poniedziałek, 4 lipca 2011

XVI międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów

XVI międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach od 4 do 9 lipca 2011 roku. Temat rekolekcji brzmi:
 „KAPŁAN I SAKRAMENT POJEDNANIA  – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA“


PROGRAM REKOLEKCJI

4 lipca 2011, poniedziałek

13.00 – 18.00 Zgłoszenia uczestników (żółty budynek za kościołem)
18.00               POCZĄTEK REKOLEKCJI
Modlitwa różańcowa, Msza św., modlitwa o uzdrowienie i tajemnice chwalebne Różańca św.

5 lipca 2011, wtorek

08.30   Laudes w j. łacińskim i adoracja Najświętszego Sakramentu
09.00   Wykład, modlitwa 
12.00   Przerwa (Adoracja w ciszy)
15.30   Wykład, modlitwa 
18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie, tajemnice chwalebne różańca)

6 lipca 2011, środa 

08.30   Laudes w j. łacińskim i adoracja Najświętszego Sakramentu
09.00   Wykład, modlitwa 
12.00   Przerwa (adoracja w ciszy)
15.30   Wykład, modlitwa 
15.30   Przerwa, modlitwa
18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie, tajemnice chwalebne różańca)
22.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 lipca 2011, czwartek

06.00   Różaniec na Górze Objawień
09.30   Wykład, modlitwa 
12.00   Przerwa (adoracja w ciszy)
15.30   Wykład, modlitwa 
18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu)

8 lipca 2011, piątek

06.00   Droga Krzyżowa na górze Križevac, Spowiedź
15.30   Modlitwa, rozważanie
18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., adoracja Krzyża Pańskiego)

9 lipca 2011, sobota

08.30   Przejście na grób o. Slavka Barbaricia OFM, modlitwa
09.00   Wymiana doświadczeń, świadectwa
  

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI – MSZA ŚW. O 12.00

Rekolekcje prowadzić będzie o. Miljenko Šteko, OFM

Wykładowcą na seminarium będzie Tonči Matulić, ur. w 1966 roku. Jest profesorem teologii moralnej i nauki społecznej Kościoła na Katolickim Wydziale Teologicznym (KWT) Uniwersytetu w Zagrzebiu. Studiował teologię w Splicie i Zagrzebiu. W 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie. Doktoryzował się na podstawie pracy z zakresu teologii moralnej w Instytucie «Academia Alphonsiana» w Rzymie w roku 1995, a w 1998 na tej samej uczelni otrzymał habilitację, również z teologii moralnej. Studiował także bioetykę na kilku uczelniach: w Instytucie Bioetyki przy Poliklinice Gemelli w Rzymie, w Instytucie Kennedy'ego na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim oraz «Instituto di Bioetica».

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Podstawowa teologia moralna II (KWT); Bioetyka, moralność płciowa i małżeńska (KWT); Nauka społeczna Kościoła II (KWT); Podstawowa teologia moralna (Instytut Katechetyczny, IK); Specjalna teologia moralna (IK). Od szeregu lat uczestniczy w publicznych dyskusjach dotyczących problemów bioetyki. W swych badaniach naukowych rozwija i promuje krytyczną świadomość o wadze i konieczności dialogu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu współczesnych wyzwań (bio)etycznych.

Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr albo telefonicznie lub faxem: 00 387 36 651 999 (za Mariju Dugandžić).

Parafianie parafii Medziugorje, podobnie jak w latach ubiegłych, oferują księżom w trakcie rekolekcji bezpłatnie zakwaterowanie. Uprzejmie prosimy księży, którzy sami zorganizowali sobie nocleg u znajomych w Medziugorju, aby na swoim zgłoszeniu podali imię, nazwisko i numer telefonu rodziny, u której planują nocować. Księża, którzy nie mają możliwości bezpośredniego ustalenia zakwaterowania z daną rodziną, proszeni są o zaznaczenie tego na zgłoszeniu, a wówczas my zorganizujemy dla nich nocleg.

Koszty rekolekcji pokrywa odprawienie pięciu intencji mszalnych.

Należy wziąć ze sobą: celebret, albę i stułę, Pismo Święte.

Ponieważ nie wszyscy księża mają dostęp do Internetu i być może nie wiedzą o rekolekcjach w Medziugorju, prosimy organizatorów pielgrzymek, grupy modlitewne oraz centra pokoju, aby zamieściły tę informację we wszystkich dostępnych środkach przekazu, aby jak najwięcej księży mogło wziąć w nich udział. Prosimy również, aby, o ile jest to możliwe, materialnie wspomóc księży, którzy chcą przyjechać, a nie mają środków potrzebnych na pokrycie kosztów podróży (zakwaterowanie u rodzin w parafii jest bezpłatne).

Źródło: Parafia Medziugorje