sobota, 30 czerwca 2012

Ponad 100.000 pielgrzymów przybyło 25 czerwca do Medziugorje

Szacuje się, że ponad 100.000 pielgrzymów przybyło do Medziugorje 25 czerwca 2012 r. Upalna pogoda nie była przeszkodą dla pragnących w tym dniu podziękować Najświętszej Maryi Pannie za 31 lat objawień. W rocznicę Objawień do Medziugorje przybyli pielgrzymi z: BiH, Chorwacji, Anglii, USA, Portugalii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Czech, Polski, Ukrainy, Włoch, Rumunii, Szwajcarii, Ugandy, Słowacji, Chin, Francji, Słowenii, Korei…
fot: brotnjo.info
W ciągu dnia Msze św. były odprawiane w 15 językach. Uroczystej Mszy św. o godz. 19: 00 przewodniczył o.Ivan Sesar, Prowincjał Hercegowińskiej Prowincji Franciszkańskiej w koncelebrze 162 kapłanów.
PS Więcej zdjęć <zobacz>

poniedziałek, 25 czerwca 2012

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2012 r.

„Drogie dzieci! Z wielką nadzieją w sercu również dziś wzywam was do modlitwy. Dziatki, jeśli się modlicie jesteście ze mną i poszukujecie woli mego Syna i żyjecie nią. Bądźcie otwarci i żyjcie modlitwą i w każdej chwili niech będzie ona zaczynem i radością waszej duszy. Jestem z wami i za wszystkimi oręduję przed moim synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”

Coroczne objawienie Matki Bożej widzącej Ivance

Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2012 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.

Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku.

Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 7 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:

Matka Boża mówiła mi o piątej tajemnicy i na koniec powiedziała: "Daję wam swoje matczyne błogosławieństwo. Módlcie się o pokój, pokój, pokój."


sobota, 23 czerwca 2012

Orędzie Matki Bożej z 22 czerwca 2012 r. przekazane przez Ivana

W piątek 22 czerwca o 22ej na Podbrdo miało miejsce objawienie Matki Bożej Ivanowi. Tego wieczoru Maryja przekazała następujące orędzie:
„Drogie dzieci, dzisiaj również ponownie wzywam was: zdecydujcie się na Jezusa. Zdecydujcie się i pójdźcie razem z Nim w przyszłość. Jestem z wami drogie dzieci tyle czasu, gdyż mój Syn pozwolił mi zostać z wami, bo chcę was prowadzić, uczyć,  wychowywać. Pragnę was prowadzić do mego Syna. Pragnę was prowadzić do nieba. Dlatego dzisiaj ponownie was wzywam: zdecydujcie się na Niego. Postawcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu. Drogie dzieci, świat w którym żyjecie jest przemijający, dlatego zdecydujcie się. Zdecydujcie się na pokój. Żyjcie pokojem. Zdecydujcie się na modlitwę. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie. Idźcie w pokoju drogie moje dzieci”
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego
źródło: D.L.
PS Dziękuję 

poniedziałek, 18 czerwca 2012

sobota, 16 czerwca 2012

CZAS PRZEBUDZENIA

"Drodzy parafianie, szanowni pielgrzymi, czy rozumiecie co dokonało się przed laty w końcu czerwca w tej parafii ? Czy przyzwyczailiśmy się? Czy zapomnieliśmy?  Czy duchowo śpimy, czy duchowo śpimy ? Czas przebudzić się ! Czas rozpocząć przygotowania. Czas rozpocząć nowennę przed datą tego wielkiego wydarzenia. Nowenna jest czasem ponownego odkrycia wielkiej łaski jaka została nam dana, czasem powrotu do Słów Matki i odpowiedzi całym sercem..."  zachęcają gospodarze Parafii św. Jakuba w Medziugorju.
   
