sobota, 27 marca 2010

Rozważanie na uwielbienie Krzyża (Medziugorje) 7

cd....

7. Jezu, raniono i torturowano Twoje ciało, ale zło i ciemności nie mogły dosięgnąć Twojej Duszy i Twojego Ducha. Stoję teraz przed Twoim Krzyżem, sam zraniony w sercu i w duszy i proszę Cię ulecz mnie.

Na Krzyżu przebaczyłeś mi, mówiąc „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.”

Dopiero co ofiarowałeś mi dar, ale ja nie skorzystałem jeszcze z tej łaski. Podczas kiedy jeden z łotrów, prosząc o przebaczenie, zasłużył na niebo, drugi przeklinał ten sam dar przebaczenia. Oto dlaczego, Jezu, nie tylko szukam przebaczenia, ale także uzdrowienia z mego zła. Jezusie, Synu. Dawida, zmiłuj się nade mną.

Moje serce jest niespokojne. Wszystko je zatrzymuje i nie korzysta z czasu, aby być z Tobą. Nie ma w nim pokoju, ponieważ nie zrozumiało Twojej miłości. Porusz moje serce, by przestało błądzić i orzeźwiło się w Tobie, w Twoim miłosierdziu, z którego wypływa niewyczerpane źródło pokoju. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną i ulecz mnie z moich cierpień.

Jezu, wiem, że jesteś Panem, że wszystko możesz. Uniżyłeś się, aby być bliżej mnie. A ja sobie tego nie uświadamiam. Pozostaję obojętny i zdarza mi się często obrażać Ciebie. 0, ulecz mnie z moich złych przyzwyczajeń .. . Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną i uzdrów mnie.

Niezadowolenie, zemsta, zły humor, zgryźliwość nagromadziły się we mnie... Zachowuję urazę, z trudem przebaczam odczuwam żywą niechęć, która zatruwa moje życie. Przez Twoją wyrozumiałość, błagam Cię, ulecz mnie z tych wszystkich moich goryczy. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!

O. Slavko Barbarić „Módlcie się sercem”