środa, 27 grudnia 2017

Orędzie z 25.12.2017 dla Jakova

Orędzie z 25.12.2017 dla Jakova-Medziugorje

Drogie dzieci, dzisiaj w tym dniu łaski wzywam was, abyście prosili Pana o dar wiary. Dzieci moje, zdecydujcie się na Boga i zacznijcie żyć i wierzyć w to, do czego Bóg was wzywa. Wierzyć, dzieci moje, oznacza złożyć swoje życie w ręce Boga, w ręce Pana, który was stworzył i który was kocha bezgranicznie. Nie bądźcie wierzącymi tylko w słowach, lecz świadczcie o waszej wierze i żyjcie nią poprzez czyny i osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak ze swoim Ojcem. Otwórzcie i oddajcie Mu swoje serca, a zobaczycie, jak wasze serca przemienią się i będziecie mogli podziwiać dzieła Boga w waszym życiu. Dzieci moje, nie ma życia bez Boga, i dlatego jako wasza Matka wstawiam się i proszę mojego Syna, aby odnowił wasze serca i napełnił wasze życie swoją bezgraniczną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”
.http://medziugorje.blogspot.com/

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Orędzie, 25. grudnia 2017-Medziugorje

Orędzie, 25. grudnia 2017- Medziugorje

„Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby dał wam swój pokój i błogosławieństwo. Dziatki, wzywam was wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów, które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Pocztówka bożonarodzeniowa

Pocztówka bożonarodzeniowa - RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Doprawdy, z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali i jest to łaska, albowiem On jest naszym POKOJEM!
Z życzeniami, by Boży pokój zapanował w sercach, rodzinach, we wszystkich krajach i na całym świecie, zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi przyjaciółmi Medziugorja mieszkającymi na całym świecie:
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU!
Niech Boże Narodzenie będzie dniem pełnym radości i pokoju. Niech Jezus nawiedzi wasze rodziny i narodzi się w skrytości waszego serca!

 Čestitka - fra Marinko Šakota, župnik-MEDZIUGORJE

niedziela, 24 grudnia 2017

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS 24 grudnia dzień 9

sobota, 23 grudnia 2017

Pobratymstwo

o. Jozo życzenia dla pobratymców
Drodzy nasi modlitewni pobratymcy!
Wielka to dla nas radość, że możemy te słowa skierować do naszych braci i sióstr, którzy  modlą się wytrwale i czuwają wraz a Matką, nasłuchując Jej orędzi. To jest bardzo wymagające wyzwanie w dzisiejszych czasach. Wiele naszych rodzin zrezygnowało z modlitwy w swoim codziennym życiu, wiele osób nie modli się już podczas pracy i wyeliminowało modlitwę z procesu wychowania dzieci. Wraz z zanikiem modlitwy w rodzinie, zaniedbano udział w niedzielnych mszach świętych, a dzień pański poświęca się zgoła innym programom. W ten sposób część chrześcijan jest poddana  niezwykle silnym wewnętrznym napięciom. Z jednej strony daje się zauważyć narastanie niezadowolenia w społeczeństwach, które nie zapewnia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, ani odpowiedniego komfortu życia. Z drugiej zaś strony rośnie liczba osób wciąż narzekających, że nie mogą zrealizować swoich planów i zamierzeń w wymiarze rodziny. Narasta konflikt pomiędzy społeczeństwem i rodziną. Pojedynczy człowiek staje się ofiarą mediów.
Drodzy bracia i siostry,  w obecnych czasach nasza rola jest naprawdę wielka i znacząca. Matka Boża w ostatnim orędziu zwraca uwagę, że obecny czas jest czasem łaski, więc prośmy w modlitwie o pokój. Jedynie Jezus jest źródłem prawdziwego pokoju. Udajmy się więc do Betlejem i tam szukajmy Jezusa. Pomóżmy również innym Go znaleźć. W Nim bowiem jest bożenarodzeniowa radość i błogosławieństwo. Oczekując dobrych wieści od Ojca Świętego w związku z Medziugorjem, odnówmy swoje przyrzeczenia, które kiedyś, jako pobratymcy,  składaliśmy Maryi i od nowa, z zapałem wcielajmy w życie treści Jej  orędzi! Niech was nigdy nie nuży modlitwa. Nie poddajcie się zwątpieniu w związku z długim wyczekiwaniem na oficjalne stanowisko Kościoła. Nie lękajcie się!
Proszę, wytrwajcie na drodze, którą wam wskazuje Królowa Pokoju! Ta droga na pewno prowadzi do Jezusa i do każdego człowieka. Wytrwajcie w tym apostolacie, za którym stoi Ta, która  przyniosła nam na świat swojego Syna. Syn został nam darowany. Uczyńmy wszystko, aby wszyscy się z Nim spotkali. Maryja zachęca, byśmy stali się świadkami, jakimi onegdaj byli pasterze w Betlejem i Mędrcy ze Wschodu. Oni z zachwytem opowiadali o Królu i Jego Matce. Niech i was ten zachwyt nie opuszcza. Jestem przekonany, że sama wasza obecność pośród bliskich, sprawi, że te Święta Bożego Narodzenia staną dla was i bliźnich jeszcze piękniejsze i radośniejsze. Przynieście w darze Nowo Narodzonemu Królowi swoje modlitwy i ofiary. Przypominam każdemu z członków naszej wspólnoty modlitewnej o pojednaniu z Bogiem i człowiekiem w sakramencie spowiedzi świętej. Dokonajmy odnowy duchowej u samego źródła. Weźmy pięć kamieni, którymi zbudujemy most łączący nas z Nowo Narodzonym Królem i każdym człowiekiem. Z różańcem w ręce budujmy nowy świat! Czytajmy ochotnie Pismo Święte każdego dnia, bo to są chwile spotkania z Jezusem. Post uwolni was od nadmiernych ciężarów, jakie niesie życie. Sprawdźcie to w praktyce. Uczestnictwo we mszy świętej doda wam sił, więc jak najczęściej bywajcie na Uczcie Baranka. To wciąż jest czas łaski. Wstańmy i pójdźmy na spotkanie Pana, który przychodzi. Wam wszystkim, waszym bliskim i tym, których spotykacie na swojej drodze życia życzę błogosławionych Świąt i modlę się o szczęśliwy nowy 2018 rok.


