środa, 28 listopada 2018

Abp Jędraszewski:

Abp Jędraszewski: ten świat chce byśmy byli tolerancyjni, czyli zapomnieli o Chrystusie


niedziela, 25 listopada 2018

Orędzie z 25 listopada 2018 r. Medziugorje

Orędzie z 25 listopada 2018 r. 

„Drogie dzieci! Jest to czas łaski i modlitwy, czas czekania i dawania. Bóg oddaje się wam, abyście Go kochali ponad wszystko. Dlatego, kochane dzieci, otwórzcie swoje serca i rodziny, aby to oczekiwanie stało się modlitwą i miłością, a zwłaszcza dawaniem. Jestem z wami, kochane dzieci, i proszę was, abyście nie porzucali dobra, ponieważ owoce są dostrzegalne i słyszalne z daleka. Dlatego wróg jest zły i używa wszystkiego, aby odwieść was od modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

sobota, 24 listopada 2018

MEDJUGORJE miejsce śmierci o.SLAVKO

Miejsce śmierci o.SLAVKO - fot piotr




Świadectwo - ks. Erich Kuen.

Wydarzyło się to podczas wojny, był to rok 1993, jednocześnie w Medziugorju był wtedy Festiwal młodzieży. Wizjonerka Maria dawała świadectwo w zielonym namiocie. W tym momencie usłyszałem głos mówiący:
Przyjdź! Przyjdź! Byłem przekonany, że była to Matka Boża. Nie wiem jak,
nie wiem skąd do mnie wołała. Tam poznałem ojca Slavko. Powiedziałem mu, że pragnę zostać księdzem. Pracowałem jakiś czas jako lekarz, potem wstąpiłem do Wspólnoty Błogosławieństw myśląc, że to coś dla mnie. Wiele przeżyłem razem z tą wspólnotą. Pewnego piątku gdy padał deszcz i pogoda była fatalna, zostałem zaproszony do wzięcia udziału w drodze krzyżowej. Lecz gdy w Medziugorju pada, jest bardzo ślisko i niełatwo jest wejść na Kriżevac. W końcu, wewnątrz mnie, poczułem przekonanie i powiedziałem:

...Idę na górę wziąć udział w drodze krzyżowej.
W tamtym czasie nie myślałem o poświęceniu, chciałem się ożenić, stworzyć rodzinę. Poszedłem na Drogę Krzyżową. Ojciec Slavko był przy stacji na przeciw mnie, z około 20 osobami z parafii. Pomyślałem:
Spójrz, myślisz czy iść czy nie iść na drogę krzyżową, a ojciec Slavko prawie codziennie wchodzi na jedno z tych wzgórz. Gdy znalazłem się przy stacji trzynastej ludzie podbiegli w moim kierunku. Myślałem, że przestraszyli się, bo jest niebezpiecznie i ślisko. Lecz kiedy wyszedłem zza małego zakrętu, ujrzałem księdza leżącego na skale.Jako, że jestem lekarzem, zbliżyłem się, spojrzałem i zobaczyłem, że cierpi na serce, umierał. Próbowałem go reanimować, ale to nie dało efektu. Powiedziałem do ludzi:
Módlcie się, módlcie się! Ojciec Slavko umiera!
W tym momencie deszcz ustał, było to między trzynastą, a czternastą stacją. Stąd widać było kościół. Słońce go oświetlało i widać było tęczę; chmury były w takim położeniu, iż blask słoneczny padał na nie z góry. Już wiedziałem, że ojciec Slavko odszedł do Nieba. Na jego franciszkańskim kapturze zobaczyłem owoc granatu, który potem zniknął. Potem zabraliśmy ciało ojca Slavko i znieśliśmy je na dół. Było to dość trudne, było naprawdę ślisko. Modliłem się wtedy: Ojcze Slavko, jesteś teraz w Niebie, daj mi choć część Twego ducha, uczyń mnie częścią swego ducha. Jego bezwładne ręce kołysały się na prawo i lewo, gdy nieśliśmy go na dół. Nagle jedna z jego dłoni dotknęła moich pleców, w zasadzie krzyża. Wyjaśniłem to sobie w ten sposób – jak by mówił mi to ojciec Slavko–Ja już przeszedłem moją drogę krzyżową, teraz zaczyna się Twoja.
Gdy zszedłem na dół poszedłem do kościoła, potrzebowałem spokoju. Ponad godzinę płakałem, nie wiedząc dlaczego. Potem zrozumiałem, że ojciec Slavko wyprosił dla mnie łaskę nie patrzenia tylko w siebie.
W tym momencie podjąłem decyzję:będę księdzem. Wstąpiłem do klasztoru w Austrii, potem przyjąłem święcenia. Od trzech lat jestem księdzem i nie ma piękniejszej rzeczy na świecie niż być właśnie księdzem. Ksiądz może ofiarowywać Jezusa – któż jeszcze może to czynić? Chcę dziękować Madonnie, ojcu Slavko, a przede wszystkim Ojcu Niebieskiemu. Jezus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał!
ks. Erich Kuen

18 rocznica śmierci o. Slavko -24.11. 2018r

18 rocznica śmierci o. Slavko -24.11. 2018r  

...Choć dużo się dziś mówi o objawieniach medziugorskich, choć w kręgach kościelnych często się na ten temat milczy albo zaprzecza, to doświadczeniem pielgrzyma medziugorskiego jest radość odnaleziona w modlitwie, spowiedzi, mszy i adoracji. Tym można właśnie tłumaczyć atrakcyjność Medziugorja. Bo kto może zmusić człowieka, aby był tam, gdzie nie chce albo tam, gdzie niczego nie przeżywa?! Wszyscy, którzy łatwo atakują Medziugorje, niech tego nie czynią dlatego, że można atakować Medziugorje bez żadnej odpowiedzialności, lecz niech prowadzeni przez prawdę i miłość zadadzą sobie pytanie: może warto tam pojechać i zobaczyć samemu! (25.12.1996 r.)
                                                                                                   
                                                                   O. Slavko Barbarić OFM    
 

W dzień po śmierci o. Slavka 25 listopada 2000 r. Matka Boża powiedziała:

„Drogie dzieci! Dziś kiedy niebo w szczególny sposób jest blisko, wzywam was do modlitwy, abyście poprzez modlitwę umieścili Boga na pierwszym miejscu. Dziatki, dzisiaj jestem blisko was i błogosławię każdego z was swoim matczynym błogosławieństwem, abyście mieli siłę i miłość dla wszystkich ludzi, których spotkacie w ciągu waszego ziemskiego życia i byście mogli dawać Bożą miłość. Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się w niebie i oręduje za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

środa, 21 listopada 2018

Kibeho 28.11.1981

Kibeho 28.11.1981
28 listopada 1981 r. rozpoczęły się objawienia Matki Boskiej w Kibeho w Rwandzie. Ukazała się Ona sześciu dziewczynkom: Alphonsine Mumureke (16 lat), Anathalie Mukamazimpaka (16 lat), Marie-Claire Mukangango (20 lat), a później objawienia doznały także Stéphanie (14 lat), Vestina (20 lat), Marie-Agnès (19 lat)




 Święto Matki Bożej w Kibeho jest obchodzone 28 listopada, w dniu rocznicy Jej objawienia się.

wtorek, 20 listopada 2018

21 listopada - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny


21.11. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE OFIAROWANIA NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY




W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgicznodczas nabożeństw.
e i asystowało p
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, …
więcej

poniedziałek, 19 listopada 2018

O.jOZO ROZWAŻANIA DO ORĘDZIA Z 25.10.18

Orędzie MatkI Bożej z Medziugorja z 25 października 2018

"Drogie dzieci! Macie wielką łaskę, że jesteście wezwani do nowego życia zgodnie z orędziami, które wam daję. To jest czas łaski, czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wzywam was, módlcie się więcej i otwórzcie wasze serce mojemu Synowi Jezusowi. Jestem z wami, wszystkich was kocham i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.” 




Droga rodzino modlitewna!


