poniedziałek, 10 maja 2010

Zaproszenie do udziału w XVI Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym

Duch Święty nieustannie gromadzi i umacnia uczniów Chrystusa, aby stanowili „jedno serce i jedną duszę”. W świecie rozdartym przez walki niezgodę sprawia, że możemy doświadczyć prawdziwej jedności i mocą Chrystusa przezwyciężać wszystko co dzieli i oddala jednych od drugich. W imieniu Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym zapraszam z całego serca do wspólnego przeżycia XVI Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym. Zgromadzi nas ono w dniach 14-15 maja 2010 r. w sanktuarium Jasnogórskim. Przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Królowej Polski, Matki naszego zawierzenia będziemy prosić o wierność natchnieniom Ducha Świętego.


„Bądźcie mocni w Panu siłą jego potęgi” W gronie odpowiedzialnych za Odnowę w Duchu Świętym w Polsce rozeznaliśmy, że przez te słowa św. Pawła z Listu do Efezjan, Duch Święty wzywa nas do przyjęcia Chrystusowego umocnienia do duchowych zmagań, jakich jesteśmy uczestnikami.

Jesteśmy świadomi, że zło w jego rozlicznych przejawach coraz mocniej zaznacza swoją obecność w świecie. Staje się coraz bardziej nachalne i ostentacyjne. Zły duch wydaje się nasilać swoja walkę z uczniami Chrystusa i jawnie ukazuje się jako nieprzyjaciel Boga i człowieka. Dlatego potrzeba byśmy przyjęli nowe umocnienie i napełnienie siłą potęgi naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła (por. 1 J 3,8).

Aby skutecznie przeciwstawić się nieprzyjacielowi potrzeba zdemaskować jego podstępy i nazwać z całą jasnością rozmaite, współczesne pułapki, którymi się posługuje, aby wciągać dzieci Boże w swoje sidła i odciągać je od Boga. Wierzymy, że modlitwa pełna wiary będzie pomocą tym, którzy doświadczają ataków złego ducha.

Na pierwszej linii zmagania ze złym duchem znajdują się kapłani. Oni, mocą sakrament święceń, przychodzą z pomocą braciom. Sami także potrzebują duchowego wsparcia i pomocy. Dlatego będziemy się za nich modlić podczas naszego spotkania.

W roku Kapłańskim czujemy się przynagleni do tego, aby wraz z całym Kościołem dziękować Chrystusowi za bezcenny dar kapłaństwa, jakim obdarował swój Kościół, a więc każdego z nas i nasze wspólnoty. W czasie gdy z wielu stron kapłani i kapłaństwo bywa przedmiotem ataków i kontestacji pragniemy, aby Ducha Święty odnowił naszą wiarę i radość z obecności i posługi kapłanów wśród nas.

Nasze Czuwanie będziemy przeżywać w jedności z pasterzami Kościoła w Polsce. Jak zwykle, będzie się z nami modlił Ks. Bp Bronisław Dembowski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Odnowy w Duchu Świętym. Pasterskim słowem umocni nas Ks. Bp. Andrzej Czaja, nowy Biskup Opolski i doświadczony teolog. Piątkowej Mszy świętej będzie przewodniczył Pasterz Archidiecezji Częstochowskiej Ks. Abp Stanisław Nowak. Dzięki ich posłudze pełnią kapłaństwa będziemy utwierdzeni w budowaniu Chrystusowego Kościoła.

Tradycyjnie nasze Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym obejmuje dwa dni. W piątek, 14 maja zapraszamy wszystkich liderów i animatorów grup i wspólnot Odnowy. Wspólna modlitwa i słuchanie Bożego słowa umocni nas w posłudze i odpowiedzialności podejmowanej dla pożytku naszych wspólnot.

W sobotę, 15 maja zapraszamy wszystkich uczestników grup i wspólnot Odnowy oraz wszystkich pragnących doświadczenia wspólnej modlitwy i działania Ducha Świętego, na spotkanie na placu Jasnogórskim. Wierzymy, że Jezus przygotował dla każdego wspaniały dar swojej miłości, która wyzwala od zła przynosi uzdrowienie i nadaje nową moc i dynamizm naszej wierze. Zaprośmy osoby poszukujące pogłębienia i ożywienia wiary oraz doświadczenia radosnej wspólnoty chrześcijańskiej.

Ks. Wojciech Nowacki
Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

PROGRAM CZUWANIA

Żródło: Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
 
Posługa muzyczna: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej !