niedziela, 23 maja 2010

Nie ma Pięćdziesiątnicy bez Najświętszej Maryi Panny...

„Nie ma Kościoła bez Zesłania Ducha. I dodam jeszcze, że nie ma Pięćdziesiątnicy bez Najświętszej Maryi Panny. Tak było na początku w Wieczerniku. Tak jest i zawsze, w każdym miejscu i w każdych czasach. Niedawno byłem tego świadkiem w Fatimie. Czy to, co przeżył niezliczony tłum na placu przed sanktuarium, gdzie wszyscy byliśmy jednym sercem i jedną duszą, nie było ponownym Zesłaniem Ducha? Pośród nas była Maryja, matka Jezusa. Tam, gdzie chrześcijanie gromadzą się na modlitwie z Maryją, Pan udziela swego Ducha”

Ojciec Święty Benedykt XVI (Regina Caeli-23.05.2010)