To nowe orędzie wyjaśnia jak ważne są orędzia dla nas i dla świata. Tan kto słyszy orędzia i wprowadza je w życie ma wielką łaskę, gdyż jest wezwany do nowego życia. Nasza rodzina modlitewna została wezwana i obdarzona łaską. Matka Boża mówi, że to ważne dla nas i dla przyszłych pokoleń. Tak, nasza odpowiedź na wezwanie Królowej Pokoju, aby żyć według Jej orędzi, stanowiących pięć kamieni Dawida, nie była spowodowana egoizmem, ani wybujałym indywidualizmem, lecz mocną wiarą i zdecydowaną postawą oddania się w ręce Maryi. Wciąż zachowuję w żywej pamięci pierwsze dni objawień w parafii Medziugorje.W kościele odbył się niezwykły plebiscyt. Na pytanie proboszcza „czy jesteście gotowi pościć, jak tego oczekuje Królowa Pokoju?” padła jednogłośna odpowiedź: „Uczynimy wszystko, czego od nas żąda Matka Boża”. I rozpoczęto post. Pościli starzy i chorzy, pościły dzieci. Wszyscy pościli i byli szczęśliwi, bo wiedzieliśmy, że Ona tego od nas oczekuje. To jest szczególna łaska i radość, ponieważ byliśmy świadomi, że to właśnie Ona od nas tego oczekuje. A przecież to Jej żądanie nie było niemożliwe lub za trudne do wypełnienia. Ona nadal żąda od nas postu, jako ofiary, w celu uwolnienia nas samych od egoizmu, przywiązań i wszelkich uzależnień. Post kruszy naszą zatwardziałą pychę i nasze kamienne serce. Sprawia, że padamy na kolana przed Wszechmocnym Bogiem, którego prosimy o odpuszczenie grzechów. Pamiętam, trzecim dniem postu był piątek. Wielka liczna wiernych zapragnęła spowiedzi. I wielka liczba kapłanów tego samego dnia zaczęło spowiadać. To były dni niezapomnianych nawróceń i powrotu ludzi do Boga i wiary. Tego samego dnia Matka Boża powiedziała w orędziu: „Drogie dzieci,, spowiadajcie się co miesiąc”. I tak oto Medziugorje od tamtego czasu po dziś dzień, stało się największym konfesjonałem w Kościele, miejscem najliczniejszych pojednań z Bogiem. Każdy przybywający pielgrzym poczuł, że jest to czas łaski dla niego i wezwanie do nawrócenia. Już trzydzieści siedem lat i cztery miesiące Matka Boża wzywa, a Kościół jak dziecko biegnie ku swojej Mamie, biegnie do domu. Ludzie wciąż przybywają szeroką rzeką do Medziugorja, by tu zanurzyć się w wielkim oceanie modlitwy, pokoju i pojednania. Każdy pielgrzym czuje, że tutaj jest jego dom, że to jest miejsce jego spotkania z Bogiem. To miejsce jest jak klinika, w którym każdy odnajduje uzdrowienie swojej duszy, swojego serca i swojej rodziny.


W Medziugorju nasze serce otwiera się na Pana Jezusa. On zaś słyszy nasze wołanie, tak jak onegdaj usłyszał błagania trędowatego lub niewidomego Bartymeusza. Nasza modlitwa i nasze pragnienia są tutaj wysłuchiwane przez Pana. Czyż pielgrzym, który tutaj wspina się na Górę Objawień nie odczuwa radości, że kroczy po ziemi, którą pokrywa cudowny dywan ze światła przed każdym przyjściem Królowej Pokoju.


W ostatnim orędziu Maryja powtórzyła te same słowa, które usłyszeliśmy na samym początku objawień „ kocham was wszystkich i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem” .


Drodzy bracia i siostry! Bądźcie świadomi wielkości powołania do którego zostaliście wezwani. Pozostańcie wierni Królowej Pokoju. Przyjmijcie do serca i wprowadzajcie w życie Jej słowa „módlcie się więcej i otwórzcie serca na mojego Syna Jezusa”


Nich to orędzie pobudzi was do jeszcze żarliwszej modlitwy oraz wdzięczności za łaskę uczestnictwa w wielkim ruchu modlitewnym pod wezwaniem „Nawiedzenie świętej Elżbiety”
W tym miesiącu modlimy się w następujących intencjach:


· Za członków parafii Medziugorje i pielgrzymów, by z całą odpowiedzialnością przyjęli i wprowadzali w życia orędzia Królowej Pokoju, które są ważne dla każdego z nas i dla całego świata.

· Za widzących i ich rodziny, by stały się świadkami świętości i pokoju dla innych.

· Za pielgrzymów, by przeżyli duchowo spotkanie z Królową Pokoju. Za chorych, by znaleźli uzdrowienie, za udręczonych, by znaleźli pociechę i siłę do prawdziwie chrześcijańskiego życia.
· Za naszego ojca duchowego Jozo Zovko.

piątek, 16 listopada 2018

16 listopada - NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia'

Znalezione obrazy dla zapytania ostra brama

16 listopada - NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.
MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ
Matko moja, Najświętsza Maryjo Panno, zupełnie powierzam się Twej łaskawości i niewysłowionemu miłosierdziu teraz i na zawsze, najbardziej zaś w godzinie śmierci mojej. Tobie powierzam się z duszą i ciałem, wszystkie nadzieje i radości, cierpienia i troski! Oddaję w Twe święte ręce swoje życie i jego koniec, aby dla Twoich zasług wszystkie moje dzieła i czyny zgodne były z Twoimi świętymi pragnieniami i z wolą Twego ukochanego Syna! Amen.


                                                             Jan Paweł II  

"Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza: «Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (...) Jak mnie (...) do zdrowia powróciłaś cudem!». Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim.
I głos mi się załamał..."

Jan Paweł II, 13 maja 1994 r.


sobota, 10 listopada 2018

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Źródło -I love Poland

piątek, 9 listopada 2018

czwartek, 8 listopada 2018

Papież Franciszek: "ja jestem tym, który uratował Medjugorie"

Papież Franciszek: "ja jestem tym, który uratował Medjugorie"



Chiara Amirante, założycielka rzymskiej akcji pomocowej Nuovi Orizzonti, powiedziała tłumom 1 listopada w Medjugorie, że niedawno rozmawiała przez godzinę z papieżem Franciszkiem na temat bośniackiego miejsca rzekomych objawień i że ma "błogosławieństwo papieża", by opowiedzieć, jak przebiegła rozmowa. Według Amirante Franciszek powiedział:
"Chiara, pamiętaj, to ja uratowałem Medjugorie, ponieważ komisja Kongregacji Doktryn Wiary powiedziała już na podstawie informacji, częściowo fałszywych, że Medjugorie w ogóle jest fałszem. A zatem ja jestem tym, który uratował Medjugorie, to ja wysłałem [arcybiskupa] Hosera, ponieważ wierzę – co powiedziałem też na konferencji prasowej [w czasie lotu z Fatimy do Rzymu w maju 2017] – że owoce są wielkie i jednoznaczne.
Możesz powiedzieć, że Medjugorie mam w sercu, że nie zdawałem sobie sprawy, że to, co mówiłem [o Matce Boskiej, która zbyt wiele powiedziała w Medjugorie] jako prywatne opinie, ale co miało też podstawy w błędnych informacjach, miało tak duży efekt.
Możesz więc powiedzieć, że Medjugorie mam w sercu, w samym sercu i że z moim przedstawicielem, Hoserem, zmierzamy do zachowania wszystkiego, co w Medjugorie jest piękne".


https://gloria.tv/signup/

wtorek, 6 listopada 2018

Anna Golędzinowska w Zabawie

Anna Golędzinowska w Zabawie u bł. Karoliny - CAŁOŚĆ

sobota, 3 listopada 2018


ROZWAŻANIE 03.11.2018
http://www.sekretariatfatimski.pl/materiay-do-pobrania-31930/category/5-medytacje-na-pierwsze-soboty?download=258:011-listopad-2018

piątek, 2 listopada 2018

Orędzie z 2.11.20118 dla Mirjany

Drogie dzieci, moje matczyne serce goreje, kiedy patrzę na dzieci, które nie lubią prawdy, które ją skrywają,  kiedy patrzę na swoje dzieci, które nie modlą się z uczuciem i poprzez uczynki. Jest mi przykro, kiedy mówię  mojemu  Synowi, że już wiele moich dzieci utraciło wiarę, że  Go  nie znają.  Dlatego więc, wzywam was,  apostołów mojej miłości, abyście usiłowali docierać do samego dna ludzkiego serca, gdyż tam na pewno odnajdziecie  małe ukryte dobro. W takim sposobie patrzenia zawarte jest miłosierdzie Ojca Niebieskiego. Należy szukać dobra nawet tam, gdzie jest największe zło, starać się zrozumieć drugiego , a nie osądzać go. Tego właśnie żąda od was mój Syn, a ja,  jako Matka,  wzywam was, byście Jego posłuchali. Drogie dzieci, duch jest mocniejszy niż ciało,  bowiem niesiony miłością i uczynkami pokonuje wszelkie przeszkody. Nie zapominajcie o tym, że Mój Syn was umiłował i miłuje. Będąc z Nim w jedności, Jego miłość jest w was i z wami. On jest światłem świata, więc nic i nikt nie może powstrzymać Jego ostatecznej chwały. Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, nie bójcie się świadczyć o prawdzie. Świadczcie o niej z zachwytem, poprzez  uczynki, miłość, poświęcenie, lecz czyńcie to zawsze  z pokorą. Dajcie świadectwo prawdzie wszystkim,  którzy nie poznali mojego Syna.  Ja  będę z wami i będę  dodawać wam odwagi. Dajcie świadectwo  miłości, która nigdy nie ustaje, gdyż pochodzi od Ojca Niebieskiego, który jest wieczny i oferuje wieczność wszystkim moim dzieciom,
Duch mojego Syna będzie z wami. Ponownie wzywam was moje dzieci,  do modlitwy za swoich pasterzy, módlcie się, by mogli być prowadzeni przez miłość mojego Syna. Dziękuję wam.

Tłumaczenie z języka chorwackiego, dziękuje

Video Mirjana 2.11.2018

https://www.facebook.com/marytv.tv/videos/2022926424664118/
https://www.facebook.com/marytv.tv/videos/2022926424664118/