wtorek, 25 listopada 2014

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2014 (Medziugorje)

"Drogie dzieci! Dziś, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy. Dziatki, módlcie się, abyście zrozumieli kim jesteście i dokąd powinniście iść. Nieście dobrą nowinę bądźcie ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości. Dziatki, wszystkim będziecie i [wszystko] zrealizujecie jedynie jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą, na Boga, który was pragnie prowadzić ku życiu wiecznemu. Jestem z wami i codziennie oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

niedziela, 23 listopada 2014

Czternastanasta rocznica śmierci o. Slavko Barbarića

W poniedziałek 24 listopada parafia Medziugorje  wspomina czternastą rocznicę śmierci o. Slavko Barbarića. Franciszkanina, który poświęcił osiemnaście lat życia na szerzenie orędzi Matki Bożej oraz troszczenie się o pielgrzymów.

W czternastą rocznicę śmierci o. Slavko, zostanie odprawiona Droga Krzyżowa na Górze Križevac o godzinie 14: 00 oraz Msza Święta o godzinie 18.00 w kościele świętego Jakuba.


O. Slavko Barbarić OFM, urodził się 11 marca 1946 r. Do zakonu Franciszkanów wstąpił w wieku dziewiętnastu lat, zaś święcenia otrzymał w 1971 roku. Był doktorem pedagogiki religijnej i posiadał tytuł psychoterapeuty. Napisał i opublikował piętnaście książek, które zostały przetłumaczone na 20 języków i wydane w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Założył również instytucje: Wioskę Matczyną, Fundację Przyjaciół Talentów, rozpoczął Międzynarodowe Spotkania Kapłanów, Festiwal Młodzieży „Mladifest ”... itd. Podróżował po całym świecie szerząc orędzie pokoju.  Mówił po angielsku, niemiecku, włosku i francusku; rozumiał polski, hiszpański i czeski.
Zmarł 24 listopada 2000 r. o godz.15.30, przy XVI stacji Drogi Krzyżowej na szczycie góry Križevac. Drogę Krzyżową odprawiał za parafian i pielgrzymów, przewodniczył jej jak zwykle, co piątek. Odczuł ból, usiadł na kamieniu, potem położył się na ziemi i oddał życie Bogu.

Następnego dnia; 25 listopada 2000 r. Matka Boża w czasie objawienia przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Dziś, kiedy niebo w szczególny sposób jest blisko was, wzywam was do modlitwy, abyście poprzez modlitwę umieścili Boga na pierwszym miejscu. Dzieci, dzisiaj jestem blisko was i błogosławię każdego z was swoim matczynym błogosławieństwem, abyście mieli siłę i miłość do wszystkich ludzi, których spotkacie w ciągu waszego ziemskiego życia i byście mogli dawać Bożą miłość, Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się w niebie i oręduje za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.Jego grób na miejscowym cmentarzu Kovačici stał się jednym z miejsc modlitwy w parafii Medziugorje.


PS Zobacz więcej

środa, 12 listopada 2014

Pobratymstwo

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja 25.10.2014

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski módlcie się i proście o wstawiennictwo wszystkich świętych, którzy już są w światłości. Niech oni będą dla was przykładem i codzienną inspiracją na drodze waszego nawrócenia. Kochane dzieci bądźcie świadome, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Pragnijcie więc wieczności i przygotowujcie wasze serca na modlitwie. Ja jestem z wami i oręduję u mojego Syna za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy poświęcili się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie"

Droga rodzino modlitewna,
Św. Leopold Mandić (1866-1942)
jeszcze jedno orędzie i jeszcze jeden powód do uradowania serc naszych, płynący z faktu, że zostaliśmy wybrani i zdecydowaliśmy się żyć według orędzi Królowej Pokoju. Przyrzekliśmy, że w tym czasie łaski spełniać będziemy wymagania stawiane nam przez Maryję i w pokorze serca odpowiadać będziemy na Jej wezwanie. Lud Boży i Kościół, w swojej wędrówce przez historię, dobrze wie co to jest czas łaski. Dla nas, to czas objawień Matki Boże w Medziugorju, czyli ostatnie 33 lata i cztery miesiące. W tym czasie Niebo jest otwarte jak za czasów patriarchy Jakuba ze Starego Testamentu, kiedy to drabina dotykała Nieba i schodzili po niej Aniołowie. W naszych czasach to Matka Boża schodzi codziennie z Nieba, aby spotykać się ze swymi dziećmi i udzielać im potrzebnych darów.
Gdyby dzisiaj Jan Chrzciciel wysłał z więzienia swoich uczniów z zapytaniem, czy to co się dzieje w Medziugorju od ponad trzydziestu trzech lat, jest Bożym czy ludzkim dziełem, pielgrzymujący Kościół mógłby odpowiedzieć następująco: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: "niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim się głosi Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi" (Mt 11, 4-6)

