czwartek, 25 września 2014

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2014

"Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy (byli) niczym gwiazdy, które, swoim blaskiem dają światłość i piękno innym (ludziom), by się ratowali. Dziatki i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa.Dziatki,  w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach dawajcie świadectwo swej wiary i modlitwy i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliscie na moje wezwanie"

niedziela, 14 września 2014

Matka Bolesna...

15 września - Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Pieta (zdjęcie zrobione w Medziugorje)

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho:
 To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu -  dodała kiedy indziej (13.08.1982).

Pannie Maryi podoba się ta koronka. Znana dawniej, teraz popadła w niepamięć. Matka Boża z Kibeho* pragnie, aby przywrócić jej znaczenie i rozpowszechnić w Kościele. Jednak Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej nie zastąpi w żadnym razie Różańca Świętego.

Rozpoczęcie: Znak krzyża:
W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga...
 
1. Proroctwo Symeona.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Łk 2,25-35):

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

2. Ucieczka do Egiptu.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Mt 2,13nn.):

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

3. Zagubienie Jezusa.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Łk 2,41-51):
Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

4. Spotkanie na Drodze Krzyżowej.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Łk 23,26-32):
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?» Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

5. Trwanie pod krzyżem w czasie trwania konania Pana Jezusa.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem (J 19,25nn.):
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

6. Piastowanie po zdjęciu z krzyża Pana Jezusa.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem (J 19,28-37):
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

7. Złożenie do grobu.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem (J 19,38-42):

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×7)

Na zakończenie „Zdrowaś Maryjo…” (×3) na uczczenie łez, jakie wylała Matka Boża Bolesna.

*Kibeho
29 czerwca 2001 r. Kościół oficjalnie zatwierdził objawienia Matki Bożej w Kibeho – pierwsze objawieia Matki Bożej uznane przez Kościół katolicki w historii Afryki.
W 1981 r. w Ruandzie, w czasie, gdy w tym afrykańskim państewku panował pokój, trzem młodym dziewczynom objawiła się Najświętsza Panna Maryja. Pragnęła Ona powiadomić o niebezpieczeństwie, na jakie narażała się i naraża Ruanda oraz cały świat, żyjąc ciągle z dala od Boga. Dziesięć lat później kraj uległ wojnie domowej, która doprowadziła do morderczego ludobójstwa w 1994 r. i do innych strasznych masakr. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, przesłanie z Kibeho pozostaje aktualne dla całego świata.

Historia Kibeho

28 listopada 1981: Maryja Panna po raz pierwszy objawia się Alphonsine Mumureke, studentce college’u w Kibeho. Najświętsza Dziewica przedstawia się słowami „Nyina wa Jambo”: „Matka Słowa” (J 1,1). Półtora miesiąca później dwie inne studentki tego samego college’u, Nathalie Mukamazimpaka i Marie Claire Mukangango, zostały również zaszczycone tą niebiańską wizytą. W tym czasie Kibeho stanowiło część diecezji Butare.

Informacje o dziewczynkach

Marie Claire Mukangango, ur. w 1961 r. w Rusekerze w parafii Mushubi (diecezja Gikongoro) – Maryja Panna objawiła jej się po raz pierwszy 2 marca 1982 r. Przyjęła od Niej przesłanie o Koronce do Siedmiu Boleści Matki Bożej [poniżej znajduje się opis, jak się ją odmawia – przyp. tłum.]. Objawienia miały miejsce do 15 września 1982 r. (święto Najświętszej Maryi Panny Bolesnej). Została zabita podczas wojny w 1994 r.

Alphonsine Mumurek, ur. 21 marca 1965 r. w Zaza (diecezja Kibungo), była pierwszą osobą zaszczyconą objawieniami Maryi Panny 28 listopada 1981 r. w czasie, gdy była uczennicą szkoły w Kibeho. Objawienia trwały do 28 listopada 1989 r. Obecnie mieszka w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), w klasztorze sióstr klarysek.

