niedziela, 3 lipca 2011

Orędzie Matki Bożej z 2 lipca 2011 r. przekazane przez Mirjanę.

„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do jedności z moim Synem poprzez trudny i bolesny krok. Wzywam was do całkowitego wyznania grzechów i spowiedzi, do oczyszczenia. Nieczyste serce nie może być w moim Synu i z moim Synem. Nieczyste serce nie może wydać owoców miłości i jedności. Nieczyste serce nie może dokonywać prawidłowych i sprawiedliwych rzeczy. Nie jest przykładem miłości Bożej dla swojego otoczenia i tych, którzy Go nie poznali. Wy, dzieci moje, gromadzicie się wokół mnie, pełni entuzjazmu, pragnień i oczekiwań, a Ja proszę dobrego Ojca, aby przez Ducha Świętego w wasze oczyszczone serca tchnął mojego Syna, wiarę.
Dzieci moje, posłuchajcie mnie, pójdźcie ze Mną."

Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych,  a szczególnie kapłanów oraz dewocjonalia. Mirjana powiedziała, że kiedy Matka Boża odchodziła, po jej lewej stronie widziała ciemność, a po prawej stronie krzyż w złocistym świetle. Mirjana osobiście uważa, że Matka Boża chciała jej pokazać różnicę pomiędzy czystym i nie oczyszczonym sercem.

PS Bardzo dziękuję za tłumaczenie

Mirjana w czasie objawienia 2 lipca 2011 r. (fot: Caritas Of Birmingham)
2 lipca jak każdego drugiego dnia miesiąca Matka Boża z widzącą Mirjaną Dragićević-Soldo i pielgrzymami, którzy zgromadzili się w Medziugorje modliły się za tych, „którzy nie poznali miłości Boga”. Tylko dobry Bóg wie jak wiele serc na całym świecie w tym dniu łączy się z Maryją w tej modlitwie.
   
Objawienie miało miejsce przy „Niebieskim Krzyżu”. Wielu pielgrzymów czuwało nocą, aby być blisko miejsca objawienia Królowej Pokoju. Trwali na modlitwie i śpiewali. Widząca przybyła około godz. 8: 30. Matka Boża objawiła się Mirjanie około 8: 45. Objawienie trwało około 5 min.