Te wszystkie zdarzenia są znakami i owocami czasu łaski, w których rozpoznajemy palec Boży i Boże działanie. Oczywiście, w odniesieniu do Medziugorja istnieje pokusa, aby stawiać również inne pytania. Są one powodowane chęcią zaspokojenia zwykłej ludzkiej ciekawości, zawiścią, zazdrością, strachem i niewiarą. Na nie ma odpowiedzi. Jedyną odpowiedzią jest ta, którą daje pielgrzymujący Kościół, który wierzy i rozpoznaje głos swojej Matki przyjmując z powagą Jej orędzia, które wydają owoce nawrócenia i łaski. Medziugorje jest dla nas wszystkich czasem łaski, warto więc w tym czasie wytrwać w modlitwie. Modlitwa Kościoła, gromadzącego się wokół Matki Chrystusa, przygotowuje owoce, które są rozpoznawalne dla wszystkich, podobne do tych, jakie zostały dane w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy rozumieli rybaka Szymona – zwanego Piotrem, a na jego mowę odpowiedzieli przyjęciem chrztu i nawróceniem. Języki tego ognia nie zostały zgaszone, one nadal spływają na wszystkich, którzy trwają wytrwale na modlitwie i są otwarci na działanie Ducha Świętego.
Święty Jakub Apostoł i biskup jerozolimski po Zmartwychwstaniu Jezusa przebywał w sali na górze i trwał na modlitwie wraz z Matką. Ten święty jest dzisiaj obecny w Medziugorju jako patron kościoła parafialnego oraz patron wspomagający i towarzyszący pielgrzymom w ich drodze. Swoimi pismami naucza Kościół, oświetla pielgrzymią drogę i wspiera każdego pielgrzyma w jego pątniczych trudach. Przyprowadza pielgrzymów do Matki, a Matka dalej prowadzi ich do swego Syna.

To jest właśnie mowa świętych, którą wszyscy rozumiemy, tak objawia się ich pomoc i ochrona, którą każdy pielgrzym odczuwa i z wdzięcznością przyjmuje. To orędzie zostało nam dane tuż przed Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Poznawanie świętych przez historię ich życia, ich pokorę i poświęcenie, powinno wpłynąć na zmianę naszego życia. Powinno uświadomić nam jak ważne jest życie zgodne z wolą Bożą w kontekście przemijalności naszego ziemskiego życia.


Nawiedzanie cmentarzy, składanie kwiatów, zapalenie znicza na grobach naszych drogich zmarłych, niech nas przywiedzie do prawdy, że wszystko na tym świecie przemija. W te świąteczne dni jesteśmy bliżej tych, którzy odeszli, z którymi dzieliliśmy dobre i złe chwile. Oby towarzyszyła nam reflekcja, że i my kiedyś staniemy przed Bożym obliczem, aby zdać sprawę z naszych uczynków. Właśnie dlatego potrzebni są święci, którzy przeszli już przez padół łez, a swoim życiem dają nam przykład do naśladowania jak kochać Boga i bliźnich. Święci są żywym dowodem na to, że nasze życie ma sens, że nasze cierpienie stanowi wartość, że nasze doświadczenia życiowe mają swój określony cel. Potrzebujemy świętych i ich przykładów w naszym konsumpcyjnym świecie. Oni przecież też w swoim czasie spotykali się z targowiskiem próżności i propozycjami pójścia "szeroką" drogą . A jednak obrali wąską drogę. Współczesny świat zastawia na nas pułapki i stwarza wciąż nowe pokusy, a jednak nie brakuje osób decydujących się na świętość życia, zgodnego ze wskazaniami Ewangelii, w służbie Bogu i bliźniemu. Na zawsze pozostaną tylko te dzieła, które noszą na sobie pieczęć miłości.

Jakże ciepło wspominamy osoby, które odcisnęły na nas pieczęć swojej miłości. Dziękujemy za nie Bogu i modlimy się: wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... Nawiedzenie cmentarzy wyzwala nas z egoizmu i lęku przed przemijaniem. Nasi bliscy zmarli pozostawili nam ogromne dziedzictwo - przykład osobistej wiary, świętości i poświęcenia. Nasi rodzice zawsze są z nami, pamięć o nich sprawia, że zawsze żyją w nas, słyszymy ich i widzimy. Pamiętamy ich rady, pouczenia, ofiarność i słowa zachęty do czynienia dobra. Dlatego wpatrujmy się w świętych. Święty Augustyn powiedział: "Jeśli tak wielu mogło zrobić tak wiele, to dlaczego ty nie możesz Augustynie!" Nam też się to może udać.

Królowa Pokoju wspiera nas na tej drodze i zapewnia: "Ja jestem z wami i oręduję u mojego Syna za każdym z was.." Nie jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy sierotami. Każde odwiedzenie cmentarza daje nam duchową pociechę i zachętę, aby się nie zniechęcać i nie ustawać w drodze, gdyż życie, które rozpoczęliśmy na tej ziemi nigdy się nie kończy lecz tylko się zmienia.
W tym miesiącu będziemy modlić się w następujących intencjach:

1. O dar wytrwałej modlitwy sercem dla wszystkich pielgrzymów odwiedzających Medziugorje, zwłaszcza o praktykowanie codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach, parafiach i we wspólnotach.
2. Za młodzież, aby porzucając fałszywych nauczycieli, idoli i ich styl życia, odkryła piękno życia świętych i starała się pójść w ich ślady.
3. Za parafię Medziugorje, widzących i ich rodziny, aby zawsze pozostały wierne Maryi, a swoim życiem dawały przykład dla poszukujących Boga, prawdy, miłości, wiary i pokoju.

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję

sobota, 8 listopada 2014

Zdravo Kraljice mira, Zdravo Majko ljubavi :)

Ciekawie zrobione ogłoszenie o pielgrzymce :)

piątek, 7 listopada 2014

Modlitwa o Pokój w katedrze św. Szczepana w Wiedniu

W dniu 15 listopada 2014 (sobota) od godz. 16: 00 do 21: 00 w katedrze św. Szczepana w Wiedniu rozpocznie się po raz siódmy wielka modlitwa o pokój pod hasłem „Orędzie dla Ciebie!”. 

 
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył będzie ks. kard. Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia - wielki przyjaciel Medziugorje.

Wśród zaproszonych gości w Wiedeńskiej katedrze będą obecni:

- Ivan Dragićević urodzony 25.05.1965r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia Matki Bożej

- Magnus MacFarlane-Barrow, który dwanaście lat temu powołał do życia inicjatywę „Mary’s Meals” (Posiłki Maryi), która dzisiaj zapewnia w szkołach codzienny posiłek dla dzieci z najbiedniejszych krajów na świecie (w 2011 roku opieką objętych było już 550 000 dzieci) Jak sam mówi pierwsza jego pielgrzymka do Medziugorje zmieniła go całkowicie. Przekonany o prawdziwości objawień, jako odpowiedź na wezwania Matki Bożej podejmuje wiele inicjatyw humanitarnych. Jego marzeniem jest, aby każde głodne dziecko na świecie otrzymało, choć jeden solidny posiłek dziennie.

- Arthur Boyle - W 1999 roku lekarze rozpoznali u niego raka nerki, był operowany. Jednak osiem miesięcy później chirurg stwierdził przeżuty w płucach, lekarze dawali mu niewielką szanse na przeżycie. Arthur Boyle jest ojcem 13 dzieci. Po tym jak lekarze poinformowali go, jakie są rokowania, przyjaciel zapytał go, czy słyszał o Medziugorje. Tydzień później był już z dwoma przyjaciółmi w samolocie…

- Ania Golędzinowska

Program

16:00 Modlitwa, potem świadectwo: Arthur Boyle i Ania Golędzinowska

17: 00 Świadectwo Magnus MacFarlane-Barrow

17: 15 Świadectwo widzącego Ivana

18: 00 Różaniec


19: 00 Msza święta, po której będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

*Ivan Dragičević urodzony 25.05.1965r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. Matka Boża powierzyła mu dziewięć tajemnic. Ivan jest żonaty, ma troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w USA i w Medziugorju

wtorek, 4 listopada 2014

Parafia Medziugorje - statystyka za miesiąc październik 2014 r.

Statystyka za miesiąc październik 2014 r.

Liczba udzielonych komunii świętych: 200  500
Liczba koncelebransów: 4075 (131 dziennie)

Festiwal Młodych w Polsce - Nadzieja zawieść nie może

Festiwal Młodych 14-16 listopada 2014 roku Hala Sportowa Relax – Piotrków Trybunalski.

Festiwal poprowadzi o. Stanco Ćosić – franciszkanin z Medziugorja wraz z chórem i grupą taneczną, która prowadziła w tym roku XXV Festiwal Młodzieży w Medziugorju. Usłyszymy świadectwa członków wspólnoty Cenacolo – osób uzależnionych, Jakova Čolo – z Medziugorja i wiele innych ciekawych osób z całego świata. Konferencję wygłosi ks. Piotr Pawlukiewicz. Muniek Staszczyk wokalista zespołu T. Love wykona koncert połączony z rozmową i świadectwem.

Spotkanie ma charakter międzynarodowy i będzie tłumaczone symultanicznie.

> Wciąż są wolne miejsca!
zobacz <więcej>


poniedziałek, 3 listopada 2014

Apostoł Bożego Miłosierdzia: Spotkanie w Bursie JezuickiejOjciec Józef Andrasz
urodził się 16 października 1891 roku. Przy szedł na świat w Wielopolu koło Nowego Sącza, w rodzinie, w której było dziesięcioro dzieci. O. Andrasz w Nowym Sączu wstąpił do Małego Seminarium Jezuickiego. Tu przebył kolejne etapy formacji i w naszym mieście w marcu 1919 roku odprawił Mszę Świętą prymicyjną. Dalsze losy wiążą go z głównie z Krakowem, gdzie odegrał istotną rolę w życiu św. Faustyny. Jako pierwszy uznał jej doświadczenia za działanie nadzwyczajnej łaski Bożej. Służył Faustynie wiedzą teologiczną i bogatym doświadczeniem w ostatnich latach jej życia.

- Na wszystkie moje pytania odpowiadał z taką jasnością i stanowczością, jakby sam to wszystko przeżywał. O mój Jezu, gdyby więcej było takich wodzów duchowych, dusze pod takim kierownictwem w krótkim czasie dochodziłyby do szczytów świętości i nie marnowałyby tak wielkich łask – pisała o o. Andraszu Św. Faustyna.

Jezuita ten napisał też pierwszy żywot Apostołki i prowadził nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w latach okupacji hitlerowskiej. Wobec groźby komunizmu podjął ideę poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Szczególnie troszczył się o formację laikatu. Z jego posługi kaznodziei, rekolekcjonisty, kierownika duchowego i spowiednika skorzystały rzesze wiernych oraz osób duchownych.
***
Spotkanie z ks. dr Stanisławem Cieślakiem, autorem książki „Kierownik duchowy Świętej Faustyny” odbędzie się we czwartek – 6 listopada po Mszy Swiętej wieczornej - ok godz. 18.45, w Bursie Jezuickiej w Nowym Sączu. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Sądeczanin.info

Oprac. (KB)

niedziela, 2 listopada 2014

Orędzie Matki Bożej przekazane Mirjanie 2 listopada 2014


„Drogie dzieci, jestem z wami z błogosławieństwa mojego Syna, z wami, którzy mnie kochacie i którzy staracie się mnie naśladować. Pragnę być również z tymi, którzy mnie nie przyjmują. Wszystkim otwieram moje serce pełne miłości i błogosławię was wszystkich moimi  matczynymi  rękoma. Jestem Matką, która was rozumie. Żyłam  takim samym życiem jak wy i jak wy doznawałam w życiu  cierpień i radości. Wy, którzy doznajecie cierpień rozumiecie również mój ból i cierpienie z powodu tych moich dzieci, które nie pozwalają, aby opromieniła ich światłość mojego Syna, tych moich dzieci, które żyją w ciemności. Dlatego potrzebuję was, których opromieniła światłość i którzyście pojęli prawdę. Wzywam was do adorowania mojego Syna, aby wasza dusza  wzrastała i osiągnęła stan prawdziwej duchowości.  Apostołowie moi, wtedy będziecie mogli mi pomóc. Pomoc dla mnie oznacza zanoszenie modlitw za tych, którzy nie poznali  miłości mojego Syna. Modląc się za nich pokazujecie mojemu Synowi, że go miłujecie i naśladujecie. Mój Syn obiecał mi, że zło nigdy nie zwycięży, gdyż jesteście wy, dusze sprawiedliwych, wy, którzy wasze modlitwy staracie się wypowiadać sercem, wy którzy swoje bóle i cierpienia ofiarujecie mojemu Synowi: wy, którzy pojmujecie, że życie jest jak mgnienie oka: wy którzy tęsknicie za Królestwem Niebieskim. To wszystko czyni was  moimi apostołami i prowadzi do zwycięstwa mojego serca. Dlatego, moje dzieci, oczyśćcie wasze serca i adorujcie mojego Syna. Dziękuję wam!”

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję