środa, 17 marca 2010

Orędzia Matki Bożej przekazane przez Ivana z 13 i 15 marca 2010

Orędzie dla Ivana z 13 marca.


„Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę wezwać was do przebaczenia. Przebaczajcie moje dzieci! Przebaczcie innym, przebaczcie samym sobie. Drogie dzieci, to jest czas łaski. Módlcie się za wszystkie moje dzieci, które są daleko od mojego Syna Jezusa, módlcie się aby wrócili. Matka modli się z wami, Matka wstawia się za wami. Dziękuję, że również dzisiaj przyjęliście moje orędzia”.

Orędzie dla Ivana z 15 marca.

„Drogie dzieci, pragnę abyście również i wy dzisiaj byli moim kwiatem. Podlewajcie ten kwiat modlitwą, podlewajcie waszą duszę modlitwą. Pragnę, drogie dzieci, abyście modlili się również za te wszystkie kwiaty, które są zwiędnięte i za wszystkie dusze, które są umierające. Módlcie się drogie dzieci, módlcie się, módlcie się”.

Źródło: "Echo Maryi Królowej Pokoju"