niedziela, 5 czerwca 2011

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." (Mt 28,19.20)

Kaplica w sierocińcu u sióstr Elżbietanek „Home of Peace” – „Dom Pokoju” (Jerozolima - Góra Oliwna)
                                  Kaplica upamiętniająca Wniebowstąpienie została zamieniona na meczet.

Po zdobyciu Jerozolimy przez sułtana Saladyna w 1187 r. kościół zbudowany przez krzyżowców na szczycie Góry Oliwnej został zburzony, a mała kapliczka upamiętniająca Wniebowstąpienie została zamieniona na meczet. Pielgrzymi, by nawiedzić to miejsce, muszą płacić za wstęp. Tylko w uroczystość Wniebowstąpienia wstęp jest darmowy, a muzułmański meczet staje się ponownie domem modlitwy wspólnoty uczniów Zmartwychwstałego i siedzącego po prawicy Ojca Jezusa, Zbawiciela całego świata.

Miejsce Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Jerozolima - Góra Oliwna)
(...) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. (Dz 1,1-11)

fot: piotr