sobota, 2 lipca 2011

Relikwie bł. Jana Pawła II w Medziugorje (1)

Przedziwne prowadzenie Jana Pawła II rozpoczęło się już od pielgrzymki do Ziemi Świętej w czasie, której każdy z nas otrzymał kawałek chusteczki Jana Pawła II od Pani, która otrzymała ją od Ojca Świętego.
---
Poniższy tekst jest osobistym świadectwem łaski z ostatniej pielgrzymki do stóp „Królowej Pokoju” w Medziugorje.
---
Kiedy 18 czerwca umieszczałem na stronie artykuł, w którym była mowa o tym, że do Medziugorje przyjedzie ks. kan. Jarosław Cielecki z relikwiami bł. Jana Pawła II nie mogłem przypuszczać, że Opatrzność Boża pozwoli mi być częścią tego niezwykłego wydarzenia. Najpiękniejsze plany dla naszego życia ma dobry Bóg.
Wstając o poranku 22 czerwca wychodzimy z grupą na górę objawień „Podbrdo”. Następnie spotkanie z widzącą – Vicką. Patrząc na Vicke, widząc jej radosne, pełne miłości oczy nie mam wątpliwości, że widzi Matkę Bożą. Następną grupą językową, która miała spotkanie z Vicką byli Włosi, którzy przybyli bardzo licznie. Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była Wspólnota „Cenacolo”. Ścisk był tak duży, że było bardzo trudno dojść główną drogą do Wspólnoty. Znając boczne dróżki postanowiłem, że obejdę tłum inną drogą. Towarzyszyła mi Krysia, która była z tej samej pielgrzymki.
Polska Oaza
Pani Wiesia


Na tej drodze spotkaliśmy Pana Józefa, którego poznałem w ubiegłym roku w Polskiej Oazie. Bardzo się ucieszyłem z tego spotkania. Pan Józef szedł z Markiem, który też zatrzymał się u Pani Wiesi. Powiedzieli nam, że ks. Jarosław z relikwiami zatrzymał się właśnie w tym domu. W związku z tym, że w Wspólnocie Matki Elviry "Cenacolo" byłem wielokrotnie podjęliśmy decyzję, że pójdziemy z nimi.

Kapliczka w Polskiej Oazie

Kiedy doszliśmy na miejsce ks. Jarosław zaprosił wszystkich abyśmy z relikwiami Ojca Świętego wyszli na Górę Objawień. Całą grupką zebraliśmy się wokół relikwii, które były umieszczone w kapliczce. Ksiądz pomodlił się pokropił kapliczkę i nas święconą wodą. Jako kropidło posłużył kwiatuszek, który później został położony u stóp Matki Bożej. Andi z Austrii zabrał flagę Watykanu i po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia wyruszyliśmy uliczkami Medziugorja w stronę góry „Podbrdo”

Przed Polską Oazą w Medziugorje
Uliczki Medziugorje
Miałem przeświadczenie, że uczestniczę w niezwykłym wydarzeniu. Buty Jana Pawła II już od pewnego czasu są w Medziugorje. Teraz czułem, że to sam Ojciec Święty idzie tymi uliczkami do miejsca objawień Tej, której powiedział „Totus Tuus” - cały Twój Maryjo. Kiedy szliśmy uliczkami Medziugorje można było zobaczyć niezwykłe reakcje ludzi, których mijaliśmy. Ludzie z szacunkiem całowali relikwie, przyklękali, byli wzruszeni. Na wielu twarzach można było zobaczyć ogromną radość. Widzieli w tych relikwiach samego Ojca Świętego idącego ulicami tej błogosławionej ziemi. Ksiądz błogosławił każdą mijaną osobę.

... jestem grekokatolikiem
Podbrdo
W czasie wyjścia na górę ks. Jarosław prowadzi modlitwę różańcową z pięknymi rozważaniami. Pielgrzymi cały czas podchodzą. Niektórzy spontanicznie inni nieśmiało, ale w oczach każdego radość, kiedy słyszą od ks. Jarosława, że to relikwie Jana Pawła. W tym czasie można było zobaczyć jak bardzo kochany jest Jan Paweł II i to przez ludzi z całego świata.

Podbrdo
Dochodzimy do figury Matki Bożej. Miejsca gdzie Matka Boża objawiła się 25 czerwca 1981 r. i gdzie jeszcze wielokrotnie się objawiała. Miejsca gdzie do dziś objawia się Ivanowi jak jest w Medziugorje. W tych objawieniach mogą brać udział pielgrzymi. Tak było między innymi 24 czerwca o godz. 23: 00. W tym miejscu pozostanie cudowny znak.
W ciszy uklękamy przed figurą. W niejednym sercu wzruszenie, cicha rozmowa z Matką.
 Ks. Jarosław pięknie mówi. Płyną słowa z serca dziecka do serca Matki:
„Pod Twoją obronę…
Maryjo Królowo Pokoju módl się za nami (3x)
To trzydzieści lat temu tu po raz pierwszy mogli zobaczyć Ciebie Maryjo. Tak bardzo chcemy zobaczyć Ciebie oczami naszej duszy. Spraw byśmy widzieli Ciebie każdego dnia. Dziękujemy Ci raz jeszcze, za te trzydzieści lat przypominania nam o Bożej miłości. Za te trzydzieści lat naprawdę okazania nam tej największej miłości. O jakże dziękujemy dziś wiedząc, że Jan Paweł II jest razem z Tobą. Wiedząc, że wielu naszych bliskich tam jest i oręduje za nami. Prosimy Ducha Świętego…prosimy Ducha Świętego niech zstąpi na was tu w tym miejscu…
Zaśpiewajmy „Przyjdź Duchu Święty ja pragnę…”
Czuje się tchnienie Ducha Świętego. Modlitwa wstawiennicza…

Podbro - miejsce pierwszego objawienia Matki Bożej
Tak bardzo szczęśliwi :)
Schodzimy pod Niebieski Krzyż i do s. Basi ze Wspólnoty Błogosławieństw. Radosny czas przy kubku wody. Każdy jest wdzięczny za tę wodę, bo jest bardzo upalnie. Na zaproszenie s. Basi idziemy do kaplic. W tych kaplicach s. Basia dla pielgrzymów z Polski prowadzi piękne konferencje. Po których jest odmawiana modlitwa oddania się Trójcy Świętej przez ręce Maryi.
Niebieski Krzyż
 Nensi i Patryk
Wracamy w stronę Polskiej Oazy. Po drodze wstępujemy do Nensi i Patryka. Relikwie są przyjmowane z ogromną radością. Młodzi ludzie z entuzjazmem skandują na cześć Jana Pawła II. Wszyscy są podekscytowani i wzruszeni. Nensi spontanicznie przytula każdego z nas. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie i powrót do kaplicy w Polskiej Oazie. Na zakończenie modlitwa dziękczynna.

Ks. Jarosław Cielecki z Nensi i Patrykiem

Objawienie u Marii
Tego dnia przychodzi do ks. Jarosława zaproszenie od widzącej Marii Pavlović – Lunetti. Idziemy wszyscy do jej domu. Relikwie uroczyście wniesione zostają położone wśród kwiatów na ołtarzu. Odmawiamy wspólnie różaniec. Marija ma na zewnątrz przed kaplicą objawienie Matki Bożej. Mówi, że Matka Boża przyszła bardzo szczęśliwa i błogosławiła nas. Na zakończenie błogosławieństwo relikwiami Jana Pawła II
Ks. Jarosław Cielecki z widzącą Mariją Pavlović Lunetti

Błogosławieństwo relikwiami po zakończonym objawieniu Matki Bozej
Zbliża się czas Mszy św. Biegniemy szybko ścieżkami w stronę kościoła św. Jakuba. Zdążyliśmy… jesteśmy tak bardzo szczęśliwi… cdn.