poniedziałek, 15 marca 2010

Rozważanie na uwielbienie Krzyża (Medziugorje) 2

cd...
2. Jezu, Twój Krzyż nie jest niemym znakiem, ale krzykiem przebaczenia, pojednania ludzi z Bogiem Ojcem, krzykiem uniwersalnej sprawiedliwości i miłości. Nie pozostałeś niemy na Krzyżu. Cierpienie nie zamknęło Twoich ust, nie wołały o pomstę, ale w najbardziej decydującym momencie Twojej agonii otworzyły się, opowiadając się za przebaczeniem i miłością.


Dziękuję Ci dlatego, że wypowiedziałeś słowa przebaczenia w chwili kiedy miałeś wszelkie powody do potępienia. Dziękuję także iż podczas ukrzyżowania prosiłeś Ojca o przebaczenie i miłosierdzie dla każdego z nas.

Ojcze, dziękuję, że wysłuchałeś próśb Twego Syna i spełniłeś je w chwili, kiedy Twoja Ojcowska miłość została poddana „próbie” przez cierpienia Jezusa. Dziękuję, Ojcze, za słowa Jezusa: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.”

Jezu, żaden człowiek, a zwłaszcza żaden z tych, którzy przygotowali Twoją śmierć nie mógł spodziewać się takich słów. Zaślepieni nienawiścią dali upust swej wściekłości przybijając Cię na Krzyżu. Drwili z Ciebie, podczas gdy Ty, Ty prosiłeś Ojca, by ich nie potępił. Niech te słowa wydadzą teraz oddźwięk w moim sercu.

(powtarzaj w sercu: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.”)

Jezu, okrutne sceny przewijają się przed mymi oczami. O ludzka okrutności. Czyniłeś tylko dobro, a co w zamian otrzymujesz? Trudno mi uwierzyć, że to jest możliwe. Daj mi łzy, bym płakał przed Twym Krzyżem. Ten Krzyż jest znakiem naszego ludzkiego barbarzyństwa, naszego przywiązania do zła, ale bardziej jeszcze znakiem Twojej do nas miłości...

Maryjo, Ty to wszystko przeżyłaś, te słowa miłosierdzia. Dziękuję, że ukazałaś się Widzącym niosąc w rękach krzyż i mówiąc z płaczem: POKOJ, POKÓJ, POKÓJ.

Pragnę teraz, by te słowa przeniknęły do mego serca i pobudziły je do skruchy i pragnienia pojednania.

(Pozostań w głębokim rozważaniu — żałuj za grzechy, szczególnie za te, które dotyczą nienawiści i nietolerancji wokół ciebie)

Jezu, ześlij mi tego wieczoru przez Maryję łaskę przebaczenia. Przebacz mi mój brak miłości, świadomy czy nieświadomy. Ulecz mnie z mojej złości, niech pokój i miłosierdzie zamieszkają w moim sercu.

(Cisza)

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

(śpiewaj, lub powtarzaj powoli)

Przebacz, przebacz, Serce Jezusa, Przebacz!

O. Slavko Barbarić OFM
cdn...