W Medziugorju w ramach nowenny od wczoraj modlimy się wspólnie Tajemnicami Różańcowymi na Podbrdo i Koronką Pokoju u stóp figury Matki Bożej w miejscu objawień oraz wieczorem po Komunii Świętej wspólnie z widzącym Ivanem Dragicević odmawiamy Magnifikat.
Pogodę mamy typowo letnią, lazurowe niebo, prawie bezwietrznie, wszystko kwitnie i pachnie, ptaki śpiewają, a słoneczko od rana bardzo uśmiechnięte :-)
" Drogie dzieci, w tym czasie łaski wzywam was abyście jeszcze bardziej zblizyli się do Boga przez osobistą modlitwę.... Odnajdując pokój w naturze odkryjecie Boga, któremu będziecie mogli dziękować za wszelkie stworzenie, a wtedy odczujecie radość w sercach waszych..." 25.07.2001


Wszystkich zapraszamy do modlitwy.
W orędziu 25 czerwca 1994 Maryja powiedziała min "...Drogie dzieci, dziś cieszę się w mym Sercu patrząc na was wszystkich tu obecnych. Błogosławię was i wzywam abyście zdecydowali się żyć moimi orędziami, które wam tutaj daję. Pragnę was wszystkich doprowadzić do Jezusa, gdyż On jest Waszym zbawieniem. Dlatego, drogie dzieci, im więcej się modlicie, tym bardziej stajecie się moimi i mojego Syna Jezusa...".
    
Ave Maryja !
     
Tekst i zdjęcia  D.L.
PS Dziękuję

piątek, 15 czerwca 2012

Orędzie Matki Bożej z 15 czerwca 2012 r.

Dziś o 22ej było objawienie Matki Bożej Ivanowi, oto orędzie, jakie Maryja przekazała:
  „Drogie dzieci, wiedzcie, że Matka was kocha i z miłości pragnie was prowadzić. Przychodzę aby wam powiedzieć, że Bóg istnieje. Dlatego również dzisiaj wzywam was: zdecydujcie się na Boga. Postawcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu, w waszych rodzinach i razem z Nim idźcie w przyszłość. Drogie dzieci, przez ten czas łaski, który nadchodzi, pragnę, abyście odnowili moje orędzia i abyście powiedzieli mi tak, tak. Dziękuję wam drogie dzieci, że powiedzieliście mi „tak”.
Potem Ivan dodał od siebie: Potem poleciłem was wszystkich, wasze problemy, wasze intencje, wasze rodziny, a szczególnie poleciłem chorych. Potem krótko rozmawiałem z Matką Bożą.  Następnie Matka Boża odchodząc w znaku świetlistego krzyża pozdrowiła nas słowami:  Idźcie w pokoju drogie moje dzieci."
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego

źródło: D.L.

Miejsce objawienia Matki Bożej – Góra Objawień „Podbrdo”(Medziugorje - 15 czerwca 2012r.) fot. D.L.
Dziękuję

Pobratymstwo

Orędzie z Medziugorja, 25 maja 2012
 „Drogie dzieci! Dziś również wzywam was do nawrócenia i świętości. Bóg przez modlitwę pragnie dać wam radość i pokój, ale wy drogie dzieci jeszcze daleko jesteście, zbyt przywiązani do ziemi i spraw ziemskich. Dlatego ponownie wzywam was, otwórzcie wasze serca i zwróćcie spojrzenie ku Bogu i bożym sprawom, a radość i pokój zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.“

 Drodzy bracia i siostry!
                W przededniu dorocznego Zjazdu Pobratymców, Maryja Królowa Pokoju przekazała nam wiele mówiące orędzie. Podczas naszego ostatniego spotkania, sami odczuliśmy jak daleko nam jeszcze do nawrócenia i świętości. Chyba nigdy wcześniej nie było tak wielkiej potrzeby wspólnej modlitwy jak podczas tego ostatniego Zjazdu. My odpowiedzieliśmy na wezwanie Matki Bożej i zadeklarowaliśmy życie według Jej orędzi, aby poprzez owoce naszego życia, dać świadectwo współczesnemu światu. Objawienia Matki Bożej i Jej plany dotyczą, bowiem całego świata.  Powinniśmy zatem tak żyć, aby zostały zrealizowane Jej plany. Dlatego Maryja potrzebuje swoich apostołów i pomocników.  To my nimi jesteśmy. Przystąpienie do modlitewnego ruchu pod wezwaniem „NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY”, zwane w skrócie Pobratymstwem, jest dobrowolnym i radosnym wypełnieniem słów: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie.
Drodzy bracia i siostry! Nam nie wolno ustać w drodze! Nic nie powinno oddzielić nas od naszej Matki. Jeśli nawet nie jesteśmy zrozumiani i akceptowani, jak to ma miejsce w niektórych wspólnotach parafialnych, to nic nie szkodzi. Przyjmijcie te doświadczenia radośnie, z miłości do Królowej Pokoju. Naszą siłą są nasze cierpienie i pokora w znoszeniu tych cierpień, lecz nade wszystko zaufanie do Boga.
Matka Teresa powiedziała kiedyś: „Jezusa Chrystusa widzimy w dwóch postaciach. Na ołtarzu w postaci konsekrowanego chleba – w hostii oraz w cierpiących i opuszczonych chorych”! Jesteśmy pewni, że idziemy słuszną drogą, choć nie szukamy i nie zyskujemy oficjalnego uznania i aplauzu. Nasza wytrwałość w modlitwie czyni nas wolnymi od światowego spojrzenia na świat i pracę. Nasza wspólnota modlitewna nie jest dla nas przestrzenią do robienia kariery i nie stanowi źródła konfliktów, choć przecież nie wszyscy żyją tak jak my i nie wszyscy tak samo patrzą na życie. Zapalone światło świecy nie rezygnuje, bowiem ze swojego światła tylko dlatego, że wokół panuje wielka ciemność. Ono po prostu jedynie świeci i służy innym. Sól nie rezygnuje ze swojego słonego smaku tylko dlatego, że naczynie z niesoloną wodą jest zbyt wielkie. Ona się tylko roztapia i nadaje wodzie słony smak. Nawrócony człowiek nie krytykuje, ani nie żywi nienawiści do innych, lecz okazuje im szacunek, a swoim przykładem pomaga innym odkryć w sobie wielkość i moc dobroci. Nawrócenie stanowi nasz codzienny program życia, na który składa się trud uwolnienia się od samego siebie, pozbycia się swoich złych skłonności i nawyków, by osiągnąć pełną równowagę w życiu.  Uczymy się naśladować Jezusa, Jego Matkę i świętych.


Święty Piotr, nasz pierwszy Papież, w swoim liście do całego Kościoła napisał: „Ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” (PT1,15)  II Sobór Watykański wymienia siedem dróg prowadzących do świętości:  1. Słuchanie Słowa Bożego, 2. Pełnienie woli Bożej, 3. Częste przyjmowanie sakramentów świętych, szczególnie Eucharystii, 4. Modlitwa, 5.Panowanie nad sobą. 6. Pokorna służba bliźnim. 7. Ćwiczenie się we wszystkich cnotach.
Świętość zawsze oznacza miłość, a miłość manifestuje się poprzez uczynki. Pełnienie woli Bożej zawiera w sobie wszystkie drogi i sposoby osiągnięcia świętości. Wezwanie do świętości skierowane jest nie tylko do osób konsekrowanych, lecz do wszystkich chrześcijan. Poprzez chrzest zostaliśmy zakorzenieni w Jezusie, w wierze i w Kościele. Kto zapiera się swoich korzeni, ten oczywiście wzrastać nie może. Kto nie szanuje i nie czci swojej przeszłości, ten traci przyszłość. Ta mądra myśl przywołuje nas do zachowania swojej tradycji i swoich korzeni. Pewnie nigdy nie dowiemy się ile łask wymodliliśmy dla pielgrzymów przybywających do Medziugorja, ani ile osób otrzymało łaskę nawrócenia wskutek naszych postów. Obyście nigdy nie zwątpili w swoje powołanie, jakim jest życie zgodne z orędziami, bo ono niewątpliwie przynosi duchowe owoce!
Pewien mędrzec zapisał taką myśl: " Poznałem wielu ludzi i odkryłem prawdę, że wielu z nich jest bardzo biednych, bo nic nie mają oprócz pieniędzy." Zatrzymajmy się nad słowami orędzia:   "...otwórzcie wasze serca i zwróćcie spojrzenie ku Bogu i bożym sprawom...ale wy drogie dzieci wciąż jeszcze daleko jesteście, zbyt przywiązani do ziemi i spraw ziemskich...” Spotykamy się z ludźmi, którzy nic, poza ziemskimi rzeczami, nie mają, ani nic poza tym ich nie interesuje. To o nich mowa w tym orędziu. Oni żyją wyłącznie dla spraw ziemskich i tylko o nich myślą. To jest ta gorzka prawda, która poniża i odczłowiecza ludzką istotę. Dlatego my jesteśmy potrzebni temu światu i każdemu człowiekowi. Ludzi, z którymi się spotykamy szukają pomocy, lecz nade wszystko potrzebują miłości.
Drodzy Pobratymcy, to orędzie zostało przekazane w wigilię święta Zesłania Ducha Świętego, które przypomina nam o czuwaniu modlitewnym, na którym trwali apostołowie, pobożne niewiasty i Matka Jezusa. Wezwani przez swojego Mistrza z ochotą przebywali z Matką i wspólnie z Nią się modlili. Owocem tej jedności było zesłanie Ducha Świętego, i Jego dary dla zebranych. Od tamtej chwili byli zdolni do dawania świadectwa i czynienia dobrych dzieł. Od nich zaczyna się szerzenie Ewangelii i chwały Bożej. Święty Łukasz świadomie wymienia kraje i krainy, języki i ludy skąd pochodzili zebrani, aby podkreślić, że choć mówili różnymi językami, to przecież doskonale się rozumieli. Oni w pełni pojęli przesłanie swojego pierwszego papieża Piotra, bowiem każdy usłyszał je we własnym języku. To jest bardzo ważna informacja dla nas.
Nasza wspólnota modlitewna zgromadzona wokół Matki i zjednoczona z Nią na modlitwie zbiera się w Kościele, w którym nieustannie trwa zesłanie Ducha Świętego. Ludzie pielgrzymują do Medziugorja ze wszystkich ludów i narodów i choć mówią różnymi językami, przecież wszyscy się rozumieją. Wszyscy akceptują modlitwę i jedność z Kościołem. W Medziugorju odnajdują pokój i radość, którą zanoszą do swoich wspólnot modlitewnych.
W obecnym przełomowym dla świata i Kościoła czasie muszą istnieć ci, którzy na modlitwie potrafią zjednoczyć się z Matką. Muszą istnieć ci, którzy nie są przywiązani, jak reszta świata, do rzeczy ziemskich, którzy nie poddają się ogromnej presji propagandy marketingu i ślepemu konsumizmowi. Jesteśmy wdzięczni Matce Bożej za Jej wezwania do nawrócenia i świętości. Tak jak w każdym człowieku i w nas istnieją skłonności do poddania się zniewoleniu, które przy niesprzyjających okolicznościach, mogą uczynić z nas prawdziwych niewolników i sprowokować negatywne działania. Czujność chrześcijanina polega na nieustannym nawracaniu się i powrocie do Boga. Każda wystawa, każda reklama w telewizji to liczenie na naszą skłonność, która łatwo zamienia się w zniewalającą nas słabość. Zauważcie jak bardzo rozprzestrzeniają się narkotyki, opanowując wciąż nowych konsumentów. Na niewiele się zdaje policyjny system kontroli w celu powstrzymania narkomanii. Narkotyki, jako towar rozchodzą się za pośrednictwem własnej sieci dystrybucji i trafiają bezbłędnie do każdego z uzależnionych. Wszystko to pokazuje jak bardzo słabi jesteśmy i jak wiele trudu trzeba ponieść, aby się obronić i wytrwać w dobrym.
Jesteśmy wezwani, aby swoje spojrzenie skierować ku Bogu i wszystkiemu co boże, a wtedy znajdziemy upragniony pokój i błogosławieństwo. Czy tegoroczny Zjazd Pobratymców będzie dla nas zesłaniem Ducha Świętego? Czy staniemy przy Maryi, jako Jej przyjaciele i ponownie damy się ponieść entuzjazmowi? To orędzie zostało nam przekazane tuż przed 31 rocznicą objawień Królowej Pokoju w Medziugorju, którą będziemy świętować 25 czerwca. Wciąż jeszcze mamy czas, aby ostatecznie przyjąć i praktykować w życiu orędzia naszej niebieskiej Matki.
W tym miesiącu będziemy modlić się w następujących intencjach:
1.      Za widzących i parafian z Medziugorja, aby zbierali się wspólnie na modlitwie, wsłuchiwali się uważnie w orędzia Matki naszego Pana i z odwagą dawali swoje świadectwo.
2.       Za przybywających do Medziugorja pielgrzymów, aby spotkali się tam z Królową Pokoju i zaakceptowali Jej orędzia. Za kapłanów, a szczególnie za spowiedników, aby ukazywali penitentom oblicze Dobrego i Miłosiernego Ojca.
3.       Za wszystkich, którzy odrzucają wezwania Królowej Pokoju, aby w tym świętym czasie otrzymali łaskę, tak jak otrzymali ją kiedyś w Jerozolimie pielgrzymi słuchający kazania Piotra Apostoła. Za członków Komisji o odpowiedzialne potraktowanie spraw związanych z fenomenem Medziugorja.
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego
Dziękuję

