wtorek, 9 marca 2010

Chciałbym powrócić do Medziugorje


"Trzeba być ślepym. aby podawać w wątpliwość fakt, że w Medziugorje płyną strumienie łaski!...wierni po pobycie w miejscu objawień mają nieodpartą chęć powrotu...chciałbym powrócić do Medziugorje" (Ks. kard. Schönborn)

Zdjęcie: Glasnik Mira