Jan Paweł II

Błogosławiony Jan Paweł II a Medziugorje


Totus Tuus
Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie w swoich wypowiedziach mówił o objawieniach Matki Bożej w Medziugorje. Wielu biskupów i kapłanów daje świadectwo o tym, że Ojciec Święty wierzył, że w Medziugorje objawia się Matka Boża. Istnieją również listy do Państwa Skwarnickich, w których wspomina o Medziugorje.
20 lipca 1992 roku Ojciec Święty powiedział do o. Jozo Zovko:
-Troszczcie się o Medziugorje, pilnujcie Medziugorja, wytrwajcie, nie poddajcie się. Odwagi, jestem z wami. Brońcie, idźcie śladem Medziugorja.

1.Ojciec Święty w swoich listach do przyjaciół z Krakowa Państwa Zofii i Marka Skwarnickich wielokrotnie pisze o Medziugorje:

(...) I niech wszystko dobrze się układa na szlaku Medziugorje-Rzym. (...) -30 marca 1991 r.

(...) Niech Matka Boska stale czuwa nad Markiem i Zofią, oraz ich rodziną. A teraz codziennie wracamy modlitwą do Mediugorii. (...) - 28 maja 1982+ Drodzy Państwo!

(...) Pani Zofii dziękuję za wszystko, co tyczy się z Medziugorja. Ja też codziennie pielgrzymuję tam w modlitwie: łącze się w modlitwie z wszystkimi, którzy tam się modlą albo stamtąd czerpią wezwanie do modlitwy. Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej. Cieszę się, że naszym czasom nie brakuje ludzi modlitwy i apostołów. (...) -8 grudnia 1992 r.

(...) Pani Zofia pisze o Bałkanach. Teraz chyba lepiej rozumie się Medjugorie. To jakieś "naleganie" Matki rozumie się dziś lepiej, mając przed oczyma wielkość zagrożenia. Równocześnie odpowiedź szczególnej modlitwy - i to ludzi z całego świata - napawa nadzieją, że i tutaj dobro zwycięży. (...) -25 lutego 1994 r.

Jan Paweł II

 2. - Widząca Matkę Bożą Mirjana Soldo tak wspomina swoje spotkanie z Ojcem Świętym:

(...) – Spotkanie z Papieżem trwało około dziesięciu minut. Najpierw zaczął mówić po polsku, myśląc że rozumiem, ale zorientowałam się, że lepiej będzie rozmawiać po włosku. Jego słowa zapadły mi głęboko w serce:
Gdybym nie był papieżem, już dawno pojechałbym do Medziugorja. Ale nawet jeżeli nie mogę pojechać, wiem wszystko i śledzę wszystko, co się tam dzieje. Chrońcie Medziugorje. Jest nadzieją świata”.

Płakałam i nie mogłam wykrztusić słowa, miałam ściśnięte gardło. W jego spojrzeniu widać było, że to święty. Oczy błyszczały mu, kiedy mówił o Maryi, był rozmiłowany w Dziewicy.
– Zatem także tobie powiedział to, co powtarzał wcześniej innym: gdybym nie był papieżem pojechałby do Medziugorja. To było jego głębokie pragnienie.

– Tak. A ostatnio wydarzyło się coś, co bardzo mnie wzruszyło. Po zakończeniu objawienia, którego doznałam w Wieczerniku, podszedł do mnie Włoch trzymający w rękach parę butów. Powiedział mi, że Papież mówił mu o swoim wielkim pragnieniu przybycia do Medziugorja. „Jemu się nie udało – zakończył – dlatego przyniosłem jego buty, tak aby w pewnym sensie jego marzenie o przybyciu tutaj zrealizowało się”. Wreszcie powiedział mi, że kiedy Jan Paweł II zostanie beatyfikowany, to on wróci tutaj i podaruje mi jeden z tych butów. I tak nawet jeżeli on sam nie mógł przybyć, jego buty dotarły do celu. (...)

Antonio Socci „Tajemnice Jana Pawła II”
3. - Prezydent Chorwacji Dr Franjo Tudjman w czasie pobytu w sanktuarium w Medziugorje (15.III.1997)  powiedział między innymi:

- Jeszcze raz powtarzam, że Jan Paweł II w czasie naszej ostatniej rozmowy wyraził chęć odwiedzenia Medziugorja podczas wizyty w Bośni i Hercegowinie.

4. - Przyjaciel Ojca Świętego ś.p. Ksiądz biskup P.Hnilica:

Ojciec Święty zapytał, co sądzę o wydarzeniach w Medziugorje, czy tam już byłem. Powiedziałem: "Nie. Watykan mi tego wprawdzie nie zakazał, ale odradzał.." Wówczas Papież spojrzał na mnie i rzekł: "Udaj się tam in cognito, podobnie jak przebywałeś w Moskwie. Kto mógłby Ci takiej podróży zakazać?" W ten sposób Ojciec Święty znalazł pewne rozwiązanie, unikając udzielenia oficjalnego pozwolenia na podróż do Medziugorja. Następnie udał się do swego gabinetu, skąd po chwili wrócił z książką René Laurentina o Medziugorju. Przeczytał mi kilka fragmentów, podkreślając, że orędzia z Medziugorja pozostają w pewnym związku z orędziami z Fatimy: "Spójrz, Medziugorje jest jakby przedłużeniem orędzi fatimskich."
Następstwem tej rozmowy były trzy, a może nawet cztery moje podróże in cognito do Medziugorja, po czym ówczesny biskup Mostaru Pavao Żanić skierował do mnie list, w którym w trybie natychmiastowym zakazał mi dalszego przybywania do Medziugorja, grożąc, iż w przeciwnym razie zawiadomi Papieża. Prawdopodobnie ktoś uznał za pożądane o moim pobycie w Medziugorje biskupa zawiadomić, ja jednak nie musiałem się Papieża w tej sprawie obawiać.
- Czy później zdarzały się jeszcze okazje do rozmów z Ojcem Świętym o Medziugorje?
- Tak, przypominam sobie nawet dokładną datę tej drugiej rozmowy, to było w dniu 1 sierpnia 1988 roku. Pewna komisja lekarska z Mediolanu, która badała widzące dzieci z Medziugorja, przebywała wówczas u Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jeden z lekarzy wspomniał o trudnościach, jakie komisja napotkała ze strony biskupa Mostaru. Papież odniósł się do tego słowami: "Skoro jest biskupem tego regionu, musicie go słuchać" - następnie poważnym tonem dodał: "Jednak na Bożym Sądzie będzie musiał zdać sprawę z tego, czy postępował słusznie."

Przez dłuższą chwilę Ojciec Święty pozostawał w zamyśleniu, po czym powiedział: "Dzisiejszy świat zatraca zrozumienie dla rzeczy nadprzyrodzonych, to znaczy dla Boga. Wielu jednak właśnie w Medziugorje ponownie znajduje to zrozumienie poprzez modlitwę, post i sakramenty." Uważam, że było to najpiękniejsze i jasno wyrażone świadectwo dla objawień w Medziugorje. Zrobiło na mnie tym większe wrażenie, że wcześniej komisja lekarska badająca widzące dzieci orzekła: Nie stwierdzono objawów nadprzyrodzonych.

Ojciec Święty jednak od dawna doszedł do przekonania, iż wydarzenia w Medziugorje należą do zjawisk nadprzyrodzonych; słyszał przecież relacje wielu innych ludzi o Medziugorje, co pozwalało mu też stwierdzić, że w tym miejscu odczuwa się obecność Boga. (Medjugorje. Gebetsaktion. 1/2005, str. 4-11)
***
5. Jego ekscelencja ks. abp. Murilo Sebastião Ramos Krieger SCJ był w Medziugorju czterokrotnie. Pierwszy raz w 1986 r. Oto, co pisze: „W 1988 r. razem z ośmioma innymi biskupami i trzydziestoma trzema duchownymi, byłem na rekolekcjach w Watykanie. Papież wiedział, że po rekolekcjach wielu z nas wybiera się do Medziugorja. Przed naszym wyjazdem z Rzymu, po prywatnej Mszy św. z Papieżem, powiedział do nas (niepytany o nic): „Módlcie się za mnie w Medziugorju". Przy innej okazji powiedziałem do Papieża: „Czwarty raz jadę do Medziugorja". Ojciec święty odrzekł: „Medziugorje, to jest duchowe centrum świata" Tego samego dnia razem z innymi brazylijskimi biskupami, rozmawiałem z Papieżem w czasie obiadu i zwróciłem się do niego: „Wasza świątobliwość, czy mogę powiedzieć wizjonerom z Medziugorja, że mają błogosławieństwo Waszej Świątobliwości?" On odpowiedział: „Tak, tak" i mnie objął.
(12 stycznia 2011 r. Papież Benedykt XVI mianował ks. abp Murilo Sebastião Ramosa Kriegera nowym arcybiskupem Archidiecezji Salvador da Bahia)

Matka Boża w Medziugorje na temat Ojca Świętego Jana Pawła II
 - 13 maja 1982 w rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II:
 "Jego wrogowie próbowali go zabić, ale ja go ochroniłam"
- 26 czerwca 1982r
 "Niech będzie uważany za ojca wszystkich ludzi, a nie tylko chrześcijan. Niech niestrudzenie i odważnie głosi orędzie pokoju i miłości wśród ludzi."
 25 sierpnia 1994
 "Drogie dzieci! Dziś łączę się z wami w sposób szczególny prosząc o dar obecności mojego umiłowanego syna w waszej ojczyźnie. Módlcie się dziatki o zdrowie dla mojego najdroższego syna, który cierpi, a którego wybrałam na te czasy."
Matka Boża, poprzez Jelenę Vasilj, która wewnętrznie słyszy Jej głos mówi na temat Ojca Świętego:
 "Bóg dał mu pozwolenie na pokonanie szatana." (16 września 1982)
"Pragnę też powierzyć papieżowi to słowo, z którym przybyłam do Medziugorja - Pokój. Niech papież niesie pokój na wszystkie kontynenty świata. Niech swymi słowami oraz swym nauczaniem jednoczy chrześcijan. Niech także to przesłanie, które dzięki modlitwie otrzymał od Boga, zanosi przede wszystkim do ludzi młodych. Bóg będzie wówczas dla niego natchnieniem."