sobota, 28 maja 2011

Orędzie Matki Bożej, z Medziugorja przekazane Ivanowi 27 maja 2011 roku


  Piękny zachód słońca w Medziugorje, wieczorem 27 maja 2011 r
Objawienie miało miejsce pod Niebieskim Krzyżem (Podbrdo), około godziny 22: 00.
Po objawieniu Ivan powiedział: Tego wieczoru Pani przyszła do nas bardzo radosna. Na początku, jak zawsze, pozdrowiła nas wszystkich swoim matczynym błogosławieństwem:
 „Niech będzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci.”
Wtedy Matka Boża modliła się za wszystkich nas, szczególnie za wszystkich obecnych chorych. Pobłogosławiła nas i wszystkie przedmioty, jakie przynieśliśmy do błogosławieństwa. Potem Pani powiedziała:
„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was wszystkich – żyjcie moimi orędziami, które wam daję, abym mogła dać nowe orędzia. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Potem Pani modliła się krótki czas, szczególnie o nawrócenie grzeszników. Wtedy poleciłem szczególnie wszystkie wasze intencje, wszystkie wasze prośby, wasze rodziny i szczególnie chorych. Wtedy Pani kontynuowała modlitwę nad nami i odeszła mówiąc:
„Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci.”

Na końcu Ivan powiedział, że ważne jest żyć orędziami, które Matka Boża daje po to, by mogła nam dawać nowe orędzia i nadal nas prowadzić.
Źródło: Polska Oaza im. bł. Jana Pawła II w Medziugorje
PS. Bardzo dziękuję i pozdrawiam :)
fot: Caritas Of Birmingham