poniedziałek, 9 maja 2011

Pobratymstwo

Orędzie z Medziugorja, 25 kwietnia 2011

Drogie dzieci! Tak jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abyście własnym życiem dawali świadectwo i pomagali innym, by się zbliżyli do mego Niepokalanego Serca, aby w ich sercach wzniecił się płomień miłości do Wszechmogącego. Jestem z wami i nieustannie modlę się za was, aby wasze życie było odblaskiem raju na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

                Drodzy bracia i siostry, droga rodzino modlitewna!

                To orędzie przybliża nam piękno wiosny. Nie możemy nie zauważyć tych cudownych zmian w przyrodzie, szczególnie w świecie roślin, kiedy wszystko kiełkuje i wschodzi. Nawet najbardziej zaspane drzewa budzą się z uśpienia, wypuszczają pąki, zakwitają i pokrywają się zielenią. Wszystko to stwarza wprost cudowną rozkosz dla oczu. Przyroda w swej mocy odradzania się mówi do nas wyraźnie o Stworzycielu nieba i ziemi, który jest blisko nas. Jest z nami przez Jezusa Chrystusa. W  Wielkim Tygodniu i podczas świąt Wielkiej Nocy spotykaliśmy Jezusa poniżonego i martwego, złożonego do grobu i zmartwychwstałego. Spotkaliśmy Go na krzyżu i w Eucharystii. Jego Duch unosił się nad wszystkimi obrzędami i modlitwami.  W tym świętym czasie nasza dusza została nasycona nowym życiem. Mocą z góry zaczyna przeżywać swoją wiosnę świętości.

                Chrześcijaństwo od swego wyznawcy wymaga, by ten przez swoje życie stał się świadkiem dla innych i był bliźnim dla każdego. Nasz apostolat ma sens, gdyż Pan za naszym pośrednictwem innym pomaga odkryć sens własnego życia oraz drogę wiary, drogę do Boga. Ludzkie serce jest stworzone jako świątynia Boga.  Człowiek odnajduje szczęście i radość jedynie w spotkaniu z Bogiem. Pierwszym sercem, które całkowicie należało do Boga i człowieka, było serce Matki Bożej. To właśnie Ona jest tym cudownym namiotem  zbudowanym w czasie, w którym nastąpiła jedność Boga i człowieka. W tym wielkim, czystym i świętym sercu, rozpoznajemy naszą wielkość i wezwanie do świętości. Jej miłość i pokorna służba inspiruje nas do wytrwałości w naśladowania Jezusa i Jego Matki. W każdym ludzkim sercu Bóg zasiał ziarno miłości, ziarno wiary, ziarno pokoju i radości. To jest w naszej naturze. Jesteśmy zobowiązani pielęgnować to ziarno do samego końca. To wielka radość, a jeszcze większa łaska, kiedy innym możemy pokazać drogę i pomóc dojść do tego daru. W naszym apostolacie kryje się najważniejsze Boże przykazanie, miłość Boga i bliźniego swego. Naszego apostolatu potrzebuje Królowa Pokoju. Jesteśmy szczęśliwi, że odpowiedzieliśmy na Jej wezwanie.

                W końcu maja odbędzie się  doroczny Zjazd Pobratymstwa. Wspólnie z naszą Matką, wzorem lat ubiegłych, będziemy poszukiwać nowych inspiracji, abyśmy nie ustali. Abyśmy z nowym zapałem nadal okazywali pomoc ludziom, by zbliżyć ich w jak największej liczbie do Niepokalanego Serca Maryi Matki, by mogli dostąpić  własnej przemiany.
«Nieustannie modlę się za was, aby wasze życie stało się odblaskiem raju tutaj na ziemi», mówi do nas Matka. Kiedy my, chrześcijanie mówimy o życiu w pełni łaski w raju, mamy na uwadze jedność z Bogiem i świętymi.

                Ten utracony raj na ziemi został odnowiony. Nowy Adam-Jezus i Kościół zrodzony z Jego żebra to rzeczywistość, która żyje w nas  i między nami. Ukazanie jedności z Bogiem i bliźnimi w duchu miłości, to odblask raju. Dlatego my gromadzimy się wokół Pana, a nie ukrywamy się przed swoim Bogiem, jak uczynił to Adam. My nie szukamy winnego, lecz żałujemy za swoje grzechy. Nie wysuwamy oskarżeń, jak uczynił to Adam wobec swojej Ewy, lecz kochamy swój Kościół. Ona, Matka, modli się za nas. To powinno poruszyć każde serce i zachęcić do czynienia jeszcze większego dobra.

                Jesteśmy w miesiącu maju, w którym Matka Boża króluje w sposób szczególny. Uczestniczcie z radością w nabożeństwach majowych. Módlcie się i organizujcie modlitwę  rodzinną przy domowych ołtarzykach. Módlcie się z dziećmi i wszystkimi, którzy tego pragną. Okazujcie swoją wdzięczność Matce.  Powołanie do naszego apostolatu stanowi niezwykły zaszczyt. Bądźcie wytrwali i budujcie się wzajemnie pomagając jedni drugim.

fot: Agnieszka
W  tym miesiącu będziemy modlić się w następujących intencjach:

- Za członków Pobratymstwa pod wezwaniem Nawiedzenia św. Elżbiety - o coraz wyraźniejsze rozpoznawanie głosu Matki i Jej słów kierowanych wprost do nas. O dobre owoce naszego Zjazdu, który odbędzie się 28 i 29 maja.

- Za pielgrzymów, aby spotkali Królową Pokoju w kontaktach z innymi pielgrzymami i mieszkańcami parafii Medziugorje. Za chorych i utrudzonych, aby u Królowej Pokoju  znaleźli pociechę, uzdrowienia i pomoc we wszystkich swoich doświadczeniach i strapieniach.

- Za kapłanów i spowiedników w Medziugorju. O powołania kapłańskie i zakonne  dla naszego Kościoła. O łaskę Bożą dla wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za Medziugorje, w tym za widzących i ich rodziny, które w szczególny sposób niosą odpowiedzialność za  wszystkich pielgrzymów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 28.04.2011., Široki Brijeg   

PS Dziękuję