sobota, 31 grudnia 2011

Orędzie Matki Bożej przekazane przez Ivana (Medziugorje - 30 grudnia 2011 r.)

„Drogie dzieci, również dzisiaj Matka z radością wzywa was: bądźcie tymi, którzy niosą moje orędzia w tym umęczonym świecie. Żyjcie moimi orędziami, przyjmujcie moje orędzia odpowiedzialnie. Drogie dzieci, módlcie się wraz ze mną za moje plany, które pragnę zrealizować. Dzisiaj szczególnie wzywam was do modlitwy o jedność, o jedność mojego Kościoła, moich kapłanów. Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Matka modli się razem z wami i wstawia się za wami wszystkimi u swojego Syna. Dziękuję wam dzisiaj drogie dzieci również za to, że mnie zaakceptowaliście, przyjęliście moje orędzia i żyjecie moimi orędziami.”

Objawienie Matki Bożej dla Ivana miało miejsce na górze Podbrdo w obecności tysięcy pielgrzymów.

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję