dzieciom o przyjściu Jezusa. Zerwijcie z opowieściami o dziadku mrozie. Mówcie im o Jezusie i Jego Matce. Opowiadajcie im o prorokach, którzy zapowiadali przyjście Jezusa i o Betlejem, które zamknęło przed Nim wszystkie drzwi. Mówcie im o Aniołach, którzy śpiewem napełnili stajenkę. Śpiewajcie z dziećmi pieśni adwentowe i módlcie się psalmami. Matka Boża mówi: „Wierzcie i módlcie się żyjąc w łasce oraz w oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim samym”. Tylko w ten sposób dokonuje się Boże Narodzenie oraz spotkanie z Panem i Jego Matką. Trzej Królowie z dalekich krajów idąc za gwiazdą pytają: ”Gdzie jest nowo narodzony Król”! Nikt z pytanych nie wie o kogo pytają. Herod ze strachu, kierowany uczuciem zazdrości przekazuje im fałszywe informacje i zleca podstępne zadanie. Oni jednak pozostają wierni wskazaniom prowadzącej ich gwiazdy. Dziś ludzie również pytają o Króla Jezusa i również otrzymują mylące odpowiedzi i wskazówki. Maryja, jako nasza Matka, jest gwiazdą, która nas prowadzi, poucza i kieruje na drogę prowadzącą do Jezusa. Bądźmy więc prawdziwym znakiem, a swoim życiem, z miłością udzielajmy odpowiedzi pytającym o Jezusa, wskazując im właściwą drogę.

W tym miesiącu będziemy modlić się w następujących intencjach:

1. Za pielgrzymów, aby spotkali Matkę z Dziecięciem na ręku i przyjęli potrzebne im łaski. Niech orędzia, które wywiozą z Medziugorja staną się inspiracją do dawania świadectwa w swoich parafiach.

2. Za widzących, którzy są ważnymi świadkami, aby nadal byli wierni i posłuszni Matce Bożej i Kościołowi i nie ustali w pokazywaniu drogi wszystkim, którzy jej szukają.


3. Za kapłanów, szczególnie za spowiedników i kaznodziejów w Medziugorju. Za chorych, aby ich modlitwy
zostały wysłuchane i by otrzymali łaskę uzdrowienia i nawrócenia. O pokój i nawrócenie dla świata i Kościoła.

piątek, 8 grudnia 2017

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Adwent

W niedzielę 3 grudnia w Kościele Katolickim rozpoczął się Adwent.
 fot-   Radio Mir Medjugorje

sobota, 2 grudnia 2017

Mirjana-video-02-12-2017

Widząca Mirjana 02.12.2917
Kliknij zdjęcie

Orędzie Matki Bożej  z Medziugorja z 2 grudnia 2017

Orędzie Matki Bożej  z Medziugorja przekazane przez Mirjanę 2 grudnia 2017 r.

Drogie dzieci,zwracam się do was jako wasza Matka, Matka sprawiedliwych. Matka tych, którzy kochają i cierpią, Matka świętych. Moje dzieci, wy też możecie być świętymi, to od was zależy. Świętymi są ci, którzy bezgranicznie miłują Ojca Niebieskiego, ci którzy miłują Go ponad wszystko. Dlatego, moje dzieci, starajcie się zawsze stawać się coraz lepszymi. Jeśli staracie się być dobrymi, możecie stać się świętymi, choćbyście nawet tak o sobie nie myśleli. Jeśli zaś myślicie, że jesteście dobrzy, brak wam pokory, a pycha oddala was od świętości. W tym niespokojnym  świecie, pełnym zagrożeń, wasze ręce, apostołowie mojej miłości, powinny być złożone do modlitwy i gotowe do uczynków miłosierdzia. Natomiast mnie, moje dzieci, składajcie w darze różaniec, róże, które tak bardzo kocham. Moimi różami są wasze modlitwy sercem tworzone,  a nie wyrecytowane tylko ustami. Moimi różami są wasze dzieła, efekt  modlitwy, wiary i miłości. Mój Syn, kiedy był mały, mówił mi, że będę mieć wiele dzieci, które będą mi przynosić dużo róż. Nie pojmowałam Go. Teraz wiem,  ze to wy jesteście tymi dziećmi, wy, którzy składacie mi róże, kiedy ponad wszystko miłujecie mojego Syna, kiedy modlicie się sercem, kiedy pomagacie najuboższym. To są moje róże. To jest wiara, która sprawia, że w życiu wszystko czyni się z miłością, nie znając pychy, zawsze w gotowości do przebaczenia, nigdy nie osądzając. Trzeba zawsze starać się zrozumieć swego brata. Dlatego, apostołowie mojej miłości, módlcie się za tych, którzy nie potrafią kochać, za tych, którzy was nie kochają. Za tych, którzy wyrządzili wam zło, za tych, którzy nie doświadczyli miłości mojego Syna. Moje dzieci, tego właśnie od was wymagam i zapamiętajcie: modlić się to znaczy kochać i przebaczać. Dziękuję wam.

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje

sobota, 25 listopada 2017

Orędzie, 25. listopada 2017-Medziugorje

Orędzie, 25. listopada 2017-Medziugorje

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam
was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dziatki. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój pokój, bez względu na to, kim i czym jesteście. On - mój Syn i wasz brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce oczekując waszego osobistego z Nim spotkania. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”     

Górale z Polski w Medziugorje

Górale z Polski w Medziugorje

https://www.facebook.com/medjugorjeinfo/videos/1418515341589106/MEDZIUGORJE  Autor: piotr o 15:27

Kliknij link


Lui c'è!piątek, 24 listopada 2017

czwartek, 23 listopada 2017

Spotkanie polskich pielgrzymów z VICKĄ

Spotkanie polskich pielgrzymów z widzącą
z Medziugorje-VICKĄfot-Rafał Dec

środa, 22 listopada 2017

Kriżevac - 24 listopad

Świadectwo Patricka i Jennifer opowiadające o śmierci o. Slavka Barbarica

Wśród pielgrzymów, którzy byli obecni razem z ojcem Slavko na Górze Krzyżowej w dniu 24 listopada 2000 roku było dwoje amerykanów: Patrick, który był przyjacielem Ojca i młoda dziewczyna Jennifer, która przyjechała z pielgrzymką. Poniżej podajemy ich świadectwo, które opowiedzieli siostrze Emmanuel na filmie video: „Ojciec Slavko, świadek łaski Medziugorje”

PATRICK: Kiedy zakończyliśmy Drogę Krzyżową przy ostatniej stacji, ojciec Slavko, zamiast poprowadzić nas do samego krzyża, pobłogosławił każdego z nas. To było coś innego, ponieważ zazwyczaj dalej wspinaliśmy się pod sam krzyż, żeby tam się jeszcze na koniec pomodlić.

JENNIFER: Ojciec zaczął schodzić na dół. Przechodząc koło mnie, zapytał, jak się mam. Odpowiedziałam: “Dobrze, Ojcze”. On poszedł dalej kilka kroków i zagadnął Ritę, która była jego sekretarką... Widziałam wszystko, ponieważ, to działo sie tuż przede mną. Widziałam, jak chciał usiąść i złożyć parasolkę. Wreszcie usiadł. Odwróciłam sie do Rity i zapytałam: “Co się dzieje z Ojcem? On żartuje?”

PATRICK: Zaraz potem usłyszałam wołanie: “Patrick! Patrick! Patrick!” Nie miałam pojęcia czyj to był głos, chyba wołała Rita. Odwróciłem się i zbiegłem kilka metrów w dół. Najpierw zobaczyłem Ritę, siedzącą przy ojcu Slavko i wołająca: “Patrick, co z Ojcem, co z Ojcem”.

JENNIFER: Ojciec Slavko miał otwarte oczy. Jakby trochę sie krztusił. Próbował oddychać. Jego oczy były ciągle otwarte. Rita usiadła obok i wzięła go w ramiona. Ona była przy nim pierwsza, wołając z płaczem: “Ojcze, ojcze, co sie dzieje? Co sie stało Ojcu?” Ojciec Slavko nie mógł nic powiedzieć.

PATRICK: Powiedziałem do Rity, żeby uniosła mu nogi, żeby wprowadzić mu powietrze do płuc i zacząłem masować mu klatkę piersiowa. Ale jego twarz zmieniła kolor. Zrobiła sie kompletnie szara i przestał oddychać. W naszych sercach juz wiedzieliśmy, ze On zmarł.

17 rocznica śmierci o. Slavko Barbarića. Franciszkanina

W piątek 24 listopada 2017 parafia Medziugorje  wspomina 17 rocznicę śmierci o. Slavko Barbarića. Franciszkanina, który poświęcił osiemnaście lat życia na szerzenie orędzi Matki Bożej oraz troszczenie się o pielgrzymów.O. Slavko Barbarić OFM, urodził się 11 marca 1946 r. Do zakonu Franciszkanów wstąpił w wieku dziewiętnastu lat, zaś święcenia otrzymał w 1971 roku. Był doktorem pedagogiki religijnej i posiadał tytuł psychoterapeuty. Napisał i opublikował piętnaście książek, które zostały przetłumaczone na 20 języków i wydane w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Założył również instytucje: Wioskę Matczyną, Fundację Przyjaciół Talentów, rozpoczął Międzynarodowe Spotkania Kapłanów, Festiwal Młodzieży „Mladifest ”... itd. Podróżował po całym świecie szerząc orędzie pokoju.  Mówił po angielsku, niemiecku, włosku i francusku; rozumiał polski, hiszpański i czeski.
Zmarł 24 listopada 2000 r. o godz.15.30, przy XVI stacji Drogi Krzyżowej na szczycie góry Križevac. Drogę Krzyżową odprawiał za parafian i pielgrzymów, przewodniczył jej jak zwykle, co piątek. Odczuł ból, usiadł na kamieniu, potem położył się na ziemi i oddał życie Bogu.

Następnego dnia; 25 listopada 2000 r. Matka Boża w czasie objawienia przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Dziś, kiedy niebo w szczególny sposób jest blisko was, wzywam was do modlitwy, abyście poprzez modlitwę umieścili Boga na pierwszym miejscu. Dzieci, dzisiaj jestem blisko was i błogosławię każdego z was swoim matczynym błogosławieństwem, abyście mieli siłę i miłość do wszystkich ludzi, których spotkacie w ciągu waszego ziemskiego życia i byście mogli dawać Bożą miłość, Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się w niebie i oręduje za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.Jego grób na miejscowym cmentarzu Kovačici stał się jednym z miejsc modlitwy w parafii Medziugorje.


Plan uroczystości w Medziugorje

W siedemnastą rocznicę śmierci   o. Slavko. Droga Krzyżowa na górę Križevac będzie o godzinie 14.00. o godz. 18.00 Msza św. w kościele parafialnym św. Jakuba w Medziugorje.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Matka Boska rodem z Bukowiny


Matka Boska rodem z Bukowiny na Skalnym Podhalu 

sobota, 18 listopada 2017

Monika Grajewska - Panience na dobranocUroczystości Karoliny w Zabawie


KAMERY

http://sanktuariumzabawa.pl/index.php/pl/sanktuarium-2/kamery2

Program uroczystości- zobaczwtorek, 14 listopada 2017

James Manjackal


James Manjackal

Słynny indyjski katolicki ksiądz i charyzmatyczny głos świata, o. James Manjackal (MSda

o, James przed kościołem św. Jakuba w Medziugorje.o.James modli się przy grobie o Slavko

poniedziałek, 13 listopada 2017

Nie możemy dłużej lekceważyć żądań Matki Bożej z Fatimy
We Can No Longer Afford to Ignore Our Lady of Fatima’s Requests

Arcybiskup Salvatore Cordileone dokonał 7 października 2017 roku poświęcenia swojej archidiecezji San Francisco Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tej okazji wygłosił płomienne przemówienie o aktualności przesłania fatimskiego. Podkreślił, że do tej pory katolicy pozostawali w znacznej mierze głusi na żądania Matki Bożej. Tymczasem – jak podkreślił – nie wolno już dłużej zwlekać. Wezwał swych diecezjan do podjęcia konkretnych kroków służących nawróceniu.

Jak zauważył hierarcha, jednym z najważniejszych przejawów objawień fatimskich była wizja piekła. Wiek XX pozwolił zaś na swego rodzaju doświadczenie piekła na ziemi. Świadczą o tym obydwie wojny światowe i związane z nimi niewymowne cierpienia. Obozy zagłady, ludobójstwa, totalitaryzmy na niespotykaną wcześniej skalę, to wszystko stanowiło obrazę Boską; podobnie jak prześladowanie chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w innych regionach świata. Arcybiskup wspomniał także o niedawnej tragedii w Las Vegas, a także pleniącej się w San Francisco niemoralności i bluźnierstwie.
W dalszej części swojego kazania hierarcha opisał duchową zarazę, wynikającą ze zdetronizowania Boga i zastąpienia go „autonomicznym ja”. Lekarstwo na owo samoubóstwienie stanowi zwrócenie się do Maryi.
 Przez 100 lat ignorowaliśmy przesłanie Fatimy. Albo precyzyjniej – nie tyle samo przesłanie, gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę z ostrzeżeń i ich historycznych konsekwencji. Jednak zignorowaliśmy fatimskie żądania. Ale nie możemy sobie na to pozwolić ani chwili dłużej (…) – mówił duchowny.
Jak podkreślił hierarcha, Matka Boża wymagała przede wszystkim dwóch rzeczy: modlitwy, pokuty i adoracji. Wskazała na dwukrotny cel swojego żądania: ocalić dusze od piekła i ustanowić pokój na świecie. Przesłanie z Fatimy dotyczyło zatem nie tylko porządku doczesnego, lecz również wiecznego.
 Arcybiskup podkreślił, że Matka Boża wezwała do trzech działań: modlitwy, pokuty i adoracji. Przypomniał również o wezwaniu Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca. Zalecił także cotygodniową wspólną modlitwę różańcową w rodzinach. Wezwał również do wzmożenia praktyk postnych. Oznacza to post piątkowy, a także minimum comiesięczną spowiedź.
 Oprócz pokuty i modlitwy niezbędna jest także adoracja. Dlatego też arcybiskup San Francisco zalecił swoim diecezjanom cotygodniową modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Dodatkowo wezwał także do praktykowania nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót miesiąca. Duchowny podkreślił jednak, że Matka Boża po ukazaniu dzieciom wizji piekła zapowiedziała, że „na końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.


 Tymczasem „Jej Niepokalane Serce to brama otwierająca nas do wkroczenia w triumf (zbawienia). To przez te drzwi przejdziemy z ciemności grzechu i śmierci do światła Chrystusowej prawdy i miłosierdzia. To po drugiej stronie tych drzwi znajduje się chwalebny, obszerny, wypełniony światłem raj – Niebo. Jej Serce to Brama do tego Nieba prowadząca”.
 Objawienia fatimskie, których setną rocznicę właśnie obchodzimy stanowią w znacznej mierze klucz do zrozumienia współczesnego świata. Nabożeństwo do Matki Bożej i szerzej praktykowanie nieskażonej wiary katolickiej są remedium na zapowiedziane w Cova da Iria rozszerzenie się błędów Rosji. Te zaś, pomimo upadku Związku Radzieckiego nadal ściągają liczne dusze w otchłanie piekielne.

niedziela, 12 listopada 2017

https://www.facebook.com/medjugorjeinfo/videos/1384942821613025/?hc_ref=ARROqkOKmxaNyIm0cF5BEkC_SvbD_8l0YrZ5SFmta6zRiyzE5ahdWfy8ipsMttWssB4Wiwa marija

sobota, 11 listopada 2017

poniedziałek, 6 listopada 2017

Karolina

piątek, 3 listopada 2017

1Pierwsza Sobota Miesiąca

Pierwsza Sobota Miesiąca-04-11-2017Elementy Nabożeństwa- Sekretariat Fatimski =kliknij=

http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica-32226/137-elementy-nabozenstwa-pierwszych-sobot-miesiaca

Spontaniczne uwielbienie - Kocham cię, mówi Pan - Mocni w Duchu

http://medziugorje.blogspot.com/p/z-zycia-koscioa.html

czwartek, 2 listopada 2017

Medjugorje - Aparición a Mirjana del 2 de noviembre de 2017

Przeczytaj Orędzie -Poniżej

Orędzie Matki Bożej dla Mirjany z 2 listopada 2017

Orędzie Matki Bożej przekazane przez widzącą Mirjanę 2.11.2017 r

, Drogie dzieci, patrząc na was wszystkich, zgromadzonych wokół mnie, swojej Matki, widzę wiele czystych dusz, poszukujących miłości i pociechy, której nikt im nie daje. Widzę również tych, którzy czynią zło, gdyż nie mają dobrych przykładów. Nie poznali mojego Syna. To dobro, które jest milczące, szerzy się poprzez czyste dusze i jest siłą podtrzymującą ten świat. Jest wiele grzechów ale jest też miłość. Mój Syn posyła wam mnie, Matkę, tę samą dla was wszystkich, abym nauczyła was miłować, byście zrozumieli, że jesteście braćmi. Pragnę wam pomóc. Apostołowie mojej miłości, wystarczy żywe pragnienie wiary i miłości, a mój Syn je przyjmie, lecz musicie być godni, mieć dobrą wolę i otwarte serce. Mój Syn przychodzi do otwartych serc. Ja, jako Matka pragnę, abyście jak najlepiej poznali mojego Syna, Boga zrodzonego z Boga, abyście poznali wielkość Jego miłości, której tak bardzo potrzebujecie. On wziął na siebie wasze grzechy, uzyskał dla was odkupienie, a w zamian żąda byście się wzajemnie miłowali. Mój Syn jest miłością. On, nie czyniąc różnicy, kocha wszystkich ludzi ze wszystkich krajów i narodów. Gdybyście, moje dzieci, żyli miłością mojego Syna, Jego Królestwo już byłoby na ziemi. Dlatego więc apostołowie mojej miłości, módlcie się. Módlcie się, aby mój Syn i Jego miłość była jak najbliżej was, abyście stali się przykładem miłości i pomogli tym wszystkim, którzy nie poznali mojego Syna. Nigdy nie zapominajcie, że mój Syn w Trójcy Świętej jedyny, kocha was. Miłujcie swoich pasterzy i módlcie się za nich. Dziękuję wam.

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje

wtorek, 31 października 2017

Wszystkich Świętych 2017

Wszystkich Świętych. Dzień Zaduszny 2017

Orędzia Matki Bożej:

Wszystkich ŚwiętychDrogie dzieci! Jestem z wami i raduję się darem Wszechmogącego, że mogę przebywać z wami, pouczać was i prowadzić drogą doskonałości. Drogie dzieci, pragnę, abyście byli przepięknym bukietem, który chcę podarować Bogu na dzień Wszystkich Świętych. Wzywam was do otwarcia się i życia na wzór świętych. Matka-Kościół wybrała ich, aby byli dla was zachętą w waszym codziennym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”
Medziugorje 25 października 1994 
  Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Moje wezwanie, pragnie być dla was kochane dzieci, wezwaniem, abyście się zdecydowali iść drogą nawrócenia, dlatego módlcie się i proście o wstawiennictwo Wszystkich Świętych. Niech Oni będą dla was przykładem i bodźcem i radością ku życiu wiecznemu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Medziugorje, 25 października 2010

„Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo wszystkich świętych, którzy są już w świetle. Niech będą dla was przykładem i codzienną motywacją na drodze waszego nawrócenia. Dziatki, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujecie wasze serca poprzez modlitwę. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Medziugorje, 25 października 2014

Dzień Zaduszny
 Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wezwać was, byście codziennie modlili się za dusze w czyśćcu cierpiące. Każdej duszy potrzebna jest modlitwa i łaska, by dotarła do Boga i Bożej miłości. Poprzez to i wy, drogie dzieci, zyskujecie nowych sprzymierzeńców, którzy pomogą wam zrozumieć, że w życiu żadne sprawy nie powinny być dla was ważne, jedynie niebo jest tym, za czym należy tęsknić. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się bezustannie, byście mogli pomóc i sobie i innym, którym modlitwa przyniesie radość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ” 
Medziugorje, 6 listopada 1986

środa, 25 października 2017

Wszystkich Świętych.Dzień Zaduszny 2017

Wszystkich Świętych.Dzień Zaduszny 2017 Orędzie, 25. października 2017 Medziugorje
Drogie dzieci! Wzywam was, byście w tym czasie łaski byli
modlitwą. Wszyscy macie swoje problemy, kłopoty, troski i niepokoje. Niech święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i doświadczycie odnowy w poszukiwaniu poprzez osobiste nawrócenie. Wiara będzie dla was nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

wtorek, 24 października 2017

Orędzie dla Ivana 20.10.2017 r.- Medziugorje

Orędzie dla Ivana 20.10.2017 r.- Medziugorje

„Drogie dzieci i dziś pragnę was we zwać, abyście żyli orędziami, które wam daję. W tym czasie szczególnie wzywam was abyście, modlili się za moje plany, które pragnę zrealizować. Drogie dzieci bądźcie wytrwali w modlitwie. Otwórzcie wasze serca, otwórzcie się na Ducha Świętego, aby On was pro wadził. To jest czas łaski dlatego módlcie się więcej. Dziękuję drogie dzieci i dziś, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Ks. Bogusław Nagel i bp Jan Zając - I Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolat...

Ks. Bogusław Nagel i bp Jan Zając - I Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretkaniedziela, 22 października 2017

Informacja dla Pobratyńców


Informacja dla Pobratyńców o Mszach Świętych w intencji Ojca Jozo.

Msze Święte są  odprawiane w kościele parafialnym w Jordanowie.

20 X o 6.30 rano była odprawiona  pierwsza Msza Święta , 23 X godz. 6.30 kolejna- zamówione u Księdza emeryta, który mieszka na terenie naszej parafii.

Kolejne 7 Mszy Świętych :
1 grudnia godz.17.00, 22 stycznia godz. 18.00, 13 lutego godz. 18.00, 20 marzec godz. 18.00, 19 kwiecień
godz. 6.30, 21 maj go
z. 8.00, i 25 czerwca godz. 18.00
NFO-GRAŻYNA

piątek, 13 października 2017

Sekretariat Fatimski

Na żywo z KRZEPTÓWEK
Na żywo z KRZEPTÓWEK

http://www.sekretariatfatimski.pl/sekretariat-fatimski-58974?id=797

RÓŻANIEC -18-30 MSZA19-15 Apel i procesja światła21-00Fatima

List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich

10-0http://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-z-okazji-setnej-rocznicy-objawien-fatimskich/5-201http://ephttp://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-z-okazji-setnej-rocznicy-objawien-fatimskich/iskopat.pl/list-episkopatu-polski-z-okazji-setnej-rocznicy-objawien-fatimskich/7

http://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-z-okazji-setnej-rocznicy-ob

jawien-fatimskich/

środa, 11 października 2017

o.Jozo Rozważania 25.09.2017

Drodzy Pobratymcy,z radością przekazuje wam tłumaczenie  rozważań o.Jozo do orędzia z 25-go września br. W tegorocznym Zjeździe Pobratymców  miesiącu maju uczestniczyło kilka naszych sióstr na czele z niestrudzoną Ewą Hańską.  Ta niewielka grupka odwiedziła również o.Jozo na wyspie Badija. Ja też miałam łaskę spotkać się osobiście  z o.Jozo w Zagrzebiu w miesiącu wrześniu. W krótkiej rozmowie miałam okazję przekazać mu zapewnienie o naszej modlitewnej pamięci, szczególnie w intencji jego powrotu do zdrowia. Ojciec Jozo prosił o przekazanie podziękowania za modlitwę oraz błogosławieństwo dla wszystkich Pobratymców. Poniżej przekazuję wam informację od Ewy Hańskiej i jej modlitewnej inicjatywie. Bóg zapłać, Ewo! Włączmy się wszyscy w m tą modlitwę!S
Szczęść wam Boże!

Zofia Oczkowska

11 października o godz.18:00 będzie odprawiona kolejna (druga) Msza Święta u intencji o.Jozo u ojców redemptorystów w Gdyni. Jak Tobie wspominałam w sms-ie, pobratymcy z Gdyni wyszli z inicjatywą, żeby po raz drugi odprawić w intencji o.Jozo nowennę polegającą na zamówieniu 9 Mszy Świętych odprawianych przez kolejne 9 miesięcy i poprzedzonych odmówieniem nowenny do Miłosierdzia Bożego.
Mam nadzieję, że w ten sposób pomożemy naszemu Ojcu duchowemu. Proszę Cię Zosiu o powiadomienie o tym pobratymców, abyśmy połączyli się na modlitwie.o.Jozo Rozważania 25.09.2017