sobota, 16 marca 2013

79 rocznica wzniesienia krzyża na Križevacu

16 marca 2013 roku w sobotę mija 79 rocznica ukończenia budowy krzyża na Križevacu i sprawowania tam pierwszej Mszy św. Od dnia podjęcia decyzji o budowie krzyża z okazji Roku Jubileuszowego – 21 stycznia 1934 r. do jego wzniesienia minęły jedynie 52 dni. Plan krzyża wykonał inż. Šimun Boras z Mostaru, a nad wykonaniem projektu czuwał Ante Dugandžić-Redžo z Medziugorja. Ówczesny proboszcz o. Bernardin Smoljan, OFM zapisał: 16 marca o 9 rano z kościoła wyruszyła niesamowita procesja, w której udział wzięli: członkowie trzeciego zakonu franciszkańskiego pod chorągwią Imienia Jezus, dzieci ze szkoły, księża i wielu wiernych. Przy głosie dzwonów kościelnych, wystrzałów, modlitwie różańcowej, śpiewie litanii i Gorzkich Żali procesja ciągnęła się długo w kierunku wzgórza, na którego szczycie widoczne były tłumy, patrzące na ludzi nadciągających ze wszystkich stron i procesję wchodzącą na górę. (…) O 10 zaczęły się uroczystości. Powiedziałem słowo z tej okazji do ludzi, przeczytałem listy od Jego Eminencji Biskupa oraz inne pozdrowienia i gratulacje, które nadeszły.


Po tym uroczyście poświęciłem Krzyż Święty i przy wielkim aplauzie ludzi zmieniłem nazwę Šipovac na Križevac. Po poświęceniu odprawiłem uroczystą Mszę, a kazanie powiedział proboszcz ze Studenci o. Grgo Vasilj.''  Już w następnym roku w dniu 12 kwietnia odbyła się procesja pokutna na Križevac, a po niej odprawiono Mszę św. We wrześniu 1935 r. zgodnie z zarządzeniem o. Alojzija Mišića, OFM na Križevacu obchodzono uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat Križevac stał się nieodzownym punktem pielgrzymowania po Medziugorju, a co piątek popołudniu parafianie i pielgrzymi odprawiają tu nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

źródło: Parafia Medziugorje