wtorek, 25 czerwca 2013

Doroczne objawienie Matki Bożej dla Ivanki 25 czerwca 2013r.


Ivanka Ivanković-Elez urodzona 21 czerwca 1966 r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Jako pierwsza zobaczyła Matkę Bożą.

Codzienne objawienia miała do 7 maja 1985 r. Tego dnia Matka Boża powierzywszy jej dziesiątą tajemnicę powiedziała, że przez całe życie będzie miała objawienie raz w roku – w rocznicę objawień 25 czerwca. Tak też było w tym roku.

Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina Ivanki. Po objawieniu widząca powiedziała:

"Matka Boża nie dała orędzia. Pobłogosławiła nas swoim macierzyńskim błogosławieństwem."