niedziela, 2 maja 2010

Orędzie Matki Bożej z 2.05.2010 przekazane przez Mirjanę (Medziugorje)
"Drogie dzieci, dzisiaj dobry Ojciec wzywa was przeze mnie, abyście z duszą napełnioną miłością poszli duchową drogą. Drogie dzieci napełnijcie się łaską, szczerze żałujcie za grzechy i pragnijcie dobra, pragnijcie i w imieniu tych, którzy nie poznali doskonałości dobra. Będziecie milsi Bogu. Dziękuję wam."

Matka Boża pobłogosławiła wszystkich, a w szczególny sposób kapłanów.

Żródło: Siostra Barbara

PS. Tłumy pielgrzymów przybyły do Medziugorje, aby móc uczestniczyć w Objawieniu Matki Bożej 2 maja 2010 przy „Niebieskim Krzyżu”. Pielgrzymi przybywali już od piątku. Wielu z nich spędziło noc poprzedzającą Objawienie na górze. Modlitwa różańcowa wypełniała czas oczekiwania. Mirjana przybyła około 8: 30 i zaczęła się modlić. Objawienie rozpoczęło się o godz. 8: 46, trwało 3 minuty do 8:49

PS.1 Dziękuję Siostro Basiu!

PS.2 Na zdjęciach: -Mirjana w czasie Objawienia Matki Bożej -2/05/10
-Pielgrzymi schodzący z "Góry Objawień"