niedziela, 7 marca 2010

Ojciec Święty Benedykt XVI

...Drodzy przyjaciele, prośmy Najświętszą Maryję Pannę, która towarzyszy nam na drodze Wielkiego Postu, aby pomogła każdemu chrześcijaninowi całym sercem powrócić do Pana. Niech wspiera nasze niezachwiane postanowienie odrzucenia zła i przyjęcia z wiarą woli Boga w swoim życiu.
Ojciec Święty Benedykt XVI  7.03.2010 r.

Drogie dzieci, w tym szczególnym czasie waszego starania, by być jak najbliżej mojego Syna, Jego męki, jak i miłości, z jaką ją znosił. Pragnę wam powiedzieć, że jestem z wami. Pomogę wam zwyciężać błędy i pokusy z moją łaską. Nauczę was miłości, miłości, która zmazuje wszystkie grzechy...
Matka Boża w Medziugorje 2.03.2010 r.