piątek, 20 kwietnia 2012

Spotkanie u Vicki

W sobotę tj.14 marca wraz z bardzo licznie zgromadzonymi w Medziugorju pielgrzymami udaliśmy się na plac przed kaplicą na Vionicy by wysłuchać świadectwa Vicki.  Vicka bardzo serdecznie przywitała wszystkich i po chwili modlitwy zaczęła mówić o głównych przesłaniach Matki Bożej.
Są to modlitwa, nawrócenie, post, pokuta i pokój.
Matka Boża prosi aby odmawiać każdego dnia cały różaniec, tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, prosi o post o chlebie i wodzie w środę i piątek, a najważniejsze prosi  o mocną wiarę. Matka Boża mówiąc o modlitwie, nie chce abyśmy modlili się tylko słowami. Chce abyśmy każdego dnia otwierali swoje serce aby modlitwa stała się dla nas prawdziwą radością.
Matka Boża pokazała to na cudownym przykładzie kwiatka w doniczce, każdy ma taki w domu. Jeśli każdego dnia damy mu 2-3 krople wody  kwiat rozkwitnie w piękną różę. Podobnie z naszymi sercami, jeśli każdego dnia umieścimy w nim kilka słów modlitwy ono wzrasta, rozwija się niczym ten kwiat, a jeśli przez 2-3 dni nie podlejemy roślinki wodą widzimy, że zanika tak jakby nigdy nie istniał.
Maryja upomina nas, wielokrotnie gdy przychodzi czas na modlitwę nie modlimy się, odkładamy na potem, na jutro. Nadchodzi jutro i pojutrze i kolejne dni i oddalamy od siebie modlitwę, a serce napełnia się tym co pochodzi ze złej strony. Podobnie jak kwiat nie może istnieć bez wody tak człowiek bez łaski Bożej. Modlitwy sercem nie można wystudiować, można nauczyć się dzień po dniu otwierając swoje serce na modlitwę każdego dnia trochę bardziej.
Prośba o post o chlebie i wodzie skierowana jest do osób zdrowych, chorzy  w środę i piątek mogą wyrzec się tego co lubią najbardziej. Maryja mówi, że jeżeli będziemy pościć z miłości do Jezusa i do Niej nie będzie żadnych problemów, żadnych zawrotów głowy. Potrzebna jest tylko silna wola.
Jesteśmy wzywani przez naszą Matkę do całkowitego nawrócenia. Ona mówi: ” Drogie dzieci, wy wszyscy macie problemy, trudności, kłopoty. Wy wszyscy myślicie, że Jezus i ja jesteśmy daleko ale my jesteśmy zawsze blisko was. Otwórzcie wasze serca abyście sercem mogli poznać jak bardzo was kochamy”. Szczególnie cennym darem byłoby gdybyśmy wyrzekli się grzechów i już więcej nie grzeszyli.
Maryja wzywa do odnowienia rodzinnej modlitwy różańcowej aby przez to rodzina była chroniona od napaści szatana. Szatan jest bardzo mocny i chce nam przeszkadzać, chce niszczyć młodzież, chce rozbijać rodziny. Dlatego powinniśmy wzmóc nasze modlitwy, nosić poświęcone rzeczy, np., krzyżyk, medalik jako znak przynależności do Boga i ochronę od złego. Modlitwa różańcowa jest najsilniejszym orężem przeciw szatanowi.

Msze św.  umieśćmy  na pierwszym miejscu ponieważ jest to najważniejsza i najbardziej święta chwila. W tym momencie żywy Jezus przychodzi do nas i przyjmujemy Go do naszych serc. Winniśmy przygotować  się aby przyjąć Jezusa godnie i z miłością.

Spowiedź co miesiąc ale mamy korzystać z niej wedle potrzeb tak jak odczuwa dany człowiek. Po spowiedzi trzeba prosić kapłana aby wskazał co powinniśmy uczynić aby postąpić krok na przód w naszym życiu duchowym.
W szczególny  sposób Matka Boża jest zatroskana o młodzież na świecie bo znajduje się ona w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. To co proponuje świat jest przemijające. Młodym  możemy pomóc poprzez nasz miłość i modlitwę sercem.

Maryja mówi, że czas, w którym żyjemy jest czasem wielkiej łaski. Pragnie abyśmy odnowili Jej orędzia i zaczęli żyć nimi sercem Pragnie abyśmy byli wysłannikami pokoju i modlili się o  pokój na świecie ale w pierwszej kolejności o pokój w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, potem o pokój na świecie. Mówi, że jeżeli modlimy się o pokój na świecie, a nie mamy pokoju w naszym sercu ta modlitwa nie ma aż tak wielkiej wartości.
Każdego dnia powinniśmy wziąć Biblię, przeczytać kilka wersów i żyć nimi cały dzień.
Vicka obiecała w czasie objawienia wieczorem polecić Maryi wszystkie  rodziny zgromadzonych, a wierni maja zjednoczyć się w modlitwie o 17.40 i oddać sercem wszystko Maryi.
Vicka i Jakov mieli dar oglądania nieba, czyśćca  i piekła.
Matka  Boża mówi, iż jest wielu ludzi którzy uważają, że w chwili śmierci kończy się wszystko, ale jest wręcz przeciwnie ponieważ tu na ziemi jesteśmy tylko przechodniami, a potem życie jest kontynuowane.
Na zakończenie Vicka poprosiła wszystkich o modlitwę w ciszy, ona modliła się nad zebranymi, potem poprosiła kapłana o błogosławieństwo wszystkich obecnych, weszła do sali, nakładała ręce na kapłanów i modliła się nad nimi potem nad wszystkimi chorymi i nad osobami znajdującymi się w pobliżu.
D.K.

P.S. Spotkania z Vicką odbywają się kilka razy w tygodniu, zawsze na Vionicy od 7.30 lub 8ej rano, wszystkie ustalenia w informacji parafialnej w Medziugorju.
Tekst i zdjęcia: D.K.
źródło: Polska Oaza im. Bł. Jana Pawła II w Medziugorje
PS Dziękuję :)