czwartek, 20 czerwca 2013

Orędzie Matki Bożej przekazane przez Ivana (Medziugorje, 17 czerwca 2013)


Matka Boża przyszła bardzo radosna z trzema aniołami, modliła się nad wszystkimi, szczególnie nad obecnymi tu chorymi i kapłanami i przekazała następujące orędzie:
„Drogie dzieci, przyszłam tutaj  przedstawiając się jako Królowa Pokoju. Dzisiaj również wzywam was do szczególnej modlitwy o pokój. Módlcie się szczególnie o pokój w waszych rodzinach. Pokój, pokój, drogie dzieci! Otwórzcie się na dar pokoju. Wasza Matka modli się razem z wami i za wszystkich wstawia się u swego Syna. Wasza Matka kocha was matczyną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Ivan polecił wszystkich obecnych, szczególnie chorych. Matka Boża odeszła w znaku krzyża z pozdrowieniem: „Idźcie w pokoju moje drogie dzieci!”

fot: medjugorje.info