niedziela, 2 czerwca 2013

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane przez Mirjanę 2.06.2013

"Drogie dzieci, w tych niespokojnych czasach ponownie wzywam was, abyście  szli  za moim Synem, abyście Jego naśladowali. Znam wasze utrapienia, cierpienia i problemy, ale w moim Synu znajdziecie odpocznienie. W Nim odnajdziecie pokój i ocalenie, moje dzieci  nie zapominajcie, że mój Syn odkupił was przez  swój krzyż i dał wam możliwość stania się ponownie dziećmi Bożymi, byście ponownie mogli Ojca Niebieskiego nazywać Ojcem. Abyście mogli być godnymi Ojca, miłujcie i przebaczajcie, gdyż  Ojciec wasz jest miłością i przebaczeniem. Módlcie się i poście, gdyż to jest droga  waszego oczyszczenia. To jest droga do poznania Ojca Niebieskiego. Kiedy poznacie Ojca, zrozumiecie, że tylko On jest wam potrzebny.

Następnie Mirjana zaznaczyła, że jedno zdanie  Matka Boża  wyróżniła  zdecydowanie i wyraźnie:
„Ja, jako Matka pragnę, aby moje dzieci były we wspólnocie ludu, który słucha słowa Bożego i  w czyn je wprowadza.”

Dlatego, moje dzieci idźcie za moim Synem, bądźcie z nim jedno, bądźcie dziećmi Bożymi, miłujcie swoich pasterzy, tak jak mój Syn ich miłował powołując ich do służenia wam. Dziękuję wam!"
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Bardzo dziękuję!