piątek, 6 kwietnia 2012

Oto ciało moje


Oto ciało moje...
Oto krew moja…
Często słyszane słowa
A dziś szczególnie stajemy
Przy tajemnicy śmierci naszego Boga
Patrzymy na Twe Chryste rany
Na krzyż przy którym zostałeś pokonany
Wyszydzony, wyśmiany, unicestwiony
Patrzymy na śmierć Boga-Człowieka
I rozmyślamy o tajemnicy Eucharystii
Czyli ofiary poniesionej dla zbawienia człowieka
Ofiarę z życia dla każdej osoby
Poniesionej przez Bożego Syna
Po to by Cię zbawić
Człowieku
                                     D.K

PS Dziękuję