Nathalie Mukamazimpaka, ur. w 1964 r. w Munini w parafii Muganza (diecezja Gikongoro) – po raz pierwszy Maryja Panna objawiła jej się 12 stycznia 1982 r. w czasie, gdy była uczennicą szkoły w Kibeho. Objawienia powtarzały się do 3 grudnia 1983 r. Obecnie mieszka w Kibeho, gdzie często oddaje się modlitwie, towarzysząc pielgrzymom.

Przesłanie z Kibeho

1. Pilne wezwanie do skruchy i przemiany serc:
„Okażcie skruchę, okażcie żal, okażcie skruchę!”
„Nawróćcie się, póki jest jeszcze czas!”

2. Diagnoza stanu moralnego świata:
„Świat ma się bardzo źle”.
„Krótkowzroczny świat wpadnie w przepaść, to znaczy zostanie zatopiony niezliczonymi i bezustannymi nieszczęściami”.

3. Głęboki smutek Najświętszej Dziewicy: ci, którym się Maryja objawiła, mówią, że widzieli Ją płaczącą 15 sierpnia 1982 r. Matka Słowa jest mocno przygnębiona z powodu niedowiarstwa i braku pokuty wśród ludzi.

4. „Wiara i jej brak przyjdą niepostrzeżenie”.

Jedno z tajemniczych zdań, wypowiedzianych więcej niż jeden raz do Alphonsine przez Pannę Maryję na początku objawień, z prośbą o powtarzanie go ludziom.

5. Cierpienie chwalebne: dla chrześcijanina cierpienie jest konieczne na drodze do osiągnięcia niebiańskiej chwały. Święta Maryja powiedziała swoim wybrankom, szczególnie Nathalie 15 maja 1982 r.: „Nikt nie osiąga nieba bez cierpienia”. Albo jeszcze: „Dziecko Maryi nie odrzuca cierpienia”. Jednak cierpienie jest także środkiem pokuty za grzechy świata oraz uczestnictwem w cierpieniach Jezusa i Maryi dla zbawienia świata.

6. „Módlcie się bez ustanku i bez hipokryzji”.

Ludzie się nie modlą; a nawet wśród tych, którzy się modlą, wielu nie modli się tak, jak trzeba. Matka Boża żąda od nas, abyśmy przykładali więcej gorliwości do modlitwy i do modlenia się bez hipokryzji.

7. Przywiązanie do Maryi, przejawiające się szczególnie w regularnym i szczerym odmawianiem różańca.

8. Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Pannie Maryi podoba się ta koronka. Znana dawniej, teraz popadła w niepamięć. Matka Boża z Kibeho pragnie, aby przywrócić jej znaczenie i rozpowszechnić w Kościele. Jednak Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej nie zastąpi w żadnym razie Różańca Świętego.

9. Maryja Panna pragnie, aby zbudować Jej kaplicę na pamiątkę Jej objawień w Kibeho.

10. „Bez przerwy módlcie się za Kościół, ponieważ w czasach, które nadchodzą czekają Go burzliwe dzieje”.Tak powiedziała Najświętsza Dziewica do Alphonsine 15 sierpnia i 28 listopada 1983 r.

źródło: Voxdomini

Zmiana czasu programu modlitewnego w parafii Medziugorje

W pierwszy poniedziałek po uroczystości Podwyższenia Krzyża Chrystusa w parafii Medziugorje zmienią się godziny wieczornego programu modlitewnego. W tym roku jest to 15 września.

Nabożeństwo modlitewne w kościele parafialnym rozpoczynać się będzie od godz. 17:00.
- 17: 00 Różaniec - Tajemnice radosne i bolesne (w czwartki – radosne i światła), litania loretańska, modlitwa do Ducha św.
- 18: 00 Msza św., Koronka Pokoju, poświęcenie dewocjonaliów, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, Różaniec – tajemnica chwalebna.
- w czwartek zamiast trzeciej części różańca jest Adoracja Najświętszego Sakramentu (godz. 19)
- w piątek zamiast trzeciej części różańca jest Adoracja Krzyża
- w wtorek i sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu od 21: 00 do 22: 00
Różaniec na górze Objawień w niedziele o 14:00. Droga Krzyżowa na górze Kriżevac w piątki również o 14:00.

Podwyższenie Krzyża na Kriżevcu

W pierwszą niedzielę po uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w parafii Medziugorje tradycyjnie obchodzona jest uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym roku jest to niedziela 14 września. Uroczysta Msza święta na Górze Krzyża (Kriżevac*) o godz. 11: 00. Msza święta poprzedzona będzie modlitwą Drogi Krzyżowej. Dla tych, którzy nie mogą wspiąć się na Kriżevac w kościele parafialnym będą odprawione Msze święte w języku chorwackim o godz. 6, 7, 8, 12 i 19.


30 sierpnia 1984 r. Matka Boża powiedziała:
„Drogie dzieci! I krzyż był w Bożych planach, kiedyście go wznosili. Szczególnie w tych dniach idźcie na górę i módlcie się przed krzyżem. Potrzebne mi są wasze modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

*Kriżevac
Prawie kilometr w linii prostej od kościoła wznosi się góra Kriżevac, która łączy się z Crnicą. Na szczycie ( 520 n.p.m.) wznosi się krzyż ze zbrojonego betonu zbudowany przez ówczesnego proboszcza i mieszkańców Medziugorja. Na krzyżu o wysokości 8,56 m wyryte zostały słowa: "Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi ludzkości na znak swojej wiary, miłości i nadziei na pamiątkę 1900 rocznicy Męki Jezusowej." W krzyż wmurowano relikwie przywiezione z Rzymu - fragment krzyża czczonego przez Chrześcijan jako ten, na którym umęczono Jezusa Chrystusa (największa część tego krzyża jest przechowywana w Kościele Santa Croce di Gerusalemme w Rzymie). Budowę krzyża ukończono 15 marca 1934 roku. Później stało się zwyczajem, że u jego podnóża odprawia się Mszę świętą w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny na pamiątkę Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wielu pielgrzymów twierdzi, że tuż po rozpoczęciu medziugorskich objawień widoczne były tu różne świetliste zjawiska i inne znaki, które wszyscy powiązali z objawieniami Matki Bożej.
Do pobożnych praktyk religijnych pielgrzymi dołączyli szacunek dla krzyża. Wspinając się trudnym, wyczerpującym szlakiem na sam szczyt pielgrzymi pobożnie rozważają tajemnice Drogi Krzyżowej. Przy ścieżce wiodącej na Kriżevac ustawiono 15 płaskorzeźb wykonanych z brązu przez włoskiego artystę; na wszystkich jest postać Matki Bożej. Maryja prowadzi Jezusa, ale i nas na Drodze Krzyżowej naszego życia.

 „Drogie dzieci! Pragnę wam powiedzieć, że w tych dniach w centrum będzie krzyż. Módlcie się szczególnie pod krzyżem, z którego płyną wielkie łaski. Teraz dokonajcie w swoich domach specjalnego poświęcenia się krzyżowi. Obiecajcie, że nie będziecie obrażać Jezusa ani krzyża i skazywać go na wzgardę! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”  (Matka Boża w Medziugorje - 12 września 1985 r.)

sobota, 13 września 2014

Wdzięczność i radość Ojca Świętego Franciszka

Papież Franciszek był zachwycony, kiedy 27 sierpnia otrzymał na Placu Świętego Piotra figurkę przywiezioną z Medziugorja. Figurka Królowej Pokoju była darem od widzącej z Medziugorja; Vicki Ivanković-MijatovićWdzięczność i radość, taka była reakcja papieża Franciszka, kiedy w dniu 27 sierpnia Charbel Maroun, prezes Ruchu Maryjnego z Galilei, dał mu w imieniu widzącej Vicki Ivanković-Mijatović. figurkę Matki Boskiej przywiezioną z Medziugorja  

