niedziela, 2 maja 2010

Od Niej możemy zawsze uczyć się, jak patrzeć na Jezusa...

„Maryja Panna bardziej niż ktokolwiek inny kontemplowała Boga w ludzkim obliczu Jezusa . Widziała Go nowonarodzonego, gdy owinięty w pieluszki spoczywał w żłobie; widziała Go zaraz po śmierci, gdy zdjętego z krzyża obleczono Go w prześcieradło i złożono w grobie. W jej wnętrzu został wyryty wizerunek umęczonego Syna; jednak ten obraz został przekształcony przez światło Zmartwychwstania. W ten sposób serce Maryi strzeże misterium oblicza Chrystusa, misterium śmierci i chwały. Od Niej możemy zawsze uczyć się, jak patrzeć na Jezusa oczami miłości i wiary, jak rozpoznać w tej ludzkiej twarzy Oblicze Boże”

Ojciec Święty Benedykt XVI
Modlitwa Regina coeli w Turynie 2/05/2010