Modlitwy

1. Modlitwa za chorego

Matka Boża powiedziała, że jest to najpiękniejsza modlitwa, jaką można odmówić za chorego.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
O mój Boże, oto przed Tobą ten chory; przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie. Ty, o Boże, wprowadź w jego serce te słowa: ”Najważniejsze jest zdrowie duszy!” Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola: jeśli chcesz by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie; jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż. Proszę Cię także za nami, którzy się za nim wstawiamy; oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja Święta wola, niech przez niego zostanie objawione Twoje święte Imię; pomóż mu odważnie dźwigać krzyż. Amen.

Modlitwa została  podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Wasilij w Miedziugorju.

2. Modlitwa oddania się Sercu Jezusa

O, Jezu, wiemy, że jesteś cichy, że oddałeś nam swoje Serce; zostało Ono cierniem ukoronowane za nasze grzechy.
Wiemy, że dzisiaj modlisz się za nas, byśmy się nie zagubili.
Jezu, pamiętaj o nas, gdy grzeszymy. Przez Twoje Przenajświętsze Serce spraw, abyśmy wszyscy kochali się nawzajem.
Spraw, by między ludźmi znikła nienawiść. Ukaż nam swoją miłość.
Kochamy Cię, wszyscy i pragniemy, abyś nas strzegł swym Sercem Dobrego Pasterza.
Wejdź do każdego serca, Jezu! Zapukaj do drzwi naszych serc. Bądź wobec nas cierpliwy i niestrudzony.
Jesteśmy jeszcze zamknięci w sobie, bo  jeszcze nie pojęliśmy Twojej woli. Pukaj nieustannie, o Jezu.
Spraw, by nasze serca otwarły się na Ciebie, przynajmniej na pamiątkę Męki, jaką za nas wycierpiałeś.
Amen.

(Modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medziugorje) 

3. Modlitwa do Serca Maryi
"O, Przeczyste Serce Maryi dobroci pełne okaż nam swoją miłość. Niech płomień Twego Serca, o Maryjo, ogarnie wszystkich ludzi. Kochamy Cię bezgranicznie! Wlej w nasze serca prawdziwą miłość abyśmy za Tobą tęsknili. Kochamy Cię bezgranicznie. 0, Maryjo, cicha i pokornego serca wspomnij nas, gdy zgrzeszymy! Ty wiesz, że wszyscy jesteśmy grzeszni. Spraw, o Maryjo, abyśmy przez Twoje przeczyste, macierzyńskie Serce zostali uzdrowieni z każdej duchowej choroby. O, spraw byśmy zawsze mogli odczuwać dobroć Twojego macierzyńskiego Serca, byśmy przez płomień Twojego macierzyńskiego Serca nawracali się. Amen
Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia, kocham Cię nieskończenie i ofiaruję się Tobie. "

Modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medziugorje.

4.Błaganie do Boga.

„O Boże, nasze serce tkwi w głębokich ciemnościach mimo więzi z Twoim Sercem. Nasze serce miota się między Tobą a szatanem, nie pozwól, aby tak się działo! Za każdym razem, gdy będzie ono rozdarte między dobrem i złem, niech oświeci nas Twe światło, by nasze serce zjednoczyło się z Tobą. Nie dopuść nigdy do tego, by istniały w nas dwie miłości, by istniały w nas dwie wiary, by kiedykolwiek współistniały i mieszkały w nas razem kłamstwo i szczerość, miłość i nienawiść, uczciwość i nieuczciwość, pokora i pycha. Wspomóż nas natomiast, by nasze serce wzniosło się ku Tobie jak serce dziecka. Spraw, by Twa święta wola i Twa miłość znalazły mieszkanie w nas, abyśmy, chociaż czasami pragnęli być Twoimi dziećmi."Modlitwa, jaką Matka Boża podyktowała Jelenie Vasilij w Medziugorje 22 czerwca 1985 r.
5.Ofiarowanie się Matce Bożej z Medziugorje
O Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia, kocham Cię bezgranicznie i ofiaruję się Tobie.Przez Twoją dobroć i miłość, proszę, ratuj mnie. Pragnę być Twoim. Kocham Cię niezmiernie i proszę, byś mnie otaczała Twoją opieką.Całym sercem proszę Cię, Matko dobroci, obdarz mnie Twoją dobrocią, bym przez nią zasłużył na niebo. Proszę Cię, przez Twoją bezgraniczną miłość, pomóż mi kochać każdego człowieka tak, jak Ty kochałaś Jezusa Chrystusa. Proszę Cię również o łaskę, bym mógł być zawsze wierny Tobie. Ofiaruję się Tobie cały i proszę, abyś była ze mną w każdej chwili, ponieważ jesteś pełna łaski. Pragnę o tym nigdy nie zapominać. Gdybym miał kiedykolwiek nieszczęście odwrócić się od Ciebie, proszę, skieruj mnie na powrót ku Tobie.
Amen.

(Modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medziugorje)