niedziela, 31 marca 2013

Pobratymstwo - Życzenia Wielkanocne

Droga rodzino modlitewna!

Z wielką radością przesyłam wam życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Życzę Wam błogosławionych i prawdziwie radosnych  dni. Dziękuję za wytrwałość w modlitwie. W ciągu ostatnich  trzydziestu trzech lat towarzyszyliśmy wielu wydarzeniom z życia Kościoła i świata. Przez ten czas każdy z nas doświadczył osobiście kruchości i przemijalności życia. Wielu z nas przekonało się, że modlitwa jest wielką  łaską, która nadaje sens naszemu życiu,  naszej pracy nadaje wartość, wnosi miłość, jedność i pokój w nasze rodziny, a naszemu krzyżowi przydaje mocy i  piękna.

Wiemy, że płynące rzeki toczą swoje wody na najbardziej oddalone przestrzenie. Ta woda umożliwia życie i gwarantuje płodność ziemi. Tam, gdzie dociera woda, wszystko się zmienia. Na pustyni powstają żyzne oazy, a martwa i jałowa ziemia staje się chlebodajną rolą i przepięknym ogrodem. Bez wody  ludzkie wysiłki na nic się nie zdadzą.

Podobnie jest z życiem duchowym. Ono też podlega określonym prawom. Owoce życia duchowego nigdy nie powstają z przypadku. Za świętym i obfitującym w owoce duchowe życiem, zawsze stoi wytrwała modlitwa. Ona na podobieństwo rzeki napaja nasze życie łaskami. Mamy już nowego Papieża, który stanął na czele Kościoła. Czy nadchodzi wiosna naszego Kościoła? To będzie zależeć od tych, którzy czuwają i modlą się wytrwale. Niech zainspiruje nas zdecydowana wola Benedykta XVI, który  usunął się w ciszę klasztoru, aby intensywnie modlić się za cały Kościół. Modlitwa powinna obecnie stać się  najważniejszym zadaniem dla każdego z nas.

Droga rodzino modlitewna! Nasza modlitwa jest niezbędna do budowania Kościoła. Zauważcie, że Królowa Pokoju w ostatnich orędziach wzywa nas do wytrwałej, pełnej ufności modlitwy. Nie poddawajcie się więc znużeniu, a tym bardziej pokusie odstąpienia od modlitwy. Coraz bardziej będziecie doświadczać jej mocy i coraz bardziej wzrastać będzie wasze zaufanie do Boga.

Jesteśmy w przededniu przeżywania radości płynącej ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy, Jego uczniowie  przeżywali  momenty zwątpienia i załamania aż do poranka, kiedy od niewiast usłyszeli radosną wieść, że Pan zmartwychwstał. Wkrótce i sam Pan Jezus dodaje im odwagi umacnia w wierze. Wtedy z ich serca zniknął niepokój i zwątpienie. Ich serca zostały napełnione Bożym pokojem i Bożą radością. To są dary, którymi Zmartwychwstały Pan obdarza swoich. My należymy do Niego. Otwórzmy przeto swoje serce na najsłodsze spotkanie z Nim, z  naszym Zmartwychwstałym Panem.  Tą łaską podzielmy się z drugimi, którzy tu i teraz żyją wokół nas. Jesteśmy zobowiązani wobec świata do głoszenia Radosnej Nowiny i nie wolno nam przerzucać odpowiedzialności za jej głoszenie na innych.

Wytrwajcie w swoim posłannictwie. Niech Królowa Pokoju obdarzy was wszelkimi łaskami i błogosławieństwem.

Błogosławionych i radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy Wam
 Sanijela Matković
Koordynatorka ruchu modlitewnego pod wezwaniem "Nawiedzenie Świętej Elżbiety".

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję