piątek, 1 marca 2013

Ja wierzę, że teraz On da nam jeszcze więcej - swoją modlitwą, swoją ciszą...


Ojciec Święty Benedykt XVI z o. Livio Fanzaga
(fot: Radio Maria)
Ojciec Livio: Posłuchaj Marija, my może ( nie wiem) myśleliśmy, że wydarzenie tak nowe, tak szczególne jak rezygnacja Papieża z Pontyfikatu mogłoby być w jakiś sposób w ostatnim orędziu Matki Bożej. Wiem, że Matka Boża wezwałaby nas do modlitwy za Kościół, natomiast Matka Boża jeszcze raz wezwała nas do walki ze złem, które jest w nas i nie ma to żadnego odniesienia do tego, co mamy teraz w Kościele.

Marija: Dla wszystkich nas była to nowina, powiedzmy, ale z drugiej strony dla mnie to wielki gest Papieża, ten gest, że On się wycofał, bo nie ma już siły. Dla mnie On da nam więcej,  jako Papież, który będzie modlił się za nas, niż ten, który pracował.
Ja wierzę, że teraz On da nam jeszcze więcej - swoją modlitwą, swoją ciszą jak sam powiedział.

I módlmy się także za nowego Papieża, by Pan przez Ducha Świętego pomógł nam, oświecił nas, by był to Papież, który poprowadzi nas w ten czas, czas nowy, bo dziś ludzkość bardzo potrzebuje osób takich jak Papież. Módlmy się, aby był odważny, silny i by był naprawdę człowiekiem Bożym.

Ojciec Livio: Pewnie!
Marija: A Duch Święty to uczyni.

(...)

PS Fragment wywiadu z widzącą Mariją Pavlović-Lunetti. Wywiad "na żywo" na antenie włoskiego "Radia Maria" przeprowadził 25 lutego 2013 roku dyrektor stacji - o. Livio Fanzaga.
Tłumaczenie z języka włoskiego - Małgosia. Dziękuję