piątek, 21 maja 2010

Pomóżmy powodzianom


Tysiące osób bez dachu nad głową na skutek powodzi, która dosięgła tereny południowej Polski. Caritas diecezji dotkniętych katastrofą – sandomierskiej, krakowskiej, rzeszowskiej, bielsko-żywieckiej, opolskiej, przemyskiej, katowickiej, tarnowskiej i częstochowskiej - już pomagają poszkodowanym. Caritas Polska przeznaczyła na pomoc doraźną 400 tys. złotych. Caritas kieruje gorący apel o pomoc finansową i materialną dla powodzian, o to, byśmy nie pozostali bezczynni wobec trudności, jakie przeżywa wiele rodzin, które walczą (wiele z nich znowu) z żywiołem.

Sytuacja w wielu rejonach południowej Polski pozostaje nadal trudna. Dramatyczna sytuacja ma miejsce na Śląsku. W Bieruniu k. Tychów ewakuowano w nocy 7 tys. osób. Do miast zagrożonych powodzią dołączył Sandomierz i Kraków. Miasta te zostały w nocy sparaliżowane przez wodę. Pękły wały przeciwpowodziowe. Trzeba było ewakuować ludzi. W Małopolsce stan alarmowy na rzekach przekroczony został w 32 miejscach. Ewakuowano już 2 tys. osób. W diecezji rzeszowskiej woda zalała 200 domostw i 500 podtopiła. Powodzią zagrożone są tereny powiatów: robczycko-sędziszowskiego, jasielskiego, dębickiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego, mielnickiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, brzozowskiego, tarnobrzeskiego. Prawie 1000 domów zostało dotkniętych przez powód w diecezji tarnowskiej. O 200 domach wymagających poważnych remontów i 500 zalanych donosi Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego podtopione zostały 524 budynki mieszkalne, 266 budynków gospodarczych i zalane 12 mieszkań. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej uruchomiła 3 punkty pomocy doraźnej: w Słowiku, na Stradomiu i na Zawodziu w Częstochowie. Wydawane są ciepłe posiłki i zorganizowano prowizoryczny nocleg.

Diecezjalne Caritas z terenów objętych powodzią pilnie potrzebują trwałych środków żywnościowych, koców, pitnej wody, środków dezynfekujących pomieszczenia mieszkalne, łopat, butów gumowych, środków czystości.

Możemy pomóc powodzianom:
- wysyłając SMS-a charytatywnego o treści „Pomagam” pod nr 72 052 (2,44 zł z VAT)
- wpłacając dowolną kwotę bezpośrednio na konto Caritas Polska,
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem: „Powódź Południe”.

Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na pomoc dla poszkodowanych w powodzi.

Źródło: Caritas Polska