poniedziałek, 29 marca 2010

Nuncjusz Apostolski arcybiskup Allessandro D’Errico

20.03.10Nuncjusz Apostolski w BiH, arcybiskup Alessandro D'Errico, pod koniec 48. sesji Konferencji Episkopatu Bośni i Hercegowiny w czwartek 18 marca w oświadczeniu, transmitowanym przez Radio "Mir" Medjugorje, powiedział między innymi:

-Trzy dni temu Stolica Apostolska powołała do życia Międzynarodową Komisję do Spraw Medziugorja. Jak Ksiądz Nuncjusz patrzy na to wydarzenie?
Oczywiście, to jest wielki znak nadziei, który mówi nam o jednej rzeczy, a mianowicie o wielkiej uwadze, jaką Ojca Święty Benedykt XVI poświęca Bośni i Hercegowinie, a szczególnie wspólnocie katolickiej w tym kraju oraz sprawom, które są dyskutowane wewnątrz tej wspólnoty. Z mojego osobistego doświadczenia wiem, że za każdym razem kiedy spotykałem się z Ojcem Świętym, zawsze przejawiał wielkie zainteresowanie sprawami związanymi z Medziugorjem, w które był wprowadzony od samego początku, kiedy jeszcze był Prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Chodzi tu o kwestię wyrażenia jasnego stanowiska, za które Ojciec Święty czuje się odpowiedzialny, jako głowa Kościoła. Sam Ojciec Święty dobrze zna cały fenomen i mówił mi o tym kilkakrotnie. Wie o wielkim dobru, jakie jest czynione na tamtych terenach za pośrednictwem kapłanów, zakonników, franciszkanów i laikatu. Z drugiej jednak strony powstaje pytanie jak to się dzieje, że docierają też tak bardzo przeciwstawne informacje o tym fenomenie. Z tego też powodu zapragnął ustanowić Komisję, na bardzo wysokim szczeblu, aby uzyskać całościowy obraz od osób posiadających najwyższe kwalifikacje. Do tej Komisji zostali zaproszeni kardynałowie, biskupi, specjaliści i biegli z różnych krajów świata. Ogłoszono, że przewodniczącym tej Komisji będzie kardynał Ruini, który cieszy się wielkim prestiżem i autorytetem, który jest wszystkim znany i od zawsze blisko związany z Ojcem Świętym i to od czasów, kiedy jeszcze nie był papieżem. Kardynał Ruini dobrze zna Bośnię i Hercegowinę, szczególnie z czasów ostatniej wojny, kiedy pełnił funkcję Przewodniczącego Konferencji Biskupów Włoch. Wtedy zadecydował, że zarówno Kościół włoski jak i Konferencja Biskupów będą obecni pośród wielkich „stron interweniujących„ na rzecz wszystkich narodów Bośni i Hercegowinie. Interesującą i szczególną sprawą świadczącą o wielkiej solidarności Ojca Świętego z tym krajem i z tą wspólnotą jest fakt, że mógł on ogłosić komisję i na tym zakończyć sprawę. Jednakże z uwagi na szacunek, jakim darzy wspólnoty w Bośni I Hercegowinie pragnął, aby ogłoszenie powstania Komisji odbyło się równocześnie w Watykanie i w Mostarze. W Mostarze, ponieważ oczywistym jest, że Medziugorje terytorialnie należy do diecezji Mostar. Wiem, że media już od dawna mówiły o tej Komisji. Stworzono atmosferę wielkiego wyczekiwania. Dziś możemy powiedzieć, że wyrażamy zadowolenie i wdzięczność Ojcu Świętemu za szacunek, jaki chciał okazać Mostarowi i naszym wspólnotom katolickich. Tak więc ja, w imieniu Ojca Świętego przekazałem biskupom ową ważną decyzję w tym samym czasie, kiedy została ona ogłoszona w Rzymie. Jasnym się staje, że praca tej Komisji będzie bardzo wymagająca, dlatego pragnę zwrócić się do wszystkich wspólnot, aby polecały działalność Komisji opiece świętego Józefa, którego święto będziemy obchodzić i Maryi Matce Kościoła, patronom Mostaru.
Tłumaczenie z chorwackiego: Zofia Oczkowska
PS. Bardzo Pani dziękuję za przetłumaczenie