Poprzez kontakty w Rzymie, Charbel Maroun i jego towarzysze spotkali się z Ojcem Świętym podczas audiencji generalnej, na obszarze przeznaczonym dla osób, dla których zaplanowane jest na zakończenie prywatne spotkanie ...więcej

Jakob Marschner (Medjugorje Today)

piątek, 12 września 2014

Wspólnota Maryi Królowej Serc zaprasza

Wspólnota Maryi Królowej Serc zaprasza do wspólnej modlitwy w kościele pw. Świętego Józefa w Tarnowie (ul. Dwernickiego 1) w najbliższą niedzielę - 14 września.

Program: 18.00 - Różaniec: część bolesna i chwalebna 19.00 - Msza Święta i Koronka Pokoju 20.05 - Katecheza Maryjna 20.30 - Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem o uzdrowienie duszy i ciała

Spotkanie zakończymy o 21 Apelem Jasnogórskim .

Święto Imienia Maryi.

Polska zwycięża pod Tym ImieniemW piątek 12 września mija kolejna, najchlubniejsza dla Polaków rocznica. Nie widać wielkiego świętowania tego świeckiego i liturgicznego święta. Święto to jest ,,katalogowym,, przykładem że tak zwany sukces Polska może odnieś tylko wtedy kiedy połączy siły swoje z mocą Bożą. Nie mamy w swojej historii innego ważniejszego tak spektakularnego znanego w świecie i decydującego o losach świata wydarzenia jak VIKTORIA WIEDEŃSKA.

Papież Inocenty XI wiedząc że Król Polski Jan III Sobieski zwyciężył Turków z hasłem bojowym W IMIĘ MARYJI ustanowił pierwszą niedzielę po święcie narodzenia Najświętszej Maryji Panny świętem IMIENIA MARYI /14.09/

W ciemnej nocy zaborów w Gietrzwałdzie Maryja przypomniała nam że Polska nie jest spisana na straty. Na zakończenie trwających 80 dni objawień na jej życzenie to właśnie w w niedzielę ustanowionego przez Papieża Inocentego święta IMIENIA MARYI została poświęcona świeżo wybudowana kapliczka z jej figurą i stoi do dnia dzisiejszego.

Świadkowie tamtych wydarzeń zwracali uwagę że podobnie jak podczas Odsieczy Wiedeńskiej tak i w czasie objawień w Gietrzwałdzie Niemcy i Polacy łączyli się pod IMIENIEM MARYI.

W Gietrzwałdzie jedni z pielgrzymów zapytali przez wizjonerów Maryję co mają robić żeby ich rodzina ozdrowiała? -modlić się codziennie na różańcu i nie pić wódki- odpowiedziała Maryja.

Czyż nie jest to aktualna recepta dla nas na ozdrowienie i przywrócenie splendoru Polski ?Gietrzwałd jest jedynym uznanym przez Kościół miejscem Maryjnych objawień. Wpływ na taką decyzję na pewno miał ,,porządek w papierach,, miejscowych hierarchów kościelnych.

Byli oni narodowości niemieckiej, wizjonerami były osoby narodowości polskiej. Trwał wtedy tragiczny dla Polaków pod zaborem pruskim Kulturkampf mimo tego niemiecki proboszcz ,,podkładał głowę,, za praktyki religijne i Polaków. Był więziony płacił liczne kary. Człowiekiem się jest albo nie, bez względu na narodowość, religię. Warto przyzywać IMIENIA MARYI znając z historii tę niesamowitą moc sprawczą.

Sądecki Pielgrzym


PS Przesyłam w załączniku fragment o tym skąd się wzięło święto Imienia Maryi z książki-zapisu wydarzeń- Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie z 1888 roku a przedrukowanego przez WWD Olsztyn w 2006 roku za zgodą Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej nr.1181/2005 Olsztyn 17.10.2005]… Tak nadszedł dzień 16. Września, przypadający w Niedzielę, przeznaczony do uroczystego ustawieniu figury. Parafia Gietrzwałdzka obchodziła w tym dniu z oktawą Narodzenia Matki Boskiej (jako Patronki kościoła w Gietrzwałdzie) zarazem uroczystość Imienia Maryi. Jest to jedna z nowszych uroczystości Matki Boskiej, historyczna pamiątka cudownej mocy świętego Imienia Bogarodzicy, a zarazem niezwykłej jedności i zgody dwóch chrześcijańskich narodów w walce przeciw wrogowi Chrześcijaństwa. Kiedy bowiem 1683 roku obiegli Wiedeń i wszelka nadzieja ratunku straconą się zdawała, uciekli się obrońcy miasta z szlachetnym hr. Rydygierem Starembergiem na czele, w tem niebezpieczeństwie do Najświętszej Maryi Panny wzywając gorąco i z ufnością Jej świętego Imienia o pomoc. Osobliwie dnia 8. Września, jako w dzień Jej Narodzenia z podwojoną gorliwością się modlili. I oto! jak prędko i niespodzianie modlitwa ich wysłuchaną została! Stróż z wieży dał znać o zbliżaniu się odsieczy. Był to pobożny, bohaterski król Jan Sobieski na czele swych hufców polskich. Dnia 12. Września przed rospoczęciem boju przyjął nabożnie Komunią św., polecił siebie i wojska swoje głośno i uroczyście opiece Przeczystej Bogarodzicy i Imię Maryi wyznaczył za hasło wojenne. Z Imieniem tem na ustach rzucili się Polacy na wroga i po południu tego dnia najpiękniejszego w całem krwawem siedmnastem stóleciu został wielki wezyr, Kara Mustafa, mimo swej ogromnej przewagi zwyciężony, pole bitwy zaległy trupy tureckie, cały obóz nieprzyjacielski wpadł w ręce zwycięzcy, ocalonem zostało chrześciaństwo w Europie. Polacy i Niemcy pobratawszy się ze sobą wyprzedzali się w okazywaniu czci Najświętszej Maryi Pannie. Kościół zaś obchodzi odtąd wskutek rozporządzenia Papieża Innocentego XI. zawsze w pierwszą Niedzielę po Narodzeniu Matki Boskiej Uroczystość Jej chwalebnego Imienia.

I w Gietrzwałdzie znaleźli się tym razem na dniu Imienia Maryi i Polacy i Niemcy, jako dzieci jednej matki złączeni w braterskiej jedności, a liczba ich pomimo nieustannego deszczu dochodziła do 15,000, z których nikt przecież nie umiał powiedzieć, z kąd w tak krótkim czasie dowiedzieli się o tych nowych zjawieniach i uroczystościach. O godzinie trzeciej po południu przy odgłosie dzwonów i pieśni: „Bądź Królowa pozdrowiona" z z towarzyszeniem muzyki przeniosło czterech duchownych figurę z plebani! do kościoła, gdzie z stosowną uroczystością została poświęconą, ażeby, jak to modlitwa odnośna w rytuale dyecezalnym opiewa: „wszyscy, którzy przed tym obrazem Najświętszą Pannę z nabożeństwein czcić będą, za jej przyczyną otrzymali w tem życiu łaskę, a w przyszłem wieczną chwałę". Poczem obniesiono statuę w uroczystej procesyi naokoło kościoła do nowo wybudowanej kapliczki, gdzie również podług rytuału błagano Boga o błogosławieństwo, ” ażeby na tem miejscu znalazł każdy zdrowie, czystość, zwycięstwo, moc, pokorę, dobroć, łagodność, wypełnienie przykazań i dziękczynienie Bogu w Trójcy Jedynemu, i ażeby takie błogosławieństwo na zawsze pozostało na tem miejscem i nad wszystkimi tamże przebywającym."...

czwartek, 11 września 2014

Zmarł o. Peter Rookey

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani,

wczoraj (10 września) w wieku 98 lat zmarł o. Peter Rookey*. Pogrzeb będzie w poniedziałek w święto Matki Bożej Bolesnej, której był sługą.


Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci, przez miłosierdzie Boże na wieki wieków Amen.

Pozdrawiam
Z Panem Bogiem
Ewa Jurasz


*O. Peter Rookey. „Człowiek Bożych Cudów i Bożego Upodobania”- znany na całym świecie charyzmatyk. Wielu z nas pamięta jego pobyt w naszej ojczyźnie.  Był to wielki przyjaciel Medziugorja. 
PS „Modlitwa o Cud”
Modlitwa o Cud
Odmawiaj tę modlitwę z wiarą, bez względu na to jak się czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze pojmował każde słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski. Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny sposób. Przekonasz się.
o. Piter Mary Rookey OSM
<< modlitwa>>

poniedziałek, 8 września 2014

Spotkanie Wspólnoty Maryi Królowej Serc

Spotkanie Wspólnoty Maryi Królowej Serc (innymi słowy: tratwowej grupy Maryjnej) odbędzie się w najbliższą środę - 10 września - po Mszy św., czyli o 19.50. Zapraszamy Was, którzy oficjalnie należycie do wspólnoty i Was, którzy chcecie się dowiedzieć, co, po co, jak i dlaczego w związku ze Wspólnotą Królowej Serc. :) Możecie zaprosić na to spotkanie znajomych - każdy może przyjść, to do niczego nie zobowiązuje.

Poruszymy temat "Maryja + w planie Bożym", na podstawie "Traktatu": punkty 1-13

Grupa Medziugorska przy Duszpasterstwie Akademickim „Tratwa”
Kościół pod wezwaniem św. Józefa w Tarnowie (ul. Dwernickiego 1)

fot:„Tratwa” 

niedziela, 7 września 2014

II Wieczernik Młodych "OTO MATKA TWOJA"

Zapraszamy do Bolesławca

sobota, 6 września 2014

Mary's LandByłem wczoraj w kinie na filmie Mary's Land

BARDZO, BARDZO, BARDZO POLECAM!!!

<Różaniec> odmawiany przez osoby, które dzielą się świadectwem w filmie

PS Lista Kin <zobacz>

wtorek, 2 września 2014

Orędzie Matki Bożej z 2 września 2014 (Medziugorje)

"Drogie dzieci, 
Ja, wasza Matka, ponownie przychodzę do was z nieskończonej miłości, z nieskończonej miłości Ojca Niebieskiego.  Patrząc w wasze serca widzę, że wielu z was przyjmuje mnie jako swoją Matkę , a szczerym i czystym sercem pragnie być moimi apostołami. Lecz ja jestem również Matką i dla  was, którzy mnie nie przyjmujecie, a w zatwardziałości swojego serca nie chcecie poznać miłości mojego Syna. Nie wiecie jak bardzo cierpi moje serce i jak bardzo proszę mojego Syna za wami. Proszę Go, aby uzdrowił wasze dusze, bo On to  może uczynić. Proszę Go, aby was oświecił cudem Ducha Świętego, abyście  przestali, wciąż od nowa, zdradzać Go, przeklinać i ranić. Całym sercem modlę się o to, abyście pojęli, że tylko mój Syn jest zbawieniem i światłością świata. A wy, moje dzieci, moi drodzy apostołowie, zawsze noście mojego Syna w sercu i w myślach. W ten sposób niesiecie miłość. Ci wszyscy, którzy Go nie znają, rozpoznają Go przez waszą miłość. W szczególny sposób jestem przy waszych Pasterzach, gdyż mój Syn powołał ich, aby  prowadzili was drogą ku wieczności. Dziękuję wam, moi apostołowie, za ofiary i miłość."

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję

Mary's Land to fabularna historia najskromniejszej z córek...

Mary's Land to fabularna historia najskromniejszej z córek; Tej, która przewodzi w niewidzialnej wojnie toczącej się dzisiaj. 

JUAN MANUEL COTELO REŻYSER

Mając 16 lat, odkryłem, czym chciałbym się zajmować: chciałbym opowiadać historie, które zasługują na to, żeby zostać opowiedziane. Dlatego też pracuję od 1987 r. w telewizji i kinie.
Początkowo jako dziennikarz „Szybko, biegnij szybciej!”. Ta sentencja często mi przyświecała podczas tych pięciu lat, aż pewnego dnia, jak Forrest Gump, zmęczyłem się tym ciągłym biegiem. Wówczas zająłem się rozśmieszaniem widzów jako scenarzysta, prezenter i aktor: musicale (Ikimilikiliklip, ETB), reality shows („Takie jest życie” na Kanale Południowym, TVE Telemadrid); teleturnieje („Audacia” TVE; „Mój portfel”, TeleCinco), seriale (7 żyć, TVE; Aida, Internowany, Szpital centralny, Policjanci…), filmy fabularne (Torremolinos 73), teatr (Historia żołnierza)... Bawiłem się świetnie! Planowałem tak dobrze się bawić do końca życia. Ale podróż do Rumunii w 1991 r. całkowicie zmieniła moje spojrzenie. Tam poznałem osoby, które nie żyły tak jak ja, ani nawet nie myślały podobnie. Nie miały też tylu rzeczy, co ja… a mimo to zazdrościłem im. Chciałem zrozumieć, dlaczego tacy ludzie, takie przeciwieństwa „ludzi sukcesu”, tak bardzo mnie fascynują. To niewygodne pytanie, zmusiło mnie do myślenia i pisania. Artykuł, książka, scenariusz. Niespodzianie stałem się reżyserem filmowym: Słowiczy pot (1998), Ostatni szczyt (2010).Kilka słów o Mary's Land – Ziemia Maryi

Obecnie najczęściej przepisywanym lekiem są antydepresanty. Jeżeli nie wystarczą nam dane statystyczne, zajrzyjmy do gazet, aby zrozumieć że nie jest dobrze. Jak to możliwe, że współczesne przepisy na szczęście, które powszechnie znamy i stosujemy, nie działają? Co jest nie tak? Istnieją ludzie, którzy twierdzą, że znają uniwersalny przepis na szczęście. Co więcej, są przekonani, że jest on skuteczny. Dodatkowo jest on za darmo! Nie jest to opinia, ale fakt, którzy możemy poddać testom. To właśnie Jezus Chrystus dał nam ten przepis, ale wielu uznało Go za szaleńca. Przez dwadzieścia wieków nie zdarzyło się jednak, aby osoba podążająca za Nim, stwierdziła, że to nie działa. Osoby te nie są może inteligentniejsze, zdrowsze czy bogatsze, ale na pewno są o wiele szczęśliwsze albo bardzo dobrze udają. I nie chodzi o to, że wierzą w Boga, tak jak się wierzy w istnienie jakiejś dalekiej planety, bez szczególnego zaangażowania, tylko o to, że umieścili Boga w centrum swojego serca: przestrzegają przykazań i kochają bezwarunkową miłością, której nauczyli się od Jezusa Chrystusa. Wielu może porównać, jakie było ich życie bez Boga i jakie jest z Bogiem…
Jeśli wiara jest bajką dla dzieci, to ja już jestem dorosły. Ale jeśli przykazania Boże stosowane w praktyce polepszą moje życie, nie chcę przestać ich stosować, nawet jeżeli wyjdę na głupca. Jeśli prawdą jest, że mam Ojca, Brata lub Matkę, których nie znam, to chcę ich odszukać. Z tego osobistego niepokoju narodziło się poszukiwanie zawarte w Mary's land – Ziemia Maryi.

Lista kin <zobacz>