 Serdecznie was pozdrawia
Željka  Galić
Koordynatorka ruchu modlitewnego Pobratymstwo
Sziroki Brijeg, grudzień 2017

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS - 23. grudnia - dzień 8.

piątek, 22 grudnia 2017

Nowenna do Dzieciątka Jezus - 7

czwartek, 21 grudnia 2017

Guadelupe

Guadelupe

Nowenna do Dzieciątka Jezus - 6

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Nowenna do Dzieciątka Jezus 3

niedziela, 17 grudnia 2017

czwartek, 14 grudnia 2017

Pobratymstwo

o.Jozo rozważania do orędzia 25.11.2017

Drodzy,pragnę wam przekazać kilka informacji. Otóż w roku 2018 mija 25 lat od założenia przez. O.Jozo Zovko ruchu modlitewnego pod wezwaniem Nawiedzenia św. Elżbiety, skrócie zwanym „Pobratymstwem”. W związku z tym otrzymałam od głównej koordynatorki Żeljki Galić ,wiadomość, którą w tłumaczeniu poniżej przekazuję.

„Szanowni I drodzy koordynatorzy oraz członkowie wspólnoty modlitewnej "POBRATYMSTWO"


Wzywam was do zjednoczenia na modlitwie w intencji naszego Zjazdu, który odbędzie się w 2018 roku. Mam nadzieję i wierzę, że w wielkiej liczbie będziemy sławić na modlitwie jubileusz 25-lecia naszego istnienia pod hasłem::"Modlitwa jest złączeniem naszego serca z sercem Boga".
Ja mam nadzieję, że uda nam się zorganizować w maju 2018 roku wyjazd autokarem na tę uroczystość. W tej kwestii liczę na Bożennę Bańkę z Lublina i Ewę Hańską z Gdyni.
Ewa Hańska informuje, że 15 grudnia o godz.18-tej będzie odprawiona Msza Święta w intencji o.Jozo. Prosimy pobratymców o włączenie się do modlitwy w swoich parafiach oraz odprawienia nowenny do Miłosierdzia Bożego. W tej samej intencji kilka Mszy zostało odprawionych z inicjatywy Grażyny Grapacz z Jordanowa. Bóg zapłać!
Życzę Wam błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia iwielu łask w nadchodzącym 2018 roku.
Bądźmy wytrwali i nie traćmy ducha!
Szczęść Boże!Zofia Oczkowska


Orędzie Matki Bożej z Medziugorja 25 listopada 2017

Drogie dzieci!W obecnym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się i szukajcie pokoju. Ten, który przyszedł na tę ziemię da wam swój pokój, niezależnie od tego kim jesteście i czym jesteście. On, mój Syn a wasz Brat, za moim pośrednictwem wzywa was do nawrócenia, albowiem bez Boga nie ma przyszłości, ani życia wiecznego. Dlatego więc wierzcie i módlcie się żyjąc w łasce oraz w oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim samym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Droga moja rodzino modlitewna!

Oto jeszcze jedna zachęta i wezwanie do modlitwy. Ten apel jest skierowany zarówno do nas modlących się jak i do tych, którzy zaniechali modlitwy, z wezwaniem by do niej powrócili. „Módlcie się i szukajcie pokoju”, mówi Królowa Pokoju. Nie znajdziecie pokoju bez modlitwy. Jezus jest naszym Pokojem. On nam przynosi pokój, którego warto szukać. Adwent jest naszą drogą do Jezusa, Syna Maryi. Ta droga trwająca cztery tygodnie stanowi drogę od nas i naszego niepokoju do Jezusa w Żłóbku, który jest naszym po
kojem. To jest droga, którą wskazuje nam Matka mówiąc, że Jezus za Jej pośrednictwem wzywa nas do nawrócenia. On, Jej Syn, a nasz Brat czeka.
Nasza droga jest zrujnowana i nieprzejezdna, więc trzeba ją naprawić. Czas Adwentu to czas remontu naszej drogi do Boga i bliźniego. Prorok Jan Chrzciciel niestrudzenie woła i budzi nas z uśpienia, przypominając, że mamy być przygotowani na spotkanie Pana z pieśnią na ustach ku Jego chwale. Albowiem bez Niego nie ma dla nas przyszłości, ani życia godnego człowieka, zarówno teraz, w tym życiu, jak i w życiu wiecznym. To nasze wędrowanie i spotkanie z Panem nie jest teorią. To jest misterium
Bożego Narodzenia, w którym jest obecny Jezus, Jego Matka oraz każdy z nas. On jest naszym Zbawicielem i Bratem, mówi Matka. On nie jest kimś obcym, jest naszym domownikiem. On mówi i naucza. Dlatego więc Królowa Pokoju wzywa, abyśmy każdego dnia wzięli do ręki Pismo Święte i przeczytali jego fragment. Bądźmy w gotowości na wzór proroka Samuela, który mówi: „Mów Panie, sługa twój słucha”. Prorok nie pozwolił sobie, aby ani jedno słowo Boże nie padło poza jego serce. Dziewica Maryja rozpamiętywała i przechowywała w swoim sercu każde wydarzenie i każde słowo związane z Jezusem. A kiedy już nasycimy się słowem Bożym, weźmy do ręki różaniec i wyznając sercem wiarę w Boga, rozważajmy poszczególne tajemnice i rozmawiajmy z Bogiem. Przechowujmy każde Jego słowo w swoim sercu. W ten sposób modlitwa stanie się pokarmem duszy i napełni ją pokojem, który jest Bożym darem.

Modlitwa daje nam siłę do dostosowania naszej woli do woli Boga. Daje nam radość wynikającą z możliwości przyobleczenia się w nowego człowieka. Modląc się kroczymy przez życie z Jezusem i i Jego Matką. On jest naszym bratem, a Ona, naszą Matką. Nie wolno nam uciekać od rodziny w poszukiwaniu pokoju w innym miejscu i w innych programach. „Wzywa was do nawrócenia”, mówi do nas Królowa Pokoju. Tak, Jezus wzywa do nawrócenia. Innej drogi nie ma. Nie uciekajmy, lecz wracajmy do Boga. Adwent jest dla nas okazją byśmy się przebudzili z uśpienia, otrzeźwieli, powstali i ruszyli ku Ojcu. Idźmy więc poprzez roraty, modlitwę w gronie rodziny i szczerą bożonarodzeniową spowiedź. Niech rodzice w każdą niedzielę Adwentu gromadzą się z dziećmi wokół wieńca adwentowego i niech zapalają kolejne świece. Błogosławcie swoje domy i odnawiajcie modlitwę rodzinną. Mówcie dzieciom o przyjściu Jezusa. Zerwijcie z opowieściami o dziadku mrozie. Mówcie im o Jezusie i Jego Matce. Opowiadajcie im o prorokach, którzy zapowiadali przyjście Jezusa i o Betlejem, które zamknęło przed Nim wszystkie drzwi. Mówcie im o Aniołach, którzy śpiewem napełnili stajenkę. Śpiewajcie z dziećmi pieśni adwentowe i módlcie się psalmami. Matka Boża mówi: „Wierzcie i módlcie się żyjąc w łasce oraz w oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim samym”. Tylko w ten sposób dokonuje się Boże Narodzenie oraz spotkanie z Panem i Jego Matką. Trzej Królowie z dalekich krajów idąc za gwiazdą pytają: ”Gdzie jest nowo narodzony Król”! Nikt z pytanych nie wie o kogo pytają. Herod ze strachu, kierowany uczuciem zazdrości przekazuje im fałszywe informacje i zleca podstępne zadanie. Oni jednak pozostają wierni wskazaniom prowadzącej ich gwiazdy. Dziś ludzie również pytają o Króla Jezusa i również otrzymują mylące odpowiedzi i wskazówki. Maryja, jako nasza Matka, jest gwiazdą, która nas prowadzi, poucza i kieruje na drogę prowadzącą do Jezusa. Bądźmy więc prawdziwym znakiem, a swoim życiem, z miłością udzielajmy odpowiedzi pytającym o Jezusa, wskazując im właściwą drogę.

W tym miesiącu będziemy modlić się w następujących intencjach:

1. Za pielgrzymów, aby spotkali Matkę z Dziecięciem na ręku i przyjęli potrzebne im łaski. Niech orędzia, które wywiozą z Medziugorja staną się inspiracją do dawania świadectwa w swoich parafiach.

2. Za widzących, którzy są ważnymi świadkami, aby nadal byli wierni i posłuszni Matce Bożej i Kościołowi i nie ustali w pokazywaniu drogi wszystkim, którzy jej szukają.


3. Za kapłanów, szczególnie za spowiedników i kaznodziejów w Medziugorju. Za chorych, aby ich modlitwy
zostały wysłuchane i by otrzymali łaskę uzdrowienia i nawrócenia. O pokój i nawrócenie dla świata i Kościoła.

piątek, 8 grudnia 2017

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Adwent

W niedzielę 3 grudnia w Kościele Katolickim rozpoczął się Adwent.
 fot-   Radio Mir Medjugorje

sobota, 2 grudnia 2017

Mirjana-video-02-12-2017

Widząca Mirjana 02.12.2917
Kliknij zdjęcie

Orędzie Matki Bożej  z Medziugorja z 2 grudnia 2017

Orędzie Matki Bożej  z Medziugorja przekazane przez Mirjanę 2 grudnia 2017 r.

Drogie dzieci,zwracam się do was jako wasza Matka, Matka sprawiedliwych. Matka tych, którzy kochają i cierpią, Matka świętych. Moje dzieci, wy też możecie być świętymi, to od was zależy. Świętymi są ci, którzy bezgranicznie miłują Ojca Niebieskiego, ci którzy miłują Go ponad wszystko. Dlatego, moje dzieci, starajcie się zawsze stawać się coraz lepszymi. Jeśli staracie się być dobrymi, możecie stać się świętymi, choćbyście nawet tak o sobie nie myśleli. Jeśli zaś myślicie, że jesteście dobrzy, brak wam pokory, a pycha oddala was od świętości. W tym niespokojnym  świecie, pełnym zagrożeń, wasze ręce, apostołowie mojej miłości, powinny być złożone do modlitwy i gotowe do uczynków miłosierdzia. Natomiast mnie, moje dzieci, składajcie w darze różaniec, róże, które tak bardzo kocham. Moimi różami są wasze modlitwy sercem tworzone,  a nie wyrecytowane tylko ustami. Moimi różami są wasze dzieła, efekt  modlitwy, wiary i miłości. Mój Syn, kiedy był mały, mówił mi, że będę mieć wiele dzieci, które będą mi przynosić dużo róż. Nie pojmowałam Go. Teraz wiem,  ze to wy jesteście tymi dziećmi, wy, którzy składacie mi róże, kiedy ponad wszystko miłujecie mojego Syna, kiedy modlicie się sercem, kiedy pomagacie najuboższym. To są moje róże. To jest wiara, która sprawia, że w życiu wszystko czyni się z miłością, nie znając pychy, zawsze w gotowości do przebaczenia, nigdy nie osądzając. Trzeba zawsze starać się zrozumieć swego brata. Dlatego, apostołowie mojej miłości, módlcie się za tych, którzy nie potrafią kochać, za tych, którzy was nie kochają. Za tych, którzy wyrządzili wam zło, za tych, którzy nie doświadczyli miłości mojego Syna. Moje dzieci, tego właśnie od was wymagam i zapamiętajcie: modlić się to znaczy kochać i przebaczać. Dziękuję wam.

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje