poniedziałek, 26 grudnia 2016

Doroczne objawienie dla Jakova 25.12.2016r.


Doroczne objawienie dla Jakova 25.12.2016r.Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Objawienie rozpoczęło się o 14.20 i trwało 10 minut. Jakov przekazał orędzie:

„Drogie dzieci! Dzisiaj, w tym dniu łaski, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy o pokój. Dzieci, Ja przyszłam tu jako Królowa Pokoju i tak wiele razy wzywałam was do modlitwy o pokój. Ale, dzieci moje, wasze serca są pozbawione pokoju. Grzech uniemożliwia wam całkowite otwarcie się na łaski i pokój, który Bóg wam pragnie dać. Abyście żyli w pokoju, moje dzieci, musicie mieć wpierw pokój w waszych sercach i  być całkowicie poddani Bogu i Jego woli. Nie szukajcie pokoju i szczęścia w rzeczach doczesnych, ponieważ one wszystkie są przemijające. Dążcie do prawdziwego miłosierdzia i pokoju, który pochodzi tylko od Boga, a tylko w ten sposób wasze serca będą wypełnione prawdziwą radością, i tylko w ten sposób będzie w stanie stać się świadkami pokoju w tym niespokojnym świecie. Jestem waszą matką i oręduję za każdym z was przed moim Synem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Źródło Echo Maryi Królowej Pokoju

niedziela, 25 grudnia 2016

Orędzie, 25. grudnia 2016

Orędzie, 25. grudnia 2016

„Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Dziatki, otwórzcie wasze serca i bądźcie radośni, że możecie Go przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, rodzinach i na świecie, a wy dziatki wspomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. Tak będziecie otwarci na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Matka Boża z Guadalupe

Matka Boża z Guadalupe
Objawienia na wzgórzu Tepeyac


Juan Diego był potomkiem Azteków, jednym z Indian nawróconych na wiarę w Chrystusa. O świcie w sobotę 9 grudnia 1531 r. szedł do małego kościółka w Tlatilolco, by uczestniczyć w katechezie, kiedy u stóp wzgórza Tepeyac usłyszał nagle cudne dźwięki przypominające śpiew ptaków. O tej porze roku było to zjawisko zaskakujące. Juan Diego pomyślał, że to sen albo że trafił do raju na ziemi, a może nawet do nieba. Nagle śpiew ucichł i ze szczytu wzgórza przywołał go głos: "Juanito, Juanie Diego".

Wielkie pragnienie Maryi

Indianin posłusznie ruszył w stronę, skąd usłyszał te słowa. Gdy dotarł na szczyt wzniesienia, ujrzał Panią niezwykłej piękności odzianą w szatę jasną jak samo słońce. Jasność otaczała nawet miejsce, w którym Ona stała. Niewiasta zapytała Juana, dokąd idzie, a gdy odpowiedział, zwróciła się doń tymi słowami: "Wiedz i zrozum dobrze, najpokorniejszy z moich synów, że jestem Świętą Maryją, zawsze Dziewicą, Matką Prawdziwego Boga, dla którego żyjemy, Stwórcy wszystkich rzeczy, Pana nieba i ziemi. Pragnę, by szybko wzniesiono tutaj świątynię, bym mogła w niej okazywać i dawać całą moją miłość, współczucie, pomoc i obronę, ponieważ jestem litościwą Matką, dla ciebie i dla wszystkich mieszkańców tej ziemi, i dla całej reszty tych, którzy Mnie kochają, wzywają i powierzają się Mi; słuchać będę tam ich płaczów i zaradzać wszystkim ich nieszczęściom, przypadłościom i smutkom. I aby wypełnić to, czego moja łaskawość wymaga, idź do pałacu Biskupa Meksyku, a tam powiesz mu, że wyrażam swoje wielkie pragnienie, aby tu, na tej równinie, zbudowano świątynię dla Mnie; dokładnie zdasz sprawę ze wszystkiego, co zobaczyłeś i podziwiałeś, i co usłyszałeś".

Smutek Juana Diego


Juan Diego złożył głęboki pokłon Matce Boga i niezwłocznie ruszył do miasta, by wypełnić swoje posłannictwo. Odszukał siedzibę biskupa i stanął przed jego obliczem. Urząd biskupi piastował wówczas Hiszpan, franciszkanin Juan de Zumarraga. Juan Diego wiernie powtórzył to, co przekazała mu Maryja. Lecz biskup nie dowierzał Indianinowi. Czyż to możliwe, by Matka Boża objawiła się temu prostemu człowiekowi, od niedawna wyznającemu wiarę w Chrystusa? Juan Diego smutny powrócił na wzgórze Tepeyac. Tam znów ujrzał Niewiastę opromienioną jasnością. Z pokorą opowiedział Jej, co się stało. Tłumaczył, że jest osobą zbyt mało znaczącą, by pośredniczyć w takiej sprawie. Lecz Matka Boża chciała, żeby to właśnie on był Jej wysłannikiem. I nakazała mu ponowne udać się do biskupa.

Prośba o znak

Nazajutrz, w niedzielę, Juan Diego znów poszedł do biskupa i powtórzył mu życzenie wyrażone przez Najświętszą Maryję Pannę. Hierarcha zaczął pytać o szczegóły. Dociekał, gdzie doszło do widzenia, jak wyglądała Niewiasta, która ukazała się na wzgórzu, jak się zachowywała, co mówiła. Choć Juan Diego opowiedział wszystko ze szczegółami, a jego słowa brzmiały bardzo wiarygodnie, biskup de Zumaraga ciągle miał wątpliwości. Oznajmił wprost, że nie może przystąpić do budowy kaplicy, o którą prosiła Maryja, dopóki nie otrzyma wyraźnego znaku.
Cóż było robić? Juan Diego opuścił siedzibę biskupa bardzo zasmucony, tak jak poprzedniego dnia. Poszedł prosto na spotkanie z Matką Bożą, a gdy Ją ujrzał, powtórzył Jej słowa biskupa. Wtedy Maryja poleciła: "Powrócisz tu jutro, abyś mógł wziąć znak, o który on prosi. Wówczas uwierzy i nie będzie już wątpił ani nie będzie podejrzliwy wobec ciebie".

Róże od MaryiW poniedziałek Juan Diego nie zjawił się jednak we wskazanym przez Maryję miejscu. Czuwał cały dzień przy wuju, który nagle bardzo ciężko zachorował. Stan chorego był tak poważny, że we wtorek nad ranem poprosił on siostrzeńca o sprowadzenie księdza z posługą sakramentalną. Juan Diego śpiesznie wyruszył do Tlatilolco. Ze względu na niedotrzymaną obietnicę Indianin obawiał się spotkania z Maryją. Chciał więc okrążyć wzgórze Tepeyac, lecz Matka Boża zatrzymała go u podnóża wzniesienia. Pobladły ze strachu i wstydu Juan Diego padł na kolana i zaczął tłumaczyć, dlaczego nie zjawił się wczoraj. "Nie bój się choroby twego wuja, ani żadnej innej choroby, ani niczego, co ostre i bolesne - odpowiedziała Najświętsza Panienka. - Czyż nie jestem tu, Ja, twoja Matka? Czyż nie jesteś w moim cieniu i pod moją opiekę?". Maryja zapewniła Indianina, że jego wuj nie umrze. Poleciła mu udać się na szczyt wzniesienia i zerwać tam kwiaty. Rzeczywiście, mimo zimy i mrozu na wzgórzu rosły piękne róże. Było to tym dziwniejsze, że szczyt pagórka był skalisty i dotychczas rosły na nim jedynie ciernie i osty. Gdy Juan Diego przyniósł kwiaty na dół, Maryja ułożyła je własnym rękami w fałdzie jego białej tilmy (rodzaj indiańskiego płaszcza) i nakazała mu zanieść je biskupowi jako znak.


Skrucha biskupa

Służba biskupa nie chciała wpuścić Juana Diego. Potraktowano go jak natręta, który zakłóca spokój duchownego. Jednak uderzyła ich cudowna woń, która otaczała Indianina. Gdy dostrzegli w jego tilmie kwiaty - rzecz niezwykłą o tej porze roku - zawiadomili swego pana. Wprowadzony przed oblicze biskupa Indianin opowiedział wszystko, co mu nakazała Matka Boża. A potem uchylił tilmy i wtedy róże wysypały się na podłogę. Świadkowie tej sceny ujrzeli, jak na tkaninie, w której jeszcze przed chwilą znajdowały się kwiaty, pojawił się wizerunek przedstawiający Matkę Bożą. Przejęci ludzie upadli na kolana i, za przykładem biskupa, zaczęli się modlić. Biskup zaś prosił Matkę Bożą o przebaczenie, że okazał taką nieufność. Nazajutrz razem z Juanem Diego udał się na wzgórze Tepeyac, by ustalić miejsce budowy kaplicy

żródło: Miesięcznik Rodzin Katolickich "Nasza Arka"
 
 

Podczas pobytu w Meksyku w 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział ważne słowa: "Pod Jej macierzyńską opiekę oddaję (...) życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się urodzą". Czemu właśnie Matce Bożej z Guadalupe Papież powierzył ów wyjątkowy patronat?

Jeśli przyjrzeć się bardzo uważnie Jej wizerunkowi na tilmie Juana Diego, można dostrzec, że Maryja jest brzemienna (wskazuje na to wysoko zawiązana szarfa; ponadto w kulturze Indian brzemienne niewiasty przepasywały się czarną wstęgą). To szczególna zapowiedź, że Chrystus ma się narodzić pośród ludzi Nowego Świata. Trudno też nie dostrzec innego przesłania - przesłania przypominającego o świętości życia poczętego. Brzemienna Maryja z Guadalupe jest wyraźnym znakiem odczytywanym przez obrońców życia dzieci nienarodzonych na całym świecie.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Godzina łaski

Róża Duchowna


Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.
"Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci."
(Matka Boża w Montichia
ri


piątek, 2 grudnia 2016

Orędzie Matki Bożej z 2-12.2016 dla MIRJANYOrędzie Matki Bożej z 2-12.2016 dla Mirjany

Piątek, 2 grudnia 2016„


Drogie dzieci, moje matczyne serce płacze, widząc co robią moje dzieci. Grzech się mnoży. Czystość serca jest coraz mniej ważna. Zapominacie o moim Synu, coraz mniej Go czcicie, a moje dzieci są prześladowane. Dlatego więc wy, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, duszą i sercem  przyzywajcie imię mojego Syna. On będzie miał dla was słowa światła. On się wam objawia, łamie chleb z wami, daje wam słowa miłości, byście je przemieniali w dzieła miłosierdzia i stawali się świadkami prawdy. Zatem  dzieci, nie lękajcie się. Pozwólcie mojemu Synowi, aby On się wami posłużył dla pielęgnowania  i nawrócenia zranionych i zagubionych dusz. Dzieci moje, powróćcie do modlitwy różańcowej. Módlcie się na różańcu w duchu ofiarności i miłosierdzia. Módlcie się nie tylko słowami lecz i poprzez uczynki miłosierdzia. Módlcie się z miłości do wszystkich ludzi. Mój Syn swoją ofiarą  uwznioślił miłość. Zatem żyjcie z Nim, abyście mieli siłę i nadzieję, abyście mieli  miłość, która jest życiem i która prowadzi do życia wiecznego. Ja jestem z wami z Bożej miłości i  będę was prowadzić z macierzyńską miłością. Dziękuję wam.

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje

piątek, 25 listopada 2016

Orędzie Matki Bożej z 25.11.16

Orędzie Matki Bożej z 25.
 „Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił mi, abym was prowadziła ku świętości i prostemu życiu, abyście w małych rzeczach odkryli Boga Stwórcę, abyście się w Nim rozmiłowali i aby wasze życie było podziękowaniem Najwyższemu za wszystko, co On wam daje. Dziatki, niech wasze życie będzie darem w miłości dla innych [ludzi] i Bóg będzie was błogosławił, a wy dawajcie bezinteresowne świadectwo, z miłości do Boga. Jestem z wami i oręduję przed swoim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

czwartek, 24 listopada 2016

Adoracja 24.11.201616


środa, 2 listopada 2016

Orędzie Matki Bożej z 02.11.2016 Dla Mirjany - Medziugorje

Orędzie Matki Bożej z 02.11.2016 Dla Mirjany - Medziugorje


Drogie dzieci, przyjście do was i objawienie się wam, jest wielka radością mojego matczynego serca. To jest dar mojego Syna dla w„as i dla innych, którzy tu przychodzą. Wzywam was jako matka, kochajcie mojego Syna ponad wszystko. Abyście mogli Go miłować całym sercem, powinniście Go poznać. Poznacie Go przez modlitwę. Módlcie się sercem, z uczuciem. Modlitwa oznacza myślenie o Jego miłości i ofierze. Modlitwa oznacza kochanie, dawanie, cierpienie i ofiarność. Was, drogie dzieci, wzywam, byście byli apostołami modlitwy i miłości. Moje dzieci, to jest czas czuwania! W tym czasie czuwania wzywam was do modlitwy, miłości i ufności. Gdy mój Syn będzie patrzył na wasze serca, moje macierzyńskie serce pragnie, aby On widział w nich bezwarunkowe zaufanie i miłość. Zjednoczona miłość moich apostołów będzie żyć, będzie zwyciężać i ujawniać zło. Moje dzieci, ja byłam kielichem Boga i Człowieka, byłam Bożym narzędziem. Dlatego więc wzywam was, moich apostołów, abyście się stali się kielichem prawdziwej, czystej miłości mojego Syna. Wzywam was, abyście się stali narzędziem, za pośrednictwem którego, ci wszyscy, którzy nie poznali Bożej miłości, którzy nigdy nie kochali, pojęli ja, przyjęli ją i zbawili siebie. Dziękuję wam, moje dzieci. .”

Ps Tłumaczenie z języka chorwackieg. Dziękuje

wtorek, 25 października 2016

Orędzie, 25. października 2016-Medziugorje

„Drogie dzieci! Dziś was wzywam: módlcie się o pokój! Porzućcie egoizm i żyjcie orędziami, które wam daję. Bez nich nie możecie zmienić swojego życia. Żyjąc modlitwą będziecie mieć pokój. Żyjąc w pokoju odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo odkryjecie Boga, o którym teraz myślicie, że jest daleko. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu, by wszedł do waszych serc. Powróćcie do postu i spowiedzi, abyście zwyciężyli zło w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

środa, 19 października 2016

Wiara pokarmem życia

Wiara nie jest czymś, co można kierować i z czym możemy robić co chcemy. Wiara jest to Ktoś, kto działa w nas i zmienia nasze życie: jest w nas, to Duch Święty, Pan, który jest życiem, który daje życie! Powinniśmy żyć tą pewnością, nie byłoby nas tutaj i nic by nie istniało bez wiary. Uczymy się powoli, w czasie rozmowy, słuchając, w pracy, studiując... we wszystkim co nas spotyka na co dzień bądźmy świadomi naszej wiary. W każdej sytuacji powtórzmy w sercu: Wierzę w Boga! Jeśli nauczymy się opierać na Nim, jeśli zaufamy Jemu, będziemy o wiele bardziej lepsi, bardziej uśmiechnięci, bardziej zdolni kochać siebie. Musimy nauczyć się żyć mocą wiary, światłem, wiary, radością wiary. Wiara jest jak kompas, który prowadzi nas przez cały dzień, wiara przemienia nas, zmienia nas. Często zastanawiam się, dlaczego wciąż mamy tak wiele lęków? W jakim punkcie jest nasza wiara? Jeśli wierzymy, Słowo Boże mówi nam, że Miłość i Światło Boga pokonują strach: "W miłości nie ma lęku". Ale czy dla mnie Jezus istnieje? Jezus zmartwychwstał? Jezus żyje? Widzicie Go na własne oczy? Nie! Ale oczyma serca, życiem wewnętrznym wiemy, że tak, on żyje, zmartwychwstał, widzimy. "Wierzę w jednego Boga": ta prawda musi wejść do naszego wnętrza, każdy musi ją słyszeć wewnątrz, ponieważ jest faktem, rzeczywistością. Poznaliśmy i zobaczyliśmy wszystko, co jest wyznawane w Wyznaniu wiary: Bóg, który zstępuje, wciela się, przybliża do nas, ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, Syn, Duch Święty, Ojciec... są to Osoby, które dają nam życie, to prawdziwe życie. Musimy przenieść te słowa wiary, od ust do serca powtarzając: "Wierzę, wierzę, wierzę". Dzięki temu wiara stanie się pokarmem życia: zostaniemy nakarmieni czymś wartościowym, czymś, co mieszka w nas i napełnia duszę. I tak powoli, gdy "Wierzę" trafi do serca, gdy stanie się oddechem naszych serc, poczujemy pragnienie, by dawać świadectwo wszystkim, by mówić, że "Wierzę w Boga" jest życiem piękniejszym, bardziej prawdziwym, bardziej promiennym, bardziej spokojnym! Wiara jest prawdziwym bogactwem życia!

Matka Elwira

piątek, 14 października 2016

wielka Pokuta

Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce.


  
To jest wydarzenie całego kościoła. Łączy wszystkie duchowości, wspólnoty, organizacje. Wszyscy czujcie się zaproszeni.
Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie.
Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.
WIĘCEJ  http://

wielkapokuta.pl/

poniedziałek, 3 października 2016

Biały Protest

Znalezione obrazy dla zapytania biały protest za życiem
„Matka Boża płacze i cierpi znacznie z powodu aborcji. Wyobraź sobie, że moja matka mogłaby dokonać takiego wyboru, bo jesteśmy rodziną wielu dzieci - wtedy nie byłoby mnie wśród was tu dzisiaj, nie mogłabym dzielić się z wami orędziami Matki Bożej."


Widząca Marija Pavlović-Lunetti
Widząca wezwała ponadto Meksykanów do leczenia ich rodzin przez modlitwę, zwłaszcza Różaniec - 

Qrędzie 2.X. 20016 dla Mirjany -Medziugorje


„Drogie dzieci! Duch Święty przez Ojca Niebieskiego, uczynił mnie Matką, Matką Jezusa, a tym samym i waszą Matką. Dlatego przychodzę, aby was wysłuchać, otworzyć dla was moje macierzyńskie objęcia, dać wam swoje serce i zaprosić do pozostania ze mną, gdyż mój Syn z krzyża mnie was powierzył. Niestety, wiele moich dzieci nie poznały miłości mojego Syna , wielu nie chce Go poznać. Ach, moje dzieci, jakże źle czynią ci, którzy muszą widzieć lub szukać dowodów, by uwierzyć. Dlatego więc wy, moje dzieci, moi apostołowie, w ciszy swojego serca, słuchajcie głosu mojego Syna, niech wasze serce stanie się Jego domem, a mroki i smutek niech opromieni światłość mojego Syna. Nadziei szukajcie w wierze, bo wiara jest życiem duszy. Ponownie wzywam was do modlitwy. Módlcie się, abyście swoją wiarę przeżywali w pokorze, w duchowym pokoju, opromienieni światłością. Dzieci moje, nie starajcie się wszystkiego od razu zrozumieć, bo ja też wszystkiego nie pojmowałam, ale kochałam i wierzyłam Boskim słowom, które mój Syn wypowiadał, wierzyłam Temu, który był pierwszym światłem i początkiem odkupienia. Apostołowie mojej miłości, wy, którzy się modlicie, poświęcacie się, kochacie, nie osądzacie, wy idźcie i szerzcie prawdę, słowa mojego Syna, Ewangelię, gdyż wy jesteście żywą ewangelią, wy jesteście promieniami światłości mojego Syna. Mój Syn i Ja będziemy przy was, będziemy dodawać wam otuchy i doświadczać was. Moje dzieci , zawsze proście o błogosławieństwo waszych pasterzy i tylko ich o to proście, gdyż to ich ręce mój Syn pobłogosławił.

Dziękuję wam. …”
Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje.

sobota, 1 października 2016

Pierwsza sobota miesiąca

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca :

ABC NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH  SOBÓT MIESIĄCA

http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi
NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA


Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

niedziela, 25 września 2016

Orędzie, 25. września 2016

Orędzie, 25. września 2016

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Tylko tak wasze serce wypełni się pokojem i radością. Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela. Będziecie z Nim rozmawiać jak z Kimś kogo znacie i dziatki, będziecie mieć potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu i wy zjednoczeni w Nim. Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyna miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

środa, 21 września 2016

REKOLEKCJE W CENTRUM MAGNIFICAT - 06 - 13.11.2016

Pielgrzymka do Medziugorja – REKOLEKCJE W CENTRUM MAGNIFICAT - 06 - 13.11.2016 więcej w ogłoszeniach.
http://medziugorje.blogspot.com/p/ogoszenja.html

sobota, 17 września 2016

Zmarł ks. Gabriele Amorth SSP,


Zmarł ks. Gabriele Amorth SSP, światowej sławy Egzorcysta,Ks. Gabriele Amorth odszedł do Pana, 16 września 2016 r. o godz. 19:50, w rzymskim szpitalu Gemelli, w wieku 91 lat.


Ksiądz Amorth urodził się w 1925 w Modenie (Włochy). Po ukończeniu studiów prawniczych wstąpił do zgromadzenia paulistów. W 1951 przyjął święcenia kapłańskie, a w 1985 r. został mianowany Egzorcystą Państwa Kościelnego i Diecezji rzymskiej.

W 1990 powołał do istnienia Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, któremu przewodniczył do 2000 roku. Później był jego honorowym członkiem. Organizacja ta została uznana przez Watykan i mam zaszczyt pozostawać jej członkiem, na statusie międzynarodowego eksperta.

Jego służba Kościołowi i udręczonym ludziom (najbiedniejszym z biednych) zaowocowała licznymi (ok. 70 tys.) egzorcyzmami.
Przeszedł na emeryturę w wieku 75 lat. Mimo podeszłego wieku do końca życia posługiwał jako egzorcysta, spowiednik, głosił konferencje, pisał książki. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. I niech pozostanie Wzorem dla wielu Kapłanów.Aleksander Posacki

"Medjugorje jest fortecą przeciwko szatanowi. Szatan nienawidzi Medjugorje, ponieważ jest to miejsce pokuty, modlitwy, przemiany życia ".Ks. Gabriele Amorth w najnowszej książce Marco Tosattiego "Ojciec Amorth. Wspomnienia egzorcysty. Moje życie w walce z Szatanem”


piątek, 2 września 2016

Orędzie Matki Bożej z 2.09.2016

Drogie dzieci, Z woli mojego Syna i mojej matczynej miłości, przychodzę do was, swoich dzieci, a szczególnie do tych, którzy nie poznali jeszcze miłości mojego Syna. Przychodzę do was, którzy o mnie myślicie, którzy mnie przyzywacie. Daję wam moja matczyną miłość i przynoszę błogosławieństwo mojego Syna. Czy macie czyste i otwarte serca? Czy widzicie dary, znaki mojej obecności i miłości? Dzieci moje, w swoim ziemskim życiu kierujcie się moim przykładem. Moje życie było boleścią, milczeniem i niezmierną wiarą oraz zaufaniem do Ojca Niebieskiego. Nic nie jest przypadkowe, ani boleść, ani radość, ani cierpienie, ani miłość. To wszystko jest łaską, którą obdziela was mój Syn i która prowadzi was do życia wiecznego. Mój Syn żąda od was miłości i modlitwy w Nim. Miłować i modlić się w Nim to znaczy – jako Matka będę was nauczyć – modlić się w ciszy swojej duszy, a nie tylko recytować ustami. To jest najmniejszy piękny gest uczyniony w imię mojego Syna, to jest cierpliwość, miłosierdzie, akceptacja boleści i ofiara za drugą osobę. Dzieci moje, mój Syn patrzy na was. Módlcie się, abyście i wy widzieli Jego oblicze i aby mogło wam być objawione. Dzieci moje, ja wam objawiam jedyna i prostą prawdę. Módlcie się, abyście mogli ją pojąć i mogli szerzyć miłość i nadzieję, abyście byli apostołami mojej miłości. W szczególny sposób moje macierzyńskie serce kocha pasterzy. Módlcie się za nich i ich błogosławione ręce. Dziękuję wam.
Ps 
Tłumaczenie z języka chorwackiego. DZIĘKUJE

Mirjana-video 2.09.2o16

PS Tłumaczenie Orędzia wieczorem

czwartek, 1 września 2016

Obory 2016


Opublikowany 31.08.2016 Video - sorella25luna


W sobotę 16 lipca br., w uroczystość odpustową Matki Bożej Szkaplerznej odbyło się XVII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej w Oborach. Tegoroczne Spotkanie było związane z 40. rocznicą koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej. Bramę Miłosierdzia Oborskiego Sanktuarium przekroczyło w tym dniu ok. 20 tys. pielgrzymów z całej Polski przybyłych w blisko 200 grupach autokarowych, prywatnymi samochodami, w pielgrzymkach pieszych z sąsiednich parafii oraz rowerowych. Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w ogrodzie Matki Bożej przed sanktuarium o godz. 12.00 przewodniczył Pasterz Kościoła Płockiego Bp Piotr Libera. We Mszy świętej koncelebrowali karmelici przybyli ze wszystkich klasztorów w Polsce oraz liczni kapłani diecezjalni i zakonni. Obecne były siostry karmelitanki oraz z wielu innych zgromadzeń zakonnych. Na zakończenie liturgii słowo do pielgrzymów skierował Prowincjał Karmelitów O. Bogdan Meger z Krakowa. Odczytany został także okolicznościowy List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W gronie zaproszonych gości obecni byli jego rodzice Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda, którzy na oborskie spotkanie przyjechali specjalnie z Krakowa. Papieski Misjonarz Miłosierdzia - O. James Manjackal MSFS z Indii wygłosił dwie konferencje i poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Bardzo wielu pielgrzymów przyjęło brązową szatę Maryi - Szkaplerz Karmelitański. Dziękujemy wszystkim Parafianom, Pielgrzymom, i Przyjaciołom Oborskiego Klasztoru za udział w tej pięknej i radosnej uroczystości oraz pomoc w zorganizowaniu całego spotkania. Wszystkich was, najmilsi bracia i siostry, obejmujemy naszą miłością i wdzięczną pamięcią w modlitwie u stóp Matki Bożej Bolesnej


- Ojcowie Karmelici.


wtorek, 30 sierpnia 2016

Zmiana godzin programu modlitewnego

Zmiana godzin programu modlitewnego (Medziugorje)

Od dnia 1 września 2016 ulega zmianie program modlitewny w Parafii św. Jakuba w Medziugorje

Modlitwa różańcowa w kościele parafialnym rozpoczynała  się będzie o godz. 17, o godz. 18 Msza św. Następnie w zależności od dnia tygodnia. według ogólnego schematu modlitewnego, 
Adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorki i soboty od godz. 21 do 22 i w czwartki po Mszy św.wieczornej
Droga Krzyżowa na Górze Krzyża jest w piątki o 14. Różaniec na Górze Objawień w niedziele także o godz.14.

czwartek, 25 sierpnia 2016

Orędzie, 25. sierpnia 2016 (Medziugorje)

Orędzie, 25. sierpnia 2016 (Medziugorje)

„Drogie dzieci! Dziś pragnę z wami dzielić niebieską radość. Dziatki, otwórzcie drzwi serca, aby w waszym sercu rosła nadzieja, pokój i miłość, którą daje jedynie Bóg. Dziatki, za bardzo jesteście przywiązani do ziemi i ziemskich spraw, dlatego szatan kołysze wami jak wiatr morskimi falami. Dlatego niech łańcuchem [bezpieczeństwa] waszego życia będzie modlitwa sercem i adoracja mego Syna Jezusa. Ofiarujcie Mu waszą przyszłość, abyście w Nim byli radością dla innych i przykładem poprzez wasze życie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

sobota, 20 sierpnia 2016

Prezydent Chorwacji w Medziugorje

Prezydent  Chorwacji w Medziugorje

Chorwacka Prezydent Grabar-Kitarović, przybyła w środę wieczorem z prywatną wizytą do Medziugorje. Odwiedziła Górę Objawieńń, miejsce gdzie ukazuje się Maryja. W czwartek w godzinach porannych, spotkała się z Franciszkanami, którzy prowadzą Parafię. Potem, wraz z grupą przyjaciół była na miejscu gdzie ukazała się Maryja po raz pierwszy w 1981r. W tym czasie, objawienia miało 6 dzieci. Niektóre z nich nadal mają objawienia.

Grabar-Kitanović ma pozostać w Medziugorje trzy dni, Nieoficjalnie mówi się, że ma odwiedzić klasztor franciszkanów w Mostarze.

Źródło; medjugorje.info

sobota, 13 sierpnia 2016

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

(.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

.) Przed świętem Wniebowzięcia oo. Franciszkanie z Medziugorje byli ciekawi jak to było faktycznie z Wniebowzięciem Matki Bożej i prosili Widzących, aby zapytali o to Gospę. Widzący postawili Gospie pytanie jak to było: „Czy Ty Matko Boża umarłaś i zostałaś wzięta do Nieba, czy w ogóle nie czułaś śmierci?

 Matka Boża odpowiedziała: "Ja nie umarłam. Ja od razu zostałam wzięta do Nieba”

.Dlaczego: bo nie popełniła żadnego grzechu, była Niepokalanie Poczęta i szatan nie miał nad Nią żadnej władzy. Wprost przeciwnie, już za czasu Adama i Ewy Pan Bóg zapowiedział, że będzie Niewiasta, która zdepcze głowę szatana…

Ks. Pietro Zorza

źródło: Echo Maryi Królowej Pokoju

piątek, 5 sierpnia 2016

5 sierpnia - Urodziny Matki Najświętszej


5 sierpnia - Urodziny Matki Najświętszej

Tradycja podaje, że rodzicami Maryi byli św. Anna i św. Joachim. Nie wiadomo jednak ani gdzie, ani kiedy Maryja przyszła na świat. W pismach apokryficznych, wspominających życie Maryi, zamieszczono informację, że jako kilkuletnie dziecko została przez rodziców ofiarowana w świątyni i tam również mieszkała.

Dwutysięczna rocznica urodzin Matki Bożej - 5 sierpnia 1984 r.

W Medziugorje poprzez Jelenę Vasilij Matka Boża wyraziła swoje pragnienie, by parafia obchodziła dwutysięczną rocznicę Jej urodzin 5 sierpnia 1984 r. Poprosiła o trzydniowe przygotowanie do tego święta
: " Nie pracujcie w czasie tych trzech dni. Weźcie w swe ręce różaniec i módlcie się. Poprzez wszystkie wieki poświęcałam się dla was. Czy nie będzie to dla was za dużo poświęcić dla mnie te trzy dni?".
Powiedziała również, że to pragnienie powinno być również przekazane Papieżowi i wszystkim chrześcijanom.Pamiętasz o urodzinach swojej Mamy? Złóż Jej życzenia tego dnia, pomódl się na różańcu!

PS Kościół nie od razu obchodził święto Narodzenia NMP, podobnie zresztą jak Boże Narodzenie. Dopiero po soborze efeskim (431 r.) rozwinął się kult maryjny, a maryjność stała się szczególnie charakterystyczna dla Kościoła w Syrii. To właśnie tam zaczęto świętować Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Na Zachodzie formalnie święto zostało wprowadzone do liturgii przez papieża św. Sergiusza I w roku 688. Ustanowiono je na 8 września, przejmując datę ze Wschodu.

wtorek, 2 sierpnia 2016

Orędzie Matki Bożej z 2 .08.2016 dla Mirjany (Medziugorje)

Orędzie Matki Bożej z 2 .08.2016 dla Mirjany (Medziugorje)


„Drogie dzieci, przychodzę do was, pomiędzy was, aby zmartwienia, które mi powierzacie, oddać mojemu Synowi. Oręduję za wami u Niego, dla waszego dobra. Wiem, ze każdy z was ma swoje zmartwienia, swoje doświadczenia. Dlatego wzywam was po matczynemu, przychodźcie do stołu Mojego Syna. On dla was łamie chleb. Daje wam siebie, daje wam nadzieję. Od was żąda więcej wiary, nadziei i pogody ducha. Żąda, byście prowadzili wewnętrzną walkę z egoizmem, osądami i ludzkimi słabościami. Toteż jako Matka mówię wam: módlcie się, gdyż to modlitwa daje wam moc do prowadzenia walki wewnętrznej.  Mój Syn, gdy był mały często mówił mi, że wielu będzie mnie kochać i nazywać swoją Matką. Ja, tutaj, pośród was, czuję waszą miłość, dziękuję wam. W tej  miłości proszę mojego Syna, aby nikt z was, moje dzieci, nie powrócił do domu takim samym, jakim tu przybył, lecz byście zabrali ze sobą jak najwięcej nadziei, miłosierdzia i miłości, byście byli moimi apostołami miłości, którzy swoim życiem zaświadczą, że Ojciec Niebieski jest źródłem życia, a nie śmierci. Drogie dzieci, ponownie proszę was po matczynemu; módlcie się za wybrańców mojego Syna, za ich błogosławione ręce, za swoich pasterzy, aby mogli głosić mojego Syna z jak największą miłością i w ten sposób  sprawiać nawrócenia. Dziękuję wam.”Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje J

poniedziałek, 25 lipca 2016

Orędzie, 25. lipca 2016

Orędzie, 25. lipca 2016

Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę was zagubionych; i nie macie modlitwy ani radości w sercu. Dziatki, powróćcie do modlitwy i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu, a nie człowieka. Nie traćcie nadziei, którą wam niosę. Dziatki, niech  ten czas każdego dnia będzie dla was bardziej szukaniem Boga w ciszy waszego serca i módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa  stanie się radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

piątek, 8 lipca 2016

27. MLADIFEST

27. MLADIFEST
MIĘDZYNARODOWE MODLITEWNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY
Medziugorje, 1. 8. – 6. 8. 2016
BĄDŹCIE MIŁOSIERNI!
(Łk 6,36)

SZCZEGÓŁY- KLIKNIJwięcej

środa, 6 lipca 2016

Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokoju

Szczęść Boże!

Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokoju Pozdrawiam serdecznie z Oborskiego Sanktuarium i zapraszam 16 lipca do Obór na XVII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej - Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokoju. Szczegóły sąpodane na naszej stronie w Aktualnościach -


http://www.obory.com.pl
Piotr Męczyński O. Carm.XIII
14 lipca 2012 r.
 Ogólnopolski Wieczernik "Królowej Pokoju" w Oborach

sobota, 2 lipca 2016

oRĘDZIE 2 LIPCA mIRJANA

Drogie dzieci, moje rzeczywista, żywa obecność między wami powinna was uczynić szczęśliwymi, gdyż to jest wielka miłość mojego Syna. On posyła mnie między was, aby przez moją matczyną miłość dać wam pewność. Byście pojęli, że ból i radość, cierpienie i miłość sprawia, że wasza dusza żyje intensywnie, by was ponownie wezwać do uczczenia Serca Jezusowego, serca wiary, Eucharystii. Mój Syn każdego dnia i na wieki żywy wraca pomiędzy was. Do was powraca, bo nigdy was nie zostawił samymi. Kiedy jedno z moich dzieci wraca do Niego, moje serce ogarnia radość. Dlatego, moje dzieci, powróćcie się do Eucharystii, do mojego Syna. Droga do mojego Syna jest trudna, pełna wyrzeczeń, ale na końcu zawsze jest światło. Ja rozumiem wasze bóle i cierpienia, a matczyną miłością ocieram wasze łzy. Zaufajcie mojemu Synowi, gdyż On dla was uczyni to, o co wy nawet nie umiecie prosić. Wy tylko, moje dzieci, powinniście zatroszczyć się o swoją duszę, gdyż tylko ona na Ziemi do was należy. Tę duszę brudną lub czystą przyniesiecie przed (oblicze) Ojca Niebieskiego. Zapamiętajcie, mój Syna zawsze nagradza wiarę i miłość. Proszę was, byście szczególnie modlili się za tych, których mój Syn powołał, aby żyli podług Niego i miłowali swoją trzódkę. Dziękuje wam!


Ps Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje


Pierwsza Sobota miesiąca- drugi dzień miesiąca

Pierwsza Sobota miesiąca- drugi dzień miesiąca

czwartek, 30 czerwca 2016

MLADIFEST

MIĘDZYNARODOWE MODLITEWNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Mmedziugorje, 1. 8. – 6. 8. 2016

BĄDŹCIE MIŁOSIERNI! (Łk 6,36)

UWAGI

Należy zabrać ze sobą radyjko (telefon komórkowy z radiem) i słuchawki, Pismo Święte, parasol.
Grupy, które będą uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym proszone są o nie planowanie dodatkowego programu w czasie trwania spotkania młodzieży.
W czasie trwania Festiwalu Młodych (oprócz niedzieli) nie będzie do południa Mszy świętych w różnych językach. Wszyscy pielgrzymi będą uczestniczyć w wieczornej Mszy świętej wraz z młodzieżą.
W trakcie całego Festiwalu Młodych zapewnione jest symultaniczne tłumaczenie: Hrvatski, English, Italiano, Deutsch, Français, Español, Portugues, Polski, Slovensky SK, Slovenski SLO, Magyar, Română, Ruski, Česky, Korean, Arabic, Chinese Mandarine, Chinese Canton

XXI MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

XXI MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW
21. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach
od 4 do 9 lipca 2016 roku.
Temat:Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.“ (Łk 6,36)

„W szkole Matki Boskiej“

PROGRAM REKOLEKCJI

niedziela, 26 czerwca 2016

Orędzia


Orędzie z 25 czerwca 2016 r.

 „Drogie dzieci! Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że jestem z wami. Módlcie się, kochane dzieci i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam dobrze na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę wam dać swoje macierzyńskie błogosławieństwo pokoju i mojej miłości. Oręduję za wami u mego Syna i wzywam was, abyście wytrwali na modlitwie, abym z wami mogła zrealizować moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.Orędzie z 25 czerwca 2016 r.  dla Ivanki

Objawienie miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki i trwało 4 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:  „Kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Matka Boża była radosna i wszystkich nas błogosławiła swoim macierzyńskim  błogosławieństwem.


Orędzie z 24 czerwca 2016 r. dla Ivana


„Drogie dzieci, przychodzę do was i pragnę was prowadzić. Z miłości pragnę prowadzić was do mojego Syna: On jest Miłością. Modlę się za wami wszystkimi, drogie dzieci i wstawiam się u mojego Syna. Dlatego wytrwajcie, drogie dzieci, na modlitwie. Szczególnie módlcie się o pokój. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”,  

ECHO 

sobota, 25 czerwca 2016

Orędzie, 25. czerwca 2016

6

Orędzie, 25. czerwca 2016

„Drogie dzieci! Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że jestem z wami. Dziatki, módlcie się i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam dobrze na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę wam dać swoje matczyne błogosławieństwo pokoju i mojej miłości. Oręduję za wami u mego Syna i wzywam was, abyście wytrwali na modlitwie, abym z wami mogła zrealizować moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

piątek, 24 czerwca 2016

Marsz Pokoju

Marsz Pokoju kliknij

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Marsz Pokoju

Marsz Pokoju

W piątek,24 czerwca o godz. 6 rano ,  w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, rozpocznie się ttradycyjny „Marsz Pokoju” .Rozpoczęcie z  klasztoru św. Antoniego w Humcu do kościoła parafialnego św. Jakuba w Medziugorje. Dojście do kościoła parafialnego planowane jest około godziny 10. Zapraszamy parafian, pielgrzymów, zwłaszcza młodych aby przyłączyli się do modlitwy. Msze św. tego dnia-  7, 8, 11, 19. O godz.22--czuwanie modlitewne rozpocznie się Adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie: wspólna do godz. 23 , po której adoracja w ciszy do 5 rano.

czwartek, 16 czerwca 2016

Nowenna do Królowej PokojuW środę 15 czerwca 2016 r., rozpoczyna się Nowenna do Królowej Pokoju. Codziennie, łącznie z piątkiem, o godz.16:00 na Górze Objawień  odmawiany będzie Różaniec. 
Modlitwy wieczorne w kościele codziennie rozpoczynają się o godz.18:00 od Różańca i Mszy św. o godz.19:00 następnie regularny program modlitewny. 
Nowenna to okazja do szczególnego  dziękczynienia Bogu za wszystkie łaski dane przez naszą Niebieską Matkę;

źródło: Parafia Medziugorje

środa, 15 czerwca 2016

Przesłanie z Medjugorja

Przesłanie z Medjugorja. Reportaż w Polskim radiu1

Posłuchaj:Przesłanie z Medjugorja


piątek, 10 czerwca 2016

Tożsamość - Ola


Rozbudowane świadectwo Kliknijjj

Drziękuje OluJ>
WIĘCEJ

Aleksandra Marcinkiewicz - Dzięki Twej Miłości

Aleksandra Marcinkiewicz - Dzięki Twej Miłości 

środa, 8 czerwca 2016

Międzynarodowe seminarium FOR LIFE (pro-life)w Medziugorje
Międzynarodowe seminarium FOR LIFE (pro-life)w Medziugorje

Odbędzie się w dniach od 16 czerwca do 19, 2016
Tematem seminarium jest:
"Dziecko w łonie" (Łk 1, 41)
"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny". (Łk 6, 36)

sobota, 4 czerwca 2016

Tęsknię

Mateńko Najświętsza we wrześniu 2014r byłam u Ciebie w Medjugorie. Od tej pielgrzymki minęło prawie dwa lata a ja nie mogę zapomnieć tej atmosfery, chwil przebytych z Tobą. Tobie zawierzyłam swoje życie i życie mojJej rodziny. To tam w Medjugorie doznałam cudu na jaki nie zasłużyłam, to tam poznałam wielu wspaniałych ludzi, tam nauczyłam się modlić. Ciągle wracam do tamtych wspomnień, do przeżytej tam spowiedzi generalnej i następstw które później mnie spotkały. To tam na niebie ujrzałam cud, którego nie zapomnę do końca mojego życia i Boga Ojca, który pokazał mi moje nienarodzone dzieci, którym nadałam imiona wskazane przez Boga. Mateńko nigdy nie zdołam Ci wynagrodzić tych chwil spędzonych z Tobą kiedy dawałaś mi siłę aby wejść da Górę Krzyża, kiedy byłaś ze mną przed Najświętszym Sakramentem , kiedy oczy moje były zakryte dla innych w chwili ujrzenia na Niebie Boga Ojca i moich dzieci. Kocham Cię Najświętsza Panienko miłością jaką nigdy nikogo nie umiałabym pokochać. Tęsknię za Tobą i za tym świętym miejscem. Amen A

piątek, 3 czerwca 2016

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi PannyO, Przeczyste Serce Maryi dobroci pełne okaż nam swoją miłość. Niech płomień Twego Serca, o Maryjo, ogarnie wszystkich ludzi. Kochamy Cię bezgranicznie! Wlej w nasze serca prawdziwą miłość abyśmy za Tobą tęsknili. Kochamy Cię bezgranicznie. 0, Maryjo, cicha i pokornego serca wspomnij nas, gdy zgrzeszymy! Ty wiesz, że wszyscy jesteśmy grzeszni. Spraw, o Maryjo, abyśmy przez Twoje przeczyste, macierzyńskie Serce zostali uzdrowieni z każdej duchowej choroby. 0, spraw byśmy zawsze mogli odczuwać dobroć Twojego macierzyńskiego Serca, byśmy przez płomień Twojego macierzyńskiego Serca nawracali się. Amen.


Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia, kocham Cię nieskończenie i ofiaruję się Tobie.


Modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medziugorje

czwartek, 2 czerwca 2016

Orędzie Matki Bożej dla Mirjany 2.06.2016

Orędzie Matki Bożej dla Mirjany 2.06.2016 


"Drogie dzieci, jako Matka Kościoła, jako wasza Matka, uśmiecham się patrząc na was tu przychodzących, gromadzących się wokół mnie, szukających mnie. Moje przychodzenie do was jest dowodem miłości Nieba do was. Ono wskazuje wam drogę ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu. Moi apostołowie, wy którzy staracie się mieć czyste serce, a w nim mojego Syna, jesteście na dobrej drodze. Wy, którzy poszukujecie mojego Syna, poszukujecie dobrej drogi. On pozostawił wiele znaków swojej miłości. Zostawił nadzieję. Łatwo Go znaleźć, jeśli jesteście gotowi do ofiary i pokuty, jeśli macie cierpliwość, jeśli okazujecie miłosierdzie i miłość swoim bliźnim. Wiele moich dzieci nie widzi i nie słyszy, bo nie chce tego. Nie przyjmują moich słów i moich dzieł, choć pop[rzez mnie, mój Syn przywołuje wszystkich. Jego Duch obdarza w światłości Ojca Niebieskiego, w jedności nieba z ziemią, we wzajemnej miłości, wszystkie moje dzieci, gdyż miłość przyzywa miłość i sprawia, że uczynki stają się ważniejsze od słów. Dlatego, apostołowie moi, módlcie się za swój Kościół, kochajcie go i czyńcie dzieła miłości. Bez względu na to jak jest zdradzany, raniony, Kościół trwa, gdyż pochodzi od Ojca Niebieskiego. Módlcie się za swoich pasterzy, abyście w nich widzieli ogrom miłości mojego Syna. Dziękuję wam!"

 Ps. Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje

Video-Widząca Mirjana 2..06 2016 (Medziugorje)

środa, 1 czerwca 2016

Zmiana godzin programu modlitewnego(Medziugorje)

Letni program modlitewny w Parafii św. Jakuba w Medziugorje

Modlitwa różańcowa w kościele parafialnym rozpoczyna się o godz. 18, o godz. 19 Msza św. Następnie według ogólnego schematu modlitewnego, w zależności od dnia tygodnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorki i soboty o godz. 21 i w czwartki po Mszy św.wieczornej

Droga Krzyżowa na Górze Krzyża jest w piątki o 14 Różaniec na Górze Objawień w niedziele także o godz.14.


środa, 25 maja 2016

Orędzie, 25. maja 2016


Orędzie, 25. maja 2016"Drogie dzieci! Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia. Szatan jest silny i chce w wasze serca i myśli wprowadzić nieporządek i niepokój. Dlatego, dziatki, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was po właściwej drodze radości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Boże Ciało

Boże Ciało

Boże Ciało w Medziugorje (fot: Fernando Perez)
„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorujcie Go, drogie dzieci, w waszych parafiach, a będziecie zjednoczeni z całym światem. Jezus stanie się dla was przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim jak o kimś ledwie poznanym. Zjednoczenie z Nim będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko Mnie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
(Medziugorje – 25 wrzesień 1995r.)

poniedziałek, 23 maja 2016

Rozmowa

CIEKAWA ROZMOWA W RADIU PLUS  z WINCENTYM ŁASZEWSKIM - KLIKNIJ

sobota, 21 maja 2016

Orędzia Matki Bożej dla Ivana z 2 i, 19 maja (Medzuugorje)

9 maja 2016

Drogie dzieci, również dzisiaj na nowo was wzywam: odnówcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami. W sposób szczególny wzywam was módlcie się o pokój, o pokój na świecie. Wiedzcie drogie dzieci, że jestem z wami i jestem blisko was. Módlcie się razem z matką, bądźcie wytrwali w modlitwie, nie zniechęcajcie się. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 


2 maja 2016

„Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby błyskotki tego świata was skusiły: materializm, zazdrość, pycha. Nie pozwólcie, aby światło świata was zwodziło. Otwórzcie się na światło Miłości Bożej, Miłości mojego Syna. Zdecydujcie się na Niego, On jest Miłością, On jest Prawdą. Przywróćcie modlitwę w waszych rodzinach. Módlcie się więcej. Potrzebuję waszych modlitw, abym mogła z wami zrealizować moje plany. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj jesteście zdecydowani na Jezusa”. 


Tłumaczenie z języka włoskiego-Echo Maryi Królowej Pokoju. Dziękuje

czwartek, 12 maja 2016

Fatima - 13 maj 1917 r.

Objawienie z 13 maja 1917 r.
Nie bójcie się, nic wam nie zrobię. Jestem z Nieba.
Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć kolejnych miesięcy, dnia trzynastego o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz.
Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośbę o nawrócenie grzeszników?
Będziecie musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą.
Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby zyskać pokój dla świata i koniec wojny.
 (Matka Boża w Fatimie 13 maja 1917 r.)

"Odmawiajcie codziennie Różaniec"

         Przybywam jako pielgrzym Matki Bożej Fatimskiej/.../Przybywam jako pielgrzym Matki Bożej Fatimskiej, z powierzoną mi przez Boga misją utwierdzenia moich braci, którzy zmierzają w swej pielgrzymce do Nieba./.../

/.../Jeśli idzie o wydarzenie, jakie miało miejsce 93 lat temu, to znaczy, że Niebo otworzyło się właśnie w Portugalii - jako okno nadziei, które Bóg otwiera, kiedy człowiek zamka drzwi - aby naprawić w ramach rodziny ludzkiej więzi solidarności braterskiej oparte na wzajemnym uznawaniu jednego i tego samego Ojca. Chodzi o plan miłości Boga. Nie zależy on od Papieża ani jakiegokolwiek innego organu władzy kościelnej: "To nie Kościół narzucił Fatimę - mówił świętej pamięci kardynał Manuel Cerejeira - ale to Fatima narzuciła się Kościołowi".

Najświętsza Maryja Panny przybyła z Nieba, aby nam przypomnieć prawdy Ewangelii stanowiące źródło nadziei dla ludzkości oziębłej w miłości i pozbawionej nadziei na zbawienie./.../


Ojciec Święty Benedykt XVI (11maja 2010 r.)

PS. Dziękuję Agnieszko!

Fatima na żywo

poniedziałek, 2 maja 2016

Orędzie dla Mirjany 2 maj 2016


Drogie dzieci,

moje matczyne serce pragnie waszego prawdziwego nawrócenia, mocnej wiary, abyście mogli szerzyć miłość i pokój pośród wszystkich otaczających was ludzi. Jednakże, moje dzieci, nie zapominajcie, że każdy z was jest niepowtarzalnym światem przed Ojcem Niebieskim. Pozwólcie więc na nieustanne działanie Ducha Świętego w was samych… Bądźcie moimi duchowo czystymi dziećmi. Wszystko co duchowe, jest żywe i bardzo piękne. Nie zapominajcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami. Przychodzi i łamie chleb z wami, albowiem, moje dzieci, On dla was umarł, zmartwychwstał i wciąż na nowo przychodzi. Te moje słowa są wam znane, bo one są prawdą, a prawda się nie zmienia! Tylko że wiele moich dzieci o niej zapomniało! Moje dzieci, moje słowa nie są ani stare, ani nowe, one są wieczne! Dlatego wzywam was, moje dzieci, byście uważnie śledzili znaki czasu, składali rozbite krzyże i byli apostołami objawienia.Dziękuję wam.

Ps. Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje


poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Orędzie, 25. kwietnia 2016


Orędzie, 25. kwietnia 2016

„Drogie dzieci! Moje Niepokalane Serce krwawi patrząc na was w grzechu i w grzesznych obyczajach. Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi. Bóg przeze mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla wszystkich, którzy są daleko. Niech moje wezwanie będzie lekarstwem dla waszej duszy i serca, abyście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności. Dziatki, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”