piątek, 14 maja 2010

Modlitwa na każdy dzień nowenny do Ducha Św.

1. W każdym dniu po odczytaniu słowa odmawiamy: Ojcze nasz…


2. Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Litania loretańska (lub do Serca Pana Jezusa)

Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu

Boże, Duchu Święty,
Słodka miłości Ojca i Syna,
Aby całkowicie należeć do Ciebie,
Oddaję Ci teraz i na zawsze:
moje serce, moje ciało i duszę,
moje siły i zdolności,
moje cierpienia i radości,
moje życie i śmierć.
Oddaję Ci też wszystkich,
którzy są mi drodzy i wszystko,
czym jestem i co posiadam,
abyś Ty sam mógł tym rozporządzać
i panować nade mną swoją miłością,
teraz i w wieczności. Amen.