środa, 25 maja 2016

Orędzie, 25. maja 2016


Orędzie, 25. maja 2016"Drogie dzieci! Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia. Szatan jest silny i chce w wasze serca i myśli wprowadzić nieporządek i niepokój. Dlatego, dziatki, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was po właściwej drodze radości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Boże Ciało

Boże Ciało

Boże Ciało w Medziugorje (fot: Fernando Perez)
„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorujcie Go, drogie dzieci, w waszych parafiach, a będziecie zjednoczeni z całym światem. Jezus stanie się dla was przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim jak o kimś ledwie poznanym. Zjednoczenie z Nim będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko Mnie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
(Medziugorje – 25 wrzesień 1995r.)

poniedziałek, 23 maja 2016

Rozmowa

CIEKAWA ROZMOWA W RADIU PLUS  z WINCENTYM ŁASZEWSKIM - KLIKNIJ

sobota, 21 maja 2016

Orędzia Matki Bożej dla Ivana z 2 i, 19 maja (Medzuugorje)

9 maja 2016

Drogie dzieci, również dzisiaj na nowo was wzywam: odnówcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami. W sposób szczególny wzywam was módlcie się o pokój, o pokój na świecie. Wiedzcie drogie dzieci, że jestem z wami i jestem blisko was. Módlcie się razem z matką, bądźcie wytrwali w modlitwie, nie zniechęcajcie się. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 


2 maja 2016

„Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby błyskotki tego świata was skusiły: materializm, zazdrość, pycha. Nie pozwólcie, aby światło świata was zwodziło. Otwórzcie się na światło Miłości Bożej, Miłości mojego Syna. Zdecydujcie się na Niego, On jest Miłością, On jest Prawdą. Przywróćcie modlitwę w waszych rodzinach. Módlcie się więcej. Potrzebuję waszych modlitw, abym mogła z wami zrealizować moje plany. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj jesteście zdecydowani na Jezusa”. 


Tłumaczenie z języka włoskiego-Echo Maryi Królowej Pokoju. Dziękuje

czwartek, 12 maja 2016

Fatima - 13 maj 1917 r.

Objawienie z 13 maja 1917 r.
Nie bójcie się, nic wam nie zrobię. Jestem z Nieba.
Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć kolejnych miesięcy, dnia trzynastego o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz.
Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośbę o nawrócenie grzeszników?
Będziecie musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą.
Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby zyskać pokój dla świata i koniec wojny.
 (Matka Boża w Fatimie 13 maja 1917 r.)

"Odmawiajcie codziennie Różaniec"

         Przybywam jako pielgrzym Matki Bożej Fatimskiej/.../Przybywam jako pielgrzym Matki Bożej Fatimskiej, z powierzoną mi przez Boga misją utwierdzenia moich braci, którzy zmierzają w swej pielgrzymce do Nieba./.../

/.../Jeśli idzie o wydarzenie, jakie miało miejsce 93 lat temu, to znaczy, że Niebo otworzyło się właśnie w Portugalii - jako okno nadziei, które Bóg otwiera, kiedy człowiek zamka drzwi - aby naprawić w ramach rodziny ludzkiej więzi solidarności braterskiej oparte na wzajemnym uznawaniu jednego i tego samego Ojca. Chodzi o plan miłości Boga. Nie zależy on od Papieża ani jakiegokolwiek innego organu władzy kościelnej: "To nie Kościół narzucił Fatimę - mówił świętej pamięci kardynał Manuel Cerejeira - ale to Fatima narzuciła się Kościołowi".

Najświętsza Maryja Panny przybyła z Nieba, aby nam przypomnieć prawdy Ewangelii stanowiące źródło nadziei dla ludzkości oziębłej w miłości i pozbawionej nadziei na zbawienie./.../


Ojciec Święty Benedykt XVI (11maja 2010 r.)

PS. Dziękuję Agnieszko!

Fatima na żywo

poniedziałek, 2 maja 2016

Orędzie dla Mirjany 2 maj 2016


Drogie dzieci,

moje matczyne serce pragnie waszego prawdziwego nawrócenia, mocnej wiary, abyście mogli szerzyć miłość i pokój pośród wszystkich otaczających was ludzi. Jednakże, moje dzieci, nie zapominajcie, że każdy z was jest niepowtarzalnym światem przed Ojcem Niebieskim. Pozwólcie więc na nieustanne działanie Ducha Świętego w was samych… Bądźcie moimi duchowo czystymi dziećmi. Wszystko co duchowe, jest żywe i bardzo piękne. Nie zapominajcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami. Przychodzi i łamie chleb z wami, albowiem, moje dzieci, On dla was umarł, zmartwychwstał i wciąż na nowo przychodzi. Te moje słowa są wam znane, bo one są prawdą, a prawda się nie zmienia! Tylko że wiele moich dzieci o niej zapomniało! Moje dzieci, moje słowa nie są ani stare, ani nowe, one są wieczne! Dlatego wzywam was, moje dzieci, byście uważnie śledzili znaki czasu, składali rozbite krzyże i byli apostołami objawienia.Dziękuję wam.

Ps. Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje