niedziela, 8 maja 2011

XVII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 2011

Gościem czuwania jest o. Raniero Cantalamessa, Termin: 20-21.05.2011 Miejsce: Częstochowa 
O. Raniero Cantalamessa (ur. 1934 roku) jest doktorem teologii i literatury klasycznej, był wykładowcą historii starożytnej chrześcijaństwa na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. W 1979 roku zrezygnował z pracy naukowej i poświęcił się całkowicie głoszeniu słowa Bożego. W 1980 roku papież Jan Paweł II mianował go kaznodzieją Domu Papieskiego, którym pozostaje do dziś. Od wielu lat zaangażowany w Katolicką Odnowę Charyzmatyczną.
Piątek – Dzień Animatora
– 20.05.2011 – Hala Polonia „Wierny byłem mojemu Bogu z całej duszy”  Tb 1, 12
9.30 – Modlitwa, powitanie, zawiązanie wspólnoty, przedstawienie gości
10.00 – Konferencja: Wierność Boga i wierność człowieka – O. Raniero Cantalamessa
11.00 – Uwielbienie i świadectwa
11.30 – Konferencja: Potrzeba oczyszczenia i odrodzenia – O. Raniero Cantalamessa
12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
– modlitwa przeciw zniechęceniu – Ks. Mariusz Mik, Rzeszów
13.30 – Przerwa obiadowa
14.45 – Godzina Miłosierdzia - Mocni w Duchu
15.05 – Przygotowanie do Eucharystii
15.15 – Eucharystia
Przewodniczenie – Ks. Bp Bronisław Dembowski
Homilia – Ks. Wojciech Nowacki, Łomża
17.00 – Komisja Teologiczna
17.30 – Konferencja: Aby byli jedno: Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali odrodzeni aby stanowili jedno ciało (1 Kor 12, 12-13)
– Norbert Dawidczyk, Ostrołęka
18.30 – Kolacja
19.30 – Spotkanie modlitewne – Mocni w Duchu
21.00 – Apel Jasnogórski – Ks. Bp Bronisław Dembowski

sobota – Dzień Otwarty – 21.05.2011 – Jasna Góra „Słuchaj"  (por. Pwt 6,3)
9.30 – Modlitwa, powitanie, zawiązanie wspólnoty, przedstawienie gości
Słowo wprowadzenia – Ks. Mariusz Mik, Rzeszów
10.30 – Konferencja: Słuchaj... – O. Raniero Cantalamessa
11.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
– "Otwórz Panie moje uszy" – Ks. Andrzej Grefkowicz, Magdalenka
12.15 – Anioł Pański – Ks. Bp. Bronisław Dembowski
– świadectwa
13.00 – Przerwa obiadowa
14.45 – Godzina Miłosierdzia
15.15 – Konferencja: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie"
– Lucyna Słup, Chemin Neuf
– świadectwa
16.30 – Przygotowanie do Eucharystii
17.00 – Eucharystia
Przewodniczenie – Ks. Abp. Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce
Homilia – O. Raniero Cantalamessa
Posługa muzyczna:  Mocni w Duchu
Źródło: Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Polsce

Wielki Piątek - Kazanie wygłoszone przez O. Raniero Cantalamessa, OFMcap


Video: TvTrwam

*W lipcu 2007 r. o. Raniero Cantalamessa miał prowadzić Międzynarodowe Rekolekcje dla Kapłanów w Medziugorje. W połowie czerwca o. Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego, nie otrzymał zezwolenia od miejscowego biskupa Ratko Perića, aby wygłosić serię prelekcji. Ojca Cantalamessę zastąpił ks. Tomislav Ivancić. W rekolekcjach uczestniczyło 628 kapłanów przybyłych z całego świata.
O. R. Cantalamessa napisał list do kapłanów, którzy oczekiwali go na rekolekcjach, zwłaszcza, że pewna ich ilość zapisała się właśnie z powodu jego wielkiej sławy, jako kaznodziei.
Oto list:
Drodzy bracia, ku memu wielkiemu żalowi nie będę mógł być z wami, żeby dzielić się Słowem Bożym. Lecz sądzę, że jest naszym zadaniem, moim jak i waszym, dać w obecnych okolicznościach świadectwo naszego pogodnego posłuszeństwa woli Boga i Kościoła, będąc pewnymi, że działając tak, uczynimy to, co spodoba się najbardziej Panu i Maryi. Duch Święty nie potrzebuje nikogo w szczególności, a jeszcze mniej niżej podpisanego. Może przy naszej pokornej uległości uczynić nieskończenie więcej niż przy pomocy setek ćwiczeń duchowych. Mam nadzieję, że te ćwiczenia mogą się odbywać beze mnie i że żaden z kapłanów nie anuluje swego przyjazdu w wyniku zastępstwa, które stało się konieczne. Jestem pewien, że Pan i Matka Boża oczekują od wszystkich zrozumienia, szacunku i modlitw, zwłaszcza wobec przedstawicieli Kościoła lokalnego. W tym przypadku jestem pewien, że wówczas dojdzie do najpłodniejszej w życiu duchowej odnowy. Będę obecny w moich modlitwach, wzywając dla wszystkich namaszczenia i pokoju Ducha Świętego.
Serdecznie pozdrawiam,
Ojciec Raniero Cantalamessa
Ten list został przekazany wszystkim obecnym kapłanom. W tym liście można rozpoznać serce prawdziwego syna Maryi. Jaką wielką pokorę w nim widać! O łagodności, pokorze i miłości mówi Matka Boża w orędziu, które dała w Medziugorje na początku rekolekcji 2 lipca 2007 r.:
„Mój Syn mógł zwyciężyć siłą, lecz wybrał łagodność, pokorę i miłość. Naśladujcie mojego Syna…”.