niedziela, 9 maja 2010

Regina Caeli: maj miesiącem Maryi Panny

Maj jako miesiąc Maryi Panny był głównym tematem rozważań Benedykta XVI podczas dzisiejszej modlitwy Regina Caeli w Watykanie.Papież przypomniał, że w przyszłym tygodniu udaje się do Portugalii z okazji dziesiątej rocznicy beatyfikacji dwojga pastuszków, Hiacynty i Franciszka. Ojciec Święty zwracając się do Polaków pozdrowił uczestników uroczystości ku czci św. Stanisława w Krakowie.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na „naturalny” i liturgiczny kontekst, aby miesiąc maj dedykować Maryi Pannie. „Faktycznie to Ona jest najpiękniejszym kwiatem, jaki zakwitł ze stworzenia, „różą”, która ukazała się w pełni czasu, gdy Bóg, posyłając swego Syna, obdarzył świat nową wiosną. Jest też zarazem pokorną i dyskretną protagonistką pierwszych kroków chrześcijańskiej wspólnoty: Maryja jest jej duchowym sercem, albowiem sama Jej obecność pośród uczniów jest żywa pamięcią o Panu Jezusie i zadatkiem daru Jego Ducha” – mówił papież.

Przypomniał, że dzisiejsza Ewangelia „przynosi nam ukryty portret duchowy Maryi Panny” i że Maryja jest „pierwszą i doskonałą uczennicą Jezusa”. „Maryja przestrzegała bowiem jako pierwsza i w pełni słowo swego Syna, okazując w ten sposób, że miłowała Go nie tylko jako matka, ale bardziej jeszcze jako pokorna i posłuszna służebnica; dlatego Bóg Ojciec umiłował Ją i w Niej znalazła mieszkania Trójca Przenajświętsza” – powiedział Benedykt XVI i dodał: „Jakże nie myśleć o Maryi, która w swoim sercu, świątyni Ducha, rozważała i odczytywała wiernie wszystko to, co Syn Jej mówił i robił? W ten sposób, już przed, a nade wszystko po Wielkanocy, Matka Jezusa stała się także Matką i wzorem Kościoła”.

Papież przypomniał, że z radością udaje się w przyszłym tygodniu do Portugalii, gdzie odwiedzi stolicę kraju Lizbonę i Porto oraz Fatimę, z okazji dziesiątej rocznicy beatyfikacji dwojga pastuszków, Hiacynty i Franciszka. „Po raz pierwszy jako Następca Piotra udam się do tego maryjnego Sanktuarium, tak drogiego Czcigodnemu Janowi Pawłowi II. Proszę wszystkich o towarzyszenie mi w tej pielgrzymce, biorąc w niej czynny udział poprzez modlitwę: jednym sercem i jedną duszą wzywamy wstawiennictwa Maryi Panny za Kościół, w szczególności za kapłanów i za pokój na świecie” – powiedział Benedykt XVI.
Po modlitwie Regina Caeli Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Pozdrawiam serdecznie Polaków. Łączę się duchowo z uczestnikami procesji z relikwiami świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona Polski, na Skałkę w Krakowie. To wydarzenie czyni historię waszej Ojczyzny i Kościoła żywą. Jest znakiem wiary i patriotyzmu. Niech święty Stanisław, wierny kapłan i świadek miłości uprasza potrzebne łaski dla Kościoła, waszego kraju, dla Krakowa i każdego z was. Z serca wam błogosławię”.

Żródło: eKai

...Wzywam was do wyrzeczeń przez dziewięć dni, aby przy waszej pomocy zrealizować to, co ja pragnę zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie. Wzywam was, drogie dzieci, abyście teraz pojęli ważność mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę ratować wszystkie dusze i przekazać je Bogu. Dlatego módlmy się, aby wypełniło się wszystko, co rozpoczęłam....(Matka Boża w Medziugorje 25 sierpnia 1991)

...Medziugorje to jakby ciąg dalszy Fatimy... znaczenie objawień fatimskich musi zostać na nowo wyjawione i zrozumiane (Jan Paweł II)

PS. W tym roku 13 maja przypada w czwartek, tak jak w dniu pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie 13 maja 1917 r.