środa, 17 marca 2010

Stolica Apostolska potwierdza powołanie KomisjiBiuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało dziś (17 marca 2010) komunikat o powołaniu Międzynarodowej Komisji w sprawie Medziugorja.
Międzynarodowa Komisja w sprawie Medziugorja została powołana przez Kongregację Nauki Wiary, pod przewodnictwem kardynała Camillo Ruini. W skład wspomnianej Komisji wchodzą kardynałowie, biskupi, biegli i eksperci. Będzie ona pracowała w sposób poufny, przedstawiając wyniki swych prac Kongregacji Nauki Wiary.
Źródło: Watykan

Zobacz komunikat na stronie Watykańskiej
PS. Rzecznik Watykanu, ks. Federico Lombardi powiedział, że Watykan postanowił rozpocząć dochodzenie w oparciu o wniosek bośniacki biskupów. Komisja będzie mieć około 20 członków, ale nie powiedział, czy i kiedy ich nazwiska zostaną opublikowane.Na zdjęciu kardynał Camillo Ruini z Ojcem Świętym Benedyktem XVI