czwartek, 14 czerwca 2012

Braterskie wsparcie

 Na ulicach chłopcy w koszulkach w chorwackich barwach narodowych z numerami ulubionych sportowców, w sklepach z pamiątkami religijnymi pełno sportowych atrybutów, wieczorami w kawiarenkach i barach wspólne oglądanie meczów, inni w domach prywatnych trwają przed telewizorami - oto jak wydarzeniami Euro 2012 żyje znaczna część mieszkańców Medziugorja. Chorwaci bardzo interesują się piłką nożną, rozmowy, komentarze nawet w zakrystii :-) usłyszeć można.
 Wtorkowy wieczór 12 maja był szczególny z powodu meczu Polska - Rosja. Po powrocie z programu wieczornego trwała transmisja przez internet Apelu z Jasnej Góry. W rozważaniach ks. Skubiś powiedział min. o pięknej chrześcijańskiej postawie polskiego bramkarza. Po wspólnej modlitwie Polaków spojrzałam na wynik meczu. Niestety przegrywaliśmy. Szkoda. Nie jestem kibicem sportowym, więc nie włączyłam transmisji na żywo. Po kilkunastu minutach zaczęły się rozmowy przez telefon. Dzwonili zaprzyjaźnieni Chorwaci. Z entuzjazmem, radością, podniesionym głosem gratulowali nam zdobycia gola przez polską drużynę. Przeżywali ten mecz razem z Polakami i zapewniali, że proszą Gospę i Bł. Jana Pawła II, aby pomogli polskiemu narodowi zwyciężyć. Były to bardzo poruszające chwile.
 Gratulacje i zapewnienie o pamięci i duchowym wsparciu od Chorwatów i od nas przekazujemy wszystkim polskim zawodnikom i współpracownikom.
Reprezentacja Chorwacji
 Dzisiaj mecz Włochy - Chorwacja. Wśród Chorwatów pełna determinacja, domy, sklepy, auta wszystkie udekorowane we flagi, nawet 4-5 na jednym. Może być ciekawa sytuacja w chorwackich pensjonatach goszczących Włochów. Cenimy i szanujemy oba narody, ale dzisiaj nasze sympatie zwracamy w kierunku bratniego narodu chorwackiego. Modlitwą wspieramy, kibicować będziemy i zwycięstwa życzymy Drużynie Chorwacji :-)
Tekst z Medziugorje: D.L.
PS: Dziekuję
Uaktualnienie -15 czerwca 2012
   
A tak było wczoraj. Gdy wierni trwali na modlitwie podczas wieczornego programu modlitewnego część osób skupiła się w barach, pobliskich restauracjach, aby przeżywać sportowe emocje. Właśnie trwało kazanie, gdy rozległ się ogromny aplauz, było to oznaką zdobytej bramki. Potem jeszcze kilka razy dobiegały odgłosy na plac gdzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zobacz więcej zdjęć: << kliknij >>

źródło: D.L.

Mladifest Official Video, Festiwal Młodych 2012 - Medziugorje.Video: GospaMedjugorje

środa, 13 czerwca 2012

Procesja Bożego Ciała w Medziugorju

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana Bożym Ciałem jest obchodzona w Kościele katolickim w czwartek, po uroczystości Trójcy Świętej.

Tego dnia wierni szczególnie wyznają wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Po liturgii eucharystii następuje procesja do przygotowanych ołtarzy. Przy każdym z nich odmawia się modlitwy i czyta ewangelię. Na zakończenie procesji kapłan udziela wiernym błogosławieństwa.

Historia uroczystości Bożego Ciała sięga średniowiecza. Została ustanowiona przez papieża Urbana IV w 1264 roku pod wpływem objawień błogosławionej Julianny z Cornillon. Procesje z Najświętszym Sakramentem zostały wprowadzone później, około XV wieku.

Procesje z Najświętszym Sakramentem podczas Bożego Ciała odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Była to intencja błogosławionej Julianny z Mont Cornillon w pobliżu Liége, która ponad 700 lat temu miała widzenia jaśniejącej tarczy z ciemną plamą. Zinterpretowano to, jako znak, że w kalendarzu liturgicznym brakuje specjalnego dnia, w którym można by czcić Najświętszy Sakrament. Niektórzy teologowie średniowieczni kwestionowali obecność Chrystusa w Eucharystii, uważając ją jedynie za symbol, w odpowiedzi biskup Robert w 1246 roku ustanowił uroczystość Bożego Ciała dla diecezji w Liege. 18 lat później, w 1264 roku, papież Urban IV wprowadził ją w całym Kościele.W Medziugorju procesja odbyła się po wieczornej Eucharystii. Najświętsze Ciało w pięknej monstrancji niósł o. Slaven Brekalo, ksiądz z miejscowej parafii. Dostojnie kroczył po barwnych płatkach róż. Sypały je, podobnie jak w Polsce dziewczynki, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. Nie było chorągwi, feretronów, udekorowanych obrazów, figurek, które są w polskim zwyczaju. Było kadzidło i płatki róż i światło. Prawie wszyscy pielgrzymi nieśli zapalone świece. Podnosili do góry podczas śpiewu Gloria i Alleluja. Procesja wiodła od kościoła do mostu, dalej do szkoły i wróciła do kościoła. Na trasie przygotowane były 3 skromne stacje, czyli stoliki z białym obrusem, kwiatkami i świecami. Kiedy zauważyłam pierwszy z nich, moje polskie przyzwyczajenia ponownie zderzyły się z tutejszą rzeczywistością. Zaskakująca prostota miejsca, na którym miał stanąć Pan. Fragment ewangelii, modlitwy, śpiewy i błogosławieństwo i w drogę za Jezusem. Między stacjami odmawialiśmy różaniec, wspólnota grających prowadziła śpiew. Wszyscy skupieni na modlitwie, były to bardzo wyjątkowe chwile. Wędrowaliśmy z Maryją. Kolejna stacja i mrok zaczął ogarniać ziemię, a światła świec coraz jaśniejsze dodawały uroczystego charakteru zgromadzeniu. Osoby stojące przy trasie z szacunkiem przyklękały przed Jezusem w Białej Hostii.

Zdarzyła się też zabawna sytuacja. Prowadzący procesję diakoni, a za nimi dzieci, księża i siostry zakonne nie zauważyli trzeciego ołtarzyka i poszli dalej i dalej. Zauważyły go dopiero osoby niosące baldachim, zatrzymały się. Ksiądz podszedł do przygotowanego miejsca modlitwy i czekał. Wtedy o.Svetozar poprosił przez mikrofon, aby cofnęli się ci z przodu :-) Procesja zakończyła się błogosławieństwem z ołtarza polowego. Mimo prośby o zgaszenie świec wierni rozchodzili się z zapalonymi świecami, nieśli Światło Chrystusa w ciemności nocy.

Tekst: D.L.
Zdjęcia: Fernando Perez

PS Dziękuję


PS2 Kochani przez ostatni tydzień byłem na rekolekcjach i nie miałem dostępu do internetu. Z tego powodu umieszczanie aktualności było wstrzymane. Zarówno orędzie Matki Bożej jak i artykuł mówiący o uroczystości Bożego Ciała w Medziugorje został przesłany na moją pocztę o wiele wcześniej.

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Orędzie Matki Bożej z 8 czerwca 2012 r.

W piątek 8 czerwca 2012  widzący Ivan Dragicević modlił się z grupą modlitewną pod niebieskim Krzyżem. Ilość modlących się stale rosła do 22ej. Zebrało się bardzo dużo osób. Bezpośrednim przygotowaniem była wspólna modlitwa tajemnicami bolesnymi różańca przeplatana śpiewem. Po niej odmówiono koronkę pokoju i nagle nastała cisza. Jedynie po włosku ktoś zapowiedział, że teraz jest moment objawienia, Matka Boża jest z nami, poproszono o ciszę i nie robienie zdjęć ani rozpraszanie światłami latarek. Objawienie rozpoczęło się około 21.57 i trwało ok. 10 minut. Ciszę zakończyło odmówienie Magnifikat.  Ivan powiedział do zebranych : " Pragnę tak, jak każdego dnia po spotkaniu z Matką Bożą i dzisiaj przybliżyć wam i opisać to, co najważniejsze z dzisiejszego spotkania z Matką Bożą. Dziś wieczorem Matka Boża przyszła do nas wesoła i radosna i na początku pozdrowiła wszystkich swoim matczynym pozdrowieniem; "Niech będzie pochwalony Jezus moje drogie dzieci." Potem Maryja powiedziała:

" Drogie dzieci, dzisiaj również wzywam was w szczególny sposób: odnówcie moje orędzia, żyjcie moimi orędziami. Dziś wieczorem  wzywam was wszystkich, módlcie się w szczególny sposób za swoje parafie, skąd przyjeżdżacie i za swoich kapłanów. W tym czasie szczególnie wzywam was do modlitwy o powołania w kościele. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie"

Po tych słowach Maryja modliła się dłuższy czas nad zebranymi, wyciągnęła ręce i pobłogosławiła wszystkich i przyniesione na błogosławieństwo przedmioty. Następnie Matka Boża modliła się nad obecnymi chorymi, a Ivan polecił wszystkich zebranych, ich potrzeby, intencje, rodziny, a w sposób szczególny tak jak to czyni podczas każdego objawienia, polecił chorych. Matka Boża dalej modliła się nad zebranymi i w tej modlitwie odeszła. Odeszła w znaku świetlistego Krzyża z pozdrowieniem: "Idźcie w pokoju moje drogie dzieci"
   
Tłumaczenie z języka chorwackiego
źródło: D.L.

PS Dziękuję

niedziela, 3 czerwca 2012

Orędzie Matki Bożej z 2 czerwca 2012 r.

„Drogie dzieci, jestem pośród was nieustannie, bowiem z bezgranicznej miłości mojej, pragnę ukazać wam bramy nieba. Pragnę wam powiedzieć jak je otworzyć:  przez dobroć, miłosierdzie, miłość i pokój, przez Mojego Syna. Dlatego, dzieci moje, nie traćcie czasu na marności. Was może zbawić jedynie poznanie miłości mojego Syna. Poprzez tę zbawczą miłość i w Duchu Świętym, On wybrał mnie, a ja razem z Nim, wybieram was, abyście byli apostołami Jego miłości i Jego woli. Dzieci moje, na was spoczywa wielka odpowiedzialność. Pragnę, abyście poprzez swój przykład pomogli  grzesznikom by przejrzeli, byście ubogacili ich biedne dusze i zawrócili je w moje objęcia. Dlatego więc módlcie się, módlcie się, pośćcie i spowiadajcie się regularnie. Jeżeli udział w uczcie mojego Syna stanowi centrum waszego życia,  nie bójcie się. Wtedy wszystko możecie. Ja jestem z wami. Każdego dnia modlę się za pasterzy i tego samego oczekuję od was, bowiem, moje dzieci,   bez ich prowadzenia i wsparcia, poprzez błogosławieństwo, nie możecie.”
Matka Boża pobłogosławiła obecnych i przyniesione przez nas dewocjonalia.

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziekuję
Objawienie Matki Bożej dla Mirjany miało miejsce przy Niebieskim Krzyżu. Każdego drugiego dnia miesiąca Gospa z widzącą Mirjaną modlą się za tych, którzy nie poznali Miłości Bożej. Jak mówi Mirjana, Królowa Pokoju wzywa również nas wszystkich abyśmy szczególnie w tym dniu modlili się w tej intencji.
Wokół Niebieskiego Krzyża zgromadzili się bardzo licznie pielgrzymi.  Objawienie rozpoczęło się tuż po godz. 8: 30 i trwało